دنیا از چشم حیوانات مختلف چگونه دیده می‌شود؟

آیا تا کنون فکر کرده اید یک سگ شما را چگونه می بینید؟یا زنبور عسل جهان را چه شکلی می بیند؟ یا به طور کلی دنیا از چشم حیوانات مختلف چگونه دیده می‌شود؟ چشم انداز هر حیوان بر روی زمین منحصر به فرد است.

ستاره | سرویس گیاهان و حیوانات – دنیا از چشم حیوانات مختلف و یا در کل هر جانداری می تواند متفاوت باشد. جالب است بدانید که برخی از حیوانات چیزهایی را می بینند که چشم انسان هرگز نمی تواند ببیند.با این اوصاف تصور کنید دید حیوان خانگی تان چقدر با دیدشما متفاوت است. اکنون به شما نشان می دهیم که چشم حیوانات مختلف جهان اطرافشان را چگونه می بیند.

 

۱- جهان از چشم سگ ها

سگها دارای دید ضعیفی هستند و چشم هایشان به تعداد رنگ ها حساس نیستند و جهان را تا حدودی کمرنگ می بینند. از سوی دیگر، آنها می توانند در شب بسیار خوب ببینند و دارای حس های وسیع و عمق دید خوبی هستند. چشم سگ ها نسبت به حرکت بیشتر از تعداد رنگ حساس هستند.

 

عکس جهان از چشم سگ ها - دنیا از چشم حیوانات مختلف

 

۲- دنیا از چشم حیوانات آبزی

یک ماهی معمولی می تواند فرابنفش را ببیند و همه چیز در جلو چشم او به صورت بزرگ است. احتمالا به همین دلیل است که بسیاری از ماهی ها همیشه قیافه هایی شگفت زده دارند!

 

عکس جهان از چشم ماهی ها

 

۳- دید پرندگان

پرندگان دارای چشمان تیزبینی هستند. پرندگان در شب هنگامی که هیچ نوری وجود ندارد، بسیار خوب می بینند و در طول روز نیز می توانند سایه هایی از رنگ را که انسان ها نمی توانند آن را ببینند را مشاهده کنند. همچنین چشم حیوانات پرنده اشعه های ماورای بنفش را می بیند.

 

عکس جهان از دید پرندگان

 

۴- دید موش و موش صحرایی

هر یک از چشم های موش به صورت مستقل حرکت می کنند، بنابراین دو عکس جداگانه را می بینند. جهان برای آنها مبهم است و آهسته در حال حرکت، و با یک رنگ سبز آبی آمیخته است.

 

عکس دید موش و موش صحرایی

 

۵- جهان از چشم گاو ها

برای گاوها مراتعی که در آن می چرند سرسبز نیست، بلکه نارنجی و قرمز هستند. آنها همه چیز را کمی بزرگ می بینند.

 

عکس جهان از چشم گاو ها

 

۶- نوع نگاه اسب ها

چشم اسب در طرفین سر او قرار دارد. این به آنها کمک می کند که از هر گونه خطر آگاه شوند. اما دارای معایبی نیزهست: چشم حیوانات با این حالت هرگز جلوی بینی خود را نمی بینند.

 

عکس دنیا از چشم اسب ها

 

۷- دنیا از چشم زنبور

زنبورها محیط اطراف را سه برابر سریعتر از انسان ها را درک می کنند. همچنین زنبورها اشعه ماورای بنفش را می بینند که انسان قادر به آن نیست.

 

عکس جهان از چشم زنبور

 

۸- نگاه مگس به جهان اطراف

دید مگس چند وجهی است، مثل این است که هزاران چشم کوچک با هم کار کنند تا یک تصویر ایجاد شود. آنها می توانند اشعه ماوراء بنفش را ببینید، و جهان برای آنها در مقایسه با انسان تا حدودی کندتر حرکت می کند.

 

عکس نگاه مگس به جهان اطراف

 

۹- دنیا از چشم حیوانات خزنده مثل آفتاب پرست ها

آفتاب پرست ها موجودات جالبی هستند نه تنها به خاطر ظاهر آنها بلکه به این دلیل که چشمان آنها می تواند مستقل از یکدیگر حرکت کند، که چشم انداز 360 درجه ای به آنها می دهد.

 

 عکس دید آفتاب پرست ها

 

۱۰- دید مارمولک شب

این مارمولک ها دارای دید عالی در شب هستند. چشمان آنها می تواند در شب 350 بار بهتر از انسان ها ببینند.

 

عکس دید مارمولک شب

 

۱۱- نوع دید پروانه ها

پروانه ها حشرات شگفت انگیزی هستند. دید آنها چندان تیز نیست. اما آنها می توانند بسیاری از رنگ ها و سایه ها را بهتر از انسان ها ببینند، از جمله نور ماوراء بنفش.

 

عکس دید پروانه ها

 

چشم حیوانات مختلف دیدهای مختلفی دارد که هرکدام متناسب با روش و قانون زندگی آنهاست. اینجاست که گفته می شود هرکسی دنیا را از چشم خود می بیند.


ستاره
Logo