تعبیر خواب گوزن – معنی دیدن گوزن در خواب چیست؟

دیدن گوزن در خواب می‌تواند نشانه‌ای از نیروها و غرایز سرکوب شده ما در بیداری باشد. با تعبیر خواب گوزن همراه مجله ستاره باشید.
تعبیر خواب گوزن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – در خواب می‌توان از آنچه که در ذهن، جسم و ژرفای نفسمان می‌گذرد آگاه شد. دانستن آنچه که در رویا دیده شده بر ارتباط بیننده خواب با اطرافیانش تاثیر گذار بوده و زندگی او را تحت الشعاع قرار می‌دهد. کابران گرامی برای اطلاع از تفسیر هر یک از سمبل‌های دیده شده در خواب می‌توانند به مجموعه تعبیر خواب ستاره رجوع کنند.

 

تعبیر خواب گوزن - معنی دیدن گوزن در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب گوزن

تونی کریسپ در کتاب خود دیدن گوزن را نمادی از تصاویر زیر می‌داند:
گوزن: این تصویر مانند اسب اما وحشی تر و رام نشدنی تر است. پس نیروهای غرایز و عواطف ما را نشان می دهد یا نشان از لگد کوب شدن آن‌ها دارد. گوزن گاهی به عنوان حیوانی جادویی ظاهر می‌شود که با خود عشق به دنیای وحش را به ارمغان می‌آورد.

آنلی بیتون می‌گوید :
  • دیدن گوزن در خواب، علامت یافتن دوستانی درستكار و حقیقی است .
  • اگر فرد جوانی در خواب گوزن ببیند، علامت وفاداری در عشق است .

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب گوزن (اسلامی)

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوزن شکار کرده‌ای و از گوشت آن خورده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت گوزن می‌خوری، مال و اموال زن یا «کنیزک» را از او می‌گیری.
یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن گوزن و بز کوهی و نخجیر و آنچه به این ماند روزی حلال به شخص بیننده خواب رسد. 
 
منابع:
کتاب فرهنگ تفسیر رویا
تعبیرستان

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo