نشر پهلو خوابیده دست باز

نشر پهلو خوابیده دست باز، نشر خم، نشر جلو، سرشانه با دمبل، برنامه بدنسازی سرشانه، سیم‌کش، دمبل، نشر از جانب، نشر جلو، کول، ذوزنقه‌ای، هالتر

حرکت نشر پهلو خوابیده دست باز به این صورت است که ابتدا باید به پهلوی چپ روی یک میز صاف دراز بکشید و با دست راست یک دمبل بردارید. بازوی راست را به سمت جلو نگه دارید و بعد بازو را به سمت بالا ببرید مثل این‌که می‌خواهید دمبل را به سقف نزدیک کنید. به تعداد دل‌خواه این حرکت را تکرار کنید و بعد جابجا شوید و به پهلوی راست دراز بکشید و همین تمرین را با دست دیگر تکرار کنید.

 

نشر پهلو خوابیده دست باز، سرشانه، نشر خم، نشر جلو، بدنسازی، عضلات سرشانه

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

بنر-هومکا-ستاره


ستاره
Logo