آموزش بافت ساق پا زنانه با میل و مدل های زیبا

در این آموزش برای بافت ساق پا و یا ساق پوش بافتنی زنانه از مدل پیچ استفاده می شود و بلندی آن بستگی به خواست بافنده دارد و محدودیتی ندارد.

ستاره | سرویس خانه داری – بافت ساق پا از آن موارد ساده بافتنی است؛ مانند بافت پاپوش دخترانه و بافت دستکش تک انگشتی که با اندکی مهارت در بافتنی هم قادر خواهید بود آنها را ببافید. پس در ادامه با ما همراه باشید تا ساده ترین روش بافت ساق پا را با هم مرور کنیم.

عکس ساق پا بافتنی زنانه با میل

 

بافت ساق پا زنانه مدل پیچ

مهارت های لازم برای بافت ساق پا زنانه مدل پیچ
  • سید: یک دانه اضافه کردن طوری که سوراخ ایجاد نشود.
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
  • بافت پیچ

 

وسایل لازم برای بافت ساق پا زنانه

  • کاموا متوسط
  • میل شماره ۴
  • دکمه

 

برای بافت ساق پا زنانه یا ساق پوش بافتنی، دور مچ پا را اندازه گرفته و متناسب با آن دانه سر اندازید. ما در اینجا ۴۸ دانه سر می اندازیم.

رج ۱: همه دانه ها زیر بافته می شوند.

رج ۲: همه دانه ها رو بافته می شوند.

رج ۳: ۷ دانه رو، ۲ دانه زیر، ۶دانه رو، ۲ دانه زیر، ۱۴ دانه رو، ۲ دانه زیر، ۶دانه رو، ۲ دانه زیر، ۷ دانه رو

رج ۴: همه دانه ها همان طور که دیده می شود بافته می شوند.

رج های بعدی: ۴ رج دیگر را با مدل رج های ۲ و ۳ ببافید.

رج ۹:  ۷ دانه رو، ۲ دانه زیر، ۳ دانه را با ۳ دانه بعدی جا به جا کرده و سپس ۶ دانه را از رو ببافید (مدل پیچ ساده) ، ۲ دانه زیر، ۱۴ دانه رو، ۲ دانه زیر، ۳ دانه را با ۳ دانه بعدی جا به جا کرده و از رو ببافید ، ۲ دانه زیر، ۷ دانه رو.

رج ۱۰: همه دانه ها همان طور که دیده می شود بافته می شوند.

این مدل را تا جایی که می خواهید بلندی بافت باشد ادامه دهید، سپس دو رج ساده بافی کرده و همه دانه ها را کور کنید.

نکات مورد توجه:

۱. اگر می خواهید ساق پا بافتنی روی ماهیچه ساق پا گشادتر باشد می توانید در این قسمت بین دانه های ساده بافی، دانه اضافه کنید (سید).

۲. برای اینکه بافت ساق پا چسبنده تر باشد می توانید ابتدا و انتهای ساق پوش بافتنی را ۶ الی ۱۰ رج کشباف ساده ببافید.

۳. برای زیباتر شدن بافت ساق پا بهتر است از چند رنگ کاموا استفاده کنید.

 

بافت ساق پا زنانه مدل پیچی (روش دوم)

وسایل مورد نیاز

۴ کلاف رنگی متوسط ۱۰۰ گرمی- میل شمارۀ ۴

طریقه بافت ساق پا

۱۰۰ دانه سر انداخته شود. تا بلندی ۵ سانتی‌متر کشباف یکی از زیر- یکی از رو ببافید. بعد از آن دانه‌ها را جهت بافت مدل پیچ طنابی به این صورت تقسیم‌بندی کنید.

رج اول:

۲ دانه از زیر- ۲ دانه از رو- ۸ دانه از زیر- ۲ دانه از رو- ۸ دانه از زیر تا آخر بافت ببافید. در آخر رج را با ۲ تا از رو- ۲ تا از زیر به پایان برسانید.

رج دوم و تمام رج‌های زوج همان‌ طوری که دانه‌ها دیده می‌شوند، بافت می‌شود. رج اول و دوم را تا بلندی ۸ رج ببافید.

رج نهم:
۲ دانه از زیر- ۲ دانه از رو- ۸ دانه از زیر را به صورت پیچ طنابی ضربدری ۴×۴ جابه‌جا کنید. این کار را در تمام ۸ دانه از زیرها تا آخر ادامه دهید.
هر ۸ رج در میان رج نهم را تکرار کنید. بافت را تا بلندی ۴۰ سانتی‌متر ببافید. در آخر دانه‌ها را کور کنید. ساق بعدی را هم به همین صورت ببافید.

 

انواع مدل بافت ساق پا زنانه

عکس ساق پا بافتنی زنانه رنگی

ساق پا بافتنی زنانه رنگی

 
 
ساق پا زنانه اسپرت

ساق پا زنانه اسپرت

 
عکس ساق پا بافتنی زنانه بلند

 ساق پا بافتنی زنانه بلند

 
 
 
عکس ساق پا بافتنی زنانه چین چین

 ساق پا بافتنی زنانه چین چین

 

عکس ساق پا بافتنی زنانه بلند رنگارنگ

عکس ساق پا بافتنی زنانه بلند رنگارنگ

 

عکس ساق پا بافتنی زنانه بلند دکمه دار

ساق پوش بافتنی زنانه بلند دکمه دار

 

عکس ساق پوش بافتنی زنانه مدل دار

ساق پوش بافتنی زنانه مدل دار

 

عکس ساق پوش بافتنی زنانه مدل پیچ جغدی

ساق پوش بافتنی زنانه مدل پیچ جغدی

 
مدل ساق پا دخترانه

مدل ساق پا دخترانه

 
 
عکس ساق پوش بافتنی زنانه کوتاه

ساق پوش بافتنی زنانه کوتاه

 

عکس ساق پا بافتنی زنانه طرح دار

ساق پا بافتنی زنانه طرح دار

 

عکس ساق پا بافتنی دخترانه طرح دار

ساق پا بافتنی دخترانه طرح دار

 

عکس ساق پا بافتنی دخترانه ساده و زیبا

عکس ساق پا بافتنی دخترانه ساده و زیبا

 

عکس بافت ساق پا زنانه منگوله دار مدل پیچ

بافت ساق پا زنانه منگوله دار مدل پیچ

 

بافت ساق پا زنانه منگوله دار مدل جدیدعکس

عکس بافت ساق پا زنانه مدل جدید

 

آموزش بافت ساق پا زنانه با میل

عکس بافت ساق پا زنانه کوتاه مدل جدید

 

عکس بافت ساق پا زنانه مدل رنگی جدید

 بافت ساق پا زنانه مدل رنگی جدید

 

کلام آخر

امیدواریم آموزش بافت ساق پا زنانه برای شما مفید بوده باشد. همچنین در صورتی که سوال یا پیشنهادی دارید می‌توانید با ما و سایر کاربران ستاره در قسمت نظرات به اشتراک بگذارید.


ستاره
Logo