تعبیر خواب کفن – کفن کردن مردگان در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب کفن، تعبیر خواب کفن در آوردن از مرده و تعبیر خواب کفن کرده مرده و جسد همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر گران قدیمی در مورد دیدن کفن در خواب تعابیر مختلفی را بیان کرده‌اند که با توجه به نوع خواب متفاوت است ابن سیرین دیدن کفن کردن مردگان در خواب را نشانه ای از بدست آوردن مال حرام می‌داند.
لازم است بدانید تعبیر خواب مرده بشارتی است برای دیدار با دوست یا مهمان. چهره و رخسار شاد شخص مرده هم برای شخص بیننده خواب خوب است و هم برای شخص متوفی که نشانه ای از در آرامش بودن روح مرده است.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب کفن پوشیدن زنده - تعبیر خواب زنده در کفن - تعبیر خواب کفن خریدن - تعبیر خواب کفن هدیه گرفتن - تعبیر خواب کفن پوشیدن ادم زنده

 

تعبیر خواب کفن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب دیدید که برای مرده کفن درست می‌کردید و آن شخص آشنا بود نشانه رنج و بلا خواهد بود.
 حضرت دانیال گوید: اگر به خواب بیند که بمرد و همه بر وی بگریستند تا وقتی که وی را بشستند و با کفن در گور کردند این همه، دلیل بر فساد دین بود
 حضرت امام جعفر صادق فرماید:
دیدن کفن مرده درخواب بر سه وجه است.
 1. مال
 2. ظاهرشدن مشکل
 3. فساد دین
آنلی بیتون می‌گوید: دیدن کفن در خواب، نشانه بیمار شدن و تحمل اضطراب و نگرانی مربوط به آن می‌باشد. کسادی در کار راه خواهد یافت، و توطئه افراد بد نیت به شما آسیب خواهد رساند.

 

تعبیر خواب کفن در آوردن

ابن سیرین: اگر مشاهده کردید که کفن از تن مرده ای در می‌آورید در دنیا در راه آن مرده قدم بر خواهد داشت.
 
ابراهیم کرمانی گوید:
 • اگر بیند کفن مرده ای معروف بکند، دلیل که در دنیا طریق آن مرده جوید، اگر عالم بوده باشد به علم. اگر مال دار به مال.
 • اگر بیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است.

 

مطالب مرتبط: تعبیر خواب جسد

تعبیر خواب کفن کردن مرده

محمد بن سیرین: اگر ببیند به مانند یک غسال مردگان را در کفن می‌کند بیانگر آن است که از شخص مرده مالی حرامی بدست می‌آورد و اگر بیننده خواب فرد فاسقی باشد منافق و بد دین خواهد شد.
 ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.
آنلی بیتون:
 • دیدن اجساد کفن پوش در خواب، نشانه بداقبالی و بدبختی است.
 • اگر خواب ببینید کفن از روی جسدی کنار زده می‌شود، نشانه آن است که مشاجرات و اختلافات به جدایی منجر خواهد شد.
 
منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب57 Comments
 1. سلام خواب ديدم ك يكي از فاميلمون داشت يمرده غسل مي داد بعدش كفتم ك اين كيه ي زني كفت ك اين تويي روزت رسيد بعد منو ي جايي بردن كفتن تو اينجا جاي قبرته و كفتم من هيج بيماري ندارم ك الان بميرم كفتن ك تو مريضي و اين روز خودته و اين قبر خودته الان اين خواب معنيش جيه

  • سلام! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. بازتابی ازین است که در زندگی تان چگونه عمل و رفتار می کنید. آنچه می انجامید و اینکه در خواب چه حسی دارید را در نظر گیرید، مهم است. نمایانگر جنبه ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنا باشد که مقصودتان را نمی رسانید (گنگ هستید). خودتان را خفه می کنید و از درون می کشید. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.

 2. درخواب دیدم که عموی مرده ام در خواب با کفن مرا دنبال میکند

  • ابتدا سلام! خواب‌تان یعنی از موقعیتی دوری می‌کنید که فکر نمی‌کنید مغلوب‌شدنی باشد (تسلیم می‌شوید؛ صورت‌مسأله را پاک می‌کنید). استعاره‌ای از شکلی از ناامنی است. گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. مسأله‌ای است که می‌کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی‌گیرید یا نمی‌پذیرد؛ همچنین، با ترس‌هاتان مواجه نمی‌شوید.

 3. سلام خسته نباشید

  مادرم دیشب خواب دیده همراه خواهرش در حال کفن کردن دو فرد بودن که ان دو فرد را هم میشناختند ولی انها را غسل نداده بودند و فقط در خانه ان دو نفر را کفن کرده بودند و بعد کفن کردن یکی از ان دو نفر دختر جوانی بود از جا بلند شده و زنده شده ولی یکی دیگر که خانوم میانسالی بود زنده نشد

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی حس می‌کنید از افراد پیرامون‌تان جدا شده‌اید. ممکنست به این معنا باشد که حس می‌کنید از نظر احساسی، تخلیه شده‌اید. گویای پایان چیزی است. همچنین، یعنی می‌کوشید احساسی یا جنبه‌ای از زندگی‌تان که آماده‌ی رویارویی با آن نیستید را پنهان کنید. تعبیر دیگر: حس فاصله گرفتن و جدا شدن می‌کنید. خارج از دسترس هستید. نمادی از مرگ یا انتهای چیزی است. تعبیر دیگر: می‌کوشید احساس یا جنبه‌ای از زندگی‌تان که آماده‌ی روبرویی با آن نیستید را مخفی یا سرکوب کنید.

 4. سلام من خواب دیدم که خونه مادر بزرگم طبقه بالاش تبدیل کرده بودیم بهیک جور غسال خانه و مردم جنازه هاشون رو میاوردن اونجا من اون جنازه ها رو غسل میدادم و داییم و بقیه کار هایه دیگه رو میکردن مثل کفن کردن و اینها وقتی کارمون تموم شد من کلی دستکش دیدم ولی موقع کار من دستکش نداشتم و حس خوبی نداشتم که دستکش ندارم و هی میگفتم میخوام چیزی بخورم یه جوریه با این دستا تا این که دایی دیگرم یسری خوراکی اورد که اونها رو خوردیم دور هم انگار خیلی هم خسته شده بودم اکن روز.

  • سلام! خواب‌تان یعنی حس می‌کنید از افراد پیرامون‌تان جدا شده‌اید. ممکنست به این معنا باشد که حس می‌کنید از نظر احساسی، تخلیه شده‌اید. گویای پایان چیزی است. همچنین، یعنی می‌کوشید احساسی یا جنبه‌ای از زندگی‌تان که آماده‌ی رویارویی با آن نیستید را پنهان کنید. تعبیر دیگر: حس فاصله گرفتن و جدا شدن می‌کنید. خارج از دسترس هستید. نمادی از انتهای چیزی است. تعبیر دیگر: می‌کوشید احساس یا جنبه‌ای از زندگی‌تان که آماده‌ی روبرویی با آن نیستید را مخفی یا سرکوب کنید. بیانگر روشی است که چیزها را مدیریت می‌کنید. مسأله‌ای را در دست دارید. تعبیر دیگر: ممکنست به معنای این باشد که توانایی‌های خلاقانه‌تان هنوز پنهان‌اند. لازمست جنبه‌ی خلاقانه را تأیید و ابراز کنید. از نظر احساسی، احساس خالی بودن و استرس می‌کنید. بازتابی ازین است که واقعا در حالت بیداری‌تان چه احساسی دارید.

 5. سلام ۱۶خرداد خواب دیدم که کفنی کردم برم بعد گفتم کفن را به غلامحسین میدهم که سال ۹۵مرده بود

  • سلام! خواب‌تان بیانگر پایان چیزی است. همچنین، یعنی می‌کوشید احساسی یا جنبه‌ای از زندگی‌تان که آماده‌ی رویارویی با آن نیستید را پنهان کنید. تعبیر دیگر: حس فاصله گرفتن و جدا شدن می‌کنید. خارج از دسترس هستید. نمادی از مرگ یا انتهای چیزی است. تعبیر دیگر: می‌کوشید احساس یا جنبه‌ای از زندگی‌تان که آماده‌ی روبرویی با آن نیستید را مخفی یا سرکوب کنید.

 6. سلام من خاب دیدم داخل یه کفنم بعد کفن کم کم دارم پاره میکنم بعد درش اوردم تعبیرش چیه

  • اگر کفنی در خواب‌تان ببینید، بیانگر مرگ یا پایان چیزی است. همچنین، یعنی می‌کوشید احساسی یا جنبه‌ای از زندگی‌تان که آماده‌ی رویارویی با آن نیستید را پنهان کنید. تعبیر دیگر: حس فاصله گرفتن و جدا شدن می‌کنید. خارج از دسترس هستید. نمادی از مرگ یا انتهای چیزی است. تعبیر دیگر: می‌کوشید احساس یا جنبه‌ای از زندگی‌تان که آماده‌ی روبرویی با آن نیستید را مخفی یا سرکوب کنید.

 7. سلام ظهرتون بخیر، ممنون میشم خوابی که خانومم زو تعبیر کنید،

  خانومم خواب دیده ، از پله های مارپیچ که سنگ سیاهی داشته با سرعت پایین میرفته و داخل مسجد نیمه ساز شده.

  داخل مسجد نشسته و پیکر شهدای گمنام کفن پوش رو روی پاشون میزارن و یکی برمیداره و کفن رو کنار میزنه و اسم شهید رو میخونه،

  یکی از جنازه های کفن پوش خالشون بوده که حدودا ۶ ماه پیش فوت شدن، جنازه رو از روی پاشون برداشتن و کنار گذاشتن و کفن رو کنار زدن و صورت خالشون رد دیدن که خیلی چاق و سرحال و خندان فقط به ایشون نگاه میکرده و میخندیده.

  با اینکه دخترخالشون اومده بالاسر جنازه مادرش، ولی بازم خالشون فقط به ایشون نگاه میکرده میخندیده که از حال رفتن و بیهوش شدن، و دو نفر اومدن ایشون رو کشون کشون از مسجد بیرون انداختن. ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

  • هرچند ممنکست خواب‌تان کابوس بوده باشد؛ اما بخش‌های مهمش: خواب دیدن اینکه از پله‌ها پایین می‌آیید، بیانگر فکرهای سرکوب‌شده‌ی شماست. در ضمیر ناخودآگاهتان عقب می‌روید. به مانع‌هایی اشاره دارد که در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. اگر از پایین رفتن از پله می‌ترسید، یعنی می‌ترسید با احساسات و فکرها سرکوب‌شده‌تان روبرو شوید. اینکه داخل مسجد هستید، یعنی به دنبال روشن‌نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم‌تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. شاید اشتباه‌هایی در گذشته کرده‌اید که شما را در مسیر رسیدن به هدف‌هایتان، دور نگه داشته‌اند. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنی باشد که مسیر زندگی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید؛ درباره‌اش و درباره‌ی اینکه به کجا می‌رود، بحث می‌کنید. آنچه می‌خواهید بینجامید را دوباره ارزیابی می‌کنید. تعبیر دیگر: نمادی از ایمان، باورهای مذهبی شخصی و خدایی بودن شماست. بیانگر حس اجتماعی است. اگر ببینید که پارچه‌ی کفن روی تابوتی یا شخص مرده را بلند کرده‌اید، بیانگر اخبار بد، داغداری، یا اندوه است. جسد، بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنی باشد که مقصودتان را نمی‌رسانید. خودتان را خفه می‌کنید و از درون می‌کشید. خنده، یعنی لازمست تکلیف مسأله‌هایتان را روشن کنید و رهایشان کنید بروند.

 8. سلام وقت بخیر خواب دیدم ک بابام حالش بد بود ولی زنده بو دورش کفن پیچیده بودن مثل این بود که بدنش سوخته یا یه بیماری گرفته ولی خالش خیلی بد بود ممنون میشم زود تعبیرشو بهم بگید خسته نباشید

  • خواب دیدن پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. اینکه ایشان ناخوش هستند، بیانگر آشفتگی و مشکل در زندگی‌تان است. ممکنست اشاره‌ای به بخشی از شما باشد که نیاز به شفا دارد. شاید از اینکه احساس ناراحتی و قربانی بودن می‌کنید، لذت می‌برید. باید این عمل را متوقف کنید و دست از تأسف خوردن به حال خودتان بردارید! اگر کفنی در خواب‌تان ببینید، بیانگر مرگ یا پایان چیزی است. همچنین، یعنی می‌کوشید احساسی یا جنبه‌ای از زندگی‌تان که آماده‌ی رویارویی با آن نیستید را پنهان کنید. تعبیر دیگر: حس فاصله گرفتن و جدا شدن می‌کنید. خارج از دسترس هستید. نمادی از مرگ یا انتهای چیزی است. تعبیر دیگر: می‌کوشید احساس یا جنبه‌ای از زندگی‌تان که آماده‌ی روبرویی با آن نیستید را مخفی یا سرکوب کنید.

 9. باسلام

  یک خانم ازبستگان نزدیک ۴ماه میشه فوت شده ومن۳بارشده خواب می بینم که مرده کفنس رانجس کرده وازتنهافرزندش تقاضای تعویض کفن رومیکنه وفرزندش کفن روعوض میکنه درضمن این خانم نامادری بوده وچندفرزنددیگه تحت اختیارداشته میخواستم ببینم تعبیرخوابم چیست

 10. سلام.چند شبه دارم خواب میبینم که شهید داریم کفن میکنم ویادارن تشیع میکنن چندتا شهید هستن هروقت خواب میبینم.و دیشبم خواب دیدم که عموم که قبلا شهید شده دوباره شهید شده و خودمون داریم میبریم خاکش کنیم.تعبیرش چیه.این حتما یه چیزی نشونه ایی هست که چند شبه دارم اینجوری میبینم

  • شهید، بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنی باشد که مقصودتان را نمی‌رسانید (گنگ هستید). خودتان را خفه می‌کنید و از درون می‌کشید. اگر کفنی در خواب‌تان ببینید، بیانگر مرگ یا پایان چیزی است. همچنین، یعنی می‌کوشید احساسی یا جنبه‌ای از زندگی‌تان که آماده‌ی رویارویی با آن نیستید را پنهان کنید. تعبیر دیگر: حس فاصله گرفتن و جدا شدن می‌کنید. خارج از دسترس هستید. نمادی از مرگ یا انتهای چیزی است. تعبیر دیگر: می‌کوشید احساس یا جنبه‌ای از زندگی‌تان که آماده‌ی روبرویی با آن نیستید را مخفی یا سرکوب کنید. دیدن آنکه مدت‌ها پیش شهید شده است، بیانگر موقعیت یا رابطه‌ی کنونی در زندگی‌تان است که شبیه ویژگی و مدل اوست. ممکنست این را بنمایاند که چگونه نیاز دارید به این رابطه یا موقعیت، اجازه‌ی مردن دهید و به آن پایان دهید.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور