نشر جانب تک دست سیم کش

برای انجام حرکت تک دست سیم کش به منظور تقویت عضلات سرشانه ابتدا جلوی دستگاه بایستید و با دست راست کابل را بگیرید و آن‌را به سمت بیرون و بالا بکشید.

ستاره | سرویس ورزش – برای انجام حرکت نشر جانب تک دست سیم‌کش به دستگاه سیم‌کش نیاز دارید. ابتدا جلوی دستگاه بایستید و با دست راست کابل را بگیرید و آن‌را به سمت بیرون و بالا بکشید. پشت دست باید رو به سقف باشد. دست را تا جایی بالا ببرید که بازوی راست موازی با زمین قرار گیرد. 1 ثانیه مکث کنید و دوباره دست را به طرف پایین و به محل اولیه باز گردانید. این حرکت را نیز به دفعات دل‌خواه تکرار کنید.

بنر-هومکا-ستاره

 

نشر جانب تک دست سیم کش، سیم کش، کابل سیم کش، ورزش شانه، درد شانه


سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات سرشانه: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات سرشانه

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازیستاره
Logo