حرکت دورانی گردن

حرکات دورانی گردن، درمان گرفتگی عضله، درد عضله، تقویت عضله، عضله گردن، گردن درد، آرتروز گردن، دیسک گردن، ورزش برای گردن، درد پشت گردن، گردن

حرکت دورانی گردن نیز برای کشش و شل‌کردن عضلات گردن و سرشانه بسیار مفید است. کافی است بایستید و پاهارا به اندازه عرض شانه باز کنید. حالا به سادگی با حرکت سر و گردن در جهت حرکت عقربه‌های ساعت، یک دایره بزرگ بکشید. این کار را 5 مرتبه تکرار کنید و بعد از کمی استراحت حرکت را خلاف جهت عقربه‌ها تکرار کنید.

 

تقویت عضله،حرکات ورزشی مخصوص گردن، تمرینات مخصوص گردن، حرکات کششی، عضلات گردن، درد گردن، دیسک گردن

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات گردن: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات گردن

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

ستاره
Logo