اوقات شرعی زنجان

اوقات شرعی ابهر و اوقات شرعی زنجان

اوقات شرعی بوشهر

ستاره | سرویس عمومی –  اوقات شرعی زنجان امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ – 2020 December 08 تمامی شهرستان های استان

اوقات شرعی زنجان به تفکیک شهرها

اوقات شرعی ابهر و اوقات شرعی زنجان

 

اوقات شرعی ابهر

اذان صبح به افق ابهر
۰۵:۴۲:۳۵
 
طلوع افتاب به افق ابهر
۰۷:۱۴:۲۸
 
اذان ظهر به افق ابهر
۱۲:۰۷:۲۶
 
غروب آفتاب به افق ابهر
۱۶:۵۹:۰۶
 
اذان مغرب به افق ابهر

۱۷:۱۸:۲۲

 

اوقات شرعی زنجان

اذان صبح به افق زنجان
۰۵:۴۶:۱۱
 
طلوع افتاب به افق زنجان
۰۷:۱۸:۴۶
 
اذان ظهر به افق زنجان
۱۲:۱۰:۱۷
 
غروب آفتاب به افق زنجان
۱۷:۰۰:۲۹
 
اذان مغرب به افق زنجان

۱۷:۱۹:۵۵


ستاره
Logo