تعبیر خواب قصاب و قصابی

با تعبیر خواب قصاب، تعبیر خواب قصابی، تعبیر خواب خریدن گوشت از قصابی، تعبیر خواب سلاخی کردن و تعبیر خواب بریدن گوشت همراه ما باشید.
تعبیر خواب قصاب

ستاره | سرویس سرگرمی – در کتاب فرهنگ تفسیر رویا، تونی کریسپ قصاب را نماد تصاویر زیر می‌داند:

شکلی از پرخاشگری را ابراز می‌کند که یا به سمت دیگران و یا به سمت خودتان حواله می‌شود. همچنین می‌تواند به بخش‌هایی از زندگی شما که دیگر مرده‌اند اما هنوز به عنوان تجربیاتی سودمند استفاده می‌شوند اشاره کند.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب قصاب و قصابی

تعبیر خواب قصاب و قصابی

تعبیر خواب قصاب

معبرین غربی گویند:

 • دیدن قصاب در خواب نشانه‌های خوبی را به همراه نخواهد داشت. اگر در خواب خود قصابی را مشاهده کردید به این معنی است که احساسات خود را برای کسانی که مراقب شما هستند از بین خواهید برد.

 • این رؤیا می‌تواند بازتابی از افکار منفی و عدم رعایت اصول اخلاقی در زندگی بیداری باشد. این خواب به شما هشدار می‌دهد که در جهت غلط و نادرستی قدم برداشته و در سریع‌ترین زمان ممکن بایستی تغییری در مسیر زندگی خود ایجاد کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: قصاب مظهر خون ریختن و تکه تکه کردن گوشت و شکستن استخوان است. به شنیدن نام قصاب به همان نحو که در نظر ما ساطور و چاقو لاشه‌های گوسفند و گاو تجسم می‌شود در خواب نیز ذهن ما برای نشان دادن خون و مرگ و حوادثی که در مجموع می‌توانند علت یا معلول مرگ و خون و گوشت و استخوان بی جان باشند قصاب را شکل می‌بخشد. دیدن قصاب در خواب به هر صورت باشد خوب نیست.

محمدبن سیرین گوید: دیدن قصاب چون مجهول بود، دلیل بر ملک است. اگر در خواب بیند که قصابی در سرای او یا در کوچه او شد، دلیل است در آنجا کسی بمیرد. اگر بیند که قصابی می‌کرد و قصاب نبود، دلیل است کسی را بکشد یا مجروح کند و ملال بیند.

تعبیر خواب خریدن گوشت از قصابی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از قصاب گوشت خریده‌اید و به خانه خویش می‌برید.


 

تعبیر خواب سلاخی کردن توسط قصاب

معبرین غربی گویند: اگر خواب‌هایی را در مورد سلاخی کردن حیوانات به دست قصاب می‌بینید بیانگر این است که شما برای رسیدن به سودی بیشتر در حال از بین بردن دیگران هستید شاید در حال حاضر تصور کنید که به پیروزی رسیده‌اید ولی نتایج و عواقب آن را در آینده درک خواهید کرد.

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب بریدن گوشت

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر قصابی را به هنگام ذبح گاو در خواب ببینید، نشانه آن است که بیماری کشنده ای در کمین یکی از افراد خانواده شماست.

 • اگر خواب ببینید قصابی مشغول بریدن گوشت است، نشانه آن است که دیگران شما را زیر نظر گرفته‌اند، بنابر این در هنگام نوشتن نامه و اسناد هشیار باشید.

 
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
weknowyourdreams.com


 1. با سلام من خواب دیدم به مسافرت رفتم و‌ رفتم به یک‌قصابی بنام قصابی اقارضا ، وارد شدم مردی سیاهپوش پشت میز بودم گفتم یک کیلو نیم گوشت گوسفندی خوب میخوام ایشونم‌رفت تا برام گوشت ببره بیاره ، که از خواب بیدار شدم .

  تعبیرش چیه؟؟؟؟

  • مدیر سایت آذر 8, 1399 at 0:17 ق.ظ

   سلام! خوابتان نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان، نمایانگر احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. نمایانگر احساسات خام یا رفتارهای غیراخلاقی شماست. ممکنست محدودیت های قدرت فیزیکی تان را بیازمایید. نمایانگر مانع ها و دلسردی هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام نشدنی، جانوری و احساسات خام تان باشد. از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید.

 2. خواب دیدم از قصاب برای مادرم یک ران گوسفند و یک ماهی بزرگ خریدم بردم براش

  • اول سلام! خواب‌تان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه خریده می‌شود و آنچه لازمست انجام شود را در نظر گیرید! گویای مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد. نمایانگر احساسات خام یا رفتارهای غیراخلاقی شماست. ممکنست محدودیت‌های قدرت فیزیکی‌تان را بیازمایید.

 3. خانم فخرایی مرداد 20, 1399 at 0:05 ق.ظ

  باسلام …مادرم دیشب خواب دیدن با پدرم (پدرم فوت کرده اند)یک گاو کشته شده دارند که خیلی چاق و بزرگ است و گوشتش سفید است…سفیده سفید… به یک قصابی می روند و به قصاب می گویند یک چاقو به من بده تا گوشت گاوم را تکه کنم..قصاب می گوید بذار من تکه کنم شما بلد نیستید اما مادرم می گوید خیر خودم بلد هستم….و یک چاقو می گیرند از قصاب…و از گوشت قلم گاو شروع میکنن تکه کردن….بعد از مدتی میگویند چقدر این گاو بزرگ است خسته شدم ..معنیش چیه ممنونم

  • سلام! خواب‌تان نشانگر اینست که خود را هم‌اکنون در موقعیتی می‌یابید که نمی‌خواهید در آن قرار بگیرید. در حال تجربه‌ی رابطه یا موقعیتی مشابه هستید که باعث می‌شود احساس ناراحتی و معذب بودن کنید. گویای مانع‌ها و دلسردی‌هایی است که در راه حرکت بسوی دستیابی به هدف‌هایتان از آنها خواهید گذشت. تعبیر دیگر: ممکنست بازتابی از ماهیت رام‌نشدنی، جانوری و احساسات خام‌تان باشد. نمایانگر احساسات خام یا رفتارهای غیراخلاقی شماست. ممکنست محدودیت‌های قدرت فیزیکی‌تان را بیازمایید. تا کنون تمایل‌های نفسانی و اولیه‌تان را برای پیگیری‌ها و روشنگری‌های معنوی فدا کرده‌اید. بیانگر خشم، تهاجم یا جدایی است. ممکنست چیزی در زندگی‌تان باشد که لازمست ببریدش و از شرش خلاص شوید. شاید لازمست رابطه‌های دست و پاگیر که درگیرش هستید را قطع کنید. تفرقه‌ی بیشتری بیندازید.

 4. سلام لطفا جواب منو بدید نگران شدم من تواب دیدم که با دوستم در قصابی هستیم و با جای اینکه بگن داریم قصابی یاد میگیرم میگفتن میخوای دکتر شیم و اونجا هم چندیدن انسان بودن کا از وسط نصف شدند

  • خواب‌تان بیانگر احساسات خام یا رفتارهای غیراخلاقی شماست. ممکنست محدودیت‌های قدرت فیزیکی‌تان را بیازمایید. بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که مرده است یا ممکنست به این معنی باشد که مقصودتان را نمی‌رسانید (گنگ هستید). خودتان را خفه می‌کنید و از درون می‌کشید. همچنین به موقعیتی اشاره دارد که خیلی وقت است از میان رفته و گذشته است. زمان حرکت کردن و پیش رفتن، فرارسیده است.

 5. سلام من خواب دیدم در حال نزدیکی بایه دختر در مغازه قصابی زندانی شدم به همراه دو قصاب مرد و زن که نمیشناسم میشه خواب من را زود تعبیر کنید

  • مدیر سایت آذر 19, 1398 at 0:17 ق.ظ

   انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بعاد مختلف شخصیت خودتان هیتند. این خواب می تواند به ترس درونی شما از بروز افکار و عقایدتان اشاره داشته اشد. ممکن است احساس کنید که افکاری که بروز داده اید در حال تهدید امنیت و آرامش روانی شما هستند یا در گرو افکار و عقایدی هستید که بروز داده اید. این کار از شما می خواهد تا منشا این افکار سرکوب گر و منفی را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کنند.

 6. سلام من خواب ديدم در اتاقى هستم و در اون اتاق گوشت انسان مرده تكه تكه ميشه و اون گوشت قرمز و خونى و استخوانش سياه و كثيف است و بعد اون رو درون كيسه اى ميندازن دور و اگر مهمونى بياد از اون گوشت غذا درست ميكنن

  • من در خواب دیدمدر صف قصای هستم از این قصابی به ان قصابی با شوهرم بودم

   • مدیر سایت آذر 19, 1397 at 0:29 ق.ظ

    اول سلام! خواب‌تان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته‌اید. دچار توفان مغزی ایده‌های نو هستید و به انتخاب‌های گوناگون پیش رویتان نگاه می‌کنید. گویای رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. نمایانگر احساسات خام یا رفتارهای غیراخلاقی شماست. ممکنست محدودیت‌های قدرت فیزیکی‌تان را بیازمایید.

 7. سلام من خواب دیدم که دارم گوشت گوسفندی رو که برامون اورده بودن خردوتمیز میکنم وچربیهاشو ازش جدا میکنم بعد رفتم دنبال کاری وگوشت رو رها کردم وبعد از مدت زمانی برگشتم شروع کردم به خرد کردن به قعطاتی درشتر از همیشه ودر قابلمه میریختم برای طبخ حتی یادم میاد برای شام میخواستم درستش کنم زمانم هم کم بود تا اماده بشه بعد گفتم میپزه دوساعت زمان دارم

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور