حرکت گردن به جلو و عقب

حرکت گردن به جلو و عقب، درمان گرفتگی عضله، عضله دردف آرتروز گردن، دیسک کمر، عضلات روتاتور، عضلات خم‌کننده، عضله منبسطه، تمرینات مقاومتی

 حرکت گردن به جلو و عقب برای گرفتگی عضلات گردن بسیار مناسب است. بایستید و پاها را به اندازه عرض شانه باز کنید. به آرامی سر خود را به جلو و عقب خم کنید. درست مثل وقتی سر را به نشان موافقت پایین می‌آورید و یا برای نشان‌دادن مخالفت سرتان را بالا و عقب می‌برید. تعداد انجام این حرکت به دل‌خواه و یا بنا به نظر مربی تعیین می‌شود.

 

 

حرکات ورزشی مخصوص گردن ، حرکات کششی، عضله سازی، درد عضلانی، گردن درد، آرتروز گردن
 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات گردن: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات گردن

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 


ستاره
Logo