تعبیر خواب وزغ – صدای وزغ در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب وزغ و یا دیدن آن در خواب نمادی از انسانی بدگوست که بسیار حرف بیهوده می‌زند. اطرافیان این فرد از پوچ بودن سخنانش کاملا آگاهند.
تعبیر خواب وزغ
ستاره | سرویس سرگرمی – وزغ و قورباغه با کمی تفاوت بسیار شبیه به یکدیگر می‌باشند و تعابیری نزدیک به هم دارند. به طور کلی وزغ نماد و سمبل انسانی است بدگو و غیبت کننده که بسیار حرف می‌زند و حتی کسانی که سخنانش را می‌شنوند به بیهودگی گفتارش وقوف کامل دارند.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب وزغ – تعبیر خواب قورباغه - تعبیر خواب قورباغه از امام صادق - تعبیر خواب خوردن قورباغه- تعبیر خواب کشتن وزغ و قورباغه

 

تعبیر خواب وزغ چیست؟

خالد اصفهانی می‌گوید:
  • اگر در خواب ببینی وزغ داری، تعبیرش این است که با مردی زاهد و پرهیزکار ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.
  • اگر ببینی وزغی را آب گرفته و به روی زمین انداختی به شخص زاهدی ظلم و ستم می‌کنی.
  • اگر ببینی وزغ تو را گاز گرفته است شخص زاهدی به تو ضرر و زیان می‌رساند.
لیلا برایت:
  • خوردن وزغ در خواب، بیانگر بیماری است.
  • دیدن وزغ مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب وزغ بینید، بیانگر آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می‌شود.

 

تعبیر خواب کشتن وزغ

خالد اصفهانی: اگر ببینی وزغ را کشتی و گوشتش را خورده‌ای شخص زاهدی را مغلوب می‌کنی.
آنلی بیتون: اگر در خواب وزغی را بکشید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.

 

تعبیر خواب صدای وزغ

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی وزغ بانگ و فریاد و آواز می‌کند، تعبیرش این است که وارد جائی می‌شوی.
خالد اصفهانی می‌گوید: اگر ببینی وزغ‌های زیادی در مکانی جمع شده‌اند و بانگ و فریاد و هیاهو می‌کنند، یـعـنـی آن مکان مورد عذاب الهی قرار می‌گیرد.
لیلا برایت می‌گوید: اگر در خواب صدای وزغی را بشنوید، به این معنا است که اخباری به گوشتان می‌رسد.
 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستاننظری ثبت نشده است

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور