تعبیر خواب ازدواج مجدد و گرفتن همسر دوم در خواب چیست؟

تعبیر خواب ازدواج مجدد و گرفتن همسر دوم بیشتر نشان دهنده احساس نگرانی از دیده نشدن و یا ناکارآمدی فرد بیننده خواب در زندگی بیداری است.
تعبیر خواب ازدواج مجدد
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – بسیاری از زنان متاهل ممکن است در خواب تصاویری با مضمون ازدواج مجدد شوهرانشان و یا خیانت آن‌ها مشاهده ‌کنند. البته افرادی هم هستند که رویاهایی درباره ازدواج مجدد خود و یا اختیار کردن همسر دیگری ببینند. اکثر این خواب‌ها باعث پریشانی و دل نگرانی فرد رویابین خواهد شد که در ادامه به تحلیل و بررسی این‌گونه رویاها خواهیم پرداخت. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

 

تعبیر خواب ازدواج مجدد

به طور کلی ازدواج در خواب به معنای پیوند دو چیز، اتحاد دو مفهوم و … است. تفاسیر ازدواج مجدد در خواب بیشتر در رابطه با احساساتی است که در رویا با آن‌ها برخورد می کنید. غم، شادی، ناراحتی، ترس، نگرانی و هر حالتی که در خواب می‌بینید تعبیر آن حول و محور آن خواهد چرخید.

ازدواج مجدد شامل ازدواج مجدد مرد (زن گرفتن مرد متاهل، زن دوم گرفتن، هوو آوردن) و ازدواج مجدد زن (ازدواج زن شوهر دار یا مجرد) می‌شود. همه موارد گفته شده می توانند مفهوم خیانت یکی از زوجین را در خواب نشان دهد که در واقعیت اینگونه نخواهد بود.

روایت نقل شده از امام صادق (ع):

فردی مضطرب و پریشان خدمت آن حضرت رسید و خواب خود را که در رابطه با ازدواج مجدد خودش بود بیان کرد. حضرت به آن مرد فرمودند خشنود باش که تعبیر خواب تو پر از خیر و برکت است و بزودی مال و ثروتی به تو خواهد رسید و یا برکت و نعمت سرازیر منزل تو خواهد شد.

توجه داشته باشید امام معصوم با توجه به شرایط بیننده خواب به تفسیر ان پرداخته و قطعا این خواب برای هر فرد تعبیری متفاوت خواهد داشت.

معبرین غربی:

  • تعبیر خواب ازدواج مجدد نشانگر بی کفایتی بیننده خواب در کار خود یا قرار گرفتن او بر سر دوراهی یک انتخاب است، انتخابی که برای اوهر تصمیم ارزشی برابر دارد.
  • احتمالا در آینده‌ای نزدیک در شرایطی قرار خواهید گرفت که باید از بین چند گزینه یکی را انتخاب کرده و تصمیم سختی بگیرید.

 

تعبیر خواب زن گرفتن مرد متاهل

ابن سیرین: اگر متاهل هستی و در خواب ببینی با زنی ازدواج کرده‌ای، شرافت و بزرگی به‌دست می‌آوری، و اگر مجرد هستی، با زنی ثروتمند ازدواج خواهی کرد.

کارل گوستاو یونگ:

دیدن افراد خاصی که در رویا مشاهده می‌کنید الزاما ارتباطی با آن فرد نداشته و بیشتر حالات درونی بیننده خواب را نشان می‌دهد.

 

تعبیر خواب ازدواج زن شوهردار

ابراهیم کرمانی: اگر زن شوهردار در خواب ببیند شوهر دیگری دارد و مراسم عروسی را ندید، تعبیرش فراوانی مال و اموال و شرافت و عزت او است.

 

تعبیر خواب ازدواج با همسر خود

به تعبیر معبرین غربی اگر فردی در خواب ببیند که با همسر فعلی خود ازدواج می‌کند، نشانه‌ای از عشق و ایمان شدید آن دو به یکدیگر است. این رویا حاکی از آن است که آن زن و شوهر بسیار مناسب یکدیگر هستند و وصلت آن دو با یکدیگر امری صحیح بوده است.

 

تعبیر خواب زن دوم گرفتن

دیدن گرفتن همسر دوم توسط شوهر را می‌توان این‌گونه بیان کرد که در واقع این خواب نسبتی با شوهر فرد رویابین نخواهد داشت و بیشتر ناشی از احساس ناکارآمد بودن و ناتوانی بیننده خواب در زندگی بیداری است. در وجود خود احساس پوچ و بی ارزشی می‌کنید و حس می‌کنید دلیلی وجود ندارد که شریک زندگی‌تان با شما بماند. فردی که احساس می‌کنید، شریک زندگیتان با او به شما خیانت خواهد کرد را در نظر آورید. آیا احساس می‌کنید آن فرد بهتر از شماست؟ خوش‌تیپ‌تر، زیباتر، لاغرتر، ثروتمند‌تر، باهوش‌تر یا در هزاران مورد دیگر بهتر از شماست؟

از نظر کارل گوستاو یونگ دیدن افراد خاصی که در رویا مشاهده می‌کنید الزاما ارتباطی با آن فرد نداشته و بیشتر حالات درونی بیننده خواب را نشان می‌دهد. اگر شما در خواب، شوهرتان را در حال ازدواج دوم دیدید بیانگر حالات آشفته درونی خود و ترس از نادیده گرفته شدن توسط دیگران بوده و تعبیری به گرفتن همسر دوم توسط شوهرتان نیست.

 

تعبیر خواب هوو دار شدن

اگر در خواب دیدید که شوهرتان سر شما هوو آورده است تعبیر خوبی دارد و بیانگر رسیدن خبرهای خوب به شما و خوش شانسی‌تان در زندگی است. اگر در رویای خود دیدید که هوو دارید، این خواب بیانگر علاقه زیاد و وفاداری همسرتان به شماست. احساس پوچی در زندگی، احساس بی فایده بودن و حالاتی  از این قبیل عامل بوجود آمدن اینگونه رویاها در خواب زنان متاهل است.

ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببینید که شوهرش سرش هوو آورده است تعبیر آن فراوان شدن خیر و برکت فزونی مال و ثروت است.

از اینکه با مقاله تعبیر خواب ازدواج مجدد همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم. عکس العمل شما در هنگام دیدن اینگونه خواب‌ها چیست؟ آیا به راستی ازدواج مجدد با زندگی واقعی شما در ارتباط است؟ در چه شرایط و موقعیت زمانی خواب‌هایی با مضمون ازدواج مجدد، خیانت و … مشاهده کرده‌اید؟ برای تفسیر رویاهای خود می توانید آن را به کارشناسان ما بسپارید.


بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo