آموزش بافت پانچو بلند با یقه ایستاده

بافت پانچو کاموای زیادی نیاز دارد و ممکن است مدت بافت آن طولانی باشد اما این مدل بسیار زیبا و کاربردی است و مدل بافت های آن ساده و ابتدایی است.

ستاره | سرویس خانه داری – پانچو یک نوع لباس فانتزی زنانه است و  ستاره  در این آموزش یک مدل شیک و جذاب را به شما یاد می دهد.

 

مهارت های لازم برای بافت پانچو

  • ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو

وسایل لازم برای بافت پانچو

  • کاموا
  • میل

 

روش بافت پانچو یقه ایستاده

 

عکس بافت پانچو یقه ایستاده

 

بافت این پانچو از پایین شروع می شود و در ابتدا باید 360 دانه سر اندازید (می توانید از دو عدد میل سیم دور گرد استفاده کنید یا چند عدد میل ساده).

رج 1:
همه دانه ها را به رو ببافید.

رج 2:
حال تقسیم بندی را به این شکل انجام دهید.
21 دانه زیر، 2 دانه رو، 9 دانه زیر، 2 دانه رو، 9 دانه زیر، 2 دانه رو، هشت بار این تفسیم بندی را از ابتدا تکرار کنید.
21دانه های زیر، قسمت ساده بافی پانچو هستند و 9 دانه های زیر بافت پیچ ها هستند.

از رجی که سر انداختید تا پنج رج دانه ها را پشت و رو سر جای خودش ببافید.

رج 6 ( مدل بافت):
21 دانه زیر ، 2 دانه رو، به 9 دانه زیر که رسیدید باید پیچ زنجیری یا پیچ گیس بافت را انجام دهید.
برای پیچ گیس بافت 6 دانه اول را یک پیچ ساده ببافید، یعنی دانه ی 3، 4 و 5 از 9 دانه را، از روی کار به میل سمت راست بدهید. دانه 1، 2 و 3 را از پشت کار به میل سمت چپ بدهید. به این ترتیب جای 3 دانه اول و دوم عوض می شود.
بعد هر 6 دانه را به میل سمت چپ برگردانید و به زیر ببافید. 3 دانه ی بعد از 9 دانه را هم ساده بافی کنید. 2 دانه رو ببافید و یک پیچ دیگر روی 9 دانه بعد انجام بدهید، به این ترتیب روی همه 9 دانه های زیر بافت پیچ را انجام دهید.

بافت پیچ هابه فاصله هر 7 رج یا 9 رج انجام می شود. یعنی با توجه به ضخامت نخ، 7 رج یا 9 رج بعد را مجدد ساده بافی کنید. یعنی دانه های زیر را به زیر و دانه های رو را به رو ببافید (البته در این کار هر چه فاصله ی پیچ ها بیشتر باشد کار زیبا تر خواهد بود).

رج های بعدی:
9 رج بعد به 9 دانه زیر که رسیدید 3 دانه اول را از زیر ببافید و 6 دانه بعد را پیچ بزنید. به این ترتیب که میل سمت راست را از پشت داخل دانه ی 7، 8 و 9 ببرید و آن ها را به میل سمت راست بدهید و 3 دانه ی وسط را به میل سمت چپ بدهید. به این ترتیب جای 6 دانه عوض می شود، بعد هر 6 دانه را در میل سمت چپ قرار دهید و از زیر ببافید.
به فاصله هر 7 رج یا 9 رج پیچ ها را به این ترتیب تکرار کنید. تا بالای کار بافت پیچها و مدل به این صورت می باشد.

برای قسمت ساده بافی که 21 دانه داریم به فاصله ی هر 10 رج، 2 دانه از دو طرف 21 دانه باید کم کنیم. یعنی 9 رج که بافتید در رج دهم دو دانه اول را یکی کنید.
17 دانه وسط را ببافید. دو دانه اخر را نیز مجدد یکی کنید. برای کور کردن 2 دانه آخر جای دانه آخر و قبلش را با هم از رو عوض کنید. بعد دو تا یکی کنید که خط کور کردن مرتبی داشته باشید.

ادامه بافت:
این بافت را تا جایی که 21 دانه ها به یک دانه برسند (تمام دانه ها کور شوند ادامه دهید).
در حین بافت، پیچ ها سرجای خودشان بافته می شوند و یک دانه باقیمانده را هم مجدد بعد از 10 رج با یکی از دانه های رو کور کنید. (یعنی ما بین تمام پیچ های شما فقط دو دانه رو باقی می ماند.)

رج های بعدی:
حال حدود 20 رج مجدد پیچ ها و 2دانه های رو را ببافید و بعد تمام دو دانه های رو را دو تا یکی کنید و به یک دانه از رو تبدیل کنید.
به این ترتیب شما 9 دانه های از زیر (پیچ ها) و یک دانه های از رو دارید.

رج های بعدی:
باز هم حدود 20 رج دیگر ببافید و مجدد تمام یک دانه های رو را با اولین دانه از پیچ کور کنید و به این ترتیب فاصله بین پیچ ها به طور کامل از بین میر ود.
حال  16 تا 18 سانتی متر بافت پیچ ها را برای یقه ادامه دهید و کور کنید.

روش بافت آستین پانچو

بعد از بافت کامل لباس ابتدا یک درز لباس را بدوزید بعد لبه ی پایینی لباس را تا کنید و قسمتی را که برای جای دست هست حدود 40 سانتی متر در نظر بگیرید و از آن 40 سانتی متر، چهل دانه کنار هم (دور تا دور حلقه ی فرضی) دربیارید و حدود یک وجب برای مچ آستین بافت کشبافت ببافید.

در سمت مقابل نیز همین کار را انجام دهید و 10 سانتی متر بعد از قسمت مچ را حدود 5 تا 10 سانتی متر ببافید که این دوخت در واقع دو طرف خط باسن قرار می گیرد و باعث می شود بافت شنل روی خط باسن مرتب قرار بگیرد.

 

مدل های متنوع پانچو بافتنی

 

عکس پانچو بافتنی کلاه دار

 
پانچو بافتنی کلاه دار


عکس عکس پانچو بافتنی مدل سگک دار
 
 پانچو بافتنی مدل سگک دار


عکس پانچو بافتنی مدل پیچ افقی
 
 پانچو بافتنی مدل پیچ افقی


عکس پانچو بافتنی مدل  آستین دار
 
پانچو بافتنی مدل  آستین دار


عکس پانچو بافتنی مدل دکمه دار
 
عکس پانچو بافتنی مدل دکمه دار

 

کلام آخر
بافت پانچو بلند با یقه ایستاده آموزش این مطلب از ما بود. لطفا سوالات و نظرات خود را در رابطه با این مطلب با ما و سایر همراهان مجله ستاره به اشتراک بگذارید.
 
توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز در ستاره ببینید:
 

ستاره
Logo