فروع دین مربوط به چه موضوعاتی می‌شود؟

فروع دین شامل احکام، معاملات و سیاسات است و احکام را به عنوان فروع دین مشهور می شناسند و شامل ده مورد می باشد. تقلید در فروع دین جایز است.

ستاره | سرویس مذهبی – فروع دین مربوط به چه موضوعاتی می‌شود؟ پاسخ را در ادامه بخوانید.

 

فروع دین چیست؟

فروع دین بر خلاف اصول دین که مربوط به معرفت و اعتقاد مسلمانان است، به احکام شرعی و اعمال و عبادات می پردازد.

 

فروع دین شامل چه مواردی است؟

فروع دین یا احکام شامل سه بخش می باشد که بخش اول به عنوان فروع دین مشهورتر هستند:

  • بخش اول) احکام عبادی:

1. نماز

2. روزه

3. خمس

4. زکات

5. حج

6. جهاد

7. امر به معروف

8. نهی از منکر

9. تولی (دوستی با دوستان خدا)

10. تبری (دوری جستن از دشمنان خدا)

 

  • بخش دوم) معاملات (عقود و ایقاعات):

عقود شامل: بیع، اجاره، رهن، امانت، نکاح، قرض، وصیت، عاریه، شرکت، وقف، وکالت، جعاله، مزارعه مساقات، سلف، سلم، مضاربه

و ایقاعات شامل: طلاق، سوگند، ایلاء

 

  • بخش سوم) سیاسات:

شامل قصاص، حدود، تعزیرات، دیات

 

عکس اصول و فروع دین

 

وظیفه هر کس در قبال فروع دین

شخص مکلف در دین اسلام یا باید به درجه اجتهاد رسیده باشد و یا این که از مجتهد تقلید کند و طبق فتوای او عمل کند.

 

منابع استنباط فروع دین

فقها برای استخراج احکام عملی اسلام از کتاب (قرآن)، سنت (کردار، گفتار و تقریر ائمه معصوم (ع)، اجماع (اتفاق نظر فقها و علمای دینی در مورد احکام شرعی) و عقل بهره می برند.

 

اصول دین چیست؟

اصول دین اعتقادات پایه ای دین اسلام اسن که باور به آن ها شرط مسلمان بودن است و انکار آن ها به معنای کفر است.

اصول دین باید بر اساس تحقیق و پژوهش و مطالعه شکل بگیرد و بر هر مسلمان واجب است تا اصول دین را بررسی نموده و با اطمینان کافی ایمان بیاورد.

 

اصول دین در مذهب شیعه

بر اساس مذهب شیعه اصول دین اسلام شامل توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت و کسی که به دو اصل آخر اعتقاد نداشته باشد شیعه نیست.

 

تفاوت اصول دین و فروع دین

  • اصول دین مربوط به اعتقادات است اما فروع دین به عمل انسان مربوط می شود.
  • اصول دین مبنی بر یقین است و تقلید در آن جایز نیست اما در مورد فروع دین فرد یا باید مجتهد باشد و یا این که از مجتهد دیگری تقلید کند.
  • اصول دین وصف کردنی است اما فروع دین دستوری است.
  • در اصول دین اختلافی بین مسلمانان نیست اما در فروع دین ممکن است اختلافاتی وجود داشته باشد.
  • نسخ به فروع دین راه دارد اما در اصول دین جایی ندارد.
  • کم یا زیاد بودن فروع دین بر خلاف اصول دین لطمه ای به دین اسلام نمی زند.
  • پایبندی به فروع دین همچون اصول دین واجب است اما انکار اصول دین موجب کفر خواهد شد.

 

سوالات شب اول قبر از اصول دین است یا فروع دین؟

سوالاتی که در شب اول قبر پرسیده می شود تماما بر اساس اصول دین است و همین مساله اهمیت اصول دین در برابر فروع دین را می رساند.


ستاره
Logo