مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲
کد خبر: ۱۰۰۰۰
تعداد نظرات: ۸۸ نظر
تعبیر خواب گاو از دیدگاه امام صادق (ع) و ابن سیرین بزرگی و ثروت است. دیدن گاو در خواب و رویا از دیدگاه معبرین غربی اطاعت بی، چون و چرا از دیگران و واکنش‌های غریزی درون بیننده خواب است.
تعبیر خواب گاو - تعبیر خواب دیدن گاو
 
ستاره | سرویس سرگرمی - گاو از حیواناتی است که منبع روزی و معیشت اکثریت مردم است. این حیوان با داشتن گوشتی حلال تعبیری به نعمت و برکت خواهد داشت. به صورت کلی خیرات و نعماتی که در روزهای آتی بدست ما خواهند رسید در رؤیا به صورت گاو ظاهر می‌گردند. این حیوان به گفته تمامی معبرین تعبیری نیکو دارد مگر اینکه جز دسته گاوهای وحشی و شاخ دار قرار گیرد که حالتی تهاجمی به خود گیرد. در این صورت بایستی با استفاده از تعابیر خواب حیوانات وحشی در صفحه اصلی تعبیر خواب برای یافتن معنای آن رجوع کرد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

گزیده آنچه در این مقاله می‌خوانید:

تعبیر خواب گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که گاوی دارید که متعلق به شما است به نعمت می‌رسید.
 • دیدن گاو در خواب نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون، چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر این است که گاو بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. برای برخی فرهنگ ها، گاو بیانگر ویژگی‌های معنوی باروری، تغذیه و مادری است.
 • دیدن اسکلت گاو بیانگر این است که مادرتان یا شکلی از مادرتان (مثل دایه) در زندگی بیداری، فاقد احساسات است. او پاسخگوی نیاز‌های شما نیست.
 • خواب دیدن اینکه شما گاوی را میدوشید، بیانگر این است که مشتاقید و انگیزه دارید که سخت کار کنید. در پایان، شما از سخت کوشی خود، نفع خواهید برد.
 • خواب دیدن اینکه در خون گاو نر می‌غلطید، بیانگر جاودانگی و زندگی ابدی است.
 

تعبیر خواب گاو وحشی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده‌اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می‌توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می‌آفریند و زیان می‌رساند.
 معبرین غربی می‌گویند: دیدن گاو وحشی که به شما حمله می کند نشان‌دهنده خطر ابتلا به استرس یا اضطراب در زندگی روزمره است. اگر یک گاو معمولی به شما حمله کرد نشانه هایی از مسائل رفتاری دارد و می تواند به یک فرد در زندگی بیداری مرتبط باشد.
 

تعبیر خواب گاو شاخدار

اگر در رویای خود گاوی شاخدار ببینید می‌تواند نشانه‌ای از پرخاشگری از سمت شما باشد. خون روی شاخ گاو نیز نشان دهنده این است که حیله گری، استکبار و توانایی استفاده از زور به شما امکان می‌دهد هر آنچه را می‌خواهید دریافت کنید. اگر در خواب ببینید که گاوی را توسط شاخ‌هایش نگه داشته‌اید تا شخص دیگری از آن شیر بخورد نشانه‌ای از خطرات و خسارات مادی و دزدی است. این خواب نشانگر این است که مقدار زیادی پول از دست می‌دهید یا پول به دست آوردن برای شما سخت است.

 

تعبیر خواب گاو نر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که شخصی گاو نری به شما داد بدان تعبیر است که دهنده گاو شما را به کاری سود بخش تشویق و هدایت می‌کند.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی گاو نری وارد خانه تو شده است، یـعـنـی خداوند درِ خیر و رحمت خودش را به روی تو باز می‌کند.

ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینی گاو نری در خانه یا کوچه تو آمده، تعبیرش خیر و برکت است.

به تعبیر یونگ:

 • دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. گاو نر بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید در یک موقعیت سازش کنید. یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است (مثل گاو رفتار می‌کند)، چیزی که بی ارزش است.
 • گاو نر نمادی از برخی انرژی‌های غریزی سرکوب شده، باروری و نیرومندی است. دیدن یک گاو خشمگین رام نشده بیانگر این است که احساساتتان ممکن است از کنترل خارج شده باشد. گاو نر ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که در برج ثور بدنیا آمده است.

تونی کریسپ می‌گوید:

گاو نرواکنش‌های غریزی درون ما که آن قدر قوی هستند که ما را به دنبال خود می‌کشانند، اگر با آن‌ها درگیر شویم باعث اضطراب ما می‌شوند و اگر بکوشیم با آن‌ها کنار بیاییم ما را بازهم دورتر می‌برند.این انگیزش‌های غریزی ممکن است خواسته‌های جسمانی، احساسات منفی نسبت به کسانی که به قلمرو ما تجاوز می‌کنند باشند. حفاظت از خانواده و سایر غرایزی که قبلا تحت اختیار بودند و اکنون عنان گسیخته شده‌اند، غریزه اولیه والدی و تامین، ویژگی پرخاشگرانه کاو مانند در شخص یا در دیگری، قدرت، خیره سری و لجاجت، نیروی جسمانی.

گاو نر مهاجم: اغلب تصویر محرومیتی است که حاصل عقیم گذاشتن و یا کنایه و طعنه اطرافیان به غرایزی است که در فرد بر شمردیم. برای مثال مردی آرزوی داشتن فرزند دارد اما همسر او حاضر نیست در زندگی مشترکشان بچه داشته باشند.

گاو نر کشته شده: کشتن غرایز جسمانی و حفاظت از دیگران در شخص.

اگر گاو نر کشته شده قربانی بوده : احتمالا به از خود گذشتگی و قربانی کردن شخص رویابین اشاره می‌کند.

سواری بر گاو نر: احتمالا هارمونی و هماهنگی میان نفس هوشیار و تصمیم گیری و غرایز حیوانی شخص اشاره می‌کند.

تعبیر خواب گاو - معنای دیدن گاو در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب گاو ماده

امام صادق (ع) میفرمایند: 

تعبیرهای گاو ماده عبارت‌اند از:

 • فرمانروایی
 • مال و اموال
 • بزرگی 
 • ریاست
 • سال خوب و نیکو
 • سود و منفعت بسیاری که به تو خواهد رسید

ابن سیرین میگوید:

 • اگر ببینی گاو ماده‌ای وارد خانه تو شده است، به این معنی است که مال و نعمت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی گاو ماده‌ای خریده‌ای و با او حرف می‌زنی، یعنی معاش و معیشت زندگانی تو بهتر و گسترده‌تر می‌شود.
 • اگر ببینی گاو ماده‌ای را دوشیدی و شیر آن را خوردی، یعنی مال و اموال تو زیادتر می‌شود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که شخصی گاو ماده‌ای به شما می‌دهد بدان معناست که از جانب او نعمت می‌یابید.

تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌نویسد:

گاو ماده: تفسیر این تصویر در رویا به تفسیر گاو نر شباهت دارد اما گاو ماده نشان دهنده نیمه مادینه طبیعت آدمی است به خصوص ویژگی‌هایی چون بذل و بخشش به دیگران، از بدن خود به دیگران بخشیدن، شیر دادن به نوزاد، خصوصیات مادر گونه شخص یا نقش مادری را ایفا کردن، یک زن، نیروهای طبیعت یا حیات در وجود شخص به ویژه خصلت‌های مربوط به پذیرندگی و پرورش دادن و نیروی مادینه‌ای که می‌تواند به انرژی نرینه مثبت شخص ختم شود.

 
 

 

تعبیر خواب گاو سیاه

دیدن گاو سیاه در خواب را می‌توان جزو خواب‌های هشدار دهنده به حساب آورد. در این حالت ، ناخودآگاه شما در مورد احساسات به شما هشدار خواهد داد. در واقع باید مراقب تمام ارتباطات خود با دوستانتان باشید و رفتار هر یک از آن‌ها را زیر نظر بگیرید. این بدین معناست که ممکن است که شخصی در چرخه دوستی خود قصد دارد کاری خائنانه انجام دهد.
 

تعبیر خواب گاو قهوه ای

دیدن گاو قهوه ای در خواب نشان دهنده احساسات واقعی و درونی شما نظیر آسایش و رضایت است که تمام این ها ارتباط مستقیم با طبیعت و جهان پیرامون شما دارد. اگر در خواب خود گاو قهوه ای و سفید دیدید بیانگر ثروت و سعات برای شماست.  رنگ قهوه‌ای یکی از رنگ‌های جدی در خواب به حساب می‌آید که ارتباط مستقیمی با احساسات شما در زندگی دارد.  

 

تعبیر خواب گاو و گوساله

معبرین غربی می‌گویند: دیدن گاو در خواب نشانه میل شدید درونی به پیشرفت در زندگی است. از سویی دیگر دیدن گاو در خواب به معانی دیگری همچون : تغییر، باروری یا یک مشکل مهم در زندگی است. گاو در رویا نماد زن است و اغلب نشان‌دهنده باروری و زنانگی است. دیدن گوساله در خواب می‌تواند به این معنا باشد که نیاز به تمرکز بیشتری در زندگی روزمره دارید.

 

تعبیر خواب گاو مرده

به تعبیر معبرین غربی، تعبیر خواب گاو مرده بدین معناست که شما برای مدتی در تنگنای مالی شدیدی قرار می‌گیرید. گاو نماد سعادت است و دیدن گاو مرده در خواب به منزله از دست رفتن سعادت و افتادن به سختی‌هاست. دیدن گاو مرده در خواب همچنین می‌تواند به این اشاره داشته باشد که شما هنوز در بخشی از گذشته خود مانده اید؛ و اینگونه است که مدت زمان زیادی را صرف فکر کردن به گذشته‌ای که از دست رفته و دیگر وجود ندارد می‌کنید. دیدن گاو مرده همچنین ممکن است به منزله وقوع یک حادثه دلخراش برای شما یا یکی از دوستانتان باشد؛ بنابراین به این فکر کنید که چگونه می‌توانید آرامش خود را حفظ و یا به دوستی که به مصیبتی گرفتار آمده، تسلی دهید.

 

تعبیر خواب گاو مریض

به تعبیر معبرین غربی، اگر در خواب یک گاو مریض یا بیمار را دیدید می‌تواند به این معنی باشد که شما نگرانی‌های زیادی در زندگی دارید و حتی ممکن است جانتان در خطر باشد. برای جلوگیری از بوجود آمدن این حالات در زندگی، مطمئن شوید که هرآنچه برای عدم وقوع حادثه‌ای ناگوار در زندگی لازم بوده انجام داده‌اید و به خود اطمینان دهید که موفقیت از آن شماست.

تعبیر خواب گاو - معنای دیدن گاو در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب حمله گاو

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی با گاوهای نر جنگ می‌کنی، یعنی با شخص بزرگی دشمنی و خصومت می‌کنی.
ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر ببینی گاوی به تو لگد زده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می‌شوی.
 • اگر ببینی گاوی تو را گاز گرفته است، بیانگر این است که در آن سال دچار زحمت و مشقت می‌شوی.
 • اگر ببینی با گاو ماده‌ای جنگ کردی و آن را زخمی نمودی، به زن خودت خیانت می‌کنی.

 

تعبیر خواب گله گاو

به تعبیر یونگ:

 • دیدن گله گاو در خواب بیانگر این است که نیاز دارید با احتیاط در یک موقعیت یا رابطه پیش بروید.
 • دیدن یک گله گاو در خواب بیانگر نبود فردیت است. شما با سیل جمعیت پیش می‌روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از کامیابی و موفقیت است.
 • دیدن رم کردن گله گاو‌ها در خواب بیانگر این است که چیزی در زندگی تان از کنترل خارج می‌شود.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید طویله ای گاو دارید به نعمت فراوان می‌رسید ولی اگر ببینید طویله ای گاو هست اما از آن میان فقط یک گاو به شما تعلق دارد در کاری سود بخش سهیم و از آن بهره مند می‌شوید.
 

تعبیر خواب زاییدن گاو

به تعبیر معبرین غربی دیدن زاییدن گاو در  خواب نشانه خوشبختی است و گواه آن است که شما قادرید آنچه را که می خواهید با پیگیری و ممارست بدست آورید.

تعبیر دیگر دیدن زایمان گاو در خواب می‌تواند به وجود حس انفعال در شما اشاره داشته باشد. در واقع زمانیکه که هیچ مسئولیتی به شما سپرده نشده باشد، شما احساس راحتی و آسایش می کنید و این وضعیتی است که لزوم وجود یک راهبر در زندگی شما را نمایان می‌کند.

تعبیر دیگر این رویا نشان دهنده باز شدن فرصت‌ها و چشم اندازهای جدید به روی شماست. شما ممکن است تصمیم غیرمنتظره‌ای بگیرید که نه تنها اطرافیان خودتان را شگفت زده کنید بلکه خودتان نیز از تصمیمتان حیرت زده شوید.  

 

تعبیر خواب گاو حامله

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گاوی آبستن و حامله می‌باشد، تعبیرش امیدواری است.
 

تعبیر خواب سوار شدن بر گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
 • اگر در خواب ببینید بر گاو نری سوار هستید و آن حیوان مطیع و فرمان بر است در انجام کاری دشوار توفیق حاصل می‌کنید و تسلط می‌یابید.
 • اگر ببینید سوار گاو نر می‌شوید ارتقا مقام می‌یابید. 
 • اگر از گاو پایین بیایید موقعیت و نعمت را از دست می‌دهید.
 • اگر ببینید گاو پس از پیاده شدن شما به راه خویش می‌رود یا کسی آن را از شما می‌گیرد و می‌برد دراین صورت از کار معزول می‌گردید.
 
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی سوار گاوی شده‌ای که برای خودت می‌باشد، برای پادشاه (فرد با قدرت) کاری انجام می‌دهی.
 

تعبیر خواب گاو چاق و لاغر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: گاو چاق و فربه نعمت فراوان است گاو لاغر تنگی روزی است.
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گاو چاق و فربه‌ای خریده‌ای، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی.
لوک اویتنهاو:
 • گاو چاق: خوشبختی نزدیک
 • گاو لاغر: قیمت بالا

تعبیر خواب خرید و فروش گاو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 
 • اگر در خواب ببینید کسی گاوی از شما گرفت و چیزی به شما داد زیان می‌کنید آن چیز هر چه می‌خواهد باشد.
 • اگر گاو را بفروشید و در عوض آن پول بگیرید و نعمت و روزی را از دست می‌دهید هم مبتلا و گرفتار می‌شوید زیرا پول کلاً در خواب خوب نیست و ابتلا و گرفتاری‌های زندگی تعبیر شده است.
 • اگر گاوی را در خواب بخرید خوب است یعنی پول بدهید و گاو فربهی که پستان‌های بزرگی دارد بگیرید نیکو است زیرا علاوه بر این که از غم و رنج رهایی می‌یابید به نعمت و خیر و برکت هم می‌رسید.

تعبیر خواب گوشت گاو

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن گوشت گاو ماده، مال و اموال می‌باشد.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر ببینی گوشت گاو یا گاومیش می‌خوری، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد.
 • اگر ببینی کباب و بریان گوشت گاو خورده‌ای، بیانگر این است که از ترس و بیم در امان می‌مانی، ابن سیرین می‌گوید: تعبیرش این است که از پادشاه به تو سود و منفعت می‌رسد.
 
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گاو نری از گاوهای کاری را کشته و گوشت آن را هم قسمت نموده‌اند، شخص بزرگی را در آنجا کشته و مال و اموال او را هم می‌برند.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت گاو نر داشته و آن را فروخته‌ای، تعبیرش خرید و فروش می‌باشد.
 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب بز

 

تعبیر خواب اعضای بدن گاو

پوست گاو:
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر پوست گاو ماده، ارث و میراث می‌باشد
جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در حال کندن پوست گاو می‌باشی، یعنی کارهای قدیمی و چیزهای از بین رفته را درست و برقرار می‌کنی.
 
شاخ و جگر گاو
 
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شاخ گاوی برای تو می‌باشد، نشانه این است که مرد بیان‌نشینی باعث آسایش و راحتی تو می‌شود و هر چه شاخ بزرگ‌تر باشد اثر تعبیر آن نیز بیشتر است و اگر آن گاو، ماده بود، یعنی مال و اموال کاملی به دست می‌آوری.
 
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر جگر گاو و گوسفند، مال و نعمت می‌باشد.
 
ابن سیرین می‌گوید: 
 • اگر ببینی کله گاو را می‌خوری، یعنی در آن سال مال و نعمت فراوانی به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی پاچه گاو خورده‌ای، نشانه این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای در آن سال از نعمت و گشایش بهره‌مند می‌شوی.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان
وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۸۸
در انتظار بررسی: ۰
مهراد
۸ روز پیش
سلام وقت شما بخير
من ديشب خواب ديدم يه گاو سياه و چاق سر يه چهارراه شلوغ وايساده
نميدونم چي شد يه چند ديقه گذشت باز اومدم سر چهارراه ديدم رفيقم با ماشينش با همون گاو تصادف كرده
همه مردم و قصابا همه ميگفتن اون مقصره ولي اون هي ميگفت كه مقصر نيست
و واقعا پول غرامتش رو نداشت بعد من داشتم به گاو دقت ميكردم ديدم تكون خورد گفتم عه زندس
گاو بيدار شد ميخاست بايسته از اونور افتاد انگار يه دست و پاش شكسته بود
البته كسي هم ب من و گاو توجهي نكرد همه باز داشتن داد و هوار ميكردن
هيچ خوني هم نريخته بود
ممنون ميشم تعبير كنيد
باتشكر از سايت خوبتون
خواب دیدن گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. اینکه جزئی از جمعیت نیستید، یعنی حس می‌کنید حذف شده‌اید. تعبیر دیگر: نمادی از فردیت شماست. خودتان هستید و نمی‌هراسید که دیدگاه‌هایتان را بیان کنید (فریاد بزنید). اینکه دیگران بی‌اعتنایی می‌کنند، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید.
Ad
۹ روز پیش
سلام‌خواب دیدم ی گاو نر سیاه وحشی ک خیلی عصبی بود رفتم نزدیکش یجوری بهم فهموند ک اینجای سرمو بخارون
خواب دیدن نرگاو، نمادی از سرسختی، اراده‌ی قوی، قدرت و نیرومندی است. ممکنست بگوید زمانش رسیده است که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. تعبیر دیگر: بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. لازمست بیاموزید در موقعیتی، سازش کنید؛ یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که یاوه است (مثل گاو رفتار می‌کند)؛ چیزی که بی‌ارزش می‌باشد. تعبیر دیگر: نمادی از برخی انرژی‌های غریزی سرکوب‌شده، باروری و نیرومندی است.
Mi
۱۰ روز پیش
سلام ببخشید من در خواب دیدم گاو دیدم گفتن بشور اینو با سانس کارواش حتی گفتن سرشو بشور منم خواستم بشورم از پاهاش شستم تارسید به سرش منو دنبال کرد رفتم یه اتاقی که مثل اتاق ویرانی بود درشو بستم ولی داشت در را باز میکرد ولی گریه میکردم دیدم همسرم صدام کرد گفت پاشو چرا گریه میکنی راستی دوتا هم گاو شاخدار بود باهم دعوا میکردند با شاخ همدیگر را میزدند
خواب دیدن گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. اینکه گاو دنبال‌تان می‌کند، یعنی از تأیید سرکشی و لجاجت‌تان سر باز می‌زنید. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. اینکه در اتاق پناه می‌گیرید، بیانگر جنبه‌ی خاصی از شما یا یک رابطه‌ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، بیانگر توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می‌بینید، یعنی حس می‌کنید در موقعیتی گیر افتاده‌اید یا سرکوب شده‌اید. اینکه گریه می‌کنید، یعنی از احساسات منفی رها شده‌اید و این بخاطر موقعیتی در بیداری‌تان است. شوهرتان، بیانگر رابطه‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. دیدن گاوهای خشمگین رام‌نشده، یعنی احساسات‌تان ممکنست از کنترل خارج شده باشند. ممکنست نماد شخصی متولد اردیبهشت باشد.
Fh
۱۱ روز پیش
سلام خواب دیدم رفته بودم خانه عمه ام که داشت آش امام حسین میپخت بعد دیدم گاوی رو قربانی کرده اند و موش ها خون آن گاو را که بر روی زمین ریخته شده بود میخوردند

لطفا تعبیرش کنید
خواب دیدن اینکه به خانه‌ی عمه‌تان می‌روید، بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. اینکه آش می‌پزند، بیانگر عطش و گرسنگی احساسی یا تغذیه است؛ همچنین بیانگر راحتی و شفاست. گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. دیدن خون، تعبیرهای بسیاری دارد در این چارچوب‌ها که خودتان بهتر متوجه خواهید شد: بیانگر زندگی، عشق و اشتیاق و ناامیدی است. اینکه موش‌ها دارند خون می‌خورند، بیانگر ترس، بی‌حوصلگی، بی‌اهمیتی و نبود خشم است. حس ناکافی بودن و ترسی را تجربه می‌کنید که مناسب نیست. ممکنست بگوید که زمان زیادی را صرف می‌کنید که ردپای کسی را پنهان کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ناراحتی‌ها و ناملایمتی‌های کوچک است. شاید به مسأله‌های کوچک یا بی‌اهمیت اجازه می‌دهید که رویتان تأثیر تمام و کمال بگذارند (مثل خوره بخوردتان).
هانیه
۱۳ روز پیش
سلام بابام یه خواب دیده که خودش تو خواب تبدیل به یه گاو سیاه سفیدشده ویکی داشت نوازشش میکرد خواهش میکنم تعبیر ابن خواب را به من بگید
خواب دیدن اینکه به گاو تبدیل می‌شوید، نمادی از سرسختی، اراده‌ی قوی، قدرت و نیرومندی است. ممکنست بگوید زمانش رسیده است که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. تعبیر دیگر: بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. لازمست بیاموزید در موقعیتی، سازش کنید؛ یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که یاوه است (مثل گاو رفتار می‌کند)؛ چیزی که بی‌ارزش می‌باشد. تعبیر دیگر: نمادی از برخی انرژی‌های غریزی سرکوب‌شده، باروری و نیرومندی است.
ناشناس
۱۳ روز پیش
سلام من خواب دیدم تو یه گاوداری هستم اما همه گاو ها مردن بعضی هام ک زنده اند مریضن و دارن میمیرن انگار یه بیماری گرفتن خیلی وحشتناک بود تازه قبل از ورود ب گاوداری دیدم یکیو با ماشین زدن ک من اون شخصو میشناختم تعبیرش چیه؟
خواب دیدن گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. اینکه مرده‌اند و مریض‌اند، این نشانگر استرس‌های روحی شما نسبت به ویروس کرونا می‌باشد که باعث مشاهده‌ی چنین خوابی شده است. دیدن تصادف ماشین، نمادی از حالت عاطفی شماست. ممکنست اضطراب و هراس‌های عمیق را مدت‌هاست با خود حمل می‌کنید. آیا از خودتان بشدت کار می‌کشید؟ شاید احتیاج دارید پیش از اینکه فاجعه‌ای رخ دهد، سرعت‌تان را بکاهید. لازمست دوباره فکر کنید و با برنامه‌ریزی مجدد، مسیر حرکت‌تان (روش‌تان، اصول‌تان) و برای خودتان مسیری بهتر بیابید. اینکه آشنا مرده است، یعنی می‌خواهید آن جنبه از خودتان را سرکوب کنید که توسط شخصی که مرده است، نمایانده می‌شود. گرچه او، دیگر در زندگی‌تان، هیچ سهمی نداشته باشد. تعبیر دیگر: احساسات‌تان نسبت به او مرده‌اند و تغییر یا فقدانی بزرگ در رابطه‌تان با او در حال وقوع است. تعبیر دیگر: یعنی خشم نهفته‌ی عمیق نسبت به او دارید.
فهیمه
۱۷ روز پیش
سلام.
خواب دیدم که توی یه زمین که درختایی با میوه های رسیده داشت مشغول خوردن گیلاس و توت قرمز و ... بودم و بقیه روهم تشویق میکردم از اون میوه ها بخورن اما نمیدونستم میوه ها مال چه کسی هست و تمام زمینای اطراف بدون درخت میوه بودند. یه لحظه دیدم که گاو نر قهوه ای و تقریلا چاقی به پسرم حمله کرد و پسرم و زخمی کرد و هیچ کدام از اون اطرافیان به پسرم کمک نکردن و با وحشت رفتم و پسرم رو از زیر شاخای گاو کشیدم بیرون.بع شروع کردم به سر و صدا که چرا بی خیال هستید و به پسرم کمک نکردید بقیه هم فقط نگاه میکردند.
خواب دیدن درخت، نمادی از امیدهای نو، رشد، تمایلات، دانش و زندگی است. بیانگر قدرت، حمایت و ثبات است. میوه خوردن، بیانگر رشد، وفور و دستاورد مالی است. تمایل به بچه داشتن دارید یا آماده‌اید که بچه داشته باشید دیدن. تعبیر دیگر: بیانگر موقعیت یا رابطه‌ای است که پیش از موعد مقرر به پایان رسیده است. ابراز پشیمانی می‌کنید. گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. پسرتان، بیانگر آرمان، امیدها، گنجایش و بخش جوان شماست. از سوی دیگر، دیدن پسرتان، ممکنست اهمیتی نداشته باشد و بسادگی، آیینه‌ی زندگی‌تان باشد. اینکه نجاتش می‌دهید، بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده است یا نادیده گرفته شده است. تعبیر دیگر: نمادی از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید.
هادی
۱۸ روز پیش
با سلام‌ووقت بخیر خواب دیدم جایی بودم که یک‌گاو قهوه ای رنگ را میخواستن از یک گوسفند جدا کنند سوار ماشینش کردند وگاوه بشدت گریه میکرد و ناراحت بود این خواب ساعت ۷ صبح دیدم تعبیرش زحمت میکشید
خواب دیدن گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. رنگ قهوه‌ای گاو، بیانگر دنیاپرستی، عملگرا بودن، سعادت خانواده، راحتی و آرامش فیزیکی، محافظه‌کاری و شخصیتی مادی است. بیانگر خاک و زمین است. نیاز دارید به اصل و ریشه‌تان برگردید. اینکه گریه می‌کند، ممکنست نشانگر احساسات‌تان درباره‌ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی‌تان گریه نمی‌کنید، کس دیگری را می‌بینید که گریه می‌کند، ممکنست ساده‌تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می‌کنید. گوسفند، بیانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: بیانگر دلسوزی شماست.
...
۲۱ روز پیش
سلام بابام خواب دید هفت هشت تا گاو بزرگ و سیاه در حال چریدن بودن
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر منفعت یا سال نیکو می‌باشد. از لحاظ روانشناسی: خواب دیدن گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. اگر تعدادشان هشت‌تاست، بیانگر قدرت، اختیار، موفقیت، مکافات، دستاوردهای مادی، احیا و ثروت است. به غریزه‌ها و شهودتان اعتماد کنید!
پروین
۲۳ روز پیش
باسلام،خواب دیدم سه تا گاو سیا و سفید ازکنارشون رد میشدم ،ک خیلی چاق بودن و داشتن برمیگشتن به جایگاهشون ،هرسه تا ماده و سیری بودن ،از نوک پستان اولی داشت شیر میچکید،و من یه کیسه بزرگ ب زیر پستانهاش گذاشتم شیرش نچکه ،و تویه اون کیسه پراز شیرشد،و اون گاو یه کم حالت تهاحمی گرفت اما بامن کاری نداشت
خواب دیدن گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. اینکه سه‌تا هستند، بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. بیانگر نمایش بسته‌ی سه‌تایی است؛ مانند «گذشته»، «اکنون» و «آینده»؛ یا «پدر»، «مادر» و «فرزند»؛ یا «جسم»، «ذهن» و «روح». عدد سه ممکنست بگوید که ’تا سه نشه، بازی نشه!‘ شیر، نمادی از غریزه‌های مادری و عشق مادری است. بیانگر مهربانی انسان، کلیت و دلسوزی است. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره‌ای از کسی باشد که شما را تغذیه می‌کند؛ چه احساسی چه مالی.
محمدرضا
۲۹ روز پیش
سلام خسته نباشین
تعیبر خوابی رو میخاستم بدونم ک مادرم دیده گاوهایی داریم ک اون هارو دوست داره اما بهشون در خاب غذا نمیده و همش غصه ی این رو میخوره ک چرا نداده
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: نشانگر منفعت بسیار است یا سالی نیکو. از لحاظ روانشناسی: خواب دیدن گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. اینکه ناراحت هستید، یعنی نیاز دارید از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
فاطمه
۱ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که یه گاو خیلی چاق آروم بود ولی یدفعه وحشی شد و تمام گوسفندان رو خورد و به همه حمله میکرد منم یه گوشه وایساده بودم و نگاه می کرذم و انگار یه نفر که قیافشو نمی دیدم میگفت اینجا نمون الان میاد سراغ تو منم فرار کردم و خاست منو بخوره که یه گوساله به سمتش فرستادم و اونو خورد
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. اینکه وحشی می‌شود، یعنی شاید گاهی کارهای نابخردانه انجام می‌دهید. گوسفند، بیانگر مطیع بودن است. به تنهایی خلاقیت، فردیت و پیشگامی برای ماجراجویی تازه ندارید. تمایل دارید همراه گروه پیش بروید. تعبیر دیگر: بیانگر دلسوزی شماست. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد. گوساله، نمادی از عدم بلوغ و بی‌تجربگی است. نیاز دارید ویژگی‌های ویژه‌ای را گسترش و رشد دهید.
A.R.M
۱ ماه پیش
سلام.
من خواب دیدم یه گاو خیلی کوچیک که اندازه کف دست بود رو پیدا کردم و با خودم بردم خونه.یه نفر خیلی کوچیک اندازه یک سانت هم سوارش بود که قبل از ورود به خونمون، اتفاقی مرد و سرش جدا شد.
گاو رو به خونه بردم و همه خانواده و دوستام میگفتن چقدر جالبه این گاو.
درضمن فکر کنم گاوه شش تا پا داشت.
ممنون میشم جواب بدید.
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. اینکه پیدایش می‌کنید، یعنی با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: بیانگر تغییر است. اینکه کسی یا چیزی، کوچک‌تر از حد معمول است، بیانگر حس بی‌اهمیت بودن، بی‌یاوری و بی‌ارزشی است. شاید بیانگر این باشد که شما یا کسی در زندگی‌تان، نهاد متکبری دارد و نیازست درس عبرت بگیرد. اینکه شش پا دارد، بیانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، ازدواج، خانواده و عشق است. اینکه حالت‌های ذهنی، احساسی و معنوی‌تان هماهنگ هستند. بیانگر سعادت خانوادگی است.
M
۱ ماه پیش
سلام وقت بخیر.
با اینکه ربط نداره ولی من خواب دیدم عاشق شخص ناشناسی شدم و اون فرد هم به من علاقه داشت.بعد مثلا ما به مسجد رفتیم و اون شخص از من خواستگاری کرد.اتفاقا چند روز بعد شخصی شبیه به اون رو در اتوبوس دیدم.ایا این تعبیر داره؟
عشق یا عاشق بودن، بیانگر احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت‌تان درباره‌ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی‌تان دریافت نمی‌کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم. اینکه داخل مسجد هستید، یعنی به دنبال روشن‌نگری و راهنمایی روحی هستید. شاید اشتباه‌هایی در گذشته کرده‌اید که شما را در مسیر رسیدن به هدف‌هایتان، دور نگه داشته‌اند. با حمایت درست‌تر، دوباره در مسیر درست پا می‌گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنی باشد که مسیر زندگی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید؛ درباره‌اش و درباره‌ی اینکه به کجا می‌رود، بحث می‌کنید. آنچه می‌خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می‌کنید. بیانگر حس اجتماعی است. اینکه از شما خواستگاری می‌شود، یعنی درباره‌ی ازدواج، تعهد، پروژه یا موقعیت بلندمدت فکر می‌کنید. می‌تواند به موقعیت‌ها و پیشنهادهای تازه‌ای که هم‌اکنون در زندگی با آنها روبرویید، اشاره داشته باشد. تعبیر دیگر: استعاره از یک تصمیم‌گیری مهم است که در زندگی با آن روبرو شده‌اید و شما را به چالش کشیده است.
نرگس
۱ ماه پیش
سلام.خسته نباشید.
من خواب دیدم تو یه گاوداری هستم و هر طرف میخواستم برم یه گاو جلوم می اومد ولی بالاخره از دستشون فرارکردم.تعبیرش چیه؟
بطور کلی، خواب دیدن گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. اینکه فرار می‌کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. تغییر مطلوب حادثه‌ها را تجربه خواهید کرد.
آ-س
۱ ماه پیش
سلام از کجا بفهمیم نظر ما دریافت شده ؟
به سایت سر بزنید! زیرا در همان روز برایتان تعبیر خواهد شد.
آ-س
۱ ماه پیش
سلام و وقت بخیر.(بند دختری مجرد و کارمند قراردادی هستم .) خواب دیدم با خانواده خود باغ بادیم که یکدفعه همسایه باغ کناری ، با نیسان یک گاو بسیار بزرگ و چاق (حدود دو برابر گاوهای معمولی)را آورد و از ماشین پیاده کرد همه میگفتن گاو ماده است اما من میگفتم اینکه سینه ندارد حتما نر است ، به نظر میرسید وحشی باشد ،بعد دیدم گاو شروع کرد به سمت من بیاید ترسیده بودم ، خواست خودش را روی من بیندازد ، پیش خودم گفتم اگه این روی من بیفته که من داقون میشم ، و یکدفعه دیدم خودش را روی من انداخت اما قصد له کردن من را نداشت و مثل گاو اهلی میخواست با من بازی کند و برایم لوس میشد . تازه فهمیدم اهلی هست برای همین دقت کردم ببینم واقعا نر است یا ماده ، که دیدم زیر شکمش دو عدد پستان کوچک دارد ، گفتم خوبه پس ماده است و می توانم شیرش را بگیرم و بخورم .
لطفا تعبیرش چ میشود .
خواب دیدن باغ، یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. نیاز دارید مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. خانواده‌تان، بسته به رابطه‌تان با ایشان، بیانگر امنیت، گرمی و عشق؛ یا نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت است. تعبیر دیگر: یعنی به خانواده‌تان بشدت وابسته‌اید. گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. اینکه حس ترس دارید، یعنی دستاوردهایتان به حدی که پیش‌بینی کرده‌اید، موفق نخواهند بود. در جنبه‌های مختلف زندگی‌تان، نگرانی را تجربه می‌کنید. کلید غلبه بر ترس‌تان، اینست که درباره‌شان با آغوش باز بحث کنید و با آنها روبررو شوید.
م
۱ ماه پیش
سلام وقتتون بخیر.درخواب نیم روزی بودم که خواب دیدم با همسر ودخترم داخل خونه بودیم ونمیدونم چیشد که من بیرون موندم ولخت بودم وهمش سعی داشتم لباس بپوشم اومدم داخل پارکینگ ولباسمو پوشیدم و مواظب بودم کسی منو نبینه ویکی از همسایه ها که من ازش بدم میاد وبه نظرم آدم درستی نیست منو میدید بعد بهونه آوردم که یه گاو تو کوچه بوده ومن از ترس اون لخت موندم ونشده لباس بپوشم بعد که رفتم تو کوچه دیدم واقعا دوتا گاو خیلی بزرگ وشاخ دار دارن باهم میجنگن وهیچ کدوم هم پیروز نشد.وتو بغل یکیشون یه بچه بود بعد من سریع برگشتم پیش همسرم وگفتم پاشو ببین دوتا گاو دارن باهم دعوا میکنن.میشه بگین تعبیر داره یا نه؟
بخش‌های مهم خواب‌تان: شوهرتان، بیانگر رابطه‌ی بیداری‌تان با اوست و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی بیداری‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. دخترتان، بیانگر رابطه‌ی بیداری‌تان با او و ویژگی‌هایی است که او می‌نمایاند. اگر دختر ندارید، نمادی از جنبه‌ی زنانه‌تان است. اینکه بدون پوشش هستید، بیانگر ترس ازین است که بخاطر کارهایتان کشف شوید و در معرض نمایش گذاشته شوید. حس می‌کنید که مورد قضاوت نادرست واقع می‌شوید. شخص آشنا، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. اینکه ترسیده‌اید، یعنی احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی بیداری‌تان را تجربه می‌کنید. شاید درباره‌ی تصمیمی که گرفته‌اید، شک کرده‌اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می‌دهد؛ مسائلی که در زندگی بیداری‌تان ازشان عصبانی هستید را در نظر گیرید!
مهدیه
۱ ماه پیش
سلام نزدیک صبح خواب دیدم یک گاو به زور میخواد وارد خونه بشه.من درو بستم ولی از پنجره اومد خودشو انداخت روی تخت خواب. دوباره اومدم از در بیرونش کنم ولی دیدم با دو تا گوساله دیگه با هم وارد خونه شدن.اونجا هم خونه خودمون نبود.انگار مسئولیت گاو رو واسه چندساعتی به من سپرده بودن.چون با خودم میگفتم صاحبش بیاد تعجب میکنه گاو تو خونه چکار میکنه.ولی تو خواب اصلا از گاوها نمی ترسیدم و خندم هم گرفته بود.و میدونستم که بهم حمله نمیکنه.راستی سر گوساله ها یه حالت خاصی بود.انگار یه مایع لزج روی سرشون بود.
خواب دیدن اینکه در خانه‌ی غریبه هستید، یعنی چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. اینکه درب را می‌بندید، یعنی رابطه‌تان را با دیگران قطع می‌کنید. شک دارید به دیگران اجازه دهید وارد حریم‌تان شوند و احساسات‌تان را به آنان بنمایانید. بیانگر ترس است. یعنی ارزش‌تان را کم می‌دانید. گوساله، نمادی از عدم بلوغ و بی‌تجربگی است. نیاز دارید ویژگی‌های ویژه‌ای را گسترش و رشد دهید.
mahsa
۱ ماه پیش
سلام وخسته نباشید.
خواب دیدم که گاو نر گاو ماده را می خوردو مردم می گفتند که به اون سمت نرید.اگه میشه تعبیر کنید .سپاس فراوان
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: منتظر تغییرهای بزرگی باشید!
محمد
۲ ماه پیش
باسلام ...من دیگه واقعا خسته شدم اینقدر خواب حیوانات مختلفو مثل مار خرس شیر ببر میبینم که یه بار دوستن یه بار دشمن و قصد حمله دارن ....البته تازگیا تو خواب باهاشون رودررو میشم و میکشمشون ....اینا نشونه چیه ...قراره اتفاقی برام بیفته ؟ممنون میشم
سلام؛ بخش‌های مهم خواب‌تان: دیدن جانوران در خواب، بیانگر ویژگی فیزیکی‌تان، تمایلات بدوی و ماهیت جانوری شماست؛ بسته به ویژگی‌های آن جانور خاص. جانوران، نمادی از خوی وحشی و نامتمدن شما هستند. خواب دیدن درباره‌ی اینکه با جانوری می‌جنگید، بیانگر بخش نهان خودتان است که می‌کوشید رد کنید و به ضمیر ناخودآگاهتان انتقالش دهید. اینکه جانوران می‌توانند صحبت کنند، بیانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: بیانگر پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید. خرس، بیانگر استقلال، قدرت، مرگ و تجدید یا احیا (رستاخیز) است. خرس، نمادی از چرخه‌ی زندگی است. ممکنست دستخوش یک دوره‌ی درونگرایی و تفکر باشید. بویژه اگر خرسی را در خانه‌ی مادربزرگ‌تان ببینید، یعنی مادربزرگ‌تان در زندگی‌تان، اثرگذار است. شیر، نمادی از قدرت بزرگ، شجاعت، پرخاش و قدرت است. بر برخی از مشکلات عاطفی‌تان غلبه خواهید کرد. همچنانکه سلطان جنگل، شیر، بیانگر وقار، سلطنت، رهبری، غرور و تسلط است؛ تأثیر شدیدی بر دیگران دارید. نیاز دارید در زندگی اجتماعی و شخصی‌تان خویشتنداری را تمرین کنید. مجبورید مسئول باشید. اینکه یک جانور به شما حمله می‌کند، هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی‌تان می‌شناسید و همان خصوصیت‌های اخلاقی جانوری که به شما حمله کرده است را دارد!
ج.ب
۲ ماه پیش
سلام خواب دیدم یه اسب و یه گاو زایمان کردن منم داشتم نگاه میکردم تعبیرش چی میشه لطفا.ممنون
به نظر می آید که ان شا الله در آینده مال و منفعتی نیکو به شما می رسد اما سعی کنید با دقت در نگهداری این مال بکوشید و با غرایز ناپسند و اخلاق نادرست این منفعت به دست آمده را از دست ندهید
احسان
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید.
دیشب خواب دیدم حدود 10،12 گاو را در یک مکان دایره ای جمع کرده بودند و آتش شان زدند، بعد یکی از گاوها آتش نمی گرفت یه نفر با سنگ میزد تو سرش تا زودتر خلاص شود. و در آخر هم یه آدمی از زیر گاوهای سوخته بیرون آمد.
سلام؛ بخشهای مهم خوابتان: دیدن گاو در خوابتان نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون چون و چرا، پیروی می کنید. تعبیر دیگر این است که گاو بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. گله گاو در خواب بیانگر این است که نیاز دارید با احتیاط در یک موقعیت یا رابطه پیش بروید. همچنین بیانگر نبود فردیت است. شما با سیل جمعیت پیش می روید. تعبیر دیگر این است که نمادی از کامیابی و موفقیت است. اگر شما از آتش نمی ترسید و تحت کنترلتان است یا در یک منطقه در دستتان است، نمادی از آتش درونی تان و تحول درونی تان است. چیزی قدیمی می گذرد و چیزی جدید وارد زندگی تان می شود. افکار شما و دیدگاه های شما تغییر می کنند.
Ssss
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب میدیدم که دو تا گاو هستند که انگار دارن از پرتگاه پرت میشن و من نجاتشون دادم و صاحب گاو ها که نمیدانم کی بود چون نجاتشان داده بودم گاوها رو به من داد یکی از گاوها ماده بود و زایمان کرد و دو گوساله کوچک دوقلو به دنیا آورد یک نفر آنها را با حوله سفیدی تمیز کرد و مثل بچه آدم داخل پارچه قنداق مانندی پیچید و به من داد رنگ آنها سفید با خال های سیاه بود یکی از آنها ضعیف تر و دیگری سرحال بود و من خوشحال بودم
دیدن گاو در خوابتان نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا، پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. اینکه دوتا بودند، بیانگر تعادل یا تقارن در زندگی‌تان است. نمادی از آرامش است. پرتگاه، حاکی از مانعیست که ایجاد اضطراب زیادی برایتان می‌کند. نیاز دارید روی این مسأله کار کنید و در زندگی‌تان بر این مانع غلبه کنید. شاید از اینکه تصمیم نهایی را بگیرید و بر اساس آن عمل کنید، ترس دارید. اینکه نجات‌شان می‌دهید بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که فراموش شده یا نادیده گرفته شده است. می‌کوشید راهی بیابید که این جنبه‌ی فراموش‌شده‌ی خودتان را ابراز کنید. تعبیر دیگر: نمادی است از تقاضای ناخودآگاهتان برای کمک است. شاید در زندگی بیداری‌تان خیلی مغرورید که تقاضای کمک کنید. گوساله، نمادی از عدم بلوغ و بی‌تجربگی است. نیاز دارید ویژگی‌های خاصی را گسترش داده، رشد دهید. قنداق، یعنی به دنبال حس امنیت هستید. می‌خواهید حس حمایت شدن کنید. به تعبیر دیگر، بیانگر این است که در یک موقعیت احساس بی یاور‌ی می‌کنید. اینکه شما خوشحالید، شاید یک خواب جبرانی باشد و خواب معکوسی باشد. شما ممکن است تلاش می‌کنید که ناراحتی یا استرس زندگی بیداری‌تان را جبران کنید.
عطرين
۳ ماه پیش
سلام وقتتون بخير
من خواب ديدم ميخوام قرص بخورم ابم تموم شده و يه پسر بچه رفته توي دريا برام اب بياره ولي طول كشيد با خودم ميگم حتما غرق شده ميرم دنبالش همين كه ميرم بچه رو بگيرم انگار يه گاوه انگاري يه عالمه گاو توي درياست من فكر ميكردم مرده ولي يه هو يه گاوه بزرگ بلند شد دنبالم كرد ولي نتونست منو بگيره ممنون ميشم تعبيرش رو بفرماييد
بخشهای مهم خوابتان: دیدن یا خوردن قرص در خوابتان بیانگر تجدید هماهنگی درونی تان است. شما یک دوره شفا را تجربه می کنید وبه ایده های منفی در ذهنتان پایان می دهید. تعبیر دیگر این است که خواب ممکن است استعاره ای از چیزی یا کسی باشد که دنبال کردنش سخت است. دریا، بیانگر ضمیر ناخودآگاه شما و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. بیانگر احساسات شماست. تعبیر دیگر این است که خواب، بیانگر این است که نیاز دارید به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. بیانگر امید، چشم اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است، مهم نیست که چقدر مسائل فعلی تان ممکن است سخت باشد. دیدن گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون چون و چرا، پیروی می کنید. تعبیر دیگر این است که گاو بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. اینکه گاو به شما حمله می کند، هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی بیداری تان می شناسید و همان خصوصیات اخلاقی گاو که در خواب به شما حمله کرده است دارد.
دلارام
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید من صبح خواب دیدم که منو چند نفر دیگه سوار یک خودرو هستیم ویه گاو وحشی شاخدار زرد دنبالمون میکنه وماهم ازش فرار میکنیم وخیلی ترسیده بودم ولی آخرش مارو گرفت و میخواست با شاخاش مارو بزنه که بیدار شدم میتونین تعبیرشو بهم بگین
خواب دیدن اینکه شما یک ماشین را می رانید بیانگر جاه طلبی شما، انگیزه شما و توانایی شما برای رفتن از یک مرحله از زندگی به مرحله ی دیگر است. در نظر بگیرید که ماشین را چقدر راحت یا سخت می رانید اگر شما ماشین را می رانید، شما نقش فعالی در مسیری که زندگی تان در ان پیش می رود دارید. با این حال اگر شما مسافر هستید، نقش منفعلی دارید. اگر شما در صندلی عقب ماشین نشسته اید، بیانگر این است که شما خودتان را دست کم می گیرید و به دیگران اجازه می دهید که اختیار را در دست گیرند. این ممکن است نتیجه عزت نفس یا اعتماد به نفس پایین باشد. در کل، این خواب، نمادی از این است که نشانه ای از وابستگی شما و درجه ی کنترلی است که شما روی زندگی تان دارید. دیدن بوفالو در خواب، نمادی از نجات، قدرت و نیرومندی است. خواب ممکن است هشدار دهد که شما از مسیر زندگی تان و اهدافتان منحرف می شوید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر وراثت، اصالت و ریشه هاتان است. بویژه اگر شما یک بوفالوی سفید در خواب ببینید، به این معنی است که تمایلاتتان ارضا شده است. اینکه شما از اینکه بوفالویی به شما آسیب بزند، فرار می کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. شما تغییر مطلوب حوادث را تجربه خواهید کرد.
saba kh
۳ ماه پیش
باسلام طرفای صبح خواب دیدم که پدرم که تازه فوت کردن دوتا گاو سیاه شاخدار آورد و توخونهمون بست بعد دیدم که شب خوابیدیم وسط شب مادرم پاشد خواست بره حیاط ولی یکب از گاوها سرراه مادرم قرارگرفت ونمیذاشت البته بسته شده بود گاو بعد من به گاو داد زدم وکنار رفت و مادرم رد شد بعدش دیدم که مامانم دادزد وگفت بابامو صداکردوگفت گاو بازشده مواظب باشین دیدم گاو باعصبانیت داخل خونه شد پدرم خواست بگیرتش اما نشد بعد گاو اومد طرف من که به من شاخ برنه از خواب پاشدم میخواستم بدونم تعبیرش چیه باتشکر
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر نعمت برای زندگی‌تان است. از لحاظ روانشناسی: دیدن گاو نر در خواب، نمادی از سرسختی، اراده قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. گاو نر بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. شما نیاز دارید که یاد بگیرید در یک موقعیت سازش کنید. یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است (مثل گاو رفتار می‌کند)، چیزی که بی ارزش است. اینکه به شما حمله می‌کند بیانگر این است که از تأیید سرکشی و لجاجتان سر باز می زنید.
مهدی
۳ ماه پیش
سلام و خدا قوت.
خواب دیدم وارد روستایی شدم درحین گشت گذار به خرابه هایی رسیدم خواستم وارد شم دیدم 3 گاو نر در بند سیم پرچین هستند خواستم ککمکشون کنم که آزاد شن همون لحظه زنی منو صدا کرد ومنو از این کار منع کرد و بهم 3 تا پستان بزرگ کنده شده نشان داد و با خانواده اش از اونجا فرار کردن و رفتن خونه شون. همون لحظه پرایدم رو دیدم که بی سرنشین از جلوم رد شد و همون لحظه مادر زنم رو دیدم بهش گفتم چرا تنهایی پاشو بیا خونه ما که بهم اععتنایی نکرد و رفت تو یه خونه روستایی.
خوابی ناهماهنگ، پریشان و منفصل دیده‌اید؛ اما بخش‌های مهم خوابتان: خواب دیدن اینکه در روستا هستید، بیانگر محدودیت است. نیاز دارید قوانین را دنبال کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اجتماع، سادگی و سنت است. دیدن خرابه، بیانگر موانع پیش روی اهدافتان است. حس می‌کنید عقب نگه داشته می‌شوید یا اینکه هیچ پیشرفتی نمی‌کنید. دیدن نرگاو، نمادی از سرسختی، اراده‌ی قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکنست به شما بگوید زمان آن رسیده که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. تعبیر دیگر: نرگاو، بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. نیاز دارید بیاموزید در یک موقعیت، سازش کنید. یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است (مثل گاو رفتار می‌کند)، چیزی که بی‌ارزش است. همچنین نمادی از برخی انرژی‌های غریزی سرکوب‌شده، باروری و نیرومندی است. پرچین، بیانگر مانع یا حائلی است که ممکنست در مسیرتان قرار داشته باشد. ممکنست در ابراز خودتان، احساس محدود بودن یا خفگی کنید. تعبیر دیگر: پرچین، نمادی از اینست که نیاز به حریم خصوصی دارید. می‌کوشید باقی جهان را خفه کنید. دیدن پستان، نمادی از تغذیه‌ی اولیه و نیازتان برای مراقبت شدن است. پستان، نمایانگر مادرانگی، پرورش و وابستگی بچگانه است. تعبیر دیگر: پستان، بیانگر تحریک و انرژی خام است.
نسرین
۳ ماه پیش
سلام
خواب دیدم از جاده ای رد میشدم با کسایی هم کنارم بودن ولی یادم نیست کیا بودن ناگهان گاوی دنبالم کرد خیلی ترسیدم پا به فرار گذاشتم از کوه بالا رفتم دیدم نزدیکم است با خودم گفتم می ایستم هر اتفاقی افتاد چکار کنم که ناگهان تا گاو نزدیکم شد یکی گاو را کشت ومن نجات پیدا کردم وگفت که گاو را سر میبریم و گوشتش را میخوریم
دیدن جاده در خوابتان به حس جهت گیری شما اشاره دارد و اینکه چگونه اهدافتان را دنبال می کنید. اگر جاده، در خوابتان، پیچ در پیچ و منحنی یا پر از دست انداز باشد، بیانگر این است که در رسیدن به اهدافتان با موانع زیادی روبرو خواهید شد. شما ممکن است با مشکلاتی غیر قابل انتظار رو برو شوید. دیدن گاو در خوابتان نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون چون و چرا، پیروی می کنید. تعبیر دیگر این است که گاو بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. خواب دیدن اینکه یک حیوان به شما حمله می کند، هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی بیداری تان می شناسید و همان خصوصیات اخلاقی حیوانی را که در خواب به شما حمله کرده است دارد. اینکه شما وحشت کرده اید، بیانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. شما احساس می کنید که در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید! خواب دیدن اینکه از کوه بالا می روید بیانگر عزم و جاه طلبی شماست.
نرگس
۳ ماه پیش
من خواب دیدم با خانوادم تو خیابون داریم راه میریم ک یه گاو داره رد میشه و ب محض اینکه مارو میبینه حمله میکنه سمت ما و من فرار میکنم و میرم داخل یه اتاقک کوچیک ولی بازم گاو دنبالم میاد بعد گاو خودش می افته زمین اول فک کردم مرده و از دستش راحت شدم ک دیدم زندس و از خواب بیدار شدم.تعبیر این خواب چیه؟؟؟
دیدن خانواده تان در خواب تان بیانگر امنیت، گرمی و عشق است. می تواند نمادی از تلخی، حسادت یا رقابت باشد، بسته به رابطه تان با خانواده تان است. تعبیر دیگر این است که می تواند به این معنی باشد که خیلی به خانواده تان وابسته اید، خصوصا اگر اعضای خانواده تان در خوابهای تکراری تان باشد. اهمیت عضو خاص خانواده تان یا رابطه ای که با آنها دارید را در نظر بگیرید. دیدن خیابان در خوابتان نمادی از مسیر زندگی تان است. شرایط خیابان انعکاسی ازین است که چقدر روی جهت زندگی تان کنترل دارید. دیدن گاو در خوابتان نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون چون و چرا، پیروی می کنید. تعبیر دیگر این است که گاو بیانگر غرایز مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. خواب دیدن اینکه یک حیوان به شما حمله می کند، هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی بیداری تان می شناسید و همان خصوصیات اخلاقی حیوانی را که در خواب به شما حمله کرده است دارد. خواب دیدن اینکه شما از اینکه حیوانی به شما آسیب بزند، یا از یک موقعیت فرار می کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. شما تغییر مطلوب حوادث را تجربه خواهید کرد.
م.ه
۳ ماه پیش
سلام،خواب دیدم که داخل یک چاردیواری رفتم و یک گاو سیاه اونجا بود تا منو دید دنبالم کرد و منهم فرار کردم و رفتم داخل یک چاردیواری دیگه وسط اون چاردیواری یک تیغه دیوار بود تا گاو نرسیده بود من از دیوار رفتم بالا و گاو اومد پاین دیوار و رو دوتا پاهایش وایستاد و با دهنش میخواست منو بگیرد ولی نتونست،و بغل اون دیوار یک دیوار بلندتر بود که من از این دیوار رفتم رو اون دیوار و گاو هر کاری کرد نتوانست منو بگیره تو همین حال بود که شاخ و مغز گاو به زمین افتاد و من ازین موضوع متعجب شدم،پسر خواهرم هم اونجا بود و سعی کرد مغز و شاخ گاو رو سر جاش بزارد و من هم میخواستم خواهر زادم با طناب بکشم بالا،که از خواب بیدار شدم
دیدن نرگاو، نمادی از سرسختی، اراده‌ی قوی، قدرت و نیرومندی است. این خواب ممکن است به شما بگوید که زمان آن رسیده است که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. تعبیر دیگر این است که نرگاو، بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. نیاز دارید بیاموزید در یک موقعیت، سازش کنید. یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که چرت و پرت است (مثل گاو رفتار می‌کند)، آنچه بی‌ارزش است. اینکه به شما حمله می‌کند، هشداری است که مراقب افراد دوروبرتان باشید. به دنبال کسی بگردید که در زندگی بیداری‌تان می‌شناسید و همان خصوصیات اخلاقی گاو را دارد. بیانگر سلامت و کامیابی شماست. شما تغییر مطلوب حوادث را تجربه خواهید کرد. دیوار، بیانگر محدودیت، موانع و حد و مرز است. مانعی وجود دارد که جلوی پیشرفت‌تان را می‌گیرد. تعبیر دیگر: خیلی به عادات و شیوه‌ی فکری قدیمی‌تان خو گرفته‌اید. حس می‌کنید گیر کرده‌اید. دیدن طناب در خوابتان بیانگر ارتباط و اتصال شما به دیگران است. نماد از چیزی است که رابطه‌تان را باهم نگه داشته است. تعبیر دیگر این است که طناب، بیانگر اسارت و محدودیت است.
م .ح
۳ ماه پیش
سلام من ی گاوداری دارم دیشب بین ساعت ۲تا ۴ خواب دیدم در سالن ها باز شده و گوساله ها از این ور به اون ور تو محوطه میدون بعد داد زدم کارگران بیدار شدن گاوهارو بردن سرجاشون بعد رفتم سراغ در قسمت پایینی دامداری متوجه شدم از گاو سرقت کردن و دوتا سگ هم بسته بودن دمه در به صورت عجیبی شمارو زدم کنار سوار ماشین شدم و رد لاستیک دیدارت دنبال کردم تا رسیدم به یک جایی و اونجا بسیار تاریک و سرد بود ناگهان از خواب بیدار شدم.... .ممنون میشم اگه تعبیر داره بهم بگید
گوساله در خواب، نمادی از عدم بلوغ و بی‌تجربگی است. نیاز دارید که ویژگی‌های خاصی را گسترش و رشد دهید. اینکه داد می‌زنید، بیانگر خشم سرکوب‌شده است که نیاز به ابراز شدن دارد. اینکه مورد دزدی واقع شده‌اید بیانگر اینست که یک بحران هویتی را تجربه می‌کنید یا از نوعی فقدان در زندگی‌تان رنج می‌برید. تعبیر دیگر اینست که کسی، موفقیت‌تان را دزدیده است و اعتبار چیزی که انجام داده‌اید را گرفته است. شاید حس می‌کنید که ناعادلانه با شما رفتار شده است. سگ در خوابتان نمادی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. خواب بیانگر اینست که ارزش‌های قوی و تنش‌های خوب‌تان، شما را قادر می‌سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. همچنین ممکنست بیانگر کسی در زندگی‌تان باشد که این ویژگی‌ها را داشته باشد. تعبیر دیگر: بیانگر مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. تاریکی، بیانگر اینست که اطلاعات کافی برای اخذ تصمیمی را ندارید. تحقیق کنید و عجله نکنید! اینکه سرد است، بیانگر اینست که در جایی از زندگی‌تان، پیشرفت غیرمنتظره‌ای را تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر اینست که ممکنست احساس ایزوله بودن کنید یا اینکه از نظر احساسی، مهار شده‌اید و جلوی احساس‌تان گرفته شده است. حس سردی شما می‌تواند انعکاسی از احساسات‌تان در مورد یک عاشق یا فرد خاص باشد. خواب ممکنست در نتیجه‌ی این باشد که در محیطی قرار دارید که سرد است.
هاشم
۳ ماه پیش
سلام من و خانمم تازه زندگی مشترک شروع کردیم.خاب دیدم خونه مون رو عوض کردیم تقریبا شبیه خونه خودمون بود ولی پایینش گاوداری بود صاحبخونه یه محیط تقریبا بزرگ رو برای گاوها ساخته بود و گوشت های اویزون گاوها ک تو قصابی ها هست هم دیده میشد .همون موقع دیدم تمام اقوامم هم برا دیدن مون و تبریک خونه نویی اومدن خونمون متاسفانه بقیه چیزا یادم نیس ولی میدونم دوس نداشتم ک طبقه پایین خونمون همچین وضعیتی داشته باشه!
دیدن یک خانه‌ی جدید در خواب‌تان، بیانگر این است که شما به مرحله‌ی جدید یا منطقه‌ی جدیدی در زندگی‌تان وارد می‌شوید. شما از نظر احساسی، بالغ‌تر می‌شوید که این بخاطر ازدواج شما رخ داده است. در ادامه، شما نیاز دارید در زندگی‌تان محتاطانه پیش بروید و از عجله دوری می‌کنید. این خواب، نشانگر کینه یا شکایت شما از کسی نیز می‌باشد که گویا به حد دعوا کردن نیز می‌باشد و بهتر است از آن دوری کنید و کینه یا شکایت را از قلب‌تان دور کنید. دیدن خویشاوندان‌تان در خواب، بیانگر مسائل و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه‌ای از خودتان است.
نوری
۴ ماه پیش
سوال بیرون امدن گاو چاق و وحشی از چاه خانه ویکی از گاوها کور چه تعبیری دارد
دیدن گاو در خواب نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون، چون و چرا پیروی می‌کنید. گاو نر نمادی از برخی انرژی‌های غریزی سرکوب شده، باروری و نیرومندی است. دیدن یک گاو خشمگین رام نشده بیانگر این است که احساساتتان ممکن است از کنترل خارج شده باشد. گاو نر ممکن است بیانگر فردی در زندگی تان باشد که در برج ثور (یعنی اردیبهشت) به دنیا آمده است. گاو وحشی و مهاجم که بیننده‌ی خواب از مشاهده‌اش دچار وحشت شود، دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می‌توانسته است خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می‌آفریند و زیان می‌رساند. بنده تصور می‌کنم این خواب، نتیجه‌ی غریزه‌های سرکوب‌شده‌ی شما از دوران کودکی شما باشد که امروز می‌خواهند فوران کنند.
مینا
۴ ماه پیش
سلام توروخدا جوابمو بدید بدجور شوکه شدم
با توجه یه اینکه مدتی هست مطیع یک دعانویس کسی شدم که مادرم ازم خاسته و توجیهم کرده خیر خاهه
خاب دیدم یک گاو متوسط معمولی تو خونه خودمون ازتو قفس کوچکی بیرون اومد و من تا دیدم بیرون اومد فرار کردم ازین اتاق به اون اتاق اومد طرفم خوشبختانه در چوبی اتاقو بستم ولی راحت درو شکست و اومد دنبالم
پشت کمد پناه گرفتم و تو لحظه خوبی از جلوی گاو فرار کردم باز هم اومد دنبالم که از خاب بیدار شدم! مفهومش چیه؟
با سلام کاربر گرامی دیدن گاو در خواب نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. شما از دیگران بدون، چون و چرا پیروی می‌کنید. همان گونه که خود شما گفتید این خواب می تواند نمادی از اطاعت بی چون و چرای شما از همین فرد دعا نویس باشد که در خواب برای شما این گونه نماد پیدا کرده است کاربر گرامی بهتر است برای حل مشکلات خود فقط از خداوتد متعال یاری بجویید و زندگی خود را با این جور افراد تا جایی که می توانید و در توان شماست درگیر نکنید
وحید
۴ ماه پیش
سلام ،مادرم خواب دید پدر شوهرش گاوی را سر بریده و هر کاری میکنه از آن گوشت بهش نمیده میخواستم ببینم تعبیرش چیه
این خواب، گویا نشان می‌دهد اگر پدرشوهر مادرتان هنوز در قید حیات هستند، هنگام تقسیم میراث، چیزی را به ایشان نمی‌دهند. اگر در قید حیات نیستند، چیزی به ایشان از آن میراث نخواهد رسید. همچنین این خواب، ممکن است مربوط به زمان‌های گذشته باشد و امروز فقط آثاری ذهنی در ذهن خواب‌بیننده داشته باشد. پس، جای نگرانی برای خواب‌بیننده ندارد.
ماوی
۴ ماه پیش
سلام من تو خواب دیدم چن تا زن رو بصورت لخت بالای دار اویخته اند و بدنشان پره خونه
تعبیرش چی میشه؟
این خواب، نشان می‌دهد که شما از نیّت قلبی عدّه‌ای نسبت به خودتان آگاهی پیدا خواهید کرد؛ یعنی، عدّه‌ای نزد شما رسوا خواهند شد. نیّت ایشان ممکن است خوب یا بد باشد؛ امّا اینگونه که از خواب شما بر می‌آید، گویا اشخاص دورو برای شما رسوا خواهند شد. ایشان از حیث قدرت ذهنی، ضعیف‌تر از شما خواهند بود. امّا جای نگرانی برای شما نیست. همواره با درایت عمل کنید که إن‌شاءالله پشیمان نشوید!
حامد
۴ ماه پیش
سلام...خسته نباشید..
بنده خواب دیدم که گاو چاق وفربه ای داشتم حالا یادم نمیاد ک این گاو رو خریده بودم یا ن پیداش کردم(یا بهم رسیده بود) منظور اینکه یادم نمیاد پولی پرداخت کردم یا نه...اما خیلی سعی داشتم چون چاق و فربه(سیاهم بود) بفروشمش ب قیمت دوبرابر خرید.. ب خیلی ها زنگ زدم اما هیچ کس نخرید...
تعبیر چی میشه گیج شدم.
اگر در این خواب دیده باشید که این گاو را به دست آوردید، نشان می‌دهد که شما مالی زیاد را به دست خواهید آورد. امّا گویا در خواب‌تان این مسأله مشخّص نیست؛ ولی باز هم به این معنا است که مال زیادی را دارید یا خواهید داشت که بسیاری از مشکلات‌تان را حل خواهد کرد. ولیکن گویا سعی در نابود کردن این مال را دارید! لذا پیشنهاد می‌کنم حتماً برای استفاده از این مال، با اشخاص باتجربه‌تر از خود و معتمد درباره‌ی این مالی که دارید یا در آینده خواهید داشت، مشورت کنید که إن‌شاءالله آن را از دست ندهید و برایتان سرمایه‌ای کاربردی باشد. موفّق باشید!
Marzyyy
۴ ماه پیش
سلام .خواب دیدم رفتم روستای خانوادگی همسرم اینا . ولی خیلی پیشرفت کرده بود مثل یک شهر کوچیک بود. همش تعجب میکردم مغازه ها واینارو میددم . چند تا استخر کنار مغازه بود چند تا گاو بزرگ و کوچیک از نظر اندازه ینی سنی بودن .ولی چاق بودن . داخل این استخرا بارون فراوون میومد این تستخرا پر اب شده بودن . مردم میخاستن این گاوا رو از تو استخر دربیارن که خفه نشن. هنوز از گردن به بالای گاو ها بیرون اب بود . همسرم وبرادرش هم کنار مردم بودن . درست متوجه نشدم گاو ها مال کین . من به همسرم گفتم میخام برم .گفت موتور فرزاد (داداشش)رو برادر برو . منم اصلا بلد نیستم ولی تو خواب موتورسنگین هم بود سوار شدم راحت میروندمش ولی ترس تو وجودم بود همش از گوشه میرفتم سرعتتمم خیلی بالا بود یهو به ذهنم رسید برای اینکه کنترلش کنم روی یه چرخش رانندگی کنم . همش حس ممیکردم دارم میوفتم . ولی نیافتادم پلیس جلومو گرفت 132 تومن جریمه کرد. من رسیدم خونه . قبض جریمه رو بهشون ندادم . پیش خودم گفتم خودم پرداخت میکنم . ببخشید خیلی طولانی شد
این خواب، نشان می‌دهد که گویا پیشنهادی از سوی همسرتان به شما خواهد شد که برایتان آمد دارد؛ امّا شما خیلی به آن رغبت نخواهید داشت! و همین عدم رغبت، برایتان خوب نخواهد بود. در پیشنهاد وی، بسیار برکت‌ها و رحمت‌های الهی نهفته‌اند و می‌توانید ادامه‌ی زندگی‌تان را سامان ببخشید. پس، در مورد هر پیشنهادی، فکر کنید و مشاوره بگیرید؛ آنگاه تصمیم قطعی را بگیرید! موفّق و پیروز باشید!
فاطمه
۴ ماه پیش
با سلام.خواب دیدم به همراه دوستم کنار دریاچه ای که در نزدیکی منزل واقع شده است ایستاده ایم و دو گاو سیاه درحال شنا کردن بودند ناگهان دو گاو به سمت ما امدند و ما وحشت زده فرار کردیم.لطفا تعبیر خوابم را بفرمایید.متشکرم
سلام؛ این خواب، نشانگر آنست که مال بامنفعت به شما و دوستتان خواهد رسید. پس، سعی کنید با مشورت، آن را از دست ندهید!
با تشکّر
معصومه
۴ ماه پیش
سلام روزتون بخیر خوابی دیدم که توی روستا گله گاوها اومدن، همگی آروم بودن، منم رفتم میان گله از بین گاوها یه گاو سیاه خیلی بزرگ به سمت من حمله کرد، من تو خواب ازش نمیترسیدم، گاو قبل اینکه بمن برسه یه نفر که نمیدونم کی بود و فقط پشتش به من بود رسید و جلوی گاو رو گرفت، توی خواب من اصلا نترسیده بودم ولی بعد چند دقیقه که سر گاو رو تو دست اون آدم بود، رام شد و رفت، منم بعدش از بین گله به راهم ادامه دادم تعبیری داره؟
سلام؛ ممنون از شما. این خواب، نشانگر آن است که دخل و خرج شما را نشان می‌دهد که ممکن است دچار عدم تعادل شود که به کمک شخصی، إن‌شاءالله دوباره به تعادل خواهد رسید.
با تشکّر
معصومه
۵ ماه پیش
سلام روزتون بخیر خوابی دیدم که توی روستا گله گاوها اومدن، همگی آروم بودن، منم رفتم میان گله از بین گاوها یه گاو سیاه خیلی بزرگ به سمت من حمله کرد، من تو خواب ازش نمیترسیدم، گاو قبل اینکه بمن برسه یه نفر که نمیدونم کی بود و فقط پشتش به من بود رسید و جلوی گاو رو گرفت، توی خواب من اصلا نترسیده بودم ولی بعد چند دقیقه که سر گاو رو تو دست اون آدم بود، رام شد و رفت، منم بعدش از بین گله به راهم ادامه دادم تعبیری داره؟
ممنون از شما. این خواب، نشانگر آن است که دخل و خرج شما را نشان می‌دهد که ممکن است دچار عدم تعادل شود که به کمک شخصی، إن‌شاءالله دوباره به تعادل خواهد رسید.
بدون نام
۵ ماه پیش
من خواب دیدم برهنه ام و گاو هایی درون تشت بزرگی درحال شنا هیتند و دو برادر داشتم که همش در حال جرو بحث بودن یکی کوچک دیگری بزرگ تعبیرش چی میشه؟
با سلام کاربر گرامی به نظر می اید طبق خوابی که دیده اید شما وارد شغل جدیدی شده اید و یا اقرار است که در کارتان ترفیع بگیرید که هر کدام از این ها که برای شما صدق کند برایتان همراه با منفعت و رزق روزی و مال می باشد اما افرادی در راه رسیدن به این هدف شما جر و بحث می کنند به هر صورت تعبیر دیدن گاو در خواب منبع خیر و برکت می باشد
سانی
۵ ماه پیش
سلام.خواب دیدم یه گاو روزمین درازشده/ازوسط نصف شده بودواعضای بدنش معلوم بودولی زنده بود\خیلی عذاب میکشیدوجان میدادمنم براش ناراحت بودم میشه تعبیرشوبگین
دیدن گاو در خواب نشانه میل شدید درونی به پیشرفت در زندگی است. از سویی دیگر دیدن گاو در خواب به معانی دیگری همچون : تغییر،نیز دلالت می کند به نظر می اید طبق خوابی که دیده اید شما میلی شدیدی به پیشرفت و ترقی در زندگیتان دارید اما مساله و یا مشکلی در زندگی شما باعث جلوگیری از این پیشرفت شما شده است و شما از این قضیه ناراحت می باشید که در خواب شما این ناراحتی و استرس این گونه دیده می شود
عبدالله
۵ ماه پیش
با سلام
بنده خواب دیدم
که گاو کرم رنگ فربه ای از آن من هستش
و این گاو مثه یه راه بلد عمل میکنه
من وخانومم به دنبالش هستش و این گاو مسیری رو داره طی میکنه مثلا وقتی به یه دو راهی میرسه با بوکشیدن به سمت راست یا چپ میره
در ضمن این گاو دوتاشاخاش کوتاه انکار که شکسته باشه
حیوانات در خواب، اشاره به غرایز درونی خودمان دارند و گاو به غریزه ی کار و تلاش برای اهداف اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا نگرانی و استرس های مرتبط با معاش خود را آگاهانه کنترل و مدیریت کنید و اجازه ندهید که درگیری با این استرس ها، رشد و پیشرفت شما را دچار وقفه کند. همچنین این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این افکار خود، کنترل بیشتری داشته باشید و از افراط و تفریط در این مسئله خودداری کنید. این خواب با مسئله ای که این روزها ذهن تان را درگیر کرده مرتبط است.
عماد
۵ ماه پیش
چند وقته که خواب میبینم گاو اهلی به من و نزدیکام حمله میکنه و من و همراهام به یه جا پناه میبریم که ما رو شاخ نزنه ولی یه بار پای یکی از همراهام رو زخمی کرد
لطفا اگه تعبیرشو میدونید به ایمیلم ارسال کنید تشکر
گاو در خواب نماد تلاش و سخت کوشی است و همچنین میل به خواسته های شخصی در زمینه مالی. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این مسئله با آگاهی و دقت برخورد کنید. توجه بیش از حد شما به تلاش و مشغله فکری در این موضوع موجب آسیب شما در دراز مدت خواهد شد. این خواب با مسئله ای که این روزها درگیرش هستید مرتبط است.
فاطمه
۵ ماه پیش
سلام خواب دیدم من خونوادم خاستیم از ذاهی رد شیم ولی چهارتا گاو خیلی بزرگ وقهوه ایی روی اون جاده نشسته بودند مامیخاستیم رد شیم واسه همین بابام پیاده شد گاوارو از طنابایی که به گردنشون بسته بودند کشید واونارو از سر راه ما روند کنار
گاو در خواب نماد تلاش و سخت کوشی است و همچنین میل به خواسته های شخصی در زمینه مالی. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این مسئله با آگاهی و دقت برخورد کنید. توجه بیش از حد شما به تلاش و مشغله فکری در این موضوع موجب آسیب شما در دراز مدت خواهد شد. این خواب با مسئله ای که این روزها درگیرش هستید مرتبط است.
Sara
۵ ماه پیش
سلام خسته نباشید خواب دیدم یه جایی مثل زمین مسابقه هستم و گاوهای بزرگ و سفید و قرمزی هستن ک گوساله های قرمزو مجبور میکردن دور زمین رو بدون و گاوهای بزرگو ک یکمی وحشیشون کرده بودن سر راهشون نشونده بودن تا ببینن کدوم گوساله برنده میشه، صحنه عوض شد با داداشم رفتم توی یه طویله داداشم یه سگ سیاه کثیف و لاغر ولی وحشی رو با طناب بسته بود و با چوب میزدش، من خیلی از اون سگ میترسیدم، گاو ها رو هم زنجیر از زیر پوست کمرشون رد کرده بودن تا رام بشن قیافه های گاوها خیلی وحشتناک بود، همینطور ک داشتم رد میشدم از بین گاوها اون سگه ب من پارس میکرد و میخاست حمله کنهک داداشم طناب گردنشو میکشید یهو برگشت داداشم دستشو گاز گرفت، من خاستم دست داداشمو در بیارم خودمم گاز گرفت یهو با یه حرکت فکش رو باز کردم و پرتش اونطرف روزمین، سگه افتاد رو زمین و پر از خاک شد من و برادرم هم اشفته و پر از خاک داداشم دوباره شروع کرد با چوب زدن سگه و گفت باید تنبیهش کنم و من از اون محیط اومدم بیرون، خیلی حس بدی بود ممنون میشم راهنمایی کنید
گاو وحشی و مهاجم که بیننده خواب از مشاهده‌اش دچار وحشت شود دشمنی است که اصالت ذاتی دارد و می‌توانسته خوب و مهربان باشد ولی در شرایطی قرار گرفته که خطر می‌آفریند و زیان می‌رساند همچنین سگ هم در خواب نماد دشمن می باشد به نظر می اید که طبق خوابی که دیده اید از این دشمن به شما اسیبی نمی رسد و برادرتان شما را در برابر این دشمن یاری می کند
پریا
۶ ماه پیش
سلام خسته نباشید .
دیدم یک گاو سفید بزرگ تو حیاط خونمونه و حیاط خونه هم برزگه و سرسبز ..و من میخوام اونو از حیاط بیرون کنم و هی سنگ میندازم و گاو هم خیلی میترسه از سنگ .
ک یهو بعد مثه وحشیا میشه و حمله میکنه ما هم از ترس میریم رو پله ک ی دفه میره توخونه ومن تو ذهنم میگم الانه ک همه چیو بشکنه مجبور میشم با دستم بگیرم نذارم بره و بیرونش میکنم .
گاو در خواب نماد تلاش و سخت کوشی است و همچنین میل به خواسته های شخصی در زمینه مالی. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این مسئله با آگاهی و دقت برخورد کنید. توجه بیش از حد شما به تلاش و مشغله فکری در این موضوع موجب آسیب شما در دراز مدت خواهد شد. این خواب با مسئله ای که این روزها درگیرش هستید مرتبط است.
اذین
۶ ماه پیش
سلام خواب دیدم غذا خریدم که بخورم بعد یه گاوی اردن زیر میز گفتن هر کسی دوست داره از غذاش به ان هم بده بعد من غذام رو دادم بهش پول‌غذا رو دادم اومدم بیرون غذا برنج بود و یه جیزی مه یادم‌نیست دقیق
تعبیرش چیه؟
برنج در خواب نما خواسته هایی است که با خیر و برکت می باشد اما برای بدست آوردنش باید رنج و سختی را تحمل کنید. از طرفی دیگر حیوانات در خواب، اشاره به غرایز درونی خودمان دارند و گاو به غریزه ی کار و تلاش برای اهداف اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا نگرانی و استرس های مرتبط با معاش خود را آگاهانه کنترل و مدیریت کنید. این خواب به کسب مال حلال و منفعتی در شما اشاره دارد که با کار و تلاش بدست می آید.
شادی
۶ ماه پیش
من خواب دیدم که یک کیک بزرگ در دست دارم و یک گاو بزرگ ان را از من می گیرد و گاو تبدیل به یک بچه خردسال می شود و از ان کیک می خورد و تکه ای از ان کیک را به من داد تا ان رابا شیر بخورم این خواب چه تعبیری دارد
این خواب به موقعیت مالی و شغلی شما در زندگی واقعی تان اشاره دارد. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به مسئله ای که این روزها ذهن تان را درگیر کرده با انگیزه ظاهر شوید. این خواب به شما میگوید که در این موقعیت سود و منفعت خوبی کسب خواهید کرد.
pari
۶ ماه پیش
سلام ببخشید من خواب دیدم ی گاو تو خونمون وارد شده که انگار از خودمونم هست و از بین همه اهل خونه به من حمله کرده و منو دنبال میکنه حتی درهای پذیرایی و راهرو رو هم پشتش میبندم ولی بازشون میکنه . رنگ گاوه هم یادم نیست و نر و مادشم معلوم نیست تعبیرش چیه؟؟؟ میشه جوابش به ایمیلم هم ارسال بشه با عرض معذرت . ممنون از شما
حیوانات در خواب، اشاره به غرایز درونی خودمان دارند و گاو به غریزه ی کار و تلاش برای اهداف اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا نگرانی و استرس های مرتبط با معاش خود را آگاهانه کنترل و مدیریت کنید و اجازه ندهید که درگیری با این استرس ها، رشد و پیشرفت شما را دچار وقفه کند. همچنین این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این افکار خود، کنترل بیشتری داشته باشید و از افراط و تفریط در این مسئله خودداری کنید.
منا
۶ ماه پیش
من خواب دیدم چن تاگاوبزرگ پشمالوی وحشی هستن که یکیشون تامنومیبینه به سمتم میاد و از روم ردمیشه ومن اتفاقی برام نمیفته بلندمیشم
حیوانات در خواب، اشاره به غرایز درونی خودمان دارند و گاو به غریزه ی کار و تلاش برای اهداف اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا نگرانی و استرس های مرتبط با معاش خود را آگاهانه کنترل و مدیریت کنید و اجازه ندهید که درگیری با این استرس ها، رشد و پیشرفت شما را دچار وقفه کند. همچنین این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این افکار خود، کنترل بیشتری داشته باشید و از افراط و تفریط در این مسئله خودداری کنید.
ف.ع
۶ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم دو اسب و دو گاو رو پشت سرم دارم بعددیدم به گردنشون طناب بستم که بتونم با فاصله برم ازشون ولی دو اسب رو عقب تر از دو گاو فرستادم که گاوا به اسبا نزنن.اخر هم دیدم گاوه اومده پشت سرم با پوزه اش اروم بهم زد از خواب پریدم اینا تعبیرش چیه.
هر دو حیوان در خواب نماد خیر و برکت است و دیدن این دو حیوان در خواب عموماً تعبیر خوبی دارد. اسب در خواب نماد عزت و احترام است و گاو در خواب نماد منفعت مادی و شغلی است. این خواب از شما میخواهد تا مراقب باشید که این منفعت مادی موجب آسیب به احترام و مقام شما نزد دیگران نشود. این خواب به موقعیتی که این روزها ذهن شما را درگیر کرده مرتبط است.
مهتاب
۶ ماه پیش
سلام من خاب دیدم رو صندلی نشستم گاو سفید مشکی خشگل بزرگی از بغلم به ارامی رد میشود و کاری به من ندارد و به جایش میرود اما من خیلی از ان میترسم و ان هم به من کاری ندارد
حیوانات در خواب، اشاره به غرایز درونی خودمان دارند و گاو به غریزه ی کار و تلاش برای اهداف اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا نگرانی و استرس های مرتبط با معاش خود را آگاهانه کنترل و مدیریت کنید و اجازه ندهید که درگیری با این استرس ها، رشد و پیشرفت شما را دچار وقفه کند. سفید بودن آن گاو نماد مفید بودن این مسئله است و سیاه بودنش اشاره به این نکته دارد که هنوز این مسئله برای تان روشن و مشخص نیست. ترس شما هم دلیلی دیگر از عدم شناخت شما به این موضوع است.
حانیه
۷ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم که یه گله گاو ویه دونه هم گاومیش بین اوناست که همشون شاخ دارن تو تعمیر گاه همسرم هستن که همشون هم مال خودمونن منم تعجب میکردم که اینا رو از کجا اوردیم بعد با شاخشون به ماشینای مشتری میزدن و بعد شوهرم عصبانی شد پتک رو برداشت و رو شاخ گاومیش زد و اون هم کمی زخمی شد ومنم هی بهش میگفتم نزن حیفه حالاکه زدی ببریم زود بفروشیم حیفه میمیره و یه دونه لگد هم از قسمت پشت گاو زد خیلی محکم که از اونجا هم یه مقدار خون اومد
حیوانات در خواب، اشاره به غرایز درونی خودمان دارند و گاو به غریزه ی کار و تلاش برای خواسته ها اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا نگرانی و استرس های مرتبط با معاش خود را آگاهانه کنترل و مدیریت کنید و اجازه ندهید که درگیری با این استرس ها، رشد و پیشرفت شما را دچار وقفه کند.
نازنین زهرا
۷ ماه پیش
سلام
من خواب دیدم یه گاو که ندیدمش که چه رنگی و اندازش چقدره هی داره دست و سر منو گاز میگیره دیگران بمن میگن بیا اینور گاو گازت نگیره ولی من بیخیال حرف دیگران همونجا نشسته بودم و گازش اصلا درد نداشت .
گاو در خواب نماد تلاش و سخت کوشی است و همچنین میل به خواسته های شخصی. این خواب از شما میخواهد تا نسبت به این مسئله با آگاهی و دقت برخورد کنید. توجه بیش از حد شما به تلاش و مشغله فکری در این موضوع موجب آسیب شما در دراز مدت خواهد شد.
حسینی
۸ ماه پیش
خواب دیدم گاوی وارد خانه ماشد و پدرمرحومم بچه آم را ب دنیا آورد درضمن گاو هم صحبت میکرد،وقبل آن هم دیدم با یک خر نزدیکی کردم
گاو در خواب نماد تلاش و کوشش است که در کارها و مسئولیت هایی که دارید لازم است به آن توجه کنید. و پدر مرحوم تان نماد اهداف، باورها و ارزش هایی است که این روزها فراموش کرده اید و لازم است تا به آنها بازگردید. اینکه پدرتان بچه به دنیا آورد، اشاره به مسئولیت هایی است که در بیداری نسبت به آن ارزش ها و هداف که از آنها غافل مانده اید دارید. و نزدیکی شما نیز بیانگر احساسات و غرایزی است که در حال سرکوب آن هستید. که همه اینها با توجه به آنچه اول گفته شد قابل حل است.
علی
۸ ماه پیش
سلام خسته نباشید من خواب دیدم یه گاو وحشی به خونه حمله کرده که به اسم میگفتن گاوه اما سرش مثل کفتار بود و دوتا چشم مامانمو کور کرده هرچه میخواستم جلوشو بگیرم نمیشد زورم بهش نمیرسید تعبیرش چیه باتشکر
حیوانات در خواب، اشاره به غرایز درونی خودمان دارند و گاو به غریزه ی کار و تلاش برای بقا اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا نگرانی و استرس های مرتبط با معاش خود را آگاهانه کنترل و مدیریت کنید و اجازه ندهید که درگیری با این استرس ها، رشد و پیشرفت شما را دچار وقفه کند.
ح.م
۹ ماه پیش
سلام.برای نتیجه تلاش وزحمت پسرم با
نیت خوابیدم وخواب دیدم که پسرم دریک جای سر سبز کنار چند گاو وگوسفند ایستاده .خواستم ببینم تعبیر این خواب چیه ونتیجه ان تلاش وزحمت رو میگیره یانه.ممنون از تعبیرتون
گاو در خواب نماد تلاش و سخت کوشی است و همچنین میل به خواسته های شخصی. همچنین گوسفند نیز نماد فعالیت هایی است که فقط از جانب فرزندتان باید انجام شود تا نتیجه خوبی حاصل گردد. به عبارتی دیگر این کنکور حاصل تلاش و هدف گذاری فرزندتان است تا آنجا که هرچه تلاش و آینده نگری فرزندتان بیشتر باشد، موفقیت وی نیز بیشتر خواهد شد. به نقش و تاثیر انگیزه در این موضوع توجه داشته باشید که انگیزهء بالا موجب تلاش و کوشش مضاعف است. و از طرفی دیگر کسی جز خود پسرتان در این راه نمیتواند به او کمک کند!
عارف علم هولو
۱۰ ماه پیش
من برای خرید یه قربانی رفتم و انجایه بزیه گاوبزرگ ویه حیوان دیگه رو دیدم خاستم بزه رو بخرم ولی صاحب اون حیوونا گفت گاو رو بخر
در زندگی واقعی در وضعیتی هستید که نسبت به عدالت و ارزش نهادن به مساوات و برابری باید مسئولیت خود را به خوبی انجام دهید. این خواب از شما میخواهد در وظایف خود سعی و تلاش را بیشتر کنید تا نتیجهء خوبی برایتان حاصل گردد.
Fateme
۱۰ ماه پیش
من خواب دیدم با یه زن غریبه و یک گاو چاق آروم رفتم حمام گاو نربوداحساس میکنم تعبیرچیست
شرایطی که شما در آن قرار دارید کمی از نظر فکری سخت و نگران کننده به نظر میرسد. این خواب از شما میخواهد با کار و تلاش خود را از این موقعیت بیرون آورید.
مانی
۱۱ ماه پیش
عذرمیخوام چطوری جواب میدین.من باراوله فرستادم خوابم رو,حدود ده روز پیش ولی هروقت میام ازجواب خبری نیست,اینهاییکه خوابشونوفرستادن جوابشونودادین چطوری فرستادن,من ایمیل م رونوشتم.توبخش نظرهم خوابم رونوشتم.پس چراجواب نمیدین.به ایمیلم میفرستین؟
با توجه به حجم بالای خواب‌های ارسالی امکان تفسیر تمامی خواب‌ها وجود ندارد.
رضا
۱۱ ماه پیش
باعرض سلام و خسته نباشید
درخواب دوبار دیدم که گاوی دختر کوچکم را با شاخ خود زد و انداختش زمین دخترم هم خیلی ترسیده بود و عین دیوونه ها اینطرف و انطرف میدوید. ممنون از لطفتون
عادل
۱۱ ماه پیش
مادرم در خواب یک گاو را دیده که باردار بوده و قهوه ای رنگ و دو جوان این گاو را آتش زدن مادرم به کمک این گاو رفته و با آب آتش را خاموش کرده اما پوست حیوان کامل سوخته و از تن حیوان جدا شده
میم.فراهانی
۱۱ ماه پیش
سلام.من خواب دیدم بادخترم دریک جایی شبیه به قسمتی ازخانه قدیمی پدربزرگم که درروستابودهستیم،بعدیکهوتوسطدوتاگاوسیاه محاصره شدیم.انگارازقبل میدانستم که اینجاجای گاوهاست وفکرنمیکردم گاوهاوحشی بشن ومیخواستم باخیال راحت ازبینشون ردبشم امااونهاوحشی شده بودن ومنم دخترمومحکم توی بغلم گرفته بودم ونمیتونستم ازشون فرارکنم.یکیشون نزدیکتراومد ومنهمش باخودم فکرمیکردم اگربیادوبخواددست منودخترم روکه توی دست من بودببره توی دهنش من چکارکنم وچطوری دست دخترموحفظ کنم که لااقل دست اون قطع نشه...خیلی جزئیات دیگه هم داشت که یادم رفته.وقتی بیدارشدم ساعت۳و۸دقیقه صبح بود ودیدم دورگردنم عرق کرده ودارم نفس نف میزنم.من ازبچگی هم گاهی خواب گاوهای پدربزرگم رومیدیدم که اکثرادنبالم گذاشتن ومن درحال فرارازاونها.ولی اینباربنظرم میادازخودم میپرسیدم گاوهاکه این رنگی نبودن.چراسیاه هستند.بنظردوتاگاو غریبه بودن.دوتاگاو سیاه براق...قبلا از تعبیرتون سپاسگزارم
زهرا
۱ سال پیش
در خواب گله گاوهارا ديدم كه در حياط خانه مادر بزرگم كه به شكل عجيبي پاشه پاي همديگر رامي خور دند بدون احساس هيچ دردي
بدران
۱ سال پیش
سلام.خواب دیدم گرازی به من حمله کردوناگهان گاوکوچکی به حمایتم آمدولی گراز گاو رازخمی کردوفرار کرد.بعدازاندکی یک گله سگ که درخواب به من تعلق داشتندامدندومنتطردستورم بودند.به سگها گفتم گراز رابکشید.سگها همین کارراکردند وپوست گراز رابرایم آوردند.تعبیرش کنین لطفا.ممنونم
این خواب از شما می خواهد تا از منافع و حریم شخصی خود در مقابل انسان های کینه توز و خائن جلوگیری کنید. اجازه ندهید افراد منفعت طلب، از تلاش و زحمات شما به نفع خود استفاده کنند.
علی پورصالحی
۱ سال پیش
من خواب دیدم که دو تا گاو نر بزرگ دنبال کردن یکی از گاوها شاخ بزدگی داشت ولی یکی گاو شاخ کوچک داشت دنبال کرد رفتم بالا تیربرق یهوی تیربرق شکست افتاد فردار کردم بد اون رفتم بالا ردخت سه تا درخت کنار هم بودن گاو نر داشت درخت ها را میشکست من میرفتم رو اون یکی درخت
حیوانات در خواب، اشاره به غرایز درونی خودمان دارند و گاو به غریزه ی کار و تلاش برای بقا اشاره دارد. این خواب از شما می خواهد تا نگرانی و استرس های مرتبط با معاش خود را آگاهانه کنترل و مدیریت کنید و اجازه ندهید که درگیری با این استرس ها، رشد و پیشرفت شما را دچار وقفه کند.
رقیه
۱ سال پیش
سلام . من متاهلم و جشن عروسی گرفتم ولی امروز بعد اذان صبح خواب دیدم دوباره عروسی گرفتم و از این عروسی بیشتر از جشن عروسی واقعی که گرفته بودم (تو خوابمم میدونستم که قبلا جشن گرفتم ) راضی بودم و خیلی هم خوشحال بودم و به شوهرم میگفتم این جشنمون بهتر از جشن قبلیمون هست
این خواب اشاره به اشتراکات و پیوند های فکری جدید شما در زندگی بیداری دارد. مثل شغل یا وارد شدن به محیط تحصیلی جدید. موقعیت هایی که همزمان مسئولیت های جدیدی را برای شما ایجاد می کنند اما پتانسیل موفقیت در این زمینه ها را خواهید داشت. این خواب از شما می خواهد تا ارزش این موقعیت های جدید را شناخته و از آن ها برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید.
رحیمی
۱ سال پیش
سلام شوهرم تووخواب دیده که برادر بزرگش با یه گاو شاخ دارو بال دار وارد خونه مادریشون میشه بردارش داشته میگفته که میخوام زمین مادریمونو بفروشم تقسیم کنیم الان مشتری داره از اون ور پسر برادرش میگفته بابا عجله نکن بد عید بهتر فروش میره در همین هین گاوه یهو یکم عصبی میشه خونه رو یکم گلی میکنه شوهرم میره سریع پاهاشو میگیره خواهر شوهرم شروع به تمیز کردن میکنه.برادر شوهرم عصبی میشه از کاره گاوه میره شاخو بالاشو میکنه شوهرم و خواهرش خیلی ناراحت میشن از این کار شوهرم گاو رو باخودش میره تو راه رو که یه جا ببنده حیونو میگه میدونست میخوایم بکشیمش با چسمای پر از اشک فقط نگاهم میکرد.میشه تعبیرشو بگید لطفا خیلی ناراحته
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت انسان هستند. گاو در خواب می تواند اشاره به غریزه و میل بقا داشته باشد. این خواب از فرد می خواهد تا این غریزه ی درونی را شناخته و اجازه ندهد که افراط و تفریط در بروز این غریزه، برای او ترس ها و استرس های غیر منطقی ایجاد کند.
Nazi
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید
من خواب دیدم چن گاو رو بستن به لوله و بهشون دائم شیر میدن اونقدر که گاوها از دهنشون شیر میریخت بیرون و زوری میخوردن و حال بدی داشتن و هیچ‌راهی برا گریز نداشتن و من ناراحت بودم که چرا با حیوون هم چین می کنن
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و طبیعت انسان هستند. گاو در خواب می تواند به دیدگاه های شما درباره ی کار و تلاش سخت در زندگی اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا توقعات غیر منطقی از خود نداشته و پیش از برنامه ریزی، پتانسیل درونی خود را در نظر بگیرید. این کار به شما کمک می کند تا از حداکثر توانایی خود برای رسیدن به خواسته هایتان استفاده کنید.
محمد
۱ سال پیش
در خاب دیدم مرغ خروس بسیار فراوان دارم
چند مرغی تخم گذاشته بودن که رویه اب شناور بود چند برگ درخت هم در اب بود
در ادامه خاب گاو دیدم ماده ای مریض و به زمین نشسته که با مادر زنم از او مراقبت میکردم
و دو گاو دیگر بود یکی چاغ ماده و دیگری نر معمولی با شاخ بلند سر بالا هردو حالت نیمه تهاجمی که قصت اسیب داشتند . به من مادرزنم و گاو به زمین افتاده .من همچین حسی داشتم گاوها پریشان بودن و به من چتری سفید دادن که جلو گاو باز کنم تا دیده نشوم از چشم گاو . چطر باز شد ولی خراب بود
گاو نر شاخ دار در اخور غذا گیر کرد و من زیاد باری نجات تلاش نداشتم دو پا جلو که جمعیتی جم شدن که نجاتش دهند . یک ناشناس نجاتش دارد
در ادامه نمیدانم به دنبال چه با ماشین رفتم در جاده ای خاکی که پرت گاهی در جلو بود سه متر که حصار شاخ برخ داشت در خاب از خاب بیدار شدم و ترمز و از کنار به سراشیبی رفتم
در انجا به من گفتند عروسی است عروسی دختره دختر خاله ام و من مشقول رقص با خوشی و دیگران دست میزدن که پسر دایی من هم به من ملحق شد و رقصید یک اهنگ شاد یک ملایم ویک شاد که همه شروع به گریه کردند و گفتند عروس دو ماه پیش فوت کرده و ما امروز براش عروسی گرفتیم . من هم به دیواری تکیه کرده وشروع به گریه با صدا نیمه بلند . اشک ریختم که داماد جلو عکس عروس نشسته بود و نگاه میکرد ناراحت ولی گریه نمیکرد . و صدایه مادر عروس که دختر خاله ام است امد با لحن ناراحت اما او را ندیدم که گفت الان باید چه بگویم .بگویم دامادم ایشالا یه جایه دیگه خشبخت بشی . و جماعت رفتند من بیدار شدم
نکته در مجلس عروسی زن ندیدم
زمان بیدار شدنم ساعت سه بود دقیق با دو سه دقیقه تفاوت
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودمان هستند. برای این که دلیل حضور دیگران را در خوب خود درک کنید توجه داشته باشید که فکر کردن به این اشخاص چه احساس، فکر یا خاطره ای ر در شما زنده می کند؟ این افراد چگونه می توانند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشند؟ حیوانات، زمانی که در خواب ظاهر می شوند اشاره به غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت انسان دارند. گاو در خواب می تواند به میل بقا و تلاش سخت در انسان اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا این غریزه ی درونی را شناخته و به تربیت و کنترل آن بپردازید. این کار به شما کمک می کند تا به گسترش زمینه های مختلف زندگی خود بپردازید.
امیر حسین ریاحی
۱ سال پیش
سلام
عزیزم من تو خواب دیدم که تو باغ خالم هستم و داریم یه گوساله سیاه رو با داییم داریم میبریم اون طرف خیابان که کلی گاه ماده سیاه مرده کنار دیوار باغ روبرو به ردیف کنار هم خوابانده بودن روی زمین که همشون هم مرده بودن بعد ما چندتا گاو رو پشت سر گذاشتیم تا به یه گاو سیاه و سفید رسیدیم که داییم بهم گفت این گاو مادر این گوساله هستش بعد شکم گاو رو با چاقو برید و همینطور که گاو روی زمین مرده بود این گوساله رفت توی شکم گاه یه دور زد و بعد همونجا داخل شکم گاو نشست انگار که شکم گاو شده بود لونه ای برای گوساله . ممنون میشم تعبیر این خواب رو بهم بگید
ممنون از سایت خوبتون
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت انسان هستند و گاو اشاره به میل طبیعی انسان برای بقا و تلاش برای افزایش منفعت و ثروت می باشد. این خواب از شما می خواهد تا این غریزه ی طبیعی در انسان را شناخته و اجازه ندهید که عدم کنترل و درک آن، موجب ایجاد احساس انزجار یا ناراحتی در افکار شما شود.
الی
۱ سال پیش
سلام، من چند تا خواب پشت سر هم دیدم.در یکی از خواب هام، به کسی علاقه مندم اما نه تا حالا بهش ابراز کردم نه کسی از احساسم خبر داره همیشه در حال فرار از این احساسم و سرکوبش میکنم.در خواب دیدم همین شخص به من پیام داده و طوری پیام نوشته که من عزیز او هستم.متولد ماه اردیبهشت هستن. در خواب بعدی، خواب دیدم در آب خوابیده ام و یکهو بیدار میشوم و پر از احساس ترس و ناشناخته ای هستم که اینجا کجاست و چرا دریا آنقدر کم عمق شده و تا دور دست ها آب هیچ عمقی نداره، در حین نگاه کردن به اطراف یک گاو نر سیاه بزرگی دیدم که او هم در آب افتاده اول فکر کردم مرده اما کم کم روی پاهایش ایستاد، از گاو ترسیدم و شروع کردم به دیدون و گاو هم مرا دنبال کرد، وارد خانه ای شدم که بسیار زیبا بود و صاحب خانه نبودم میخواستم از در خانه خارج شوم که صاحبان خانه پیدا شدن و مرا تهدید کردن و به بدنبالم افتادن. در خواب نمیدانم از کی و یا چرا اما پر از ترس بودم و داشتم فرار میکردم که از خواب بیدار شدم.
فردی که در خواب به او علاقه دارید سمبل انگیزه ها و اهداف شما در زندگی بیداری می باشد. این خواب از شما می خواهد تا آزادانه دست به انتخاب بزنید و ارزش های خود در زندگی را تعیین کنید. حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. گاو در خواب می تواند با نیروی روانی فرد برای کسب مهارت های جدید در زندگی بیداری اشاره داشته باشد. ممکن است در این زمان قدرت ریسک پذیری خود را از دست داده یا احساس کنید که در رسیدگی به امیال مرتبط با سمبل گاو دچار مشکل شده اید. این خواب از شما می خواهد تا قدرت های روانی خود را دست کم نگرفته از آن ها برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود استفاده کنید.
Moon
۱ سال پیش
خواب دیدم وارد صحرا شدم گله گاو و گوساله در حال چرا بودن. تعدادشون زیاد بود. اطراف صحرا همش سبزه بود. مسول گاوا هم یکی از اعضای خانوادم بود.
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل غرایز موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. گاو در خواب می تواند با غریزه ی کار کردن، قدرت و میل به بقا مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا این غرایز را شناخته و آن ها را دست کم نگیرید. این کار به شما کمک خواهد کرد تا مهارت های خود را در زمینه های مختلف زندگی گسترش داده و به اهداف خود دست پیدا کنید.
Mohssssen
۱ سال پیش
در خواب دیدم ک دو تا حیوان وحشی یکیش نفهمیدم چی بود ولی یکیش گاو زرد رنگی بود (لاغر)با سرعت میخاستن از در حیاطمون خارج میشدن.گاو وحشی نتونست خارج بشه ولی اون یکی تونست خارج بشه
اگه میشه اینو بگید
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم، سمبل غرایز درونی خودمان هستند. گاو در خواب می تواند با سمبل قدرت و تلاش مرتبط باشد. این خواب از شما می خواهد تا این غرایز را در درون خود شناخته و اجازه ندهید که افراط در بروز آن ها یا سرکوبشان، باعث ایجاد ناراحتی و نگرانی در درون شما شود.
بدون نام
۱ سال پیش
در خواب دیدم یه گله گاو وارد خونمون میشه که همه گوساله همراه خود دارن .گاوهای دورنگ با هیکلهای درشت
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنید سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت انسان هستند. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که نگرانی ها روزمره ی شما درباره ی محیط شغلی یا کسب پول، باعث از بین رفتن آرامش و امنیت روانی شما شود.
امین
۱ سال پیش
خواب دیدم یک گاو بزرگ یک ادمو داشت قورت میداد.که اون مرد عینکی از تو دهن گاو خودشو نجات داد اومد بیرون و رفت
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت خودمان هستند. زمانی که حیوان به شکلی وحشی ظاهر می شود یعنی کنترل یکی از غرایز خود را از دست داده ایم. این خواب از شما می خواهد تا با دقت نظر و روشن بینی، این خشم یا طغیان درونی را شناخته و به شناخت و کنترل غرایز خود بپردازید.
محمد
۱ سال پیش
سلام خسته نباشید.من تو خواب دیدم که یه گاو زردی داییم خریده و به گاوهای بابا بزگم حمله میکنه از اون طرف گاوهای بابا بزرگم یکیش فرار میکنه ولی یکیش خیلی بزرگ و سیاه هست که من میرم جلوش دیگه تکون نمیخوره یه هو از خواب پریدم
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنید اشاره به غرایز مختلف موجود در شخصیت انسان هستند. گاو می تواند با مفاهیمی مثل کار کردن، تلاش و میل فرد برای کسب ثروت مرتبط باشد. زمانی که حیوانات در خواب مبارزه با یکدیگر هستند، یعنی نوعی تناقض یا درگیری درونی در رابطه با غرایز به وجود آمده و ذهن شما را به خود مشغول ساخته است. این خواب از شما می خواهد تا غرایز مرتبط با گاو را شناخته و اجازه ندهید که عدم کنترل و شناخت شما موجب بروز ترس و وحشت و از بین رفتن زحمات شما شود. شما هم اکنون در حال درک این موضوع هستید که شناخت و کنترل غرایز به شما کمک خواهد کرد که از نیروهای درونی خود در جهت مثبت تری استفاده کنید.
زهرا
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم در خانه ی عمو پیش زن عمو و دخترعموهام سر شیرابی مشغول شستن ظرف هستم که درحیاط انها گاوهای بسیار چاق و قهوه ای تیره رنگی هست یکی از این گاو ها وحشی شد و دنبال من و دوتا دخترعموهایم افتاد انها از من جدا شدند و من راهم را عوض کردم گاو دنبال من افتاد و از هرراهی سعی به رسیدن به من داشت و دخترعموهام وقتی دیدند خلاص شده اند خیلی راحت ایستاده و صحبت و بگو بخند میکردند که در این حین گاو به من نزدیکتر میشد و میخواست به من برسد که از خواب بیدار شدم
حیواناتی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل غرایز مختلف موجود در رفتار و شخصیت انسان هستند. انسان هایی که در خواب مشاهده میکنید نیز سمبل ابعاد مختلف درونیات و شخصیت شما هستند. زمانی که حیوانات به شکلی وحشی یا منزجر کننده ظاهر می شوند، نشان دهنده ی این معناست که در کنترل و شناخت غریزه ی مرتبط با آن حیوان دچار مشکلاتی شده ایم.
گاو در خواب می تواند با مفاهیمی مثل تلاش برای فعال بودن و کار کردن باشد. این خواب از شما می خواهد تا انگیزه های درونی خود را شناخته و اجازه ندهید که افراط یا تفریط در زمینه ی فعالیت و کار، چه جسمی چه روانی باعث تاثیر منفی بر روی عملکرد شما شود.
ساها
۱ سال پیش
با سلام خواب دیدم با تعدادی مردم در دشتی بودیم که دیکدفعه عده ای گاو به حالت رم کرده و وحشی از فکر میکنم از زمین بیرون اومدند شروع کردن به دویدن به طرف ما ماهم دویدم که به ما آسیب نزنند دیدیدم اگه به بدویم به ما میرسند به ما آسیب میرسند گفتم بخوابیم خوابیدیم تا مارو نبینند در همون حال از خواب بیداد شدم
لطفا خواب بنده رو تعبیر کنید
انسان هایی که در رویا مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف فکر و شخصیت شما هستند. حیواناتی که در رویا مشاهده می کنیم، اشاره به غرایز اولیه ی موجود در انسان هستند. زمانی که حیوانات به شما حمله می کنند، به این معناست که ممکن است هم اکنون و در زندگی بیداری، از رو به رو شدن با این غرایز واهمه داشته باشید یا سعی در سرکوب آن ها داشته باشید. هر حیوان با دسته ای از غرایز مرتبط است. گاو می تواند اشاره به تلاش و قدرت طلبی اشاره داشته باشد. این رویا از شما می خواهد تا امیال خود را شناخته و به جای سرکوب، سعی خود را در کنترل آن ها به خرج ببرید. با کنترل این دسته از غرایز می توانید از آن ها برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنید.
بهااار
۱ سال پیش
سلام وقتتون بخیر
خواب دیدم بامادرم تو کوچه قدم میزدیم یه مار خیلی طویل و بزرگ از جلومون رد شد.داشتیم آروم میرفتیم مارونبینه که ته کوچه یه گاو فربه دیدم درحالیکه نیمی ازمار به اون بزرگی رو قورت داده بودولی هنوز نیمی دیگش بیرون از دهنش بود.بعدحالم بدشد و از خواب پریدم.درضمن خواهرم کنار اون گاو بود.
پیشاپیش از پاسخگوییتون سپاس
انسان هایی که در رویا مشاهده میکنیم، سمبل ابعاد مختلف شخصیت و افکار ما هستند. همچنین حیوانات می توانند به غرایز بدوی موجود در انسان اشاره داشته باشند و هنگامی که با حیوانی خاص رو به رو میشویم، یعنی در حال شناخت ابعاد مثبت و منفی یکی از غرایز خود هستیم. غریزه ای که می توانیم آن ها را کنترل کرده و از آن در جهت مثبت و رسیدن به اهداف خود استفاده کنیم. مار می تواند به احساس خطر شما یا بدبینی و نگرانی شما درباره ی ایده یا اتفاقی خاص اشاره داشته باشد. در نقطه ی مقابل، گاو راه حل شما برای رو به رو شدن با این نگرانی خاص می باشد. این رویا از شما می خواهد تا از مشکلی که به وجود آمده دچار ترس نشوید و احساس ضعف نکنید. همان طور که گاو در رویای شما ظاهر شده، یعنی این که هنوز راه حل و ایده های خلاقانه ای برای برخورد با ناراحتی به وجود آمده دارید. گاو با تلاش و خلاقیت و اعتماد به نفس مرتبط است. هم اکنون زمانی است که باید به مهارت ها و تجاربی که در طول زندگی خود کسب کرده اید اعتماد کنید. شما همواره ضعیف و وابسته نخواهید ماند و زمانی فرا می رسد که باید خود را در زندگی اثبات کنید. و شاید هم اکنون بهترین زمانی باشد که می توانید توانایی های خود را به دیگران نشان دهید.
م.د
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم که یک نفرچندگاوزشت و وحشی دریک ماشین به طرف خونه مااورد وگفت ازفردابایدبرای این گاوها غذاتهیه کنیدبعدچندتاازانهارابه خانه مااوردمن خیلی میترسیدم مثل یک حمله اومده بودن وخیلی خشمگین وترسناک بودن لطفاتعبیرشوبرام بگین
حیواناتی که در رویا مشاهده میکنیم سمبل غرایز بدوی موجود در انسان هستند. انسان تنها موجودی است که می تواند با شناخت غرایز خود به رام کردن آن ها پرداخته و از آن ها در جهت منفعت خود کمک بگیرد. گاو های وحشی می تواند به ترس درونی شما از عدم کنترلی که بر روی برخی غرایز خود احساس می کنید اشاره داشته باشد. شما در حال آموختن این موضوع هستید که عدم کنترل بر رفتار های شخصیت چگونه می تواند بر منفعت شما تاثیر منفی بگذارد. این رویا پیامی از جانب ناخودآگاه شماست مبنی بر این که درونیات و غرایز و تمایلات خود را شناخته و با پذیرفتن آن ها اجازه ندهید که از کنترل شما خارج شده و بر علیه شما عمل کنند و در صورتی که از کنترل شما خارج شدند مسئولیت کار های خود را قبول کنید.
فاطمه
۱ سال پیش
سلام.
من خواب ديدم رفتم آرايشگاه تا خودمو براي عروسيه يکي از بستگانم آماده کنم.ولي چون نوبتم نشده بود تصميم ميگيرم همونجا بخوابم بعدش يدفعه چشمم ميوفته به يه گاو سياه.ماده.خيلي ترسيدم ولي نميتونستم از جام بلند شم و فرار کنم انگار سست شده بودم.بعدش گاوه مياد به طرفم و با لبخند از روم رد ميشه بدون اينکه آسيبي بهم بزنه.درحالي ک فکر ميکرم شايد منو له کنه.
بنظر شما تعبيرش چي ميتونه باشه؟
شما در این زمان در حال آماده سازی خود برای پذیرش یک موقعیت جدید، تفکر یا عقیده ی خاص هستید. حیواناتی که در رویا مشاهده می کنیم سمبل بخشی از غرایز اولیه ی ما هستند که سعی در کنترل و شناخت آن ها داریم. گاو می تواند با قدرت و زراعت و کسب منفعت های روانی و فکری مرتبط باشد. رنگ سیاه گاو می تواند نشان عدم شناخت شما نسبت به این غریزه ی خاص باشد. ممکن است در این زمان و در زندگی بیداری با این پرسش رو به رو باشید که دلیل حضور شما در این موقعیت جدید، مثل شغل یا محیط تحصیلی جدید چیست؟ نحوه ی تعامل شما با دیگران چگونه و بر اساس کسب چه منافعی می باشد؟ این رویا از شما می خواهد تا خود را قربانی کسب منافع نکنید و از طرفی دیگر، حقوق خود را به سادگی تسلیم نکنید.
.
۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم با یکی از دوسام داریم با یکی از دوسای دیگم دعوا میکنیم بعد یهو گاو ظاهر شد و ب من حمله کرد من فرار کردم و رفتم تویه خونه و اون به در خونه شاخ میزد ولی من اصلا ترسی نداشتم
تعبیرش چی میشه؟
این رویا می‌تواند نمادی از احساسات غیر قابل کنترل شما را نشان دهد.
ادينه
۱ سال پیش
سلام
من خواب ديدم با دوستام تو يك جنگل هستم و يك عالمه گاو حمله ميكنن ك بيشترشون سياه و شاخ دار بودن و ما وسط گاوا قرار ميگيريم اونم با سرعت از كنارمون رد ميشن و من با دست هدايتشون ميكردم ك به ما نخورن
و هيچكدوم اسيب نديديم
تعبيرش چي ميشه؟؟
سعید
۱ سال پیش
باسلام
من خواب دیدم که خونه پدریزرگم تو شهرستان هستم و یه گوساله زرد رنگ بهم حملکه کرد و میخواست با سر بهم ضربه بزنه که سرشو محکم گرفته بودم و تونستم بزنمش زمین و آرومش کنم.
ممکنه تعبیرشو به من بگین؟
ممنوکم ازتون
این رویا می‌توان ناشی از احساس خطر در رابطه با فردی آشنا در اطرافتان باشد. نگران نباشید به زودی بر این ترس غلبه خواهید کرد.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۸۸
در انتظار بررسی: ۰
مهراد
۸ روز پیش
سلام وقت شما بخير
من ديشب خواب ديدم يه گاو سياه و چاق سر يه چهارراه شلوغ وايساده
نميدونم چي شد يه چند ديقه گذشت باز اومدم سر چهارراه ديدم رفيقم با ماشينش با همون گاو تصادف كرده
همه مردم و قصابا همه ميگفتن اون مقصره ولي اون هي ميگفت كه مقصر نيست
و واقعا پول غرامتش رو نداشت بعد من داشتم به گاو دقت ميكردم ديدم تكون خورد گفتم عه زندس
گاو بيدار شد ميخاست بايسته از اونور افتاد انگار يه دست و پاش شكسته بود
البته كسي هم ب من و گاو توجهي نكرد همه باز داشتن داد و هوار ميكردن
هيچ خوني هم نريخته بود
ممنون ميشم تعبير كنيد
باتشكر از سايت خوبتون
خواب دیدن گاو، نمادی از ماهیت منفعل و مطیع شماست. از دیگران بدون چون و چرا پیروی می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر غریزه‌های مادرانه یا تمایل به مراقبت کردن است. دوست‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. اینکه جزئی از جمعیت نیستید، یعنی حس می‌کنید حذف شده‌اید. تعبیر دیگر: نمادی از فردیت شماست. خودتان هستید و نمی‌هراسید که دیدگاه‌هایتان را بیان کنید (فریاد بزنید). اینکه دیگران بی‌اعتنایی می‌کنند، یعنی از عمل‌تان خشنود نیستید.
Ad
۹ روز پیش
سلام‌خواب دیدم ی گاو نر سیاه وحشی ک خیلی عصبی بود رفتم نزدیکش یجوری بهم فهموند ک اینجای سرمو بخارون
خواب دیدن نرگاو، نمادی از سرسختی، اراده‌ی قوی، قدرت و نیرومندی است. ممکنست بگوید زمانش رسیده است که ایستادگی کنید و تهاجمی‌تر باشید. تعبیر دیگر: بیانگر زندگی غنی، ثروتمند و فراوانی است. لازمست بیاموزید در موقعیتی، سازش کنید؛ یا می‌تواند جناسی از چیزی باشد که