حرکات ایزومتریک گردن جانبی

حرکات ایزومتریک گردن جانبی (طرفین)، بدنسازی، عضله سازی، گردن درد، درد گردن، ورزش برای گردن درد، گرفتگی گردن، تقویت عضلات گردن، ایزومتریک

برای انجام حرکت ایزومتریک گردن جانبی (طرفین)، باید کف دست خود را صاف روی سر و بالای گوش قرار دهید. مثل حرکت قبلی بدون حرکت دادن سر فقط با سر به کف دست فشار وارد کنید. بازهم 10 ثانیه این حرکت را انجام داده و بعد با دست دیگر این کار را تکرار کنید.

 

حرکات ورزشی مخصوص گردن، حرکات ایزومتریک گردن، عضلات جانبی گردن، دیسک گردن، گردن درد

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات گردن: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات گردن نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


ستاره
Logo