حکم ورزش با موسیقی و شرکت در کلاس های ایروبیک چیست؟

ورزش با موسیقی از جمله فعالیتهای بدنی مثل ایروبیک است که جهت تناسب اندام بانوان انجام می شود. حکم ورزش با موسیقی در شرایط متفاوت فرق می کند.

حکم ورزش با موسیقی

ستاره | سرویس مذهبی – حکم ورزش با موسیقی چیست؟ بعضی از ورزش ها هستند که انجام نیاز به اجرای موسیقی های تند مثل ترنس موزیک است. هدف اصلی از این ورزش ها تناسب اندام و کاهش وزن است. حال با این تفاسیر آیا انجام این گونه ورزش ها از نظر شرعی اشکال دارد؟ اگر افرادی که در این ورزش همراه هستند قصدی به جز ورزش کردن (مثلا رقصیدن) داشته باشند حکم آن چیست؟ مجله اینترنتی ستاره قصد دارد که به این شبهات شما پاسخ بدهد.

 

ورزش با موسیقی چه حکمی دارد؟

در ورزش هایی که اجرای آن ها همراه با موسیقی است اگر به حرکات ورزشی این گونه فعالیت ها عنوان رقص حرام و به نوع موسیقی آن موسیقی حرام اطلاق نشود اشکالی وجود ندارد ولی در این گونه امور لازم است هر مکلفی به مرجع تقلید خود رجوع کند.

پس باید در نظر داشته باشیم که اگر نوع حركات ورزشی مثل رقص باشد، به نظر بسیاری از فقها چون رقص زن برای غیر شوهر حرام است انجام چنین حركاتی جایز نیست.

 

ورزش با موسیقی حکم شرعی ورزش ایروبیک

 

علاوه بر این اگر از موسیقی حرام و محرك شهوت استفاده شود باز نمی توان در چنین باشگاه هایی شركت داشت. به هیچ وجه نمی توان به موسیقی حرام گوش داد، حتی تحت بهانه ورزش كردن باشد. ضمنا اگر موسیقی از نوع موسیقی لهوی باشد، گوش دادن به آن حرام است اعم از اینکه مهیّج باشد یا خیر و هرگاه ترانه هایی که همراه با موسیقی خوانده می شوند به صورت غنا و آواز لهوی مناسب مجالس لهو و لعب در آیند، خواندن و شنیدن آنها نیز حرام خواهد بود. از اینها گذشته نباید كارهای حرام دیگری صورت گیرد.

لذا اگر این امور را ندارد، انجام چنین ورزشی اشكال ندارد.

 

نظر مراجع تقلید درباره ورزش با موسیقی

دفتر آیت الله مکارم شیرازی:

در صورتی که موزیک مناسب مجالس لهو و فساد نباشد و حركاتى شبیه به رقص نداشته باشد مانعی ندارد.

دفتر آیت الله خامنه ای:

اگر موسیقى مطرب لهوى نباشد مانعى ندارد و تشخیص آن به عهده خود مکلّف است و به طور کلّى اگر ورزش همراه با موسیقى لهوى متناسب با مجالس گناه و ‏معصیت باشد و یا به گونه‌اى باشد که شهوت را تحریک کند و یا مستلزم کار حرام و یا ترتب مفسده‌ای باشد، جایز نیست.‏

دفتر آیت الله صافی گلپایگانی:

ورزش فی نفسه خوب است ولی اگر همراه با وسائل موسیقی و یا به جهت رقص کردن باشد، جایز نیست.

دفتر آیت الله سیستانی:

اگر آهنگ آن مناسب مجالس لهو و لعب باشد عمداً گوش ندهد.

بنر-هومکا-ستاره

دفتر آیت الله صافی گلپایگانی:

چنان چه این ورزش مشتمل بر رقص و یا موسیقی باشد، حرام است.

 

رقصیدن برای ورزش در تنهایی

آیات عظام امام، تبریزی، خامنه ای و سیستانی:

اشکال ندارد ولی سزاوار است مؤمن از لهو اجتناب کند.

آیات عظام بهجت، فاضل، نوری و وحید:

بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

آیات عظام صافی و مکارم:

حرام است.

 

شاخصه های موسیقی حرام

اصطلاحات «طرب»، «لهو» و «مجالس لهو و لعب» از جمله شاخصه های موسیقی حرام هستند؛

طرب: به حالت «سبُک عقلی» گفته می شود که در اثر شنیدن آواز یا آهنگ در روان و نفس آدمی پدید می آید و او را از حد اعتدال خارج می کند. این امر تنها به حالت شادی اختصاص ندارد بلکه ممکن است از آهنگ های غم و حزن آور نیز به دست آید.

لهو: مقصود فقها از واژه لهو، سازگاری و هم نوائی آواز و آهنگ نواخته شده با مجالس فساد و خوشگذرانی است. یعنی ممکن است نغمه ای طرب انگیز نباشد ولی از نغمه هایی باشد که در جلسات فاسقان و هواپرستان رایج باشد.

مجالس لهو و لعب: منظور مجالسی است که برای عیاشی، هوسرانی، رقص و پایکوبی تشکیل می شود و در عرف مقدسین از مجالس گناه محسوب می گردد.

 

ورزش با موسیقی حکم رقص در تنهایی

 

نظر مراجع در مورد شنیدن موسیقی

اکثر فقها نوعی از موسیقی را که «لهوی» باشد حرام می دانند نه همه انواع موسیقی را و بعضی استماع موسیقی مطرب را نیز حرام می دانند. طبق نظر همه مراجع اگر موسیقی از نوع حرام آن باشد، تحریک یا عدم آن، غمگین یا شاد بودن آن مرکز پخش مانند صدا و سیما باشد و یا غیر آن و …. هیچ اثری در حرام بودن آن ندارد.

آیات عظام امام، خامنه ای، سیستانی، فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی:

گوش دادن و یا نواختن هر نوع موسیقی که مطرب باشد جایز نیست. [و] ملاک در حرمت شاد یا غمناک بودن موسیقی نیست بلکه ملاک مطرب بودن یا نبودن آن است.

آیت الله گلپایگانی:

شنیدن موسیقی و یا نواختن آن مطلقاً [چه لهوی و مطرب باشد یا نباشد] حرام است.

آیت الله صافی گلپایگانی:

آنچه عرف مردم موسیقی می دانند. استماع آن و ساخت و تعلیم و تعلم و فروش آلات آن [مطلقا] حرام است.

آیت الله نوری همدانی:

گوش دادن به هر آهنگی که مطرب و لهوی و مناسب مجالس گناه و خوش گذرانی است جایز نیست.

آیت الله وحید خراسانی:

گوش دادن به هر آهنگ لهوی که مناسب مجالس گناه و خوش گذرانی است جایز نیست.

آیت الله بهجت:

استعمال [نوازندگی با] آلات مختص به لهو در غیر لهو بنابر احتیاط واجب جایز نیست و استعمال آنها در لهو مطلقاً حرام است و موسیقی مطرب استماع آن هم حرام است.

آیت الله تبریزی:

موسیقی مناسب مجالس خوش گذرانی موسیقی لهوی است و نواختن و گوش دادن به آن حرام است.

 

حکم رقص چیست؟

  • عده ای از علما رقص را مطلقا حرام می دانند و گروهی دیگر در صورتی آن را حرام می دانند که ملازم با مفسده یا فعل حرامی باشد. در هر صورت حکم رقص در اسلام از نظر مراجع متفاوت است.

 

تعریف مراجع تقلید از رقص

آیات عظام امام، بهجت، تبریزی، خامنه ای، سیستانی، فاضل و گلپایگانی:

هر عملی که عرفاً بدان رقص بگویند.

مکارم شیرازی:

رقص حرکات موزونی است که به منظور لهو و لعب انجام می شود.


ستاره
Logo