آموزش ۷ مدل بافت یقه هفت، یقه گرد و یقه اسکی

مدل بافت یقه تاثیر زیادی در زیبایی لباس دارد. در اینجا طرز مدل بافت یقه هفت،یقه اسکی، یقه گرد، یقه ایستاده و یقه گرد باز آموزش داده شده است.
ستاره | سرویس خانه داری – اگر دوست دارید یقه هایی که برای لباس های خود می بافید، مدل بافت زیبا و تمیزی داشته باشد، در این آموزش با ستاره همراه شوید.


آنچه در این مطلب آمده است:


 ۱- آموزش بافت یقه هفت جلو بسته ( V شکل)

 

عکس آموزش مدل بافت یقه هفت ( V شکل)

در این مدل بافت وقتی کم کردن دانه برای حلقه آستین تمام شد، اقدام به باز کردن یقه برای یقه 7 می نماییم .

دانه ها را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. نصف آن را در سنجاق قفلی یا نخ نگه دارید، به این ترتیب که با سوزنی که نخ دارد هر دانه را گرفته داخل نخ رد کنید تا تمام شود و دو سر نخ را گره بزنید.

سپس شروع به بافتن بقیه دانه ها کنید. میزان بسته بودن یا باز بودن یقه هفت بستگی به خود فرد دارد. تعداد دانه هایی که از دو طرف وسط یقه هر بار کور می شود در نهایت باید به اندازه تعداد دانه هایی باشد که برای یقه پشت در نظر گرفته بودید.

به عنوان مثال: اگر تعداد دانه های پشت گردن در قسمت پشت، 16 دانه بوده است، از هر طرف یقه جلو باید 8 دانه به ترتیب کم شود.

تذکر: برای اینکه دانه های کم شدنی یقه جلو به طور منظم تا سرشانه برسد، بهتر است که تعداد دانه هایی که باید کم شود تقسیم بر تعداد رج های از حلقه آستین پشت تا سرشانه پشت شود، تا مشخص گردد که چند رج در میان باید یکی کم شود.

مدل بافت کشباف یا سجاف دور یقه هفت:

برای سجاف دور یقه هفت معمولا از 2 روش استفاده می شود.

1- تمام دانه های یقه جلو ( سمت راست و سمت چپ ) را روی میل بگیرید. سپس شروع به بافت کنید و هر بار که به وسط یقه رسیدید 3 دانه وسط را یک رج در میان با هم ببافید. ( این کار در رج های روی بافت انجام شود. )

عکس آموزش مدل بافت کشباف یا سجاف دور یقه هفت:

 

 

2دانه های سمت راست یقه را روی میل آورده و به اندازه 3 سانتی متر کشباف ببافید و بعد کور کنید. سپس دانه های سمت چپ یقه را روی میل بگیرید و به اندازه 3 سانتیمتر کشباف ببافید و بعد کور کنید. در نهایت سجاف یقه را در قسمت وسط به صورت زیر می‌توان دوخت.

 

عکس آموزش مدل بافت کشباف یا سجاف دور یقه هفت: 2

 


۲نوع دوم مدل بافت یقه ۷

 

عکس آموزش مدل بافت بافت یقه 7

 

تفاوت طرز بافت یقه هفت در این نوع، در کور کردن دانه ها می‌باشد؛ به این ترتیب که بعد از تقسیم دانه های قسمت جلوی لباس، حدود 6 تا 8 دانه ( بستگی به ضخامت کاموا دارد ) در وسط کار یک جا کور می شود و سپس به کور کردن سمت راست و بعد سمت چپ می پردازیم.

برای بافت سجاف این یقه نیز باید مانند روش دوم در یقه هفت مدل قبلی عمل کنیم، یعنی برای هر قسمت از سمت راست و چپ جدا دانه بگیریم و ببافیم، در آخر به قسمت وسط یقه لباس بدوزیم.


۳- مدل بافت یقه پشت لباس

عکس آموزش مدل بافت یقه پشت لباس

 

بعد از اینکه گودی حلقه آستین در قسمت پشت لباس ایجاد شد و بافت را به اندازه طول حلقه آستین بافتیم، 6 رج مانده به انتهای بافت به این ترتیب برای یقه پشت حالت می دهیم.

تمام دانه های باقی مانده روی میل را تقسیم بر 3 می کنیم، سپس قسمت اول برای سرشانه سمت راست، قسمت وسط برای یقه پشت و قسمت سوم برای سرشانه سمت چپ در نظر گرفته می شود.

دانه های یقه هر چند عدد که باشد 12 دانه از آن مقدار را کم کرده و بقیه را در قسمت وسط یقه در یک رج کور می کنیم.

سپس هر سمت لباس را به طور جداگانه حالت می دهیم. از سمت داخل لباس یک رج در میان یک بار 3 دانه ، یک بار 2 دانه، یک بار 1 دانه کور می کنیم. ( یعنی 3 – 2 – 1 )

برای اینکه سرشانه نیز حالت بهتری داشته باشد، باید دانه های سرشانه را نیز در3 مرحله کور کنید، یعنی تقسیم بر 3 کرده و یک رج در میان، یک قسمت از آن 3 قسمت سرشانه را کور کنید.

برای درک بهتر مدل بافت به شکل توجه کنید.

عکس آموزش مدل بافت پشت یقه و سرشانه
 

۴- آموزش بافت یقه گرد ساده

عکس آموزش مدل بافت یقه گرد ساده

 

برای بافت و شکل دادن یقه گرد، یک روش آن است که لباس را از قسمت پایین ببافیم و وقتی حدود 4 انگشت بسته به پایان بافت مانده بود، شروع به شکل دادن یقه کنیم. ( منظور از 4 انگشت بسته، انگشت بسته کسی است که لباس را برای او می بافید. مثلاً برای بچه ها، اندازه 4 انگشت بسته خود کودک را اندازه می گیریم.)

وسط بافت را مشخص می کنیم، یعنی دانه ها را شمرده و نصف می کنیم.

نسبت به اندازه لباس و یقه و همینطور ضخامت کاموا، 5 الی 10 دانه را از وسط لباس کور می کنیم. ( در تصویر 10 دانه از وسط کور شده است )

در این مرحله لباس دو تکه می شود. دانه های یک قسمت را داخل میل یدک یا سنجاق بگیرید و بافت را از قسمت مقابل ادامه دهید.

کم کردن را در هر طرف بافت ( داخل بافت ) طبق توضیحات زیر انجام دهید:

بعد از کم کردن دانه های وسط ( نسبت به اندازه لباس 5 تا 10 دانه )

رج 1: 4 دانه کم کنید.

رج 2: رج 2 و همه رج های برگشت (زوج) را بدون کم کردن ببافید.

رج 3: 3 دانه کور کنید.

رج 5: 2 دانه کور کنید.

رج 7: 1 دانه کور کنید.

رج 9: 1 دانه کور کنید.

رج 11: بدون کم کردن ببافید.

رج 13: تمام دانه های سرشانه را کور کنید. می توانید برای سرشانه مطابق راهنمایی برای بافت یقه پشت لباس کمک گرفته و سرشانه را در 3 مرحله کور کنید.

یعنی ترتیب کور کردن دانه ها برای یقه گرد معمولی به این ترتیب خواهد بود:

10 ( 5 دانه برای هر طرف ) – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 0

وقتی یقه پشت را نیز بافتید و یکی از سرشانه ها را به هم وصل کردید، دور تا دور یقه را دانه گرفته و به صورت کشباف یا هر نوع بافت مطابق با مدل ببافید و در انتها، سرشانه بعدی را همراه با کشباف بافته شده برای دوریقه بدوزید.

این اندازه ها برای بزرگسالان است. برای بچه ها ترتیب کم کردن تفاوتی ندارد تنها فرق آن تعداد دانه های کور شده در وسط لباس است که از 5 تا 10 دانه نسبت به اندازه متغیر است.

 بیشتر بدانید:‌ عکس جدیدترین مدل های بافتنی دخترانه


۵- مدل بافت یقه گرد باز

عکس آموزش مدل بافت یقه گرد باز

 

برای مدل بافت یقه گرد باز، روش کار مانند یقه گرد ساده است با این تفاوت که، کم کردن دانه ها را کمی زودتر از 4 انگشت مانده به اتمام کار، شروع می کنیم و به این ترتیب ادامه می دهیم:

بعد از کم کردن دانه های وسط ( نسبت به اندازه لباس 5 تا 10 دانه )

رج 1: 4 دانه کم کنید.

رج 2: رج 2 و همه رج های برگشت (زوج) را بدون کم کردن ببافید.

رج 3: 2 دانه کور کنید.

رج 5: 2 دانه کور کنید.

رج 7: 1 دانه کور کنید.

رج 9: 1 دانه کور کنید.

رج 11: 1 دانه کور کنید.

رج 13: را بدون کم کردن ببافید.

رج 15: را بدون کم کردن ببافید.

رج 17: تمام دانه های سرشانه را کور کنید. می توانید برای سرشانه مطابق راهنمایی برای بافت یقه پشت لباس کمک گرفته و سرشانه را در 3 مرحله کور کنید.

یعنی ترتیب کور کردن دانه ها برای یقه گرد باز به این ترتیب خواهد بود:

10 ( 5 تا برای هر طرف ) – 4 – 2 – 2 – 1


۶- مدل بافت یقه ایستاده جلو باز (زیپ دار)

 

عکس آموزش مدل بافت یقه ایستاده جلو باز (زیپ دار)

 

برای مدل بافت این نوع یقه، حدود 12 سانت قبل از اینکه شکل دادن به هلال یقه را آغاز کنید، باید دانه های قسمت جلوی لباس را شمرده و تقسیم بر 2 کنید. دانه ها را ببافید تا به دانه وسطی برسید. حال از آنجا به بعد، بقیه دانه ها را روی میل یدک یا سنجاق بگیرید و به بافتن دانه های روی میل ادامه دهید.

12 سانت بدون کم و زیاد کردن ببافید.

به این ترتیب جلوی لباس به دو تکه تقسیم خواهد شد. اگر تمایل دارید می توانید از ابتدا بافت جلو را به صورت جدا ( سمت چپ و سمت راست ) ببافید.

بعد از بافتن 12 سانت، 5 دانه از کنار کار (وسط بافت) کور کنید.

توجه: کور کردن را طبق قاعده کلی یقه گرد ساده ادامه دهید ( 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 0 ) .

بعد از اینکه هر دو طرف راست و چپ یقه را شکل دادید و سرشانه ها را وصل کردید. دور تا دور یقه را دانه گرفته و به اندازه 10 سانتی متر کشباف ببافید، سپس کشباف را تا کرده و در خط یقه وصل کرده و بدوزید.

دوختن زیپ یقه:

حال زیپ را به جلوی لباس بدوزید. برای سجاف زیپ، از لبه یقه ( زیر کشباف ) 5 دانه گرفته و به اندازه طول زیپ (12 سانتی متر) ببافید. در انتها 5 دانه را روی سنجاق بگیرید. طرف دیگر یقه را نیز به همین شکل 5 دانه گرفته و ببافید.
در آخر 5 دانه قبلی را نیز روی همین میل بگیرید و به اندازه 1.5 سانتی متر، تمام 10 دانه را ببافید و کور کنید.

سپس سجاف را با دقت به حاشیه زیپ و اطراف با سوزن و نخ بدوزید.

 

بیشتر بدانید: آموزش مدل های کاربردی بافت با دو میل


۷- مدل بافت یقه اسکی

عکس آموزش مدل بافت یقه اسکی
 

فیلم آموزش بافت جلیقه مردانه یقه هفت

در این ویدیو طرز بافت یقه هفت ساده را می‌آموزید که برای ژیله مردانه استفاده می‌شود. 

کلام آخر

مدل بافت این نوع یقه با همان روش یقه گرد ساده می باشد، با این تفاوت که بلندی قسمت کشباف دور یقه را بلندتر در نظر بگیرید. بلندی کشباف یقه اسکی به مدل لباس و سلیقه خودتان بستگی دارد.

 9 نظر
 1. سلام من یه ژاکت یقه هفت دارم میبافمودرست در کنار یقه تا سرشانه مدل پیچ میخوره برای اینکه با کور کردن دانه ها برای یقه هفت مدل مارپیچ به هم نخوره باید چکار کنم

 2. من ی بولیز بچه گون میبافم لطتفن یقه هفتو برام توزی بدی

 3. سلام

  لطفا بافت ژاکت یقه آرشال را به طور کامل توضیح بدین.

  برای بافت این یقه، یه سوال برای من پیش اومده. آیا وقتی به یقه میرسیم و شروع به اضافه کردن از سمت سجاف میکنیم،باید از سمت لباس بعد سجاف، شروع به کم کردن کنیم(مثل یقه هفت)؟

 4. سلام

  خیلی ممنونم از اینکه سریع جوابم رو دادین. سپاس

 5. سلام میشه یقه هفت کوتارو برام توصیح بدی

 6. سلام

  من خیلی دنبال یه آموزش واسه بافتن یقه هفتی بودم. اینجا خیلی ساده و خوب توضیح دادین و تونستم مدل دلخواهمو دربیارم.

  متشکر از سایت خوبتون

 7. مرررسی بلاخره یاد گرفتم ممنون و خسته نباشید

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور