تست بینایی سنجی چیست؟ (انواع تست بینایی)

تست بینایی (تست حدت بینایی، تست انکسار نور، بررسی میدان بینایی و بررسی رنگ) میزان عملکرد چشم و سلامتی چشم را از ابعاد مختلف بررسی می کند

ستاره | سرویس پزشکی – تست بینایی و انواع آن میزان عملکرد چشم را از ابعاد مختلف بررسی می کند. برخی از تست های بینایی، توانایی چشم ها را در مشاهده ی جزئیات اشیای نزدیک و دور و همین طور نقائص میدان بینایی بررسی می کنند، از طرفی توانایی مشاهده ی رنگ های مختلف هم ارزیابی می شود. تست بینایی به همراه سایر معاینات برای بررسی سلامت چشم ها کاربرد دارند.

انواع تست بینایی

 • حدت بینایی
 • رفرکشن (انکسار نور)
 • بررسی میدان بینایی
 • بررسی رنگ

 

1- تست بررسی حدت بینایی

در این تست توانایی چشم ها برای مشاهده ی جزئیات اشیای نزدیک و دور چک می شود. معمولا هر چشم جداگانه بررسی می شود و در ادامه هر دو چشم با هم بررسی می شوند. انواع متعددی از تست های حدت بینایی ممکن است استفاده شود.

تست های بررسی حدت بینایی در موارد زیر انجام می شود:

 • به عنوان بخشی از معاینات روتین برای غربالگری مشکلات بینایی
 • تعیین این که آیا برای بهبود دید بیمار نیاز به لنزهای تماسی و یا عینک دارد یا که خیر.
 • پس از آسیب چشم ها برای بررسی اثر آن بر بینایی.
 • برای بررسی دید نزدیک در کودکان سن مدرسه که مشکلاتی در زمان مطالعه دارند.

 

چارت E و انواع آن

تست اسنلن Snellen تستی است که از 11 ردیف از حروف بزرگ انگلیسی تشکیل شده اند. بالاترین حرف تابلو شامل یک حرف )معمولاً حرف E) است؛ اما ممکن است از سایر حروف انگلیسی نیز استفاده شود. سایر ردیف ها شامل حروفی است که تدریجا به طرف پایین کوچکتر می شوند.

در طی معاینه، چشم پزشک از شما می خواهد که ردیف با کوچکترین حروفی را که قادر به تشخیص هستید، بخوانید. اگر قادر به تشخیص پایین ترین ردیف بودید، حد بینائیتان خیلی خوب است.

 

تست بینایی

 

 نوع خاصی از چارت بینایی اسنلن به نام چارت “چرخشی E” وجود دارد. چارت چرخشی همان مقیاس های چارت اسنلن استاندارد را دارد و همه علامت های موجود روی چارت حرف E بزرگ هستند که با زاویه ای 90 درجه در جهات مختلف فضایی قرار گرفته اند.

چشم پزشک از فرد معاینه شونده می خواهد که جهت دندانه های حروفE را بگوید: چپ، راست، بالا یا پایین.

 

معنی بینایی 20/20 در تست بینایی چیست؟

بینایی طبیعی، دید 20/20 (یا در واقع حدت بینایی 20/20) است؛ به این معنی که شما قادر به خواندن حروفی از فاصله 20 فوتی (6 متری) خواهید بود که اکثر افراد می توانند آن را از فاصله 20 فوتی (6 متری) بخوانند. اگر بر اساس سیستم ده دهی بخواهیم میزان دید را ثبت کنیم دید طبیعی 10/10 خواهد بود.

در بسیاری از کشورها اگر بینایی فردی بعد از اصلاح با عینک یا لنز تماسی، 200/20 یا کمتر باشد،در محدوده “کوری قانونی” قرار می گیرد.

 

چارت بینایی جگر The Jaeger Eye Chart

برای بررسی دید نزدیک چشم پزشک از چارت بینایی کوچکی که در دستتان می گیرید، استفاده می کند. چارت جگر حاوی متون کوتاهی است که در اندازه های متفاوتی تایپ شده اند.

اندازه حروف جگر ازJ1 J11 تا  متفاوت است وJ1 ریزترین آن هاست.

 

2- تست رفرکشن (انکسار نور)

در این تست خطاهای انکسار نور بررسی می شود و وضعیت عینک و لنزهای تماسی هم ارزیابی می شود.

تست رفرکشن در موارد زیر کاربرد دارد:

 • تعیین اثر و وضعیت عینک و یا لنزهای تماسی.
 • یافتن مشکلات بینایی ناشی از اختلالات انکسار نور و یا بیماری های چشمی.

 

3- تست های بررسی میدان بینایی

میدان بینایی سالم، ناحیه ی کاملی است که فرد می تواند مسیر مستقیم نور را مشاهده کند.

تست های میدان بینایی ممکن است در موارد زیر استفاده شود:

 • بررسی کاهش بینایی در هر ناحیه از میدان بینایی
 • بررسی آسیب اعصاب چشم ها به دنبال سکته ی مغزی، آسیب سر، و یا سایر مشکلاتی که کاهش جریان خون مغزی می دهند.
 • این تست ها به شناسایی بیماری های چشمی و یا مشکلات دستگاه عصبی کمک می کند. انواع این تست عبارتند از:

تست کانفرانتیشن

تست آمسلر 

تست پریمتری

 

4- تست های بررسی رنگ

این تست ها برای غربالگری اختلال در دیدن رنگ ها در افرادی که بیماری عصب چشم و یا مشکل شبکیه دارند و یا در وراثت خانوادگی، نابینایی رنگ ها را دارند، کاربرد دارد.

تست های بینایی مربوط به تشخیص رنگ ها ممکن است در موارد زیر استفاده شود:

 • به عنوان بخشی از معاینه ی روتین چشم پزشکی
 • تشخیص اختلال در مشاهده ی رنگ

ستاره
Logo