آموزش بافت هدبند های زیبا و راحت با دو میل

بافت هدبند کاری زیبا و آسان است که با بافت های ساده انجام می شود، مثل مدل پروانه ای، مدل هدبند پیچ، مدل برجسته و مدل زنجیره ای دو رنگ.

ستاره | سرویس خانه داری – برای یاد گرفتن این مدل هدبندهای زیبا و ساده  با ستاره همراه شوید:

 

۱- بافت هدبند مدل پروانه ای

 

عکس بافت هدبند مدل پروانه ای

 

این مدل هدبند به سادگی بافته می شود و بافت راحتی دارد.

برای شروع به تعداد دلخواه دانه سر اندازید. مدل بافت این هدبند مدل رکن است یعنی در همه رج ها، همه دانه ها یا از زیر بافته می شوند و یا از رو.

 

عکس آموزش بافت هدبند مدل پروانه ای

 

طول هدبند باید به اندازه دور سر باشد البته بهتر است 2 الی 3 سانتی متر کمتر باشد تا روی سر بایستد. در اینجا طول هدبند حدود 50 سانتی متر در نظر گرفته شده است.
وقتی بافت هدبند به طول مورد نظر شما رسید، ابتدا و انتهای بافت را به هم بدوزید.

حال یک نخ کاموا را وسط هدبند چند دور سفت بپیچانید و از داخل گره بزنید. هدبند پروانه ای شما آماده است.

 

عکس آموزش بافت هدبند مدل پروانه ای

 

۲- بافت هدبند مدل زنجیره ای

 

عکس بافت هدبند مدل زنجیره ای

 

این روش بافت هدبند شاید به نظر مشکل به نظر بیاید ولی بافت آن خیلی آسان است.
برای شروع 15 دانه سر اندازید.

 

رج های اول:
حدود 3 سانتی متر مدل بافت رکن را انجام دهید.

 

رج بعدی:
3 دانه رکن، 3 دانه را کور کنید، 3 دانه رکن، 3 دانه را کور کنید، 3 دانه رکن.

 

رج بعدی:
3 دانه رکن، 3 دانه سر اندازید، 3 دانه رکن، 3 دانه سر اندازید ، 3 دانه رکن.

 

عکس آموزش بافت هدبند مدل زنجیره ای

 

حال تا انتهای طول هدبند از ابتدا تا انتهای رج های گفته شده را ادامه دهید و در انتها همه دانه ها را کور کرده و ابتدا و انتهای بافت را به هم بدوزید.

 

عکس آموزش بافت هدبند مدل زنجیره ای

 

ادامه بافت هدبند:

حال دو نواز باریک مدل ساده ببافید و توجه کنید که طول آن ها باید بیشتر از طول هدبند باشد مثلا 100 سانتی متر. یا اینکه 4 نوار 50 سانتی متری ببافید و در ادامه هم وصل کنید.

 

عکس آموزش بافت هدبند مدل زنجیره ای
 
 
سپس یک نوار را دولا کرده و مطابق تصویر با کمک قلاب از بین سوراخ های هدبند رد کنید.

 

عکس آموزش بافت هدبند مدل زنجیره ای

 

۳- بافت هدبند مدل برجسته

 

عکس بافت هدبند مدل برجسته

 

برای شروع این مدل با کاموای چند رنگ 27 دانه سر اندازید. عرض هدبند به دلخواه خودتان است و می توانید آن را بیشتر یا کمتر کنید.

رج اول: 2 دانه رو، 3 دانه زیر، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید.

رج دوم: 2 دانه زیر، 3 دانه رو، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید.

وقتی طول بافت شما برابر با دور سرتان منهای 2 سانتی متر شد، همه دانه ها را کور کرده و ابتدا و انتهای بافت را بهم وصل کنید.

 

۴- بافت هدبند مدل پیچ

 

عکس بافت هدبند مدل پیچ

 

برای بافتن این هدبند 24 دانه سر اندازید.

رج اول: 7 دانه زیر، 10 دانه رو، 7 دانه زیر.

رج دوم: همه دانه ها زیر بافته می شوند.

توجه: مدل 7 دانه اول و 7 دانه آخر بافت، مدل رکن است.

بعد از بافتن 14 رج، مدل پیچ را روی هدبند انجام دهید: 7 دانه زیر، 5 دانه اول رو با 5 دانه دوم رو باهم جابجا می شوند و سپس بافته می شود، 7 دانه زیر.

همین روند را تاجایی ادامه دهید که طول بافت شما برابر با دور سرتان منهای 1 الی 2 سانتی متر شود، سپس همه دانه ها را کور کرده و ابتدا و انتهای بافت را بهم وصل کنید.

 

مطالب زیر را نیز در ستاره از دست ندهید:


ستاره
Logo