تعبیر خواب قناری؛ دیدن قناری در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب قناری، تعبیر خواب قناری زرد، تعبیر خواب آواز خواند قناری و تعبیر فرار کردن قناری به روایت معبرین اسلامی و غربی همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب قناری را برخی از معبرین اسلامی مانند مطیعی تهرانی نشانه رنج و بیماری دانسته و از طرفی دیگر معبرین غربی با استفاده از سمبل‌ها و نمادهای قناری، دیدن آن را در خواب نشانه شادی و سرگرمی بیان کرده‌اند. این تفاوت‌ها را می‌توان ناشی از در نظر گرفتن تفسیر نمادهای مختلف توسط معبرین اسلامی و غربی دانست. با تعبیر خواب قناری به گفته هر دو دسته تعبیرگران همراه مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره باشید.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

 
تعبیر خواب مرغان زینتی - تعبیرخواب قناری سفید - تعبیر خواب قناری ابن سیرین - تعبیر خواب قناری نارنجی - تعبیرخواب قناری سبز - تعبیر خواب جوجه قناری

تعبیر خواب قناری

 

تعبیر خواب قناری زرد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: قناری مرغ غم و رنج و مرغ بیماری است و رنجوری به خصوص اگر زرد یک دست باشد. اگر در خواب ببینید که قناری در قفس دارید که زرد است یا لکه ای زرد به بدنش دیده می‌شود با زنی بیمارگونه برخورد خواهید کرد و اگر قفس در خانه شما و متعلق به شما باشد زنی از متعلقان شما بیمار می‌شود. به هر حال دیدن قناری زرد یا با نشانی زرد رنگ در خواب خوب نیست و اگر زرد نباشد و شما آن را قناری بیانگارید تعبیر مرغان زینتی دیگر را دارد.

 

تعبیر خواب خواندن قناری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر قناری بخواند و شما در خواب از صدای او خوشتان بیاید غمین و اندوهگین می‌شوید.

 

تعبیر خواب فرار کردن قناری

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر قناری از قفس متعلق به شما بگریزد زنی بیمار می‌میرد.

 

تعبیر خواب قناری از نگاه معبرین غربی

 • تعبیر خواب قناری به گفته معبرین غربی نماد سرگرمی، آواز و موسیقی است. شنیدن چهچهه و صدای زیبای این پرندگان باعث محبوب شدن قناری در میان مردم گردیده است با این تفاسیر دیدن قناری در خواب نشانه‌های خوبی را به همراه خواهد داشت.
 • اگر در خواب قناری را دیدید که ساکت بود و آواز سر نماد نمی‌داد نشانه این است که حادثه ای برای شما رخ خواهد داد. این حادثه می‌تواند درگیری با همکارانی باشند که قصد تخریب شخصیتی شما را دارند.
 • دیدن تعداد زیاد و غوغای قناری‌ها در اطرافتان در خواب نشانه سرگرمی است. اگر از شنیدن صدای قناری در خواب لذت بردید بیانگر سالم بودن و تندرسی خانواده شماست.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید قناری در اطرافتان پرواز می‌کند، علامت آن است که ترسی بیمارگونه از آینده شما را در بر خواهد گرفت.
 • دیدن قناری بیمار یا مرده در خواب، علامت آن است که از حماقت افراطی شخصی رنج خواهید برد.
 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
globe-views.com18 Comments
 1. سلام.من دیشب خواب دیدم چنتا قناری از قفس اومدن بیرون گفتم چرا دوباره در قفس ها رو نبستم.ازشون پرسیدم شما میمیرین بیرون قفس نمیدونم چه جوابی دادن اما داشتن حرف میزدن من نمیفهمیدم.بعد ازشون اجازه گرفتم و در قفس ها رو بستم.در قفس ها رو که بستم شبیه اتاقی شد پر از قناری منم خوشحال اومدم بیرون.میشه برام تعبیر کنین.البته در واقعیت من قناری دارم

  • سلام! گرچه با توجه به اینکه خودتان دارای این پرنده هستید، این خواب می تواند دارای تعبیر خاصی نباشد؛ اما با وجود این: خوابتان یعنی حس می کنید در بیان تان محدود می شوید و ناگهان آزادی تان را از دست می دهید. ممکنست ناامیدی و معنویتی مهارشده را تجربه کنید. ممکنست حاکی از این باشد که حس پرنده ای زندانی را دارید. نمایانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: بیانگر پتانسیل تان برای نهایت شخصی است که می توانید باشید. گویای شادی و هماهنگی است. تعبیر دیگر: می تواند نشانگر تمایل تان برای یک رابطه باشد یا اینکه رابطه ای نو را شکوفا کنید.

