آموزش 3 مدل دامن بافتنی دخترانه زیبا

دامن بافتنی دخترانه مدل ترک، پلیسه ای و تیغ ماهی، می توانند با عرض و طول دلخواه شما بافته شوند و در ان از بافت ساده و کشباف استفاده می شود.

ستاره | سرویس خانه داری – در این آموزش مدل های زیبا فانتزی دامن بافتنی دخترانه را ارائه می دهد که بافت آنها پیچیده نیست و به خوبی توضیح داده شده است.

 

مهارت های لازم برای دامن بافتنی دخترانه

  • سید: یک دانه اضافه کردن طوری که سوراخ ایجاد نشود.
  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
  • بافت تیغ ماهی
  • کشباف دوبل

 

وسایل لازم برای دامن بافتنی دخترانه

  • کاموا متوسط
  • میل شماره 3.5 یا 4

 

۱- آموزش بافت دامن ترک

 

عکس آموزش بافت دامن ترک 

 

براى این مدل دامن بافتنی دخترانه زیبا، چند روش وجود دارد، یک روش بافت از بالا است و بعد کمر و سپس ترک ها را می بافید.
روش دیگر این است که هر ترک را جدا بافته و به هم بدوزید یا با قلاب ببافید و بعد از دور کمر دانه بردارید و کشباف ببافید و ما در این آموزش این مدل را آموزش می دهیم.
 
روش اندازه گیری:
دور کمر را اندازه بگیرید و متناسب با آن دانه ها را تقسیم بر ٨ کنید. سعى کنید تعداد دانه ها بر ٨ بخش پذیر باشد تا تدر تعداد دانه ها هنگام تقسیم بندى به عدد اعشار برنخورید.

 

شروع بافت

برای شروع بافت ابتدا باید تعداد دانه ها را مشخص کنیم، ما برای این دامن ١٥٢ دانه سر انداختیم.
دانه ها را بر ٨ تقسیم می کنیم که می شود ١٩ دانه یعنی باید ٨ بار، ١٩دانه سر بندازید.

مدل بافت:
برای این دامن بافتنی دخترانه باید همه رج ها را ساده ببافید و هر ٣ یا ٤ رج در میان یک دانه به طرفین بافت اضافه کنید تا حالت فون به خود بگیرد.

وقتی که اندازه بافت به روى باسن رسید دیگر لازم نیست دانه زیاد کنید و  بافت را تا طول دلخواه خود ادامه می دهید.
بعد از بافت هشت ترک، باید آن ها را به هم وصل کنید.
وقتی درزها را به هم دوختید باید از دور تا دور کمر دانه بردارید و کشباف دوبل (دولا) یا هر نوع کشبافى که بلدید را ببافید.

توجه کنید: چون کمر باید محکم باشد و حالت شل نداشته باشد بهتر است از کشباف محکمترى مثل کشباف آمریکایى یا کشباف دوبل استفاده کنید.

 

۲- آموزش بافت دامن ترک و پلیسه دخترانه

 

عکس آموزش بافت دامن ترک و پلیسه دخترانه

 

براى این مدل دامن بافتنی دخترانه باید به اندازه دور کمر دانه سر اندازید.

شروع بافت:
در 3 سانتی متر اول بافت، همه دانه ها در همه رج ها باید از زیر بافته شوند، بعد به طریق زیر مدل را شروع کنید.

رج اول:
3 دانه از زیر ، 1 دانه از زیر ، 3دانه از زیر ، 1 دانه از رو ، 3 دانه از زیر ، 1 دانه از زیر ، 3 دانه از زیر.

رج دوم:
3 دانه از زیر ، 1دانه از رو ، 3 دانه از زیر ، 1 دانه از زیر ،3 دانه اززیر ، 1 دانه از رو ، 3 دانه از زیر.
 
تا 3 سانتی متر این بافت را ادامه داده و در بین هر یک از ترک ها یک دانه اضافه کنید. سپس هر 5 سانتی متر یک بار، یک دانه اضافه کنید. این بافت را ادامه دهید تا قد دامن به اندازه دلخواه شما برسد.
 
توجه: قسمت پشت و جلو این مدل دامن یکسان است.

 

۳- آموزش دامن مدل تیغ ماهی دخترانه

 

عکس  آموزش  دامن مدل تیغ ماهی

 

براى این مدل دامن بافتنی دخترانه اول دور کمر فرد مورد نظر را اندازه می گیریم و تناسب با آن دانه سر می اندازیم. در این اموزش دور کمر فرد مورد نظر ما 50 سانتی متر بوده است که متناسب با آن 105 دانه با کاموای متوسط(نسبتا ریز) سر انداخته ایم.

 

شروع بافت:
برای کمری دامن باید کشباف دوبل (دولا) ببافیم و تا 5 سانتی متر آن را ادامه می دهیم. وقتی بافت کشباف تمام شد، هر یک دانه که می بافیم یک ژته می اندازیم. با این کار تقریبا دانه ها دو برابر می شوند (210 دانه).

 

رج بعدی:
این رج مدل تیغ ماهی است که تا انتهای طول مورد نظر برای دامن ادامه دارد.

این دامن بافتنی دخترانه دارای یک درز است و بعد از دوختن درز می توانید تزئینات دیگری نیز به آن اضافه کنید.

 

مدل بافت تیغ ماهی

در این مدل بافت تعداد دانه ها باید فرد باشد.

رج اول

۲ دانه از زیر ، ۲ دانه از رو ، تا آخر رج به همین صورت ادامه دهید.  دانه آخر رو هر شکلی که بود ببافید یعنی اگر قبل از دانه آخر ۲ دانه رو بود آن یک دانه از زیر می شود یا بالعکس اگر ۲ دانه از زیر بود دانه آخر از رو بافته می شود.

رج دوم

۲ دانه از زیر ، ۲ دانه از رو، تا اخر رج به همین صورت ادامه دهید. 

رج های بعد هم تکرار همین رج ها است.

فقط باید دقت کنید که شروع رج با ۲ دانه از زیر است و دانه ها را قاطی نکنید. پشت و روی این مدل مثل هم است.

 
توصیه می کنیم آموزش بافت ژاکت نوزاد از یقه همراه با شال و کلاه،   آموزش بلوز بافتنی دخترانه مدل برگی و آموزش  ژاکت بافتنی دخترانه مدل دامن لوزی با میل را نیز در ستاره ببینید.

طبقه بندی:


ستاره
Logo