تعداد کاربران اینترنت به 3.2 میلیارد نفر رسید

تعداد کاربران اینترنت تا پایان سال ۲۰۱۵، ۳.۲ میلیارد نفر می‌شود. بیش از نیمی از کاربران اینترنت در کشورهای در حال توسعه هستند.
تعداد کاربران اینترنت

ستاره | سرویس تکنولوژی – برآوردهای اتحادیه بین‌المللی مخابرات نشانگر این است که تعداد کاربران اینترنت تا پایان سال ۲۰۱۵، ۳.۲ میلیارد نفر می‌شود که تقریبا برابر با نصف جمعیت جهان است. این اتحادیه که از زیرمجموعه‌های سازمان ملل متحد می‌باشد پیش بینی کرده که از کل ۷.۲ میلیارد نفر ساکنان جهان ۳.۲ میلیارد نفر تا ۷ ماه آینده به جمع جمعیت آنلاین جهان ملحق می‌شوند. از کل این افراد دو میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه و بقیه تقریبا همگی در کشورهای توسعه یافته ساکن هستند. در مجموع تنها ۸۹ میلیون نفر از ساکنان کشورهای کمتر توسعه پیدا کرده همچون سومالی و نپال از اینترنت استفاده می‌نمایند.

اینترنت - شبکه - کاربران اینترنت - شبکه‌های اجتماعی - وب - تلفن همراه

 

تعداد کاربران اینترنت

بر اساس این گزارش در کل دنیا ۷ میلیارد نفر مشترک خدمات تلفن همراه هستند. در آمریکا و اروپا ۷۸ درصد مردم کاربر تلفن همراه می‌باشند و ۶۹ درصد جهان تحت پوشش خدمات