تمرین مقاومتی گردن رو به عقب

تمرین مقاومتی گردن رو به عقب، گردن درد، تقویت عضله گردن، عضلات روتاتور، عضلات خم‌کننده، عضله منبسطه، تمرینات مقاومتی، آرتروز، دیسک، عضلات

برای انجام تمرین مقاومتی گردن رو به عقب، روی یک نیمکت صاف به پشت دراز بکشید و سر و شانه‌ها را بالاتر از نیمکت قرار دهید. دست‌ها را روی پیشانی قرار دهید و فشار کمی به پیشانی وارد کنید. حالا گردن خود را به جلو و عقب خم کنید و سر را بالا و پایین ببرید. حتما این حرکت را به آرامی و با احتیاط انجام دهید. این حرکت را در چند ست تکرار کنید.

 

 

حرکات ورزشی مخصوص گردن، تمرینات مخصوص گردن، گردن درد

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات گردن: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات گردن

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

 


ستاره
Logo