تعبیر خواب قسم و سوگند خوردن

دیدن قسم خوردن در خواب بر دو نوع است یکی قسم و سوگند به راست و دیگری قسم به دروغ. با تعبیر خواب قسم خوردن همراه ما باشید.
تعبیر خواب قسم خوردن
ستاره | سرویس سرگرمی – دیدن قسم راست خوردن در خواب به مانند بیداری و به گفته ابن سیرین تعبیری بر درستی دارد به این صورت که اگر در خواب قسم راست داد کار نیکی انجام خواهد داد، یا امانت گزارد و یا خیرات کند و از آن چه ترسد ایمن گردد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیرقسم خوردن - تعبیر خواب قسم دادن - تعبیر خواب دست روی قرآن گذاشتن - قسم خوردن به قرآن - تعبیر خواب قسم خوردن به نان

تعبیر خواب قسم راست

جابرمغربی گوید: اگر بیند که سوگند به راست خورد، او را از آن هیچ مضرت نرسد و منفعت بیند. اگر غیر از این بیند بد بود.

 

تعبیر خواب قسم دروغ

ابن سیرین می‌گوید: اگر بیند که قسم به دورغ خورد، دلیل که حق تعالی با او به خشم بود و از نعمت و خیر دو جهانی بی بهره ماند، مگر توبه کند و به خدای تعالی بازگردد تا رسته گردد. اگر بیند قسم خورد، دلیل که در وام غرق گردد و در غم و زیان افتد.


ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که قسم راست نخورد توبه باید کرد تا از گناه رسته گردد. اگر بیند سوگند به دروغ خورد، دلیل که دین او تباه گردد و در اعتقادش خلل افتد.

تبلیغات در ستاره

 

تعبیر خواب قسم خوردن

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید برای کسی سوگند یاد می‌کنید، علامت آن است که به وفاداری نامزد خود تردید پیدا خواهید کرد.

 • اگر خواب ببینید در برابر اعضای خانواده خود سوگند یاد می‌کنید، نشانه آن است که به زودی در اثر ناسازگاری شما با دیگر افراد خانواده اختلاف و جر و بحث در محیط بوجود می‌آید.

 
منبع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب


18 نظر
 1. سلاممن امروز خواب دیدم که پس خاله ام قران اورده و گفت دست بذار روی قران و قسم بخور منم دست گذاشتم روی قران و 3 بار قسم خوردم البته قسم راست خوردم و دروغ نگفتم

  • سلام! خواب‌تان نشانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشد. علامتی از حقیقت، اعتقاد، الهام و دانش است. به دنبال نوعی راحتی هستید. ممکنست به نظام اعتقادی بنیادی‌تان نیز اشاره کند. شاید لازمست بیشتر به «قرآن» مراجعه کنید. نیاز به حقیقت دارید. علامتی از تعهد و فداکاری شماست.

 2. سلام خسته نباشید من دوماهه با شوهرم دعوام شده و قراره طلاق بگیریم.امروز خواب دیدم اون قرانی که برا مراسم بله برون اورده بودن و دست گذاشتیم رو قران و قسم خوردیم که بهم خیانت نکنیم و همیشه وفادار همدیگه بمونیم.ممنون میشم جواب بدین

  • سلام؛ ممنون! خواب‌تان نمادی از حقیقت، اعتقاد، الهام و دانش است. به دنبال نوعی راحتی هستید. ممکنست به نظام اعتقادی بنیادی‌تان نیز اشاره کند. شاید لازمست بیشتر به «قرآن» مراجعه کنید. برای هیچ امری، عجله نکنید!

 3. سلام من دیشب خواب دیدم که یک نفر تصمیم به قسم دادن من گرفته ومن در خواب بدنم تمیز نبود(نجسبودم) قران دست یک روحانی بود و من مجبور شدم به قران دست بزنم ان گاه که به قران دست زدم نوری از ان بلندشد من بعد دس زدن به قران به ملا گفتم که من نجس هستم اما همه حرف کسی رو باور کردن که میخاست مرا قسم بدهد و به همین دلیل مرا دروغگو میدانستند لطفا مرا راهنمایی کنید ممنون

  • سلام! خواب‌تان نشانگر کسی است که قدرتی بالاتر از شما را دارد و مجبورتان به کاری می‌کند که لزوما نمی‌خواستید بینجامیدش. حس محدود شدن یا محصور شدن را دارید. خواب‌تان می‌نمایاند مانع‌ها و مسأله‌های فراوانی را پیش از کسب موفقیت و اعتبار، تجربه خواهید کرد. نمادی از حقیقت، اعتقاد، الهام و دانش است. به دنبال نوعی راحتی هستید. ممکنست به نظام اعتقادی بنیادی‌تان نیز اشاره کند. شاید لازمست بیشتر به «قرآن» مراجعه کنید. نیاز به حقیقت دارید. نمادی از تعهد و فداکاری شماست. حقیقت موقعیتی یا پاسخ یک مسأله‌ای را یافته‌اید. خود را گناهکار می‌دانید. از قبول مسئولیت کارهایتان خودداری می‌کنید؛ بجایش، تمایل دارید نقش قربانی را بازی کنید. تعبیر دیگر: نشانگر احساس گناه شدید است. همچنین ممکنست به این معنا باشد که نسبت به خودتان و انتخاب‌هایتان احساس شک دارید.

 4. مادر من خواب دیده که زنی قسم میخورد که دخترت رو ب کار برداشتن ولی ب دلیل ناراحتی کسی دیگه بر نداشتن نشانه چیست.

  • خواب‌تان بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه‌های زنانه‌تان یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر: بیانگر وسوسه و گناه است. اگر زن را بشناسید، ممکنست بازتابی از نگرانی‌ها و احساساتی باشد که درباره‌اش دارید. یعنی نیاز به حقیقت دارید. نمادی از تعهد و فداکاری شماست.

 5. سلام خواهرم که ۳۶ سالشه و ۳ فرزند داره در واقعیت فکر میکند هم عروسش به خاطر نداشتن فرزند بدخواه اوست و خواهرم مدتی است گرفتگی بدن و نفس تنگی و درد شکم و … دارد و آزمایش های پزشکی اش نرمال بوده اند.

  و دیشب در خواب دیده است که قرآنی را در دست گرفته و به هم عروسش گفته قسم بخور که کار تو نبوده،هم عروسش گفته کار من نبوده ولی قسم نمیخورم و خواهرم اصرار کرده که اگه کار تو نیست و برایم دعا و ثنا نگرفته ای قسم بخور و او نیز بالاخره قسم خورده که کار او نبوده و خواهرم گفته مشخص میشه حالا که قسمخواب دیدم مامانی خمیر داد گفت ۳ ،۴تا نون بپز نمیدونم بدم برای کی

  من پختم خیلی برشته و خوشمزه شد نگاش کرد گفت خیلی بد شده باید خمیرش کنم از اول درست کنم منم یکیشو برداشتم گفتم حالا که بد شده خودم میخورمش

  وبعد اندازه یه سر انگشت کوچیک دادم به طاهره یه سر انگشتم دادم سکینه بقیشم خودم خردم گفتم این بد مزه هست؟گفتید خیلی خوشمزه هست میخواستم برم اونارو هم بیارم بخوریم مامانی دعوام کرد گفت یه روز دیگه خوردی کار تو بوده یا نه.

  • خواب‌تان نتیجه‌ی منفی‌گرایی‌تان است؛ اما: خواب‌تان نمادی از حقیقت، اعتقاد، الهام و دانش است. به دنبال نوعی راحتی هستید. ممکنست به نظام اعتقادی بنیادی‌تان نیز اشاره کند. شاید لازمست بیشتر به «قرآن» مراجعه کنید. یعنی نیاز به حقیقت دارید. نمادی از تعهد و فداکاری شماست. نشانگر پتانسیل، امکانات و توانایی ایجاد است.

 6. ببخشید اینو یادم رفت بگم خواهرم سر سفره هم عروسشو قسم داده

 7. سلام خسته نباشین من خواب دیدم دوست پسرم بهم زنگ زده و خیلی ناراحت و گریه میکرد پشت تلفن من پشت تلفن صدای مسجد رو میشنیدم و ازش میپرسیدم چی شده کسی چیزیش شده احساس میکردم یکی از اعضای خونوادش فوت شدن به من گفت پاشو بیا توروخدا این ایه رو بخون و بیا ایه دقیقا یادم نیست ولی خوندم و لباسامو پوشیدم تا برم اینم بگم ما مدتی هست که از هم جدا شدیم و من ادمی هستم که هر روز نمازمو می خونم

  • خواب‌تان بیانگر مسأله‌ای است که نیازست درباره‌اش با او روبرو شوید. این مسأله به بخشی از روان‌تان مرتبط است که لازمست رهایش کنید. ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد او اتفاق افتاده است، غمگین هستید. ممکنست نشانگر احساسات‌تان درباره‌ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی‌تان گریه نمی‌کنید، کس دیگری را می‌بینید که گریه می‌کند، ممکنست ساده‌تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می‌کنید.

 8. سلام من در خواب احساس میکردم کسی من و خانواده من سحر و جادو کرده ومن خیلی ناراحت بودم وخدا رو قسم دادم به اسم جلالش که خود ش همه سحر و جادو رو از زندگیمون ببره و دعا میکردم و باران شدیدی هم می دیدم وخواب یه زیارتی هم میدیم که مقبول شده وچند نفر بدرقه مون میکنند که داریم میریم

  خواب می دیدم برای امام جواد نامه می نویسم ممنون میشم راهنمایی کنید

  • خواب دیدن جادو، یعنی آرزوها و خواسته‌های خودتان را از طریق حقه‌های زیرزیری به دست آورده‌اید. نمادی از فریب، شیطان و خیانت است. اینکه با خدا راز و نیاز می‌کنید، بیانگر احترام، خلوص و فروتنی است. به دنبال کمک از منبعی بالاتر هستید. نیاز دارید نگرانی‌هایتان را ول کنید و مشکلات قدیمی‌تان را رها کنید. همچنین یعنی نیاز دارید بیشتر دعا کنید. تعبیر دیگر: یعنی به دنبال راهنمایی هستید. احساس می‌کنید گم شده‌اید. اینکه نامه می‌نویسید، بیانگر حاجتی هست که دارید. باران، نمادی از بخشش است. بارش باران، استعاره‌ای از اشک، گریه و ناراحتی است. تعبیر دیگر: نمادی از باروری و تجدید است.

 9. سلام من خواب دیدم پسری که باهاش در ارتباطم میفهمم یک دروغ بزرگ گفته و خونشون دو تا اتاق یک متری زیر زمینِ رنگ سیاه هم هست من همون لحظه به خودم میگم چقدر دوستای دیگم و فامیلامون گفت این بدرد نمیخوره چرا من اینقدر باورش کردم و ضمنا توی بیداری خیلیها خوششون نمیاد ازین اقا ولی من عصبی میشم کسی چیزی میگه ارامشم بهم میریزه،پون میدونم وضع و شرایطش بده،ولی به روش نمیارم فقر و نداریش رو،ولی نظر دیگران حالمو بد میکنه، بهم بگین دروغی که ازش توی خواب فهمیدم تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ خواب‌تان در واقع، بازنمودی از افکار دیگران درباره‌ی دوست‌پسرتان است. دیدن دوست‌پسرتان، بیانگر رابطه‌ای در بیداری‌تان با اوست و اینکه چه احساسی درباره‌اش دارید. اینکه در خواب‌تان دیده‌اید که او دروغ گفته است، باز هم بازنمودی از این است که شما نسبت به او مردد یا دل‌چرکین شده‌اید. نشانگر این است شما در حال مغلوب شدن در برابر افکار دیگران هستید.

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور