متن نوحه اربعین | متن نوحه سینه زنی اربعین حسینی

با مجموعه ای از متن نوحه اربعین، متن نوحه سینه زنی اربعین، متن نوحه های قدیمی اربعین امام حسین، متن نوحه اربعین زینب در سبک‌ها و قالب‌های مختلف که از کتاب‌های نوحه سرایی معتبر گردآوری شده است همراه ما باشید.

متن نوحه اربعین

ستاره | سرویس مذهبی – متن نوحه اربعین یا متن نوحه سینه زنی اربعین زبان حال عاشقان حسینی است. عاشقانی که دل به حرم و بارگاه ملکوتی سیدشان گره زده و پای پیاده به سوی سرزمین کرب و بلا رهسپار می‌شوند. مدت زمانی است که جمله معروف به تو از دور سلام ذکر دهانشان شده و نمی‌توانند قدم در راه رسیدن به کربلا گذارند ولی دلهایشان همه کربلاست. با مجموعه‌ای زیبا، آهنگین و تاثیر گذار از متن نوحه اربعین و متن نوحه سینه زنی اربعین امام حسین همراه ما باشید.

 

متن نوحه اربعین امام حسین (ع)

متن نوحه اربعین امام حسین (ع)

 

متن نوحه اربعین

۱. بوی حسین آید

موضوع: متن نوحه سینه زنی اربعین
سبک: مرثیه
قالب: آهنگین
شاعر: حاج غلامرضا سازگار
منبع: یک ماه خون گرفته (۴)‌

 

ای ساربان اینجا، باغ گل یاس است
این قبر ثارالله، این قبر عباس است
خون از دو عین آید، بوی حسین آید (۲)
*****
اینجا حسینم را از من جدا کردند
لب تشنه رأسش را، از تن جدا کردند
خون از دو عین آید، بوی حسین آید (۲)
*****
اینجا جدا گردید، دست از تن سقا
خون جگر می‌ریخت بر دامن سقا
خون از دو عین آید، بوی حسین آید (۲)
*****
اینجا رباب از غم، در التهاب افتاد
عکس علی اصغر، بر روی آب افتاد
خون از دو عین آید، بوی حسین آید (۲)
*****
اینجا دو گل از ما جان داده، زیر خار
لب تشنه جان دادند، با دیده خونبار
خون از دو عین آید، بوی حسین آید (۲)
*****
اینجا به خون خفتند، هفتاد و دو یارم
هجده گل پرپر، در خاک و خون دارم
خون از دو عین آید، بوی حسین آید (۲)
*****
اینجا تن قاسم، در خون شناور شد
یک سیزده ساله، صدپاره پیکر شد
خون از دو عین آید، بوی حسین آید (۲)

❆❆متن نوحه اربعین حسینی❆❆

 

دلسوختگان حسینی می‌توانند با رجوع به متن روضه اربعین و خواندن آن دل‌هایشان راهی کربلا کنند.

 

۲. خوش آمدی زینبم

موضوع: متن نوحه سینه زنی اربعین
سبک: مرثیه
قالب: آهنگین
شاعر: حاج غلامرضا سازگار
منبع: یک ماه خون گرفته (۴)

 

فاتح میدان بلا خواهرم
هم قدم و هم دم و هم سنگرم
آینه دار پدر و مادرم
خوش آمدی زینبم (۲)
*****
من سر نیزه، به تو بالیده ام
صدای حیدر ز. تو بشنیده ام
گیسوی خونین تو را دیده ام
خوش آمدی زینبم (۲)
*****
از رگ ببریده، صدایت کنم
با دل بشکسته دعایت کنم
اشک فشان، ناله برایت کنم
خوش آمدی زینبم (۲)
*****
یک اربعین خونِ جگر خورده‌ای
رو به سوی کرب و بلا کرده‌ای
رقیه را چرا نیاورده ای؟
خوش آمدی زینبم (۲)
*****
برای من ز شام ویران بگو
از لب و چوب و طشت و قرآن بگو
ز بازوی بسته طفلان بگو
خوش آمدی زینبم (۲)
*****
دختر فاطمه، چها کرده‌ای
یاد من از مهر و وفا کرده‌ای
وقت نماز شب دعا کرده‌ای
خوش آمدی زینبم (۲)
*****
نایبة الحیدر بی قرینه
نمان به کربلا، مرو مدینه
ترسم ز گریه، جان دهد سکینه
خوش آمدی زینبم (۲)

❆❆متن نوحه اربعین حسینی❆❆

 

۳. بعد از چهل منزل اسارت

موضوع: متن نوحه سینه زنی اربعین
سبک: مرثیهقالب: آهنگین
شاعر: حاج غلامرضا سازگار
منبع: یک ماه خون گرفته (۴)

 

السلام علیک یابن زهرا
آمده ام بهر زیارت
السلام علیک یابن زهرا (۲)
*****‌
ای یوسف زهرا کجایی؟
گردیده زینب کربلایی
السلام علیک یابن زهرا (۲)
*****
دسته گلم، گریه و ناله
سوغاتیم، داغ سه ساله
السلام علیک یابن زهرا (۲)
*****
من فاتح کوفه و شامم
نشان سنگ لب بامم
السلام علیک یابن زهرا (۲)
*****
نام تو ذکر لب من بود
روح نماز شب من بود
السلام علیک یابن زهرا (۲)
*****
در راه تو از جان گذشتم
با خون پیشانی نوشتم
السلام علیک یابن زهرا (۲)
*****
بر پیکرت،‌ای نور دیده
آورده ام، سر بریده
السلام علیک یابن زهرا (۲)

❆❆متن نوحه اربعین حسینی❆❆

 

۴. از غم غربت سوخت جگرم

موضوع: متن نوحه سینه زنی اربعین
سبک: ولادتی
قالب: آهنگین
شاعر: ناشناس
منبع: گلواژه‌های محرم ۱۶

 

یک اربعین ماتم، قلب لبالب غم‌
می‌میره آخر ز داغ و غم یارش
جان آمده بر لب، آمد ز ره زینب
بی اکبر و بی حسین بی علمدارش
داره رو قلبش، زخم و جراحت، داغ اسیری، وای
رسیده اما، کنار یارش، به اوج پیری، وای
از غم غربت سوخت جگرم (۳)
*****
با یاد ظهر خون، با یک دل محزون‌
ای وای امان‌ای امان وای امان از دل
یاد سر و نیزه، آن حنجر و نیزه
هجده ستاره به پیشش چهل منزل
نداره طاقت، توان نمانده، تا کنه ناله، وای‌
می‌کشه خجلت، تا که می‌افته، یاد سه ساله، وای
از غم غربت سوخت جگرم (۳)
*****
در این سفر هر دم، دل بود و آه و غم
هر لحظه من بودم و موج و اشک و آه
از کوفه و از شام، از سنگ و از دشنام
دارد دلم خاطراتی همه جانکاه
هر لحظه داغی، آمده بر جان، زینب تو، وای
چوب حرامی، سنگ جفا و، وای از لب تو، وای
از غم غربت سوخت جگرم (۳)

❆❆متن نوحه اربعین حسینی❆❆

 

۵. السلام علی الحسین مظلوم

موضوع: متن نوحه سینه زنی اربعین
سبک: مرثیه
قالب: آهنگین
شاعر: سازگار حاج غلامرضا
منبع: دو دریا اشک ۲

 

یابن زهرا حسین داد از جدائی
گشته زینب دوباره کربلائی
من ز. شام بلا، آمدم کربلا
السلام علی الحسین مظلوم
*****
من چهل شب غم صد ساله دارم
آه و فریاد و اشک و ناله دارم‌
ای غمت قاتلم، بی تو خون شد دلم
السلام علی الحسین مظلوم
*****
من سرت را به نوک نیزه دیدم
صوت قرآن ز لب هایت شنیدم
ناله از دل زدم، سر به محمل زدم
السلام علی الحسین مظلوم
*****
من به طشت طلا نظاره کردم
در عزایت گریبان پاره کردم
کردم از جا قیام، به تو گفتم سلام
السلام علی الحسین مظلوم
*****
گشته در شهر شام طفل صغیرت
هم نماینده تو، هم سفیرت
در کنار سرت، داده جان دخترت
السلام علی الحسین مظلوم
*****
تو شد آن شب به رخ اشکت روانه
من شدم شاهدِ دفنِ شبانه
تازه شد بر همه، غربت فاطمه
السلام علی الحسین مظلوم
*****
از دو چشمم گلاب آوردم امروز
من برای تو آب آوردم امروز
گشته دریای آب، هر دو چشم رباب
السلام علی الحسین مظلوم

❆❆متن نوحه اربعین حسینی❆❆

 

۶. محمل مران‌ ای ساربان

موضوع: متن نوحه سینه زنی اربعین
سبک: مرثیه
قالب: آهنگین
شاعر: سازگار حاج غلامرضا
منبع: دو دریا اشک ۲

 

قبر حسینم شد عیان محمل مران‌ای ساربان
با ما در این صحرا بمان محمل مران‌ای ساربان
اینجا همه گل‌های من، پرپر شده‌ای وای من
*****
اینجا شد از بالای نی عرش خدا نقش زمین
افتاده در دریای خون قرآن ختم المرسلین
اینجا همه گل‌های من، پرپر شده‌ای وای من
*****
اینجا ز خیرالمرسلین، یک باغ گل پرپر شده
آغوش خونین حسین قبر علی اصغر شده
اینجا همه گل‌های من، پرپر شده‌ای وای من
*****
اینجا ز بیداد خزان پرپر گل لیلا شده
اینجا جدا با تیغ کین دست از تن سقا شده
اینجا همه گل‌های من، پرپر شده‌ای وای من
*****
اینجا گلوی پاره را در موج خون بوسیده ام
اینجا به زیر دست و پا دستِ برادر دیده ام
اینجا همه گل‌های من، پرپر شده‌ای وای من
*****
اینجا هنوز از قتلگه آید صدای مادرم
در موج خون زد دست و پا برابرم برادرم
اینجا همه گل‌های من، پرپر شده‌ای وای من
*****
اینجا علمدار حسین افتاده بی دست و علم
هم گشته فرق او دو تا هم گشته دست او قلم
اینجا همه گل‌های من، پرپر شده‌ای وای من

❆❆متن نوحه اربعین حسینی❆❆

 

۷. وا حسینا وا حسینا

موضوع: متن نوحه سینه زنی اربعین

سبک: ولادتی
قالب: آهنگین
شاعر: ناشناس
منبع: بانک جامع اشعار مداحان

السلام‌ای نور عینم،‌ ای گل زیبا حسینم
زینب امد از اسیری‌ ای برادر (۲)
وا حسینا وا حسینا
*****
آمدم از شام غم جان حسین بنگر مرا
تا بگویم شرح مظلومی گل‌های تو را
تا بگویم از خرابه از رقیه‌ای حسین
پای زخمی را دهم اینک نشانت‌ای حسین
زینبم ام المصیبت، آمدم بهر زیارت
کی شناسی تو مرا از بس که پیرم
وا حسینا وا حسینا
*****
بشکند دستی که آن رگ‌های حلقومت برید
گوشواره‌ای حسین از گوش طفلانت کشید‌
ای برادر این چهل روزم ندانی، چون گذشت
شب و روزم در کنار نیزه پر خون گذشت
کن دعا زینب بمیرد، بعد تو ماتم نگیرد‌
ای برادر خیز و بنگر خواهرت را
وا حسیا وا حسینا
*****‌
ای برادر گویم اینک شرح هجران تو را
اربعینت شد دوباره آمدم من قتلگاه
از خرابه بی رقیه آمدم تا کربلا
زینبت شرمنده است اینک ببخشا تو مرا
زینب آمد از خرابه، قلب او از غم کبابه‌
ای برادر خیز و بنگر خواهرت را
وا حسینا وا حسینا
*****
عطر خاک کربلایت‌ای حسین دل می‌برد
کشتی غم‌های این دل را به ساحل می‌برد‌
ای تو مصباح هدایت‌ای سفینه‌ای حسین
با چه رویی من روم اندر مدینه‌ای حسین
دارم از مادر خجالت، گر بگیرد او سراغت
من چگویم گر بپرسد کو حسینم؟
وا حسینا وا حسینا

