بافت 4 مدل ساق دست بافتنی دخترانه

این 4 مدل بافتنی دخترانه، بافتی ساده دارند ولی شیک و مدرن هستند.مثل مدل برجسته و ساق دست پرزدار که سریع بافته می شوند و تنوع زیادی دارند.

ستاره | سرویس خانه داری – حتی افرادی که تازه بافت با دو میل را یاد گرفته اند نیز به راحتی می توانند این 4 مدل بافتنی دخترانه را یاد بگیرند و ساق دست های زیبا ببافند. در آموزش این مدل های ساده و شیک با ستاره همراه شوید.

 

مهارت های لازم برای بافت ساق دست دخترانه

  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
  • بافت رکن : همه رج ها از رو ، یا همه رج ها از زیر

وسایل لازم برای بافت ساق دست دخترانه

  • کاموا متوسط
  • میل سایز 3.5
  • دکمه (جهت تزئین)

 

۱- مدل بافتنی دخترانه: ساق دست پرز دار

 

عکس مدل بافتنی دخترانه: ساق دست پرز دار

 

برای این مدل ساقه دست به 2 نوع کاموا نیاز داریم. یک عدد کاموای ساده و یک عدد کاموای پرز دار.

بافت این ساق دست، بافت رکن است و طول آن به دلخواه خودتان تعیین می گردد.

رج ۱:

 با کاموای پرز دار متوسط 40 دانه سر اندازید. حال باید بافت رکن را روی آن اعمال کنید. تمام دانه ها را از رو ببافید.

رج ۲:

 تمام دانه ها را از رو ببافید.

نکته: در واقع بافت رکن، بافتی است که در آن دانه ها در یک جهت بافته می شوند، یعنی اگر از رج اول را از رو بافتید تا اخرین رج باید همه دانه ها رو بافی شود ، و  اگر از رج اول را از زیر می بافید، همه دانه ها زیر بافی می شود.

تا ۱۰ رج به همین شکل ادامه دهید.

رج ۱۱:

 حال کاموای ساده را به کاموای پرز دار گره زده و ادامه بافت را همان بافت رکن، با کاموای ساده ببافید.

رج های بعدی:

 تا جایی که بنظرتان بلندی ساق مناسب است بافت را ادامه دهید . ما در این جا 20 رج بافت را ادامه دهده ایم.

ادامه کار:

حال بافت خود را از وسط تا زده و دو طرف آن را به هم بدوزید. برای زیبایی ساق دست می توانید دو عدد دکمه روی آن بدوزید.

 

۲- مدل بافتنی دخترانه: ساق دست ساده بلند

 

عکس مدل بافتنی دخترانه: ساق دست ساده بلند

 

در این مدل ساقه دست کافی است شما تنها بافت زیر و رو را بلد باشید. با کاموای متوسط و میل 3.5،  تعداد 40 دانه سر بیندازید.

رج ۱:

 2 دانه زیر، 2 دانه رو، تا پایان رج به همین صورت ادامه دهید.

رج ۲:

۲ دانه رو، ۲ دانه زیر، تا پایان رج به همین صورت ادامه دهید.

تا ارتفاعی که میخواهید بلندی ساق دست باشد این دو رج را تکرار کنید. سپس دانه ها را کور کنید و بافت خود را تا زده و درز آن را به هم بدوزید.

برای تزئیین این مدل بافتنی دخترانه می توانید، از دکمه های پارچه ای و یا گل های بافتنی استفاده کنید.

 

۳- مدل بافتنی دخترانه: ساق دست بافت برجسته

 

عکس مدل بافتنی دخترانه: ساق دست بافت برجسته

 

در این مدل بافتنی دخترانه نیز به بافت ساده نیاز است. با کاموای متوسط و میل 3.5،  تعداد 40 دانه سر بیندازید.

رج ۱: (روی بافت)همه دانه ها از زیر بافته شوند.

رج ۲: همه دانه ها از رو بافته شوند.

رج ۳: همه دانه ها از زیر بافته شوند.

رج ۴: همه دانه ها از رو بافته شوند.

رج ۵: همه دانه ها از رو بافته شوند.

رج ۶: همه دانه ها از زیر بافته شوند.

رج۷: همه دانه ها از رو بافته شوند.

رج ۸: همه دانه ها از زیر بافته شوند.

این ۸ رج را، ۶ مرتبه تکرار کنید.

سپس برای قسمت بالای ساق دست که فاصله بین بافت های بیشتر است می توانید رج ۵ تا ۸ را دو بار پشت سر هم تکرار کنید.

 

۴- مدل بافتنی دخترانه: ساق دست گلدانی

 

عکس مدل بافتنی دخترانه: ساق دست گلدانی

 

این مدل بافتنی دخترانه که در عین سادگی بسیار زیباست با مدل کشباف و ساده بافته شده است. برای شروع با کاموای متوسط و میل 3.5،  تعداد ۴۰ دانه سر بیندازید.

رج ۱:

۱ دانه زیر، ۱ دانه رو ، تا پایان رج به همین صورت ادامه دهید.

رج ۲:

۱ دانه رو، ۱ دانه زیر ، تا پایان رج به همین صورت ادامه دهید.

سپس تا ارتفاعی که می خواهید بلندی ساق دست باشد این دو رج را تکرار کنید. ما در این ساق دست ۴۰ رج کشباف بافته ایم.

 

مدل بافت مچ به بالا

رج ۴۱: همه دانه ها از رو بافته شوند.

رج ۴۲: همه دانه ها از زیر بافته شوند.

تا جایی که می خواهید ساق دست روی انگشتان بیاید بافت این دو رج را تکرار کنید. ما در این بافت ۱۵ رج ساده بافی کرده اسم.

رج ۵۸: برای مدل بالای ساق دست می توانید ۳ رج بافت رکن انجام دهید و یا هر مدلی که می خواهید را به آن بدهید سپس دانه ها را کور کرده و درز آن را بدوزید. برای تزئین این ساق دست می توانید از دکمه چوبی استفاده کنید.

 
آموزش مدل بافت ساق دست چین چین با میل را نیز در ستاره از دست ندهید.


ستاره
Logo