تعبیر خواب قیچی – دیدن قیچی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب قیچی می‌تواند اشاره به قاطعیت و کنترل زندگی بیداری بیننده خواب داشته باشد. در برخی موارد قیچی در خواب نشانه جدایی، خشم و یا زبان نیشدار است.
ستاره | سرویس سرگرمی – معبرین غربی به مانند آنلی بیتون تعبیر خواب قیچی را نشانه بدشانسی و بد اقبالی می‌داند در صورتی که مطیعی تهرانی تفسیری کاملاً متفاوت با این معبرین بیان کرده است. مطیعی تهرانی قیچی را مصداق زن و شوهری می‌داند که با چیدن، فتنه و تفرقه در وجود دیگران می‌اندازند البته معبرین دیگر نیز در مورد قیچی تعابیری را آورده‌اند که در ادامه و در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره به آن‌ها خواهیم پرداخت.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب قیچی ابن سیرین - تعبیر خواب کوتاهی موی سر زن - تعبیر خواب آرایشگاه رفتن - تعبیر خواب بریدن لباس با قیچی
 
تونی کریسپ در کتاب فرهنگ تفسیر رویا می‌گوید:
تعبیر خواب قیچی: اظهار نظرهای گزنده و تند، بدبینی، زبان نیشدار، خشم، خودخواهی، گاهی به استقلال و جدایی اشاره می‌کند. چنانکه قیچی بند ناف فرزند را از مادر جدا و مستقل می‌کند، مرگ، بریدن بخشی از زندگی فرد، بریدن و قطع ارتباط با شخصی دیگر، قطع ارتباط با احساسات خویشتن
 
 • خواب دیدن اینکه از قیچی استفاده می‌کنید بیانگر قاطعیت و کنترل در زندگی بیداری تان است. شما نیاز دارید از شر چیزی در زندگی‌تان خلاص شوید. این رویا بیانگر توانایی شما برای بریدن چیز‌ها یا پای آدم‌ها از زندگی تان است. شاید شما در موقعیت‌هایی در زندگی  زیادی گستاخانه رفتار می‌کنید.
 • دیدن یک جفت قیچی در خوابتان بیانگر این است که تمرکز شما روی چندین موضوع مختلف است.

 

تعبیر خواب قیچی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری فتنه انگیز و تفرقه انداز و موجب نفاق و جدایی. قیچی را اگر در خواب در دست داشته باشید یا اگر در دست دیگری ببینید تعبیری متفاوت دارد ولی به هر حال بیننده خواب یا عامل است یا معلول.
 
ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قیچی، شخصی است که چیزها را قسمت می‌کند.
 
امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب قیچی عبارت‌اند از:
 1. مردی تقسیم کننده
 2. مردی اصیل و نجیب
 3. دوستی موافق و سازگار
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • قیچی: سود
 • بریدن با قیچی: شما باکی از فقر ندارید
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • دیدن قیچی در خواب، نشانه بداقبالی است. زنان به همسران خود حسادت می‌ورزند و با آنان صادق نخواهند بود، عشاق از یکدیگر جدا می‌شوند، و بیهودگی بر افق افکار نقش می‌بندد.
 • دیدن قیچی شکسته در خواب، نشانه روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است و همچنین جدایی از نزدیکان.
 • گم کردن قیچی در خواب، علامت آن است که از کارهای نامساعد دوری خواهید کرد.

 

تعبیر خواب قیچی تفتین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: قیچی تفتین و فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه است و چنانچه در دست دیگری باشد خواب شما خبر می‌دهد که در مورد شما دو نفر متفقاً فتنه می‌کنند. اگر در دست شما باشد این شما هستید که به کمک دیگری فتنه می‌کنید و نفاق به وجود می‌آورید. مثلاً با کمک همسرتان یا خواهر و برادرتان. ممکن است این کار عمدی نباشد ولی به هر صورت هست. این تعبیر در صورتی است که قیچی محور خواب باشد ولی اگر محور نباشد اثر کلی ندارد.

 

تعبیر خواب تیز کردن قیچی

لوک اویتنهاو می‌گوید: تیز کردن قیچی: دعوا
 
آنلی بیتون: اگر خواب ببینید قیچی خود را تیز می‌کنید، نشانه آن است که می‌کوشید کاری برخلاف احساسات خود انجام بدهید.

