تعبیر دیدن گربه در خواب چیست؟

تعبیر خواب گربه از دیدگاه امام صادق به مفاهیمی چون زن، جنگ و دشمنی، دزد و بیماری اشاره دارد. منوچهر مطیعی نیز دیدن گربه در خواب را به زن تعبیر کرده است. در این بخش تعبیر خواب گربه سیاه، کشتن گربه، گربه سفید و... را خواهید خواند.
ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
تعبیر خواب گربه و دیدن آن در خانه چیست؟

تعبیر خواب گربه

 

تعبیر خواب گربه از نظر روانشناسی

گربه در رویا می‌تواند به تمایلات شما برای شاد بودن و شاد زیستن اشاره داشته باشد. حیواناتی که در رویا مشاهده می‌کنیم سمبل بخشی از غرایز و امیال اولیه‌ ما هستند که باید به شناخت و کنترل آن‌ها بپردازیم. برای شناخت بهتر سمبل گربه بهتر است به نقش و مفهومی که در زندگی بیداری و در فرهنگ‌های مختلف پذیرفته اند مراجعه کنیم. گربه‌ها با مفاهیمی مثل بازیگوشی، شیطنت، حسادت، و بعضا با مفاهیم پلید مرتبط می‌شوند. بخش زیادی از تفسیر رویای شما به احساسی که هنگام مواجهه با سمبل گربه تجربه می‌کنید مرتبط است. گربه‌ای که شما را کنجکاو می‌کند یا احساس علاقه را در شما بیدار می‌کند، سمبل بخشی از غرایز شماست که در این زمان شما را به کنجکاوی و بهره گیری از فراغت دعوت می‌کند. 
گربه می‌تواند در نقطه‌ مقابل احساس افسردگی ظاهر شود. شما در این زمان متمایل هستید تا برای جلوگیری از به وجود آمدن احساس افسردگی، به کار‌های سرگرم کننده که ذهن شما را گسترش می‌دهند یا شادی روانی را فراهم می‌آورند مشغول شوید. این رویا از شما می‌خواهد تا چنین حقی را برای خود قائل شوید. در این زمان، داشتن آرامش و سلامت روانی، در اولویت است. شما در حال درک این موضوع هستید که به رغم وجود مشغله‌ها یا ناراحتی‌های روزمره، همچنان می‌توان فرصت‌هایی برای شاد زیستن و آرامش فراهم آورد.

 

تعبیر خواب گربه (معبرین اسلامی)

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گربه، مردی مفسد و دزد است.
 
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر بعد از صبح در خواب خودت گربه ببینی، تعبیرش این است که شش روز بیمار می‌شوی.
 
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای گربه عبارت‌اند از:
 1. دزد

 2. غماز و طعنه زننده و عیب‌جو

 3. بیماری

 4. زنی مهربان و دلسوز

 5. جنگ و دشمنی

مطیعی تهرانی می‌گوید:

 • چنانچه در خواب گربه ای قشنگ و براق ببینید که به شما تعلق دارد یا در خانه شماست چنین زنی در مسیر زندگی شما پیدا می‌شود یا سر راهتان قرار می‌گیرد.
 • نوشته‌اند گربه زنی است که دزدی را دوست دارد و این کار برای او عادت شده است.
 • اگر در خواب بینید گربه ای دارید، زنی که دستش کج است در زندگی شما نقش می‌گیرد.
 • اگر ببینید چندین گربه جایی جمع هستند چند زن درباره شما حرف می‌زنند و تصمیم می‌گیرند و غیبت می‌کنند.
 • اگر ببینید گربه از خانه شما چیزی ربوده و برده به مال و دارایی شما تعدی و تجاوز می‌شود و انسان متعدی و متجاوز یک زن است.
 • اگر در خواب بینید گربه ای را در بغل گرفته‌اید و به سینه خود می‌فشارید زنی و فریبکار شما را می‌فریبد و گولتان میزند
 • اگر گربه را به دوش گرفته باشید زنی محیل بر شما مسلط می‌شود.
 • اگر در خواب بینید که به گربه غذا می‌دهید پول خود را برای یک زن دروغگو فریبکار خرج می‌کنید.
 • اگر ببینید به دنبال یک گربه می‌دوید که او را بگیرید زنی شما را به استیصال وا می‌دارد و سر گردان می‌کند.
 • اگر ببینید گربه ای در خانه شما موش گرفته زنی برای شما حسن خدمت انجام می‌دهد اما نباید فراموش کنید که خودش نسبت به شما صداقت ندارد.

 

تعبیر خواب گربه (معبرین غربی)

آنلی بیتون:
 • اگر در خواب گربه ای لاغر و کثیف ببینید، دلالت بر آن دارد که خبرهایی بد خواهید شنید، و دوستی در آستانه مرگ قرار می‌گیرد، اما اگر خواب ببینید گربه لاغر و کثیف را از خود می رانید، نشانه آن است که بعد از بیماری طولانی دوست شما معالجه می‌شود.
 • اگر دختری خواب ببیند بچه گربه ای بغل کرده است، نشانه آن است که دیگران به او خیانت می‌کنند.
تونی کریسپ:
تونی کریسپ دیدن گربه در خواب را در کتاب خود، فرهنگ تفسیر رویا، اینگونه تعبیر کرده است:
گربه: تماس جسمانی و انس و الفت گرفتن با گربه‌های خانگی آسان است. به همین دلیل دیدن گربه در رویا بیانگر نیاز به توجه عاطفی و احساسات گرم است، برخی زنان گربه را جانشین فرزند خود می‌کنند، به همین دلیل است که در بسیاری از رویاهای زنان گربه نشان دهنده نیاز آنان به مراقبت از کسی است یا حتی میل آن‌ها به فرزند داشتن را نشان می‌دهد. 
گربه در رویای مردان: احتمالا به زن یا جنس ماده اشاره دارد، جنبه شهودی طبیعت مردان، شهود و احساس خطرات ناشناخته، حسادت، خشم و انتقام جویی در رابطه، مادر شخص رویابین، استقلال، دزدی، باروری، است. 
تعبیر خواب گربه

تعبیر خواب گربه

 

تعبیر خواب گربه سیاه 

در کتب قدیمی معبران غربی آمده که دیدن گربه سیاه در خواب ارتباط مستقیمی با یک تهدید قریب الوقوع دارد. مردم در گذشته اعتقاد داشتند که دیدن گربه سیاه در خواب پیام آور مرگ و مصیبت است. با این وجود معبرین غربی امروزی تعبیری دقیق‌تر و متفاوت نسبت به آنچه پیشینیان گفته اند، ارائه کرده‌اند.

لوک اویتنهاو دیدن گربه سیاه در خواب را نشانه بدبدختی می‌داند. تونی کریسپ نیز در کتاب خود مشاهده گربه سیاه در خواب را نشان دهنده ترس از شنیدن خبرهای بد و یا به‌طور کلی وجود ترس در بیننده خواب عنوان کرده است.

به‌طور کلی معبرین غربی در تعبیر خواب گربه سیاه مواردی چون افزایش بدبینی، کاهش توانایی‌های ذهنی، ادراکی و روانی را مورد توجه قرار داده‌اند. طبق برخی نوشته‌ها مشاهده گربه سیاه در خواب می‌تواند دال بر وجود حس ناامنی در بیننده خواب و عدم وجود شجاعت در او باشد. وجود این ویژگی در شخص می‌تواند باعث شود تا در مواجهه با هر حادثه غیرمترقبه‌ای آن را به بدبختی خود نسبت دهد.

تعبیر خواب گربه سفید

تونی کریسپ دیدن گربه سفید در خواب را به بعد معنوی انسان تعبیر کرده است. دیدن گربه سفید از نظر روانشناسی می‌تواند به سختی‌هایی اشاره داشته باشد که در آخر با شادی‌های تازه پوشانده می‌شوند و نتایج خوبی را به دنبال خواهند داشت.
معبرین غربی دیدن گربه سفید در رویا را با مفاهیم مختلفی تعبیر می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. راهنمای روح

اولین تعبیر از دیدن گربه سفید در رویا به افرادی که با معنویت خود دست و پنجه نرم می‌کنند اشاره می‌کند. در واقع ذات اسرار آمیز و گریزان گربه در این مورد به مرحله بعدی رشد معنوی اشاره دارد. 

۲. دشواری

گربه سفید سمبل دوران سختی‌هاست همانطور که گربه سیاه در بعضی از فرهنگ‌ها سمبل بد‌شانسی است. این سختی‌ها غالبا سختی‌هایی هستند که تا لحظه آخر دیده نمی‌شوند و یک چالش واقعی برای مقابله با آن‌ها وجود دارد. 

۳. مشکلات پزشکی

گربه سفید در رویا ممکن است شما را به یاد نگرانی‌های پزشکی بیاندازد چرا که به پوشیدن لباس سفید توسط پزشکان و محیط استریل یک بیمارستان مرتبط است. بنابراین پس از مشاهده اینگونه خواب‌ها بهتر است وضعیت عمومی سلامت خود را بررسی کنید.

تعبیر خواب کشتن گربه

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن کشتن گربه درویش گردد.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گربه را کشته‌ای، تعبیرش این است که دزدها را کشته و یا مغلوب می‌سازی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گربه را کشته و پوستش را کنده‌ای، به این معنی است که مال دزدی را می‌گیری.

به تعبیر معبرین غربی، کشتن گربه در خواب نشان دهنده آن است که مشکلی جدی در زندگی شما برطرف شده و شما در حال حاضر فرصت آن را دارید که مشکلات دیگری که مدتی است در زندگی تان جا خوش کرده را حل کنید. کشتن گربه سیاه (تیره) در خواب بیانگر پیروزی شما بر رقبای واقعی تان در زندگی و تجربه ای است که از این رقابت و پیروزی در سایر مراحل زندگی تان پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب حمله گربه به انسان

از نقطه نظر روانشناسی زمانی که گربه در رویا به سمت شما حمله ور می‌شود یا به شکلی استرس‌زا ظاهر می‌شود، نشان دهنده‌ بخشی از غرایز شماست که نسبت به آن‌ها شناخت کافی نداشته با تمایلی برای رو به رو شدن با آن‌ها در زندگی واقعی ندارید. این رویا به شما یاد آور می‌شود که منشا ترس، می‌تواند عدم شناخت باشد. زمانی که ترس‌های خود را بشناسید، می‌توانید راه برخورد با آن‌ها را نیز پیدا کنید.

زمانی که گربه‌ای در رویا به شما حمله ور می‌شود و در شما احساس تنش و نگرانی ایجاد می‌کند، می‌تواند به بدبینی شما نسبت به فعالیت‌های سرگرم کننده اشاره داشته باشد. شما ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری، خود را مجاب به انجام کار‌های سخت و متمادی کنید و برای فراغت خود، فرصتی را در نظر نگیرید. ممکن است احساس کنید که سرگرمی و اوقات فراغت یا مشغول شدن به کنجکاوی‌ها و ماجراجویی‌های دیگر می‌تواند ضربه‌ی شدیدی به موفقیت و موقعیت شما در زندگی بزند. این سرکوب پیاپی و ناعادلانه می‌تواند به صورت سمبل گربه‌ای که در شما استرس ایجاد می‌کند ظاهر شود.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید گربه ای را نمی‌توانید از خود دور کنید، نشانه بدبختی است.
 • اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله ورمی شود، دلالت بر آن دارد که دشمنان می‌کوشند به اعتبار شما خدشه وارد کنند و ثروت شما را از چنگتان دربیاورند.
 • اگر خواب ببینید گربه ای را از خود می رانید، دلالت بر آن دارد که بر موانع بزرگی غلبه خواهید کرد و ثروتمند و مشهور می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید گربه ای به شما چنگ می زند، دلالت بر آن دارد که دشمن، ثروتی که شما روزها برای بدست آرودنش وقت صرف کرده‌اید، از چنگ شما بیرون می‌آورد.

 

تعبیر خواب بیرون آمدن گربه از آلت تناسلی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از آلت تناسلی مردانه تو گربه‌ای بیرون آمده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی دزد و راهزن می‌شوی.
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی از آلت تناسلی زنانه تو گربه‌ای بیرون آمده است، صاحب فرزندی دزد می‌شوی.

 

تعبیر خواب گوشت و پوست گربه

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی گوشت گربه می‌خوری، تعبیرش این است که از طریق مسافرت دوری، مال و اموال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی لباسی از پوست گربه پوشیده‌ای، یعنی با زنی زیبا ولی دزد و ناامانتدار ازدواج می‌کنی.
لوک اویتنهاو: پوست گربه: پیدا کردن یک شیء گم شده

 

تعبیر خواب گربه در خانه

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی گربه‌ای وارد خانه تو شده است، تعبیرش این است که دزدی وارد آنجا می‌شود.
 • اگر ببینی گربه از خان تو چیزی خورده است، یعنی شخص دزدی از خانه تو چیزی به سرقت می‌برد.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان683 نظر
 1. سلام خسته نباشید..من خواب دیدم گربه ای رو توی خیابون میبینم و چون حیوانات رو خیلی دوست دارم گفتم باهاش بازی کنم که دیدم یهو رفت عقب و اسممو صدا زد و گفت نکن خستم و اینا…ک من موندم این گربه چطوری حرف میزنه…بهش گفتم چطوری حرف میزنی و اسممو میدونی گفت ما گربه ها ک موجودات طبیعی نیستیم …درکش چون واسه هرکسی اسون نیست جلوش حرف نمیزنیم…خلاصه تا خونه اومد باهام(باهم خیلی خوب بودیم) و بعدش گفتم همه چیو میدونی ؟ گفت اره ازش زمان مرگمو پرسیدم گفت یه سال دیگه/سال بعد…حتی بهم گفت از غذاهایی ک از بیرون سفارش میدی مطمئن باش اونا دلیل مرگت میشن….بهش گفتم دردناکه مرگم؟ گفت ن زیاد فقط نفست میگیره و حالت خفگی بهت دست میده…امکانش هست تعبیرشو بهم بگید

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: گویای پتانسیل تان برای نهایت شخصی است که می توانید باشید. علامتی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان، بازتابی ازین است که چقدر بر جهت زندگی تان کنترل دارید. علامتی از روحیه ی مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین نمایانگر بدشانسی است. می تواند نشانگر این باشد که کسی به شما خیانت می کند یا می فریبدتان. ممکنست استعاره ای از ملوس بودن باشد یا کسی که خرابکارست باشد. با روح تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره ی خاص بودن و فردیت تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیغام مهمی که از تأییدش در زندگی تان سر باز می زنید، جلب کند. نشان دهنده ی شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.

 2. سلام و وقت بخیر ، خواب دیدم دوتا گربه طوس سفید در اتاق اداره ام بودند ، یکی از گربه ها خیلی کثیف و دیگری تمیز بود ، اونی که خیلی کثیف بود را به زور تونستم از در اتاق بیرون کنم چون هر کاری میکردم نمی‌رفت ولی بالاخره بیرون کردم ولی اون یکی گربه موند توی اتاقم

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از ترس، وحشت، افسردگی، بیماری، تردید و سردرگمی است. ممکنست از لحاظ احساسی، حس دور ماندن، جدا افتادن یا جدا شدن بکنید. تعبیر دیگر: علامتی از فردیت شماست. علامتی از روحیه ی مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین گویای بدشانسی است. می تواند نمایانگر این باشد که کسی به شما خیانت می کند یا می فریبدتان. ممکنست استعاره ای از ملوس بودن باشد یا کسی که خرابکارست باشد. بیانگر جنبه هایی از خودتان است که به صورت خصوصی و مخفی نگه می دارید. نشانگر طبیعت تان و روابط صمیمی است.

 3. سلام.خسته نباشید.
  من خواب دیدم که یک بچه گربه سفید با لکه های خاکستری کمرنگ که خیلی هم خوشگل بود توی خونه ما هستش و من هم دارم ناز و نوازشش می کنم و اون با این کار بیشتر نزدیک من می شه در حدی که اخرش امد توی بغل من و خوابش برد و من هم همچنان ناز و نوازشش می کردم.

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از مرحله ی تحول بسوی استقلال است (دارید متحول یا مستقل می شوید). آماده اید که چیزهای تازه ای که زندگی به شما پیشنهاد می دهد را کشف کنید. تعبیر دیگر: علامتی از بیگناهی و خلوص است.

 4. سلام وقتتون بخیر
  امروز صبح خواب دیدم برگشتم مدرسه و دارم از پنجره حیاطو نگاه میکنم که میبینم از زیره زمین چند تا گربه کاشی ها رو اروم هل میدن بالا میان بیرون و میرن و من توی مدرسه مجبور شده بودم کنار کسانی که الان باهم دشمنی داریم بشینم. تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان حاکی از احساس ناکافی بودن و ناامنی های کودکی است که هرگز حل نشده اند. ممکنست مربوط به نگرانی درباره ی عملکرد و توانایی هایتان باشد. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از درس هایی باشد که از زندگی تان می آموزید. ممکنست در حال تجربه ی دوره ای هستید که شامل درس های معنوی برای شماست. اگر هنوز مدرسه می روید، ممکنست بازتابی از زندگی روزمره تان باشد و هیچ اهمیت خاصی ندارد. گویای نگاه به زندگی، خودآگاهی و نقطه نظرتان است. به شهود و آگاهی تان اشاره دارد. شاید به تصمیمی فکر می کنید یا لازمست وارد دنیایی بزرگ تر شوید و زندگی را تجربه کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «میبینم از زیره» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 5. سلام وقتتون بخیر
  من دختر مجرد هستم. دیشب خواب دیدم بچه گربه کوچک سفیدی در خانه دارم که مریضه و شکمش ورم کرده و مدام ناله میکنه و منم اونو تو دستم گرفتم و سعی میکنم با نوازش دردش رو اروم کنم و بابت دردش خیلی ناراحتم. درضمن من در واقعیت حیوان خونگی نگه نمیدارم
  ممنون میشم اگر تعبیرش رو بفرمایید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. حاکی از مرحله ی تحول بسوی استقلال است (دارید متحول یا مستقل می شوید). آماده اید که چیزهای تازه ای که زندگی به شما پیشنهاد می دهد را کشف کنید. تعبیر دیگر: علامتی از بیگناهی و خلوص است.

 6. سلام من خواب دیدم که یه گربه تو خونه پدربزرگ و مادربزرگمه بعد اون گربه زاییده و چند تا توله مشکی بدنیا اورده ولی خود گربه سفید بوده با چشمای قرمز
  و من خواستم یکی از بچه گربه هارو ناز کنم ولی گربه سفید یهو دستمو گاز گرفت من تو واقعیت عاشق گربه هام و تو خواب وقتی گربه دستمو گاز گرفت نترسیدم و اروم اونو از دستم جدا کردم
  توی این خونه چندتا حیوون دیگه بود مثلا دو سه تا مار با یه بز هم بود. تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. حاکی از مرحله ی تحول بسوی استقلال است (دارید متحول یا مستقل می شوید). آماده اید که چیزهای تازه ای که زندگی به شما پیشنهاد می دهد را کشف کنید. تعبیر دیگر: علامتی از بیگناهی و خلوص است. علامتی از روحیه ی مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین گویای بدشانسی است. می تواند نمایانگر این باشد که کسی به شما خیانت می کند یا می فریبدتان. ممکنست استعاره ای از ملوس بودن باشد یا کسی که خرابکارست باشد. ممکنست ترس یا ناامیدی ابراز کنید؛ بویژه هنگامی که چیزی طبق برنامه پیش نمی رود. تعبیر دیگر: بیانگر زمان های سخت است. نشانگر عدم توانایی برای قضاوت و ساده لوحی شماست.

 7. سلام مرسی از پاسخ گویی شما اوستاد… خواب دیدم خونه خالم هستم رفتم که از بالکن وسیله ای بیارم که گربه طوسی رنگی اومد جلوم منم نازش کردم کمی بعد گربه با 5 تا بچه های کوچکش که چشم هاشون باز نشوده بود اومد که یکی رو به دهن گرفته بود من بچه هارو بردم تو و واسشون جا درست کردم خود مامان گربه ها هم پیششون خوابید وقتی که هوا تاریک شد گربه یکی از بچه هارو به دندون گرفت و رفت ولی اونایه دیگه رو نبورد و دیگه هم بر نگشت..

  • سلام؛ خواهش می کنم! خوابتان نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. تمایل دارید دیده شوید، مورد توجه قرار گیرید. به دنبال جایگاه بالاتر و وجهه هستید. این ممکنست به این معنا باشد که پله های نردبان اجتماعی را یکی یکی بالا می روید. نمایانگر مرحله ی تحول بسوی استقلال است (دارید متحول یا مستقل می شوید). آماده اید که چیزهای تازه ای که زندگی به شما پیشنهاد می دهد را کشف کنید. تعبیر دیگر: علامتی از بیگناهی و خلوص است. علامتی از روحیه ی مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین نمایانگر بدشانسی است. بسته به اینکه آیا گربه دوست هستید یا خیر، معنای متفاوتی دارد. می تواند نمایانگر این باشد که کسی به شما خیانت می کند یا می فریبدتان. ممکنست استعاره ای از ملوس بودن باشد یا کسی که خرابکارست باشد.

 8. سلام وقتتون بخیر من تو حالت عادی خیلی از گربه میترسم یک بار سعی کردم و نزدیک شدم ولی بازم میترسم در صورتی که خیلی دوست دارم و میخواستم بخرم ؛ خواب دیدم خونه ی یکی از دوست هام که نمیدونم کیه بودم و خیلی فقیر بود ، گربه ی خاکستری تپل صورت گرد داشتم که وقتی بلندش میکردم ناخن هاشو توی دست های من برده بود و در نمیاورد ولی خونی نیومد و من اصلا ناراحت نشدم و ذوق میکردم واسش.

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. علامتی از روحیه ی مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین نمایانگر بدشانسی است. بسته به اینکه آیا گربه دوست هستید یا خیر، معنای متفاوتی دارد. می تواند نمایانگر این باشد که کسی به شما خیانت می کند یا می فریبدتان. ممکنست استعاره ای از ملوس بودن باشد یا کسی که خرابکارست باشد.

 9. سلام وقتتون بخیر

  معمولا تو تراس خونمون کبوتر میاد که چند وقتی هست نمیذاریم بیان که کثیف نشه، دیشب خواب دیدم ۲ تا کبوتر اومده با یه بچه گربه سفید که تعجب کرده بودم چجوری تو این ارتفاع گربه تونسته بیاد بعد مادرم رفت بفرستتش بره من درو گرفته بودم که نیاد تو اما نتونستم اومد تو خورد به پام و افتاد زمین

  ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • سلام؛ همچنین! خوابتان نمایانگر مرحله ی تحول بسوی استقلال است (دارید متحول یا مستقل می شوید). آماده اید که چیزهای تازه ای که زندگی به شما پیشنهاد می دهد را کشف کنید. تعبیر دیگر: علامتی از بیگناهی و خلوص است. خودتان را بخاطر کارهای دیگران مقصر می دانید. نمایانگر غیبت یا اخبار است. شاید به پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: ممکنست نمایانگر تمایلی برای برگشت به خانه باشد. همچنین علامتی از صلح، آرامش، هماهنگی، محبت و بیگناهی است. بویژه دیدن کبوتر سفید، نمایانگر وفاداری، عشق، سادگی، ملایمت و دوستی است. ممکنست نمایانگر پیغام یا برکتی از جانب روح القدس باشد. اندیشه های تنفر و انتقام تان را رها می کنید.

 10. سلام خسته نباشید

  من دیروز یا پریروز خواب دیدم که یک گربه در خانه کنار اتاق داداشم هست و بابام محکم اونو زد بطوریکه بعد از ضربه ، گربه بچه زایید .

  پدرم هم قصد فروش خونمون رو داره گفتم که شاید ربطی داشته باشه

  ممنون از جوابتون

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر مرحله ی تحول بسوی استقلال است (دارید متحول یا مستقل می شوید). آماده اید که چیزهای تازه ای که زندگی به شما پیشنهاد می دهد را کشف کنید. تعبیر دیگر: علامتی از بیگناهی و خلوص است. علامتی از روحیه ی مستقل، جنسیت زنانه، خلاقیت و قدرت است. همچنین نمایانگر بدشانسی است. بسته به اینکه آیا گربه دوست هستید یا خیر، معنای متفاوتی دارد. می تواند نمایانگر این باشد که کسی به شما خیانت می کند یا می فریبدتان. ممکنست استعاره ای از ملوس بودن باشد یا کسی که خرابکارست باشد.

1 2 3 38

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور