حرکات ایزومتریک گردن جلو و عقب

حرکات ایزومتریک گردن جلو و عقب، درمان گرفتگی عضله، درد عضله، تقویت عضله، تمرینات عضله گردن، گردن درد، آرتروز گردن، دیسک گردن، ورزش برای گردن

برای انجام حرکت ایزومتریک گردن جلو و عقب، باید ابتدا دستان خود را صاف روی پیشانی قرار دهید سپس پیشانی را محکم به دست‌ها فشار دهید. نکته کلیدی این تمرین این است که گردن شما نباید حرکت کند و فقط باید به دست‌ها فشار وارد کنید. این کار را 10 ثانیه انجام دهید و بعد کمی استراحت کرده و سپس دست‌ها را پشت سر برده و بهم قلاب کنید و سر را محکم به دست‌ها فشار دهید. این‌ بار نیز نباید اجازه دهید سر به سمت عقب حرکت کند و فقط باید به دست‌ها فشار وارد کنید. باز هم 10 ثانیه حرکت را انجام دهید و پس از چند ثانیه استراحت دوباره حرکت پیشانی را تکرار کنید.

 

 

حرکات ورزشی مخصوص گردن، تمرینات ورزشی گردن، حرکات ایزومتریک گردن، آرتروز گردن

 

 

 

سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات گردن: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

سایر حرکات بدنسازی عضلات گردن نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی

 


 

 


ستاره
Logo