 2. سلام من خواب دیدم از جلوی مغازه رد میشدیم که برادر کوچیکم بهانه کرد من اسباب بازی میخوام وقتی داخل رفتیم یه قفس از میخ به دیوار اویزون بود پر از قناری های زرد کوچک و بزرگ بود برادرم نمیدونست چی انتخاب کنه که من گفتم بیا قناری بخریم اونم قبول کرد بین دو راهی مونده بودم کوچیک بردارم یا بزرگ چون میترسیدم پولم کافی نباشه دوتا کوچولو شو انتخاب کردم و حساب کردم از مغازه اومدیم بیرون و اینکه قناری اصلا اواز نمیخوندن

  • سلام! خوابتان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. حس می کنید در بیان تان محدود می شوید و ناگهان آزادی تان را از دست می دهید. ممکنست ناامیدی و معنویتی مهارشده را تجربه کنید. ممکنست نمایانگر این باشد که حس پرنده ای زندانی را دارید. نمایانگر شادی و هماهنگی است. تعبیر دیگر: می تواند نمایانگر تمایل تان برای یک رابطه باشد یا اینکه رابطه ای نو را شکوفا کنید. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

 3. سلام خواب دیدم تو یه باغی هستم بعد یه اقای پنجره رو باز کرد یه قناری زرد رنگ ولی قفسه سینش ابی بود به من داد وه خیای اون اقا رو نوک میزد داد من هم انداختم تویقفس مرغ عشقم میخواستم تعبیرتون رو بدونم

  • سلام! خواب‌تان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می‌شود و به نتیجه می‌رسد. نمادی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه‌ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی‌تان را بپرورانید. بیانگر شادی و هماهنگی است. تعبیر دیگر: می‌تواند بیانگر تمایل‌تان برای یک رابطه باشد یا اینکه رابطه‌ای نو را شکوفا کنید. هم دلالت بر مفهوم‌های منفی و هم مثبت دارد. اگر خوابی خوشایند باشد، نمادی از عقل، انرژی، زیرکی، شادی، هماهنگی و خردمندی است. اگر خوابی ناخوشایند باشد، بیانگر فریب، رسوایی، خیانت، نامردی و بیماری است. از تصمیم گرفتن یا عمل کردن می‌هراسید یا ناتوانید. در نتیجه مانع‌های فراوانی را تجربه می‌کنید. حس می‌کنید در بیان‌تان محدود می‌شوید و ناگهان آزادی‌تان را از دست می‌دهید. ممکنست ناامیدی و معنویتی مهارشده را تجربه کنید. ممکنست بیانگر این باشد که حس پرنده‌ای زندانی را دارید.

 4. سلام من الان دوشب است که خواب قناری مینینم که زیاد هستن ومن اون هارو میگیرم و دوباره خودش از قفس فرار میکن فقط یکی از قناری ها این طوری است تارنجی رنگ هست و صدای دلنشین دارد

  • سلام؛ خواب‌تان بیانگر امید، دوستی، تواضع، سخاوت، سرزندگی، اجتماعی بودن و طبیعت برونگرا است. بیانگر برانگیختگی احساس‌هاست. حس زنده بودن می‌کنید. ممکنست بخواهید افق‌هایتان را گسترش دهید و به جهت‌های نو و به علاقه‌های نو بنگرید. گویای شادی و هماهنگی است. تعبیر دیگر: می‌تواند بیانگر تمایل‌تان برای یک رابطه باشد یا اینکه رابطه‌ای نو را شکوفا کنید.

 5. سلام.

  پدرم خواب دیده که قناری نر ما داره تو اتاق پرواز میکنه.

  یه بشقاب برنج رو میزه.

  قناری رفت و نشست روی بشقاب و پر هاش ریخت و تغییراتی کرد و تبدیل شد به گوشت اون غذا.

  تعبیرش چیه?

  • سلام! خواب‌تان نمادی از هدف‌ها، آرمان‌ها و امیدهاست. گویای شادی و هماهنگی است. تعبیر دیگر: می‌تواند بیانگر تمایل‌تان برای یک رابطه باشد یا اینکه رابطه‌ای نو را شکوفا کنید. نمادی ازین است که تشنه‌ی زندگی هستید (برای زندگی عطش دارید). پتانسیل و تعهد برای آینده می‌نمایانید. ممکنست نمادی ازین باشد که شما بار و وظیفه‌هایی بیش از توان‌تان را حمل می‌کنید. نمادی از موفقیت، کامیابی، شانس، باروری و دوستی‌های گرم است.

 6. سلام خواب دیدم که صرحا بودم که یک غناری در حال پرواز بودکه تونستم به وسیله بندی که بچشم دیده نمی شد بگیرم غناری سفید رنگ بود که حس می کردم حرف،.غرمی میزد

  • سلام! خواب‌تان گویای خلوص، کمال، صلح، بیگناهی، کرامت، پاکی، آگاهی و شروع‌های تازه است. ممکنست رستاخیزی را تجربه می‌کنید یا نگاهی تازه به زندگی دارید. تعبیر دیگر: به لوحی تمیز و خالی اشاره دارد یا ممکنست به پوشاندن اشاره کند. بیانگر شادی و هماهنگی است. تعبیر دیگر: می‌تواند بیانگر تمایل‌تان برای یک رابطه باشد یا اینکه رابطه‌ای نو را شکوفا کنید.

 7. سلام تعبیر خواب دیدن قناری که مثل طوطی حرف مزنه چیست ؟رنگ این پرنده هم زردوسفید بودو من سعی میکردم آن را بگیرم

  • خواب دیدن قناری، بیانگر شادی و هماهنگی است. تعبیر دیگر: می‌تواند بیانگر تمایل‌تان برای یک رابطه باشد یا اینکه رابطه‌ای نو را شکوفا کنید. اینکه مثل طوطی حرف می‌زند، بیانگر پیام یا غیبتی است که به شما انتقال داده می‌شود. نیاز دارید درباره‌ی تکرار یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی خاص، خیلی فکر کنید (دوباره فکر کنید). تعبیر دیگر: می‌تواند بیانگر فردی در زندگی‌تان باشد که عجیب-غریب یا نفرت‌انگیز است. ممکنست به معنا این باشد که شما یا کسی، تقلید می‌کند یا حتی مسخره می‌کند.

 8. سلام من دیدم دوتا قناری از پنجره وارد خونه من شدن و با من حرف میزنن

  • خواب دیدن پنجره، بیانگر امیدهای روشن، امکانات گسترده و بینش است. اگر پنجره‌ی خانه تاریک باشد، بیانگر از دست دادن ادراک یا نشاط است. قناری‌ها، بیانگر شادی و هماهنگی است. تعبیر دیگر: می‌تواند بیانگر تمایل‌تان برای یک رابطه باشد یا اینکه رابطه‌ای نو را شکوفا کنید. اینکه دوتا هستند، بیانگر تعادل، تنوع، مشارکت، پیوند زناشویی، روح یا پذیرش است. می‌تواند نمادی از ضعف یا قدرت دوبرابر باشد. حرف زدن‌شان معنای خاصی ندارد مگر پیامی برسانند.

 9. سلام

  شب گذشته خواب دیدم که یک قناری درون قفس توی دستم هست و من بیرون خونه بودم(احساسم این بود که میخوام قناریم رو به بقیه نشون بدم که چقدر زیباست) با همون قفس و قناری رفتم برای خرید، توی اون مغازه دوتا قناری بود که صاحب مغازه گفت قناریتون رو بذارید کنار قناری‌های من و خریدتون رو انجام بدین، بعد از خرید رفتم خونه و خوابیدم و تازه متوجه شدم قناریم رو داخل مغازه جاگذاشتم و بعدش از خواب بیدار شدم.

  ممنون میشم اگه خوابم تعبیر داره بهم تعبیرش رو بگید، سپاس

  • خواب دیدن قناری، بیانگر شادی و هماهنگی است. تعبیر دیگر: می‌تواند بیانگر تمایل‌تان برای یک رابطه باشد یا اینکه رابطه‌ای نو را شکوفا کنید. اینکه سه‌تا قناری می‌بینید، بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. بیانگر نمایش بسته‌ی سه‌تایی است؛ مانند «گذشته»، «اکنون» و «آینده»؛ یا «پدر»، «مادر» و «فرزند»؛ یا «جسم»، «ذهن» و «روح». عدد سه ممکنست بگوید که ’تا سه نشه، بازی نشه!‘ اینکه آن را فراموش می‌کنید، بیانگر نگرانی‌های زندگی است. میزان استرس خیلی شدیدی را در زندگی‌تان تجربه می‌کنید. تعبیر دیگر: فراموش کردن، ممکنست بیانگر این باشد که بطور ناخودآگاه تمایل دارید که چیزی را پشت سر گذارید. در سطح مستقیم‌تر، می‌تواند ضمیر ناخودآگاهتان باشد که به شما، یک تاریخ یا قرار ملاقات فراموش‌شده را می‌گوید یا به شما یادآوری می‌کند.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور