بهترین اشعار درباره امیدواری

شعر درباره امیدواری سوسوی روشن چراغی در تاریکی زندگی است که نوید رسیدن به آرزوها را می دهد. گزیده اشعار درباره امیدواری را در ستاره بخوانید.

ستاره | سرویس سرگرمی – شعر درباره امیدواری انتظار، توقع و چشمداشت هر چیز خوب و در حقیقت تلاش شاعر برای نشان دادن بارقه رسیدن به آرزومندی هاست، در شرایطی که غم و غصه بر خواننده مستولی شده است. گلچین بهترین اشعاری که راجع به امیدواری سروده شده را در ستاره بخوانید.

 

عکس نوشته مرا هزار امید است و هر هزار تویی سیمین بهبهانی

گلچین اشعار زیبا درباره امیدواری

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

شروع شادی و پایان انتظار تویی

بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت

چه بود غیر خزانها اگر بهار تویی

دلم ز هرچه به غیر از تو بود خالی ماند

در این سرا تو بمان! ای که ماندگار تویی

شهاب زود گذر لحظه های بوالهوسی است

ستاره ای که بخندد به شام تار تویی!

جهانیان همه گر تشنگان خون منند

چه باک زان همه دشمن، چو دوستدار تویی

دلم صراحی لبریز آرزومندی است

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

سیمین بهبهانی

~~~~~✦✦✦~~~~~


عشق است باقی ای دل باقی همه حکایت

ما عمر خویشتن را ضایع نمی گذاریم

خمخانه ایست معمور در وی شراب راوق

از بهر باده نوشان پیمانه می شماریم

هر عارفی که بینیم دایم امیدوار است

از ذوق نعمت الله ما نیز امیدواریم

شاه نعمت الله ولی

~~~~~✦✦✦~~~~~

 


گرچه هیچ نشانه نیست اندر وادی

بسیار امیدهاست در نومیدی

ای دل مبر امید که در روضه ی جان

خرما دهی ار نیز درخت بیدی

~~~~~✦✦✦~~~~~


هرچند فراق، پشت امید شکست

هرچند جفا دو دست آمال ببست

نومید نمی شود دل عاشق مست

هر دم برسد به هر چه همت، دربست

مولوی

~~~~~✦✦✦~~~~~


از اهل زمان عار می باید داشت

وز صحبتشان کنار می باید داشت

از پیش کسی کار کسی نگشاید

امید ، به کردگار می باید داشت

~~~~~✦✦✦~~~~~


غمناکم و از کوی تو با غم نروم

جز شاد و امیدوار و خرم ندوم

از درگه همچون تو کریمی هرگز

نومید کسی نرفت و من هم نروم

ابوسعید ابوالخیر

با مطالعه بهترین اشعار درباره زندگی همراه همیشگی ستاره باشید.

 

عکس نوشته کسی که امید دارد رسول یونان

شعر نو با مضمون امیدواری

 

کسی که امید دارد

فقیر نیست

همیشه چیزی دارد

رسول یونان

~~~~~✦✦✦~~~~~


در ازدحام این همه ظلمت بی عصا

چراغ را هم از من گرفته اند

اما من

دیوار به دیوار

از لمس معطر ماه

به سایه روشن خانه باز خواهم گشت

پس زنده باد امید

در تکلم کورباش کلمات

چشم های خسته مرا از من گرفته اند

اما من

اشاره به اشاره

از حیرت بی باور شب

به تشخیص روشن روز خواهم رسید

پس زنده باد امید

در تحمل بی تاب تشنگی

میل به طعم باران را از من گرفته اند

اما من

شبنم به شبنم

از دعای عجیب آب

به کشف بی پایان دریا رسیده ام

پس زنده باد امید

در چه کنم های بی رفتن سفر

صبوری سندباد را از من گرفته اند

اما من

گرداب به گرداب

از شوق رسیدن به کرانه موعود

توفان های هزار هیولا را طی خواهم کرد

پس زنده باد امید

چراغ ها ، چشم ها ، کلمات

باران و کرانه را از من گرفته اند

همه چیز

همه چیز را از من گرفته اند

حتی نومیدی را

پس زنده باد امید

 

سید علی صالحی

~~~~~✦✦✦~~~~~


به آن ذره نور در دوردست می نگرم

نور

دور

نور

دور

ای شب زده

ای مغموم

ای نا امید از نور

من نیز چون تو زخم دارم از این نامردمی ها

ولی نور را باید دید

ابرها را کنار باید زد

پشت این ابرهاست که نور هنوز هم نفس می کشد

هرچند بیداری امان زخمی و چشمانمان خسته است

ولی زخم بیداری نباید کهنه تر گردد

این زخم نباید ناسور شود

ماه و ستاره تا ابد پشت ابر نمی مانند حتی در شب ظلمت

من به امیدواری خود معتادم

زخم بیداری نباید کهنه تر گردد

در پوشش سیاه هر شب تبسمی از طلوع صبح پیداست

به آن لبخند امید باید بست

این زخم نباید کهنه تر گردد

من به امیدواری خود معتادم

نور را باید دید

اصغر صادقی

~~~~~✦✦✦~~~~~


زورق بر آب می اندازند

با خوابهای طلائی

بی خبر از مرگی دوردست و نابهنگام

کسی اینجا در انتظار کسی ننشسته است

ای چشمان منتظر باران؛ دریا

آنسوی تر خواهیم رفت ؛ به کنه ژرفا

کسی اینجا یارای کسی نخواهد بود

اما باد به اتفاق از مسیر امیدواری است

گویا همه چیز بسمت مراد شکل می گیرد

گوئی کسی منتظر کسی بود

قاسم حسن نژاد

~~~~~✦✦✦~~~~~


همه وقت پریشان

خود را در پستوی ذهنت

به پنجره ها می کوبم تا منتشر شوم

و رویاهای سر خورده در قفس را

معنا کنم

معنویتی که سالهاست

از این دیار رخت بسته است

شاید او با تمنای تو بازگردد

تو را روزنه ای از

انعکاس طلیعه ی برآمده از شفق می بینم

که در این زمانه ی یأس امیدواری است

علی ادراکی

 

عکس نوشته امیدواری

تک بیت‌های ناب درباره امیدواری

 

بعد نومیدی بسی امیدهاست

از پس ظلمت، دو صد خورشیدهاست

مولوی

~~~~~✦✦✦~~~~~


در نومیدی بسی امید است

پایان شب سیه سپید است

~~~~~✦✦✦~~~~~


به هنگام سختی مشو نا امید

که ابر سیه بارد آب سفید

نظامی

~~~~~✦✦✦~~~~~


نومید مکن مرا و رخ برمفروز

کاخر به تو جز درد ، امیدی دارم

سنایی

~~~~~✦✦✦~~~~~


سرسبز آن درخت که از تیشه ایمن است

فرخنده آن امید که حرمان نمی شود

~~~~~✦✦✦~~~~~


خوش آن رمزی که عشقی را نوید است

خوش آن دل کاندر آن نور امید است

پروین اعتصامی

~~~~~✦✦✦~~~~~


در انتظار رویت ما و امیدواری

در عشوه وصالت ما و خیال و خوابی

حافظ

~~~~~✦✦✦~~~~~


چه خوش باشد دل امیدواری

که امید دل و جانش تو باشی

فخرالدین عراقی

~~~~~✦✦✦~~~~~


مجنون ز سر امیدواری

می کرد بسجده حقگزاری

نظامی

~~~~~✦✦✦~~~~~


عاشق چو شنید امیدواری

گفتا که بیار تا چه داری

نظامی

~~~~~✦✦✦~~~~~


کاری که ازو امید داری

باشد سبب امیدواری

نظامی

~~~~~✦✦✦~~~~~


عمر دگر بباید بعد از فراق ما را

کاین عمر صرف کردیم اندر امیدواری

سعدی

~~~~~✦✦✦~~~~~


لطفی کن از آن لَطَف که داری

بگشای در امیدواری

نظامی

~~~~~✦✦✦~~~~~


در ترس چنان امیدواریست

در وقت امید رستگاریست

نظامی

اگر علاقه مند به اشعار عاشقانه و احساسی هستید مطالعه گزیده ای از بهترین شعرهای عاشقانه در ستاره به شما پیشنهاد می‌شود.

 

عکس نوشته با چندین گنه امیدواریم سعدی

شعر در مورد امیدواری به خدا

 

ما به امید عطای تو چنین بی کاریم

کار ما را به امید دگران نگذاری

صائب تبریزی

~~~~~✦✦✦~~~~~


خداوندی چنین بخشنده داریم

که با چندین گنه امیدواریم

خدایا گر بخوانی ور برانی

جز انعامت دری دیگر نداریم

سعدی

~~~~~✦✦✦~~~~~


در دو عالم نیست مقصودی مرا، جز دیدن تو

شاید ار امیدواری را به امیدی رسانی

اوحدی مراغه ای

~~~~~✦✦✦~~~~~


اگر خلاص محالست ازین گنه که مراست

بدان کرم که تو داری امیدواری هست

سعدی

فال حافظ آنلاین بگیرید!

ستاره
Logo