اصول دین چیست؟ (تفاوت اصول دین شیعه و سنی)

اصول دین اعتقادات پایه‌ای هم مسلمانی است. اصول دین شامل توحید، نبوت، معدا، عدل و امامت می‌شود که دو مورد آخر اصول دین مختص شیعیان است.

اصول دین در برابر فروع دین به اعتقادات پایه ای دین اسلام می پردازد که باور آن ها شرط مسلمان بودن و انکار آن ها به معنای کفر است.

 

آیا در اصول دین می توان تقلید کرد؟

اصول دین، تحقیقی است نه تقلیدی و هر کسی باید با تحقیق و تفکر به آن ها برسد نه با تقلید و دنباله روی از دیگران.

 

عکس پلکانی تا خدا

 

 

اصول دین در مذهب شیعه

اصول دین بر اساس مذهب شیعه پنج مورد می باشد:

 

توحید: یگانگی خداوند

 

نبوت: پیامبری حضرت محمد (ص) و سایر انبیای الهی

 

معاد: روز قیامت

 

عدل: افعال خداوند از سر دادگری است

 

امامت: پس از حضرت محمد (ص) دوازده امام معصوم منصب خلافت را بر عهده داشته اند.

 

بر اساس باور شیعیان اثنی عشری اصل اساسی دین یکی است و آن توحید است و دو اصل دیگر (نبوت و معاد) از توابع آن هستند. عدل نیز از توابع توحید و امامت از توابع نبوت می باشد.

کسی که به دو اصل آخر اعتقاد نداشته باشد شیعه محسوب نمی شود. بنابراین دو اصل آخر اصول دین در مذهب شیعه می باشد.

 

 

اصول دین در مذهب شیعه

اصول دین در مذهب اهل سنت بر سه اصل استوار است؛ توحید، نبوت و معاد.

 

 

 

اصول دین مذهب معتزله

اصول دین در مذهب معتزله پنج مورد (اصول خمسه) است:

  • توحید صفاتی: صفات خداوند عین ذات اوست.
  • عدل: اثبات عدل بر اساس حسن و قبح عقلی.
  • وعد (قول به پاداش) و وعید (قول به عذاب)
  • منزلتی میان دو منزلت: کسی که گناه کبیره ای انجام دهد نه مومن است و نه کافر و اگر بدون توبه از دنیا برود عقوبت او قطعی و جاودانه خواهد بود.
  • امر به معروف و نهی از منکر

 

 

منشا انتخاب اصول دین

در قرآن و احادیث سخنی از اصول دین به میان نیامده است و به نظر می رسد که برای اولین بار عالمان دینی در نیمه دوم قرن اول هجری بحث اصول دین را مطرح کرده اند.

البته در برخی احادیث از پایه ها و ارکانی که اسلام بر آن ها قرار دارد سخن به میان آمده است.

 

 

اصول دین در احادیث

پیامبر اکرم (ص) در حدیثی فرمودند: «اسلام بر 5 پایه استوار است: «شهادت به توحید و نبوت پیامبر، گزاردن نماز، پرداخت زکات، گزاردن حج و گرفتن روزه ماه رمضان»

 

امام صادق (ع) در پاسخ به سوالی درباره اعتقادات اسلامی که باید به آن ها باور داشت فرمودند: «شهادت به توحید و نبوت پیامبر (ص)، ایمان به آنچه از جانب خدا آمده است و پرداخت زکات و نیز تن دادن به ولایت آل محمد (ص).»

 

در حدیثی از امام باقر (ع) مقل شده است که: «اسلام پنج پایه دارد؛ نماز، زکات، روزه، حج و ولایت که ولایت از همه مهمتر است.»

 

 

انکار اصول دین چه حکمی دارد؟

انکار هر یک از اصول دین (توحید، نبوت و معاد) موجب کفر می شود؛ خواه این انکار از روی عناد باشد یا به دلیل شبهه ای که برای فرد پیش می آید.

لازم به یادآوری است کسی که منکر عدل و امامت شود کافر نیست اما شیعه هم نیست.

 

 

تقیه در اصول دین

اگر به منظور حفظ جان در جایی مجبور به تقیه در اصول دین باشیم این تقیه مشروع است.

گروه مذهبی ستاره


ستاره
Logo