تعبیر دیدن یوزپلنگ در خواب چیست؟

با تعبیر خواب یوزپلنگ، تعبیر خواب کشتن یوزپلنگ، تعبیر خواب رام کردن یوزپلنگ و تعبیر خواب شنیدن صدای یوزپلنگ همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب یوزپلنگ
ستاره | سرویس سرگرمی – یوزپلنگ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نمادی از درنده خویی، تند خویی و خشم است. در سبک شناسی و نمادگرایی مسیحیان یوزپلنگ سمبل نیروی برای محافظت از شر می‌باشد.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب بچه یوزپلنگ - تعبیر دیدن یوزپلنگ درخواب - تعبیر خواب یوزپلنگ سیاه - تعبير خواب بچه پلنگ

تعبیر خواب یوزپلنگ

 


تعبیر خواب یوزپلنگ چیست؟

یوز پلنگ حیوانی است از خانواده پلنگ‌ها که تنها در شکل ظاهری با یکدیگر اختلاف دارند. خوی درنده جو و گوشت خوار بودنش آن را در خواب نماد دشمنی پست و فرومایه کرده است. دشمنی که می‌تواند باعث غافلگیری بیننده خواب و آسیب رساندن به او گردد.
مطیعی تهرانی رام کردن یوزپلنگ و آرام بودن آن را نشانه غلبه بر دشمن و ایمن بودن از آسیب آن می‌داند و در حالت مخالف آن یعنی حمله یوزپلنگ وحشی آسیب شدیدن از طرف دشمن تعبیر کرده است.
 
منوچهر مطیعی می‌گوید نگاه کردن در چشم یوز پلنگ خوب نیست.
ابن سیرین می‌گوید:
 • تعبیر خواب یوزپلنگ، دشمنی پست و فرومایه می‌باشد.
 • اگر در خواب ببینی با یوزپلنگ غذا می‌خوری، تعبیرش این است که از شر دشمن ایمن می‌شوی.
 • اگر ببینی یوزپلنگ به تو حمله کرده است، دشمن به تو ضرر و زیان می‌رساند.
 • اگر ببینی با یوزپلنگ جنگ کردی و بر او غلبه نمودی، دشمن را شکست می‌دهی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی یوزپلنگ بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که مورد خشم و عصبانیت کسی قرار می‌گیری و بر تو تکبر می‌نماید

 

تعبیر دیدن یوزپلنگ در خواب (معبرین غربی)

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب از دیدن یوزپلنگ وحشت کنید، علامت آن است که قراردادهای کار یا پیمان عشق به طور باور نکردنی لغو و باطل خواهد شد.
 • اگر در خواب یوزپلنگی را بکشید، نشانه آن است که در زندگی توفیق خواهید یافت. و چشم اندازهایی درخشان در برابرتان پدیدار خواهد شد.
 • اگر در خواب احساس کنید یوزپلنگی شما را تعقیب می‌کند، نشانه آن است که احتمالاً افرادی که به شما وعده‌هایی داده‌اند، از گفته‌های خود پشیمان خواهند شد.
 • شنیدن صدای یوزپلنگ در خواب، علامت آن است که خبرهایی از کم شدن سود پول خود خواهید شنید. با افراد اجتماع نیز سر ناسازگاری خواهید داشت.
 • دیدن یوزپلنگی چون گربه در خواب، علامت آن است که شر و بدی گریبانتان را خواهد گرفت.
 • اگر در خواب صدای یوزپلنگی را بشنوید، به این معنا است که خبرهای بدی به گوشتان می‌رسد. 
 • کشتن یوزپلنگ در خواب، بیانگر موفقیت و پیروزی است.
لیلا برایت می‌گوید: دیدن یوزپلنگ در خواب، بیانگر آن است که باید مراقب اطراف خود باشید.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان


یک نظر
 1. سلام من خواب دیدم که داشتم بامادرم میرفتم بیرون که یک یوزپلنگ جلوی راهم رو گرفت خواستم ردشم از کنارش شدن سه یاچهارتا وجلوی راهم رو گرفتن،بامادرم کاری نداشتن،منم سعی کردم که برم یکیشون پاچه ی شلوارم رو گرفت ونذاشت.مادرم دستموگرفت وگفت با ملایمت باهاش رفتارکن،منم آرام آرام پاچه شلوارم رو از دهنش گرفتم ورفتم.دوست داشتم تعبیرشوبدونم.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور