اوقات شرعی قزوین

اوقات شرعی شهرستان های تاکستان، قزوین و آبیک از استان قزوین، اوقات شرعی قزوین

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی قزوین امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی قزوین به تفکیک شهرها

اوقات شرعی شهرستان های تاکستان، قزوین و آبیک از استان قزوین

 

اوقات شرعی تاکستان

اذان صبح به افق تاکستان
۰۵:۴۰:۲۹
 
طلوع افتاب به افق تاکستان
۰۷:۱۲:۱۷
 
اذان ظهر به افق تاکستان
۱۲:۰۵:۲۶
 
غروب آفتاب به افق تاکستان
۱۶:۵۷:۱۷
 
اذان مغرب به افق تاکستان

۱۷:۱۶:۳۲

 

اوقات شرعی قزوین

اذان صبح به افق قزوین
۰۵:۳۹:۳۱
 
طلوع افتاب به افق قزوین
۰۷:۱۱:۳۵
 
اذان ظهر به افق قزوین
۱۲:۰۴:۱۲
 
غروب آفتاب به افق قزوین
۱۶:۵۵:۳۰
 
اذان مغرب به افق قزوین

۱۷:۱۴:۴۹

 

اوقات شرعی آبیک

اذان صبح به افق آبیک
۰۵:۳۹:۳۲
 
طلوع افتاب به افق آبیک
۰۷:۱۱:۳۷
 
اذان ظهر به افق آبیک
۱۲:۰۴:۰۹
 
غروب آفتاب به افق آبیک
۱۶:۵۵:۲۳
 
اذان مغرب به افق آبیک

۱۷:۱۴:۴۲


ستاره
Logo