احکام رقص در مجالس زنانه

طبق نظر علما رقص در مجالس زنانه اشکال دارد. نظر مراجع تقلید و آیت الله خامنه ای را درباره رقص در مجالس زنانه در این مقاله بخوانید.

ستاره | سرویس مذهبی – به طور کلی رقص در مجالس زنانه اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل این‌كه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتیاط واجب در ترك آن است؛ در غیر این‌صورت هم اگر به‌گونه‏ اى باشد كه باعث تحریك شهوت شده و یا مفسده ‏اى بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است. در این مقاله به بررسی نظر مراجع تقلید درباره رقص در مجالس زنانه می پردازیم؛

 

رقص در مجالس زنانه از نظر مراجع تقلید

آیات عظام نورى همدانی، فاضل لنکرانی و وحید خراسانی:

رقص در مجالس زنانه بنابر احتیاط واجب جایز نیست. به طور کلى رقص نوعاً منشأ فساد و از بین رفتن حیاء است و احتیاط در ترک رقص و عدم حضور در مجلس رقص است.


آیت الله تبریزى و امام خمینى:

اگر رقص زن در مجالس زنانه باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده نشود، اشکال ندارد (ولى براى مؤمن سزاوار آن است که از لهو اجتناب نماید).


آیت الله خامنه ای:

رقص زن در مجالس زنانه اگر عنوان لهو بر آن صدق کند؛ مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است. در غیر این‌ صورت هم اگر به‌گونه‌‏اى باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده‏اى بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است و تَرک آن مجلس به عنوان اعتراض بر کار حرام، چنانچه مصداق نهی از منکر محسوب شود، واجب است. در حکم فوق تفاوتى بین مجلس عروسى و غیر آن نیست.

 

رقص در مجالس زنانه آیا رقص حرام است

 

آیت الله سیستانی:

بنر-هومکا-ستاره

رقص زن در مجالس زنانه و مرد در مجالس مردانه بنابر احتیاط واجب جایز نیست و تنها رقص زن و شوهر اگر دور از دید دیگران باشد جایز است.


آیت الله صافی گلپایگانی:

موسیقی مطلقاً حرام است و رقص در مجالس زنانه یا در برابر مرد حرام است. فقط رقصیدن زن برای شوهرش در صورتی که همراه با حرامی نباشد، جایز است.


آیت الله مکارم شیرازی:

رقص منشأ فساد است و اشکال دارد خواه رقص زن در مجالس زنانه یا رقص مرد براى مرد و یا زنان براى مردان باشد. تنها رقص زن براى شوهرش جایز است و بقیه اشکال دارد. البته منظور رقص لهوى است، نه هرگونه حرکات منظم و موزون و در مورد موسیقی هم توجه داشته باشید کلیه صداها و آهنگ هایى که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام و غیر آن حلال است. و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف، یعنى افراد فهمیده متدین، خواهد بود.


آیت الله هادوی تهرانی:

رقص زن در مجالس زنانه اگر موجب تحریک شهوت یا ارتکاب گناه یا ترتب مفسده ای نباشد، بلامانع است.

رقصیدن اگر موجب تهییج شهوت نشود، فی نفسه ایرادی ندارد مگر آن که همراه فعل حرامی مثل اختلاط زن و مرد و یا موسیقی حرام باشد.


آیت الله بهجت:

رقص در مجالس زنانه اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک است.

 
مطلب حکم رقص در اسلام را نیز می توانید در ستاره بخوانید.

ستاره
Logo