آموزش بافت شال گردن مدل پیچ جغدی با دو میل

بافت شال گردن با دو میل مدل پیچ جغدی برای شال و کلاه و گاهی در لباس به کار می رود.این پیچ ترکیب 3 مدل بافت ساده است و به راحتی بافته می شود.

 ستاره | سرویس خانه داری – ستاره در این آموزش مدل بافت پیچ جغدی را در قالب بافت شال گردن با دو میل به شما آموزش می دهد. این مدل پیچ محبوب کودکان است و در بافت انواع پوشاک کودکانه نیز به کار می رود.

 

مهارت های لازم برای بافت شال گردن با دو میل

  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
  • بافت رکن: همه رج ها از رو ، یا همه رج ها از زیر
  • بافت جو دانه

وسایل لازم برای بافت شال گردن با دو میل

  • کاموا متوسط
  • میل شماره 3.5

 

روش بافت شال گردن با دو میل مدل پیچ جغدی

 

بافت شال گردن با دو میل مدل پیچ جغدی

 

برای بافت شال گردن با دو میل مدل پیچ جغدی ابتدا 52 دانه سر اندازید. بلندی شال گردن به داخواه خودتان است می توانید تا 150 سانتی متر آن را ادامه دهید. همچنین می توانید با کم کردن دانه های ابتدا و انتهای بافت پهنای شال را نیز کمتر کنید.

رج 1 تا 8: در این رج ها همه دانه ها را ساده بافی کنید.

رج 9:

 

دانه ها به این صورت تقسیم می شوند:
20 دانه رو، 12 دانه وسط زیر ، 20 دانه آخر رو، 12 دانه وسط برای بافت جغد است.

 

رج 10:

 

همه دانه ها همانطور که دیده می شود بافته می شوند.
 
رج 11:

 

20 دانه رو را ببافید، سپس 4 دانه اول از 12 دانه را یک پیچ به سمت راست بزنید.
4 دانه وسط را جودانه ببافید.
 
توضیح مدل بافت جودانه: یکی زیر، یکی رو ببافید و در رج های پشت دانه ها را به جای خودشان ببافید و رج بعد دوباره جای دانه ها عوض می شود. یعنی دانه های رو به زیر و دانه های زیر به رو بافته می شوند.
 
حال 4 دانه باقی مانده از 12 دانه وسط را یک پیچ به سمت چپ بزنید. 20 دانه آخر را به رو ببافید.

 

رج 12:
رج بعد 18 دانه رو ببافید. 2 دانه از 12 دانه را با 2 دانه باقی مانده از رو یک پیچ به سمت راست بافته می شود. دانه های وسط جودانه بافته می شود. 2 دانه اخر از 12 دانه با دو دانه رو از 20 دانه آخر دوباره یک پیچ به سمت چپ بافته می شود.
یعنی در این رج مانند دو رج پیچ سمت راست و چپ تکرار میشه و دانه های جودانه وسط به دوازده دانه میرسد. 18 دانه اخر هم به رو بافته می شود.

 

رج های بعدی:

از اینجا به بعد حدود 10 تا 12 سانتی متر بافت را مثل خودش ادامه بدهید. یعنی رج های روی کار 18 دانه رو، 2 دانه زیر، 12 دانه وسط جودانه و 2 دانه بعد از زیر و در نهایت 18 دانه آخر را به رو ببافید.

 

 
رج های پشت:

در این مدل بافت شال گردن با دو میل همه دانه ها همان طور که دیده می شود بافته می شوند. مگر اینکه توضیح دیگری برای آن داده شود.

 

رج بعد:

بعد از آن 18 دانه اول را ببافید. 2 دانه از زیر با 2 دانه جودانه بعدش را به عنوان یک طرف پیچ درنظر بگیرید و با 4 دانه بعد از جودانه  یک پیچ به سمت راست بزنید.
8 دانه بعد را نیز یک پیچ به سمت چپ بزنید. و بعد 18 دانه اخر را ببافید.

 

رج های بعدی:
8 الی 10 رج بافت را ادامه دهید. در این قسمت 18 دانه رو 16 دانه زیر و 18 دانه رو بافته می شود.

 

رج بعد:

وقتی به 16 دانه وسط رسیدید مجدد مانند پیچ قبل دو تا پیچ هشت تایی ببافید.

 

رج بعد:
رج پشت را ببافید.

 

 

رج بعد:
رج روی کار  20 دانه رو، 4 دانه زیر، 8 دانه رو، 4 دانه زیر بافته می شود و 20 دانه رو.

 

 

رج بعد:
رج پشت را ببافید.

 

 

رج بعد:
20 دانه رو، 3 دانه زیر، 10 دانه رو، 3 دانه زیر و 20 دانه رو بافته می شود.

 

 

رج بعد:
رج پشت را ببافید.

 

 

رج بعد:
20 دانه رو، 2 دانه زیر، 12 دانه رو، 2 دانه زیر و 20 دانه رو بافته می شود.

 

 

رج بعد:
رج پشت را ببافید.

 

رج بعد:

20 دانه رو، 1 دانه زیر، 14 دانه رو، 1 دانه زیر و 20 دانه رو رو بافته می شود.

دو رج بعد همه دانه ها به رو و سپس کور می شود. در اینجا بافت شال گردن با دو میل مدل پیچ جغدی به پایان می رسد.

 

مدل های متنوع پیچ جغدی در بافت شال گردن با دو میل

 

عکس شال گردن مدل پیچ جغدی با دو میل
 شال گردن مدل پیچ جغدی و ساده با دو میل
 
 
عکس شال گردن مثلثی مدل پیچ جغدی با دو میل
 شال گردن مثلثی مدل پیچ جغدی با دو میل
 
 
عکس شال گردن  مدل پیچ جغدی با دو میل کوچک
شال گردن  مدل پیچ جغدی کوچک 
 
 
عکس شال گردن مثلثی مدل پیچ جغدی با دو میل
 شال گردن مثلثی مدل پیچ جغدی با دو میل 
 
 
 
مطالب زر را نیز در ستاره ببینید:

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo