تعبیر خواب کنده شدن ناخن

با تعبیر خواب کنده شدن ناخن، تعبیر خواب افتادن ناخن، تعبیر خواب شکستن ناخن و تعبیر خواب ناخن شکسته همراه ما باشید.
تعبیر خواب کنده شدن ناخن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – از دیدگاه معبرین غربی تعبیر خواب ناخن نشانه دفاع و محافظت از بیننده خواب در برابر مشکلات است. همانگونه که برخی از حیوانات با استفاده از ناخن‌های خود در برابر حمله دیگر حیوانات از خود حفاظت می‌کنند دیدن این گونه خواب‌ها می‌تواند سمبلی از مقابه در برابر سختی‌ها باشد. بنابراین رخ دادن هر گونه رویدادی در مورد ناخن (کنده شدن، شکستن، افتادن و…) احساس ضعف یا قوت بیننده خواب در مواجه با مشکلات را بیان می‌کند.

 

تعبیر خواب ناخن گرفتن ابن سیرین - تعبیر خواب افتادن ناخن دست ابن سیرین - تعبیر خواب ناخن مرده - تعبیر خواب افتادن ناخن شست دست

 

بنر-هومکا-ستاره

تعبیر خواب کنده شدن ناخن

معبرین غربی می‌گویند: دیدن افتادن و یا کنده شدن ناخن در خواب احساس ناتوانی در برابر تهاجمات است. حس ضعیف بودن و بی دفاع شدن در خواب خود را به صورت کنده شدن ناخن نشان می‌دهد. ناخن کنده شده هشداری برای مراقبت از سلامتی است.

 

تعبیر خواب شکستن ناخن

آنلی بیتون می‌گوید:
  • دیدن ناخن‌های شکسته در خواب، نشانه بیمار شدن و شکست خوردن در حرفه خود است.
  • اگر خواب ببینید که ناخن‌هایتان شکسته است، به این معنا است که در انجام کاری دچار شکست می‌شوید.
شکستن ناخن در خواب اشاره به از دست دادن موقت اعتماد به نفس بیننده خواب دارد. تجربه ناخوشایند انتظار برای بدست آمدن تصویری خوب از خود فرد، از دیگر نتایج دیدن این خواب است.
این خواب می‌گوید شما نباید کاری را که توانایی انجام آن را ندارید بپذیرید. با پذیرش این مسئولیت نه تنها به دیگران خدمت نمی‌کنید بلکه احترام خود نزد انها را هم از دست می‌دهید.
شکستگی ناخن دیگران در خواب نشانه ایجاد مشکلات موقت در روابط اجتماعی است.
اگر در حال تماشای شکسته شدن ناخن‌ هستید، نشانه خوبی است. شما به لطف تلاش و صبر به نتایج قابل توجهی خواهید رسید.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
dreammoods.com
checkmydream.com

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo