کاندیداهای سرشناس ریاست جمهوری 1400

در ادامه اسامی ۴۰ تن از کاندیداهای شناخته شده که طی این ۵ روز برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ثبت نام کردند را مشاهده می‌کنید.

کاندیداهای سرشناس ریاست جمهوری 1400

ستاره | سرویس اخبار – روز آخر ثبت‌نام‌ها شاهد ترافیک شخصیت‌ها در ساختمان وزارت کشور بودیم و چهره‌های اصلی انتخابات به ساختما سیاسی خیابان فاطمی آمدند.

در ادامه اسامی ۴۰ تن از کاندیداهای شناخته شده که طی این ۵ روز برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ثبت نام کردند را مشاهده می‌کنید.

 

کاندیداهای سرشناس ریاست جمهوری 1400

 

بنر-هومکا-ستاره

منبع: مثلث


ستاره
Logo