آموزش ژاکت بافتنی دخترانه مدل دامن لوزی با میل

ژاکت بافتنی دخترانه مدل دامن لوزی با دو میل بافته می شود و بافت اصلی آن مدل رکن است. این ژاکت از دامن بافته می شود و تنوع رنگی زیادی دارد.

ستاره | سرویس خانه داری – این مدل ژاکت بافتنی دخترانه که ما به آن دامن لوزی می گوییم، بسیار فانتزی است و معمولا برای دختر بچه های زیر دو سال بافته می شود. بافت ساده ای دارد و نخ زیادی مصرف نمی کند. در این آموزش با  ستاره  همراه شوید.

 

عکس ژاکت بافتنی دخترانه مدل دامن لوزی با میل

 

مهارت های لازم برای ژاکت بافتنی دخترانه

  • ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
  • بافت رکن : همه رج ها از رو ، یا همه رج ها از زیر

 

وسایل لازم برای ژاکت بافتنی دخترانه

  • 1 عدد کلاف 100 گرمی سفید
  • 1 عدد کلاف 50 گرمی رنگی
  • میل شماره 3.5 یا 4

روش بافت ژاکت بافتنی دخترانه دامن لوزی

این ژاکت بافتنی دخترانه برای سایز یک ساله بافته می شود و شروع بافت آن از دامن می باشد.

 

روش بافت دامن ژاکت

برای بافت دامن باید 180 دانه سراندازید.

رج1:

با بافت رکن شروع کنید (همه دانه ها از زیر بافته شود). به 6 دانه وسط که رسیدید به این ترتیب ببافید: 2 تا یکی، 2 دانه از زیر، 2 تا یکی شود. سپس بقیه دانه ها تا انتهای رج رکن بافته می شود، آخرین دانه را نبافته نگه دارید.

 

رج 2:
این رج نیز به روش بافت رکن است و همه دانه ها از زیر بافته می شوند، فقط 2 دانه وسط را از رو ببافید و دانه انتهای بافت را نبافته نگه دارید.

 

رج 3:
این رج را مانند رج اول ببافید. وقتی به دانه آخر رسیدید دانه هایی که از رج قبل نگه داشته بودید را روی این دانه بکشید( اصطلاحا دانه را کور کنید).

 

رج 4:

رج پشت را نیز مثل رج 2 ببافید و دانه آخر را مثل رج قبلی کور کنید.

 

رج های بعدی:
این نوع بافت را تکرار کنید و بعد از هر چند سانتی متر بافت، رنگ کلاف را عوض کنید تا وقتی فقط 8 دانه در میل باقی بماند. سپس این 8 دانه را کور کنید.

 

عکس مدل دامن لوزی با میل

 

روش بافت بالاتنه قسمت پشت

برای این ژاکت بافتنی دخترانه، مثلث بافته شده را مثل شکل تا کنید و قسمت پشت را از لبه بافت دانه بگیرید.

حال باید دانه ها را بشمارید، نصف هرچند دانه ای که گرفته اید را برای قسمت آستین همین جا سرانداخته و به دانه های پشت اضافه کنید. همه بافت را مدل رکن ببافید و در انتهای بافت مانند سمت مقابل به اندازه آستین اول، دانه سر میل اضافه کنید.

 

رج های بعد:
از این رج به بعد از هر رج روی بافت، به این ترتیب 4 دانه کور کنید: 2 دانه از هر دو آستین و 2 دانه هم از قسمت پشت لباس.
آنقدر کور کردن را ادامه دهید تا یک ششم دانه ها بماند.
سپس این دانه ها را 5 رج ساده ببافید و کور کنید.

 

روش بافت بالا تنه قسمت جلو

بافت سمت راست جلوی ژاکت
ابتدا از لبه بافت دانه بگیرید و بعد به اندازه آستین پشت دانه سر میل اضافه کنید.
حال از هر رج روی بافت به این ترتیب 2 دانه کم کنید: 1 دانه از قسمت آستین، 1 دانه از قسمت جلو.

 

بافت را ادامه دهید تا دانه های یقه، نصف دانه های یقه پشت شود. سپس 5 رج ساده ببافید و دانه ها را کور کنید.

 
بافت سمت چپ جلوی ژاکت
این قسمت را هم به صورت قرینه بخش راست ببافید و در لبه سجاف 3 عدد جادکمه با فاصله های متناسب باز کنید.
جادکمه: 2 تا یکی + یک ژته

حال بافت بخش های مختلف این ژاکت بافتنی دخترانه به پایان رسید و باید درز سرشانه را به صورت سردوز بدوزید و در انتها دکمه ها دوخته شود.

 
در آخر مطالب مدل بافت یقه لباس و مدل شال بافتنی زنانه با دو میل را نیز در ستاره از دست ندهید.

ستاره
Logo