حکم رقص در اسلام چیست؟ چه زمانی رقصیدن مجاز است؟

رقص زن برای شوهر طبق نظر بسیاری از مراجع مجاز است اما رقص مرد بنابر احتیاط واجب حرام است و رقص در اسلام (رقص زن) بر اساس شرایطی اشکال دارد و باید ترک شود.

حکم رقص در اسلام

ستاره | سرویس مذهبی – رقص در اسلام: رقص مرد بنا بر احتیاط واجب حرام است و رقص زن برای زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند، مثل این‌‌كه جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتیاط واجب در ترك آن است.

حکم رقص در اسلام رقص حلال

 

رقص در اسلام و احکام مربوط به آن

 • مشاهده رقص دسته‏ جمعی مردان و رقص دختران خردسال از تلویزیون و غیر آن اگر موجب تحریک شهوت شود و یا باعث تأیید فرد گناه‌کار و تجری او و یا ترتب فساد گردد، جایز نیست.
 • اصل شرکت در عروسی‏ هایی که احتمال رقص در آن‌ها وجود دارد تا زمانی که به عنوان تأیید مرتکب کار حرام محسوب نشود و موجب ابتلا به حرام هم نشود، اشکال ندارد.
 • اگر رقص زن براى شوهرش يا برعکس، همراه ارتکاب حرامى نباشد، اشکال ندارد.
 • رقصیدن در جشن عروسی فرزندان توسط پدران یا مادران اگر از نوع رقص حرام باشد، حرام است.
 • رقص زن در برابر بيگانگان مطلقاً حرام است و خارج شدن از منزل بدون اجازه شوهر هم فى‏نفسه حرام است و موجب نشوز و محروميت از استحقاق نفقه نيز مى‏گردد.
 • هر رقصى که موجب مفسده و برانگيخته شدن شهوت گردد، حرام است و به کارگيرى آلات موسيقى و گوش‌دادن به آن‌ها هم اگر به‌صورت لهوى و مطرب باشد، حرام است و وظيفه مکلفين در اين موارد نهى از منکر است.
 • کودک غيربالغ چه پسر و چه دختر تکليفى ندارد ولى سزاوار نيست افراد بالغ او را تشويق به رقص کنند.
 • ايجاد مراکز تعليم و ترويج رقص با اهداف نظام اسلامى منافات دارد.
 • در رقص حرام فرقى بين مرد يا زن نيست و همچنين فرقى نمى‏کند که در برابر محرم باشد يا در برابر نامحرم.
 • مبارزه نمایشی با عصا در عروسی‏ها اگر به‌صورت بازى ورزشى تفريحى باشد و در آن خوف خطر بر جان انسان نباشد، فى‏نفسه اشکال ندارد، ولى به‌کارگيرى آلات موسيقى به نحو لهوى و طرب‏ آور، به هيچ وجه جايز نيست.
 • رقص محلی که در آن افراد دست‌ها را به‌هم انداخته و به‌گونه‏ ای هماهنگ پاهای خود را همراه با پرش و حرکات بدنی به زمین می‏کوبند که صدای شدید و منظمی ایجاد می‏کند (دبکه) اگر عرفاً رقص محسوب شود، حکم رقص را دارد.
 • رقص مرد بنا بر احتياط واجب حرام است و رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند مثل اين‌كه جلسه زنانه تبديل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتياط واجب در ترك آن است و در حكم فوق تفاوتى بين مجلس عروسى و غير آن نيست.
 • شرکت در مجالس رقص اگر به عنوان تأیید کار حرام دیگران محسوب شود و یا مستلزم کار حرامی‏ باشد، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد.

 

رقص از دیدگاه مراجع تقلید

آیت الله خامنه ای:

رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق کند، مثل این‌که جلسه زنانه تبدیل به مجلس رقص شود، محل اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن است. در غیر این‌ صورت هم اگر به‌گونه‌‏اى باشد که باعث تحریک شهوت شده و یا مفسده‏اى بر آن مترتب شود و یا همراه با فعل حرام (مانند موسیقى و آواز حرام) باشد یا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است. در حکم فوق تفاوتى بین مجلس عروسى و غیر آن نیست.

آیت الله سیستانی:

رقص زن برای زنان و مرد برای مردان بنابر احتیاط واجب جایز نیست و تنها رقص زن و شوهر اگر دور از دید دیگران باشد جایز است.

آیت الله صافی گلپایگانی:

موسیقی مطلقاً حرام است و فقط رقصیدن زن برای شوهرش در صورتی که همراه با حرامی نباشد، جایز است.

آیت الله مکارم شیرازی:

تنها رقص زن براى شوهرش جایز است و بقیّه اشکال دارد. البته منظور رقص لهوى است، نه هرگونه حرکات منظم و موزون و در مورد موسیقی هم توجه داشته باشید کلیه صداها و آهنگ هایى که مناسب مجالس لهو و فساد است حرام، و غیر آن حلال است و تشخیص آن با مراجعه به اهل عرف، یعنى افراد فهمیده متدین، خواهد بود.

آیت الله هادوی تهران:

رقص اگر موجب تحریک شهوت یا ارتکاب گناه یا ترتب مفسده ای نباشد، بلامانع است.

دعوت از خواننده در عروسی فی نفسه جایز است مگر آن که اشعاری که می خواند مفسده داشته باشد و یا به صورت غنایی، آواز بخواند و یا از موسیقی حرام استفاده کند.

رقصیدن اگر موجب تهییج شهوت نشود، فی نفسه ایرادی ندارد مگر آن که همراه فعل حرامی مثل اختلاط زن و مرد و یا موسیقی حرام باشد

 

رقص زن در مراسم عروسی

مسلماً رقص زن برای مردان نامحرم حرام است، اما درباره رقص زن برای زنان و نزد محارم در میهمانی‌ها یا عروسی‌هایی که در آن مردان نمی‌توانند رفت و آمد کنند، نظر مراجع معظم تقلید به این شرح است:

 • آیات عظام بهجت، مکارم، فاضل، نورى، وحید خراسانی و سیستانى: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
 • آیت الله صافى: رقص زن در برابر زن یا مرد حرام است.
 • آیات عظام تبریزى، خامنه‏ اى، خمینى و هادوی تهرانی: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده نشود، اشکال ندارد (ولى براى مؤمن سزاوار آن است که از لهو اجتناب نماید).

 

حکم رقص حکم دیدن فیلم رقص

 

حکم رقصیدن زن برای شوهر

مراجع تقلید رقص زن، صرفا در برابر شوهر را (بدون کار حرامی دیگر مانند موسیقی حرام) جایز شمرده‌اند.

 • آیات عظام امام، تبریزى، خامنه‏اى، سیستانى و وحید: رقص زن براى شوهر و بر عکس آن جایز است.
 • آیات عظام صافى، فاضل، مکارم شیرازی و نورى: تنها رقص زن براى شوهر جایز است.
 • آیت اللَّه بهجت: بنابر احتیاط واجب رقص زن و شوهر، براى یکدیگر جایز نیست.

 

آموزش رقص

رقصیدن به جهت آموزش نیز حکم رقص را دارد و هدف یاد شده، هیچ تأثیرى در حکم ندارد.

 

رقص زن براى افراد محرم

 • آیات عظام فاضل، نورى، وحید، بهجت، سیستانى: بنابر احتیاط واجب زن نمى‏تواند براى محارم خود برقصد.
 • آیات عظام تبریزى، صافى، مکارم شیرازی: رقص زن براى مردان حرام است، خواه محرم باشند یا نامحرم.
 • آیت الله خامنه‏ اى و امام خمینى: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده شود، حرام است و در غیر اینصورت اشکال ندارد.

 

شاباش در ازای رقصیدن

اگر در برابر رقص شاباش بدهند و در واقع با این کار او را تشویق به رقص حرام بکنند حرام است

 

رقص حکم رقصیدن زن برای شوهر

 

رقص مرد براى مرد

 • آیات عظام امام، تبریزى و خامنه‏ اى: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب گناه و یا ترتب مفسده نشود، اشکال ندارد (ولى براى سزاوار است مؤمن از لهو اجتناب کند).
 • آیات عظام بهجت، سیستانى، فاضل، نورى و وحید: بنابر احتیاط واجب، رقص مرد در حضور مردان جایز نیست.
 • آیات عظام صافى و مکارم: رقص مرد در حضور مردان حرام است.

 

چوب بازى و باله

همه مراجع: چوب بازی نیز نوعى رقص محسوب مى‏شود و حکم رقص را دارد.

باله نیز نوعى رقص است و ورزش نیست.

 

رقصیدن داماد در مجلس زنان

 • آیات عظام امام، تبریزى و خامنه‏اى: اگر باعث تحریک شهوت یا ارتکاب حرام یا ترتب مفسده شود، جایز نیست و در غیر این صورت اشکال ندارد ولى سزاوار است مؤمن از لهو اجتناب کند.
 • آیات عظام بهجت، سیستانى، فاضل، نورى و وحید: بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
 • آیات عظام صافى و مکارم شیرازی: حرام است.

 

دیدن رقص از تلویزیون داخلى و خارجى

همه مراجع: نگاه به رقص از تلویزیون، اگر باعث تحریک شهوت یا استماع موسیقى حرام و یا مفسده گردد، جایز نیست.

 

نگاه به رقص در مجلس عروسى

همه مراجع: اگر باعث تحریک شهوت یا استماع موسیقى حرام یا تأیید گناه و یا مفسده گردد، جایز نیست.


ستاره
Logo