 

تعبیر خواب قیچی زدن مو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زنی در خواب ببیند که گیسویش را قیچی کرده‌اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد که گیسویش قیچی شده و یا ببیند که قیچی را با گیسویش آشنا کرده‌اند خوب نیست زیرا آن زن بد نام می‌شود و مورد اتهام و افترا قرار می‌گیرد. این تعبیر فقط برای قیچی شدن است نه کوتاه شدن.

 

تعبیر خواب قیچی کردن ریش و سبیل

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی، یعنی به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه رسیدگی خواهی کرد.
 
تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی کسی سبیل تو را با قیچی اصلاح کرده است، تعبیرش خوب بوده و ضرر و زیانی به تو نمی‌رسد. ولی اگر ببینی هنگام اصلاح کردن، سبیل تو را بریده و از ته زده است، یعنی هیبت تو کمتر می‌شود.
 
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
تعبیرستان26 Comments
 1. سلام وقت بخیر
  خواب دیدم جلوی اینه گوش خودمو با قیچی بریدم بعد گوشمو گرفتم تو دستم یه طوری که انگار میخواستم به مامانم نشون بدم بعد خودم تو اینه دیدمش و ترسیدم انداختمش زمین با یه حالتی که انگار ناراحت بودم سرمو کج کردم اومدم پیش مامانم گفتم گوشمو بریدم مامانم گف درست میشه همون لحظه از خواب پریدم (خوابو ظهر دیدم و یه دختر کنکوریم) تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی به فکرهایی درباره ی خود درونی تان می اندیشید. چگونه خودتان را درمی یابید و چگونه می خواهید دیگران ببینندتان. ممکنست روی قوی کردن و تغییر جنبه هایی از شخصیت تان تعمق کنید. حاکی از قاطعیت و کنترل در زندگی تان است. لازمست از شر چیزی در زندگی تان خلاص شوید. گویای توانایی تان برای بریدن چیزها یا پای اشخاص از زندگی تان است. شاید در موقعیت هایی در زندگی تان زیادی گستاخانه رفتار می کنید. در زندگی تان دچار آشفتگی و مشکلاتی شدید هستید. می کوشید خود را از درد تحمل ناپذیری جدا کنید. لازمست به راهنمایی و کمک دیگران، پاسخ بیشتری بنمایانید یا آن را پذیراتر باشید. ممکنست خیلی به قضاوت و شهودتان اعتماد داشته باشید. لازمست بیشتر به آنچه گفته می شود، گوش فرا دهید. تعبیر دیگر: نمایانگر نابالغ بودن و نبود تجربه است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «دیدمش و ترسیدم» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

   • دیدمش و ترسیدم انداختمش زمین با یه حالتی که انگار ناراحت بودم سرمو کج کردم اومدم پیش مامانم گفتم گوشمو بریدم مامانم گف درست میشه همون لحظه از خواب پریدم (خوابو ظهر دیدم و یه دختر کنکوریم) تعبیرش چی میتونه باشه؟

    • در ادامه: احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی تان بیرونش کنید). لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید. حاکی از جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می کند.

 2. سلام و خسته نباشید..دیشب خواب عجیبی دیدم.یه صحنه ای مثل شرکت یا کارخونه بود و منم هیچ نقش خاص یا فرعی نداشتم و انگار فقط بیننده بودم…بعد یه مردی میاد و الکی میخواد خودشو به اونجا نفوذ بده..اونام بهش شک میکنن و میگن که باید مو هاتو با قیچی ببری چون شخصیت اصلی کچل بود و میخواست خودشو جای یه نفر جا بزنه…منم هیچ آشنایی با این افراد بیگانه نداشتم..فقط اتفاقات رو مشاهده میکردم..اونم برای اینکه لو نره بجا اینکه موهاش و کوتاه کنه، با قیچی کلشو مغز و چش و هرچی که داخل سرش بود رو میبره..وون صحنه اینقدر ترسناک و وحشت آور و چندش بود که با ترس رومو اونور کردم..کله نداشت اصلا چطور بگم کلش پاره شده بود و شکسته بود با قیچی…ولی هنوزم زنده بود من آون لحظه کم مونده بود از ترس قش کنم همون موقعام از خواب پریدم..هنوزم متعجبم فکر کنم خواب شوم باشه چون گفته شده قیچی بده..و درضمن من مجردم گفتم شاید تو خواب تاثیر داشته باشه…بیزحمت تعبیرش کنین ممنون

