تمرین مقاومتی گردن رو به صفحه

تمرین مقاومتی گردن رو به صفحه، گردن درد، تقویت عضله گردن، عضلات روتاتور، عضلات خم‌کننده، عضله منبسطه، تمرینات مقاومتی، آرتروز، دیسک، گرفتگی

برای انجام تمرین مقاومتی گردن رو به صفحه، روی یک نیمکت صاف دراز بکشید و سر و گردن را بالاتر از نیمکت قرار دهید. دست‌ها را پشت سر قلاب کنید و بعد سر خود را به سمت شکم خم کنید و بعد سر را بالا بیاورید. به آرامی این حرکت را تکرار کنید و چند مرتبه سر را خم کرده و دوباره بالا بیاورید.

 

 

حرکات ورزشی مخصوص گردن ، تمرینات ورزشی مناسب گردن، دیسک گردن، آرتروز گردن، گردن درد
 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات گردن: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات گردن

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


 

ستاره
Logo