❆❆متن نوحه اربعین حسینی❆❆

 

۸. یابن زهرا حسین حسین جان

سبک: ولادتی
قالب: آهنگین
شاعر: ناشناس
منبع: بانک جامع اشعار مداحان

 

از شام و کوفه با خود نشان آورده ام آورده ام
موی سپید و قد کمان آورده ام آورده ام‌
ای همه هست من کجایی، مُردم آخر من از جدایی
یابن زهرا حسین حسین جان
*****
تویی خدای عشق و منم پیغمبرت پیغمبرت‌
ای همسفر بودم همسفر من با سرت من با سرت
با تو بودم منزل به منزل، تو به نیزه زینب به محمل
یابن زهرا حسین حسین جان
*****
ببین که هستم در پرده شرم و عفاف شرم و عفاف
قبر تو باشد، چون کعبه و من در طواف من در طواف
من سراپا تمام دردم، آمدم دور تو بگردم
یابن زهرا حسین حسین جان
*****
در کاروان دل خستگان جز ناله نیست جز ناله نیست
در جمع طفلانت یا اخا سه ساله نیست سه ساله نیست
من که همچون کمان خمیدم، داغ طفل سه ساله دیدم
یابن زهرا حسین حسین جان
*****
بشنو تو از من‌ای دلبر دور از وطن دور از وطن‌
ای بی کفن من طفل تو را کردم کفن کردم کفن
کنج ویرانه در برم بود، صورتش مثل مادرم بود
یابن زهرا حسین حسین جان

❆❆متن نوحه اربعین حسینی❆❆

 

۹. مظلوم حسین حسین جان

موضوع: متن نوحه سینه زنی اربعین
سبک: ولادتی
قالب: آهنگین
شاعر: ناشناس
منبع: بانک جامع اشعار مداحان‌

 

ای برادر تو ببین آمدم از شام بلا
بهر بوسه زدن قبر تو‌ای خون خدا
برخیز و ببین برادر، آمد به کنارت خواهر
همره، تو ببین ندارم، آن دختر نیلی پیکر
مظلوم حسین حسین جان (۲)
*****
آمدم در بر تو با دل پر درد و غمم
تا بگویم ز تن نیلی و از قد خمم‌ای حسین‌
ای یار عطشان، پاره پیکر جان قرآن
کاروان و کودکان را، بین اخا با چشم گریان
مظلوم حسین حسین جان (۲)
*****
تو تسلی بده بر خواهر و بر همسر خود
بگو از قبر علی اصغر و از اکبر خود
روی قبرت‌ای حسین جان، می‌کند پاره گریبان
همسرت بر سینه و سر، می‌زند از غم هجران
مظلوم حسین حسین جان (۲)

❆❆متن نوحه اربعین حسینی❆❆

 

نوحه اربعین با نوای مداحان اهل بیت

نوحه اربعین – حاج میثم مطیعی

 

نوحه اربعین – عبدالرضا هلالی

 

نوحه اربعین – حاج محمود کریمی

 

نوحه اربعین – سید مهدی میرداماد

 

نوحه اربعین – کربلایی جواد مقدم

 

نوحه اربعین – حاج حسین سیب سرخی

 

نوحه اربعین – سید مجید بنی فاطمه

 

نوحه اربعین – حاج محمدرضا طاهری

 

نوحه اربعین – حاج سعید حدادیان

 

از اینکه با مجموعه فایل صوتی، متن نوحه اربعین و متن نوحه سینه زنی اربعین امام حسین (ع) همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما به اشتراک گذارید.


ستاره
Logo