  • سلام؛ ممنون! گرچه تصور می کنم خوابتان به نوعی کابوس باشد و ازین رو دارای تعبیر ویژه ای نباشد؛ اما با وجود این: خوابتان نمایانگر تفکر مکرر و شیوه ی قدیمی انجام چیزهاست. علامتی از پیش بینی و عادت های تغییرناپذیر است. تعبیر دیگر: نمایانگر کار، بهره وری، انرژی و فعالیت و فعالیت شلوغ است. فردی هستید که می توانید چیزها را انجام شده تحویل بگیرید. نمایانگر قاطعیت و کنترل در زندگی تان است. لازمست از شر چیزی در زندگی تان خلاص شوید. نمایانگر توانایی تان برای بریدن چیزها یا پای اشخاص از زندگی تان است. شاید در موقعیت هایی در زندگی تان زیادی گستاخانه رفتار می کنید. تعبیر دیگر: تمرکزتان روی چندین موضوع مختلف است. نمایانگر نبود کنترل و قدرت در زندگی تان است. احساس می کنید در برخی موقعیت ها، کاملا بی یاور هستید یا قادر به تصمیم درست نیستید. آرام باشید!

 3. سلام من خواب دیدم پسری ک قبل بهش علاقه داشتم و به دلیل پنهون کاریاش و انحرافات اخلاقیش جدا شدیم تو خواب رو ب روم نشسته و لبخند میزد انگار سرشار از حس خوب بود از خنده هاش حس خوب میگرفتم ،انگار اون آدم بدی ک تو دنیای واقعی میشناسم نبود

  تا اینکه من مژه های ایشونو ک بلند بودن با دست گرفتم و با قیچی زدم !

  وقتی از خواب پا شدم هنوز اون حس خوب باهام بود!

  ممنون میشم تعبیرشو بگید.

  • سلام! خواب‌تان بیانگر بازگشت و وابستگی‌تان به هدف‌های ناتمام یا پروژه‌هایی که در گذشته لغو شده‌اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه‌تان عادی و باعشق است، یعنی هم‌اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه‌های گذشته‌تان را ادامه دهید. خواب‌تان، صرفا به زمینه‌های عاطفی هدف‌هایتان اشاره ندارد و می‌تواند پروژه‌های شغلی یا تحصیلی‌تان را شامل شود. بخاطر دستاوردها و تأیید تصمیم‌هایی که گرفته‌اید، خوشحالید. بخاطر چیزهای خوبی که برای دیگران انجامیده‌اید، پاداش خواهید گرفت. تعبیر دیگر: یعنی در جستجوی کسی یا چیزی هستید که شادتان سازد. بیانگر قاطعیت و کنترل در زندگی‌تان است. لازمست از شر چیزی در زندگی‌تان خلاص شوید. بیانگر توانایی‌تان برای بریدن چیزها یا پای اشخاص از زندگی‌تان است. شاید در موقعیت‌هایی در زندگی‌تان زیادی گستاخانه رفتار می‌کنید. می‌کوشید خودتان را به شیوه‌ای نهفته یا نامحسوس، بیان کنید. بیانگر خوش‌شانسی است.

 4. سلام وقتتون بخیر

  من خواب دیدم تو ی مکانی مانند سالن بزرگی که ی گروه دختر وپسر مشغول مطالعه بودیم بعد خواهرم منو صدا زد گفت فلانی میخواد بیاد سخنرانی و غذا هم میدن و گفت این قیچی و نوشمک از من بگیر تا من بیام،(بمن چتدتا قیچی و 7،8تا نوشمک نارنجی داد)من جای شبیه به مسجد یا نمازخونه بود منتظر بودم تا خواهرم بیاد وبعد تو این مدت یکی از همکلاسیام یواشکی چندتا از نوشمک هام گرفت و من دوباره ازش پس گرفتم، دیدم قیچی زیاد دارم اونا پخش کردن فقط یکی نگه داشتم و نوشمک هارو گذاشتم داخل کیفم،موقع پخش غذا، خواهرم ظرف همراهش بود بمنم گفت برو ظرف بیار من رفتم ظرف بیارم که دیدم ظرف برنج و مرغ دیشبم که دادن ی مقدار اضافه اومده نشستیم باهم اون برنج و گوشت مرغ خوردیم و قرار شد غذای الانم که گرفتیم ی مقدار بخوریم وهم داخل ظرفامون بریزم ببریم

  ممنونتون میشم تعبیربگید

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان با روح‌تان در تماس و سازگارید. لازمست درباره‌ی خاص بودن و فردیت‌تان بیشتر آگاه باشید. تعبیر دیگر: ضمیر ناخودآگاهتان ممکنست بکوشید توجهتان را به پیام مهمی که از تأییدش در زندگی‌تان سر باز می‌زنید، جلب کند. تمرکزتان روی چندین موضوع مختلف است. بیانگر امید، دوستی، تواضع، سخاوت، سرزندگی، اجتماعی بودن و طبیعت برونگرا است. بیانگر برانگیختگی احساس‌هاست. حس زنده بودن می‌کنید. ممکنست بخواهید افق‌هایتان را گسترش دهید و به جهت‌های نو و به علاقه‌های نو بنگرید. به دنبال روشن‌نگری و راهنمایی روحی هستید. چشم‌تان به اینست که خود را به طریقی بالا بکشید. با حمایت درست‌تر، دوباره در مسیر درست پا می‌گذارید. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که مسیر زندگی‌تان را مورد سؤال قرار می‌دهید؛ درباره‌اش و درباره‌ی اینکه به کجا می‌رود، بحث می‌کنید. ادامه‌ی خواب‌تان از «همکلاسیام» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 5. سلام دوست عزیز ممنونم بابت تعبیر

 6. سلام

  من خیاط پرده هستم و خواب دیدم پدرم به من میگه اون قیچی بزرگه حیف شد بردیم یه روستایی تیزش کنیم دعوا شد بعدش گم شد ؛ بعد منم هی غر میزدم چرا گمش کردین ؛ بعد که رفتیم یه آقایی داشت بنایی میکرد که دیدیم پیش اون افتاده رو زمین و برداشتمش

  • سلام! خواب‌تان ممکن است بازنمودی از شغل‌تان بوده باشد؛ وگرنه: خواب‌تان نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، لازمست بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. تمرکزتان روی چندین موضوع مختلف است. نیازست با خشم سرکوب‌شده یا خشم ابرازنشده روبرو شوید. با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: بیانگر تغییر است.

 7. سلام من خواب میدیدم تو کابینت آشپزخونم دو تا قیچی که برا مادر شوهرمه هست، و از شوهرم میخوام اون قیچی هارو برداره و به مادرش برگردونه، تعبیرش چی میتونه باشه،؟ در ضمن تو خواب خیلی احساس افسرگی و ناراحتی داشتم

  • خواب‌تان یعنی لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. یعنی نیاز به گرمی، غنای روحی و شفا دارید. ممکنست نمادی از مادری پرورش‌دهنده یا روشی باشد که با کسانی که دوستشان دارید رفتار می‌کنید (ازشان مراقبت می‌کنید). تعبیر دیگر: نمایانگر تحول است. چیزی جدید یا تغییر زندگی در حال رخ دادن است. تمرکزتان روی چندین موضوع مختلف است. نمی‌توانید ارتباط برقرار کنید. قادر نیستید علت مشکلات و پیامد تصمیم‌هایتان را ببینید (به چشم‌تان نمی‌آیند). افسردگان، خواب درباره‌ی افسردگی می‌بینند. به آنچه، شما را افسرده می‌کند توجه کنید و ببینید چگونه به زندگی‌تان مرتبط می‌شود!

 8. سلام من خواب دیدم که پسرعمم که متاهل هستن بهم گفت قیچی رو بهم بده،منم رفتم که یک قیچی بهش بدم دیدم که چندتا قیچی از چندنوع و متفاوت هستن و همه رو دستم گرفتم و دیدم داخل دستم قیچی ها بیشتر هم شدن حدود بیست عدد،و همشون رو بهش دادم.ممنونم تعبیرش رو بهم بگید

  • خواب‌تان یعنی از شما درخواست حمایت می‌شود؛ یا حمایت احساسی یا حمایت فیزیکی. تعبیر دیگر: مشتاقید باورهاتان را برای دستاوردی بزرگ‌تر بگذارید. یعنی کوشش‌هایتان برای ترکیب استعدادها و انرژی‌هایتان برای دستیابی به هدفی مشترک است. تمرکزتان روی چندین موضوع مختلف است.

 9. سلام.

  من خواب دیدم که با عمو رضا و مادربزرگ ام داشتیم از یه سراریزی پایین میرفتیم دوباره از همونجا اومدیم بالا ..بعد من رفتم پیش عمو جواد و زنش و دخترعموم..عمو جواد ام دوتا قیچی دستش بود و اونا رو به من نشون داد.. داشتن به خونه قدیمی (قبلا اونجا زندگی میکردن)عمو علی ام میرفتن و من هم باهاشون رفتم. بعد با زن عموم که حرف میزدم ..زن عموم گفت آره این دختر عموت همیشه لبشو گاز میگیره(با حرکت لبش اینو گفت)

  ممنون میشم تعبیرش بگید. ممنون بخاطر سایت خوبتون

  • خواب دیدن دیدن عموهایتان، بیانگر جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. اینکه روی سطح شیبدار بالا می‌روید، بیانگر مشکلات‌تان در دستیابی به هدفی است. نمادی از اراده و جاه‌طلبی شماست. اگر در بالا رفتن از سطح شیبدار موفق نیستید، یعنی قادر نیستید بر مشکلات‌تان غلبه کنید. هنوز مانع‌هایی سر راه شما هستند. اینکه از سطح شیبدار پایین می‌آیید، بیانگر بی‌ثباتی و نبود کنترل در زندگی‌تان است. دیدن یک جفت قیچی، یعنی تمرکزتان روی چندین موضوع مختلف است.

 10. سلام

  من خواب دیدم، موی دستم به اهن تبدیل شده، در خواب دلیلشو گفتم برای اینه که قرص اهن میخورم و با قیچی خیلی راحت داشتم اعن به ضخامت میخ رو برش میدادم.

  ممنون از سایت خوبتون.

  • خواب دیدن اینکه دست‌های مودار یا خشنی دارید، یعنی در ارتباط با دیگران، ملایمت ندارید. ممکنست خیلی گستاخ و آزاردهنده باشید. اینکه موهایش آهنی هستند، نمادی از خشونت، خشم، پرخاشگری، بی‌رحمی و تعارض است. جنبه‌ی مثبتش، ممکنست بیانگر قدرت، استقامت و اراده باشد. اینکه از قیچی برای بریدن‌شان استفاده می‌کنید، بیانگر قاطعیت و کنترل در زندگی‌تان است. نیاز دارید از شر چیزی در زندگی‌تان خلاص شوید. بیانگر توانایی‌تان برای بریدن چیزها یا پای اشخاص از زندگی‌تان است. شاید در موقعیت‌هایی در زندگی‌تان زیادی گستاخانه رفتار می‌کنید.

   • سلام من خواب دیدم که بایه قیچی شکسته میخواستم از خودم دربرابر سگ وحشی که بهم حمله میکرد دفاع کنم اخرشم سگه رو باهمون قیچی شکسته کشتمش و خیلی خوشحال شدم توی خواب تعبیرش چیه؟

    • خواب‌تان هشداری ازین است که کسی که تصور می‌کنید دوست شماست، از شما سوءاستفاده می‌کند. بیانگر قاطعیت و کنترل در زندگی‌تان است. لازمست از شر چیزی در زندگی‌تان خلاص شوید. بیانگر توانایی‌تان برای بریدن چیزها یا پای اشخاص از زندگی‌تان است. شاید در موقعیت‌هایی در زندگی‌تان زیادی گستاخانه رفتار می‌کنید. یعنی بر ضد غریزه‌تان یا احساسات درونی‌تان عمل می‌کنید.

1 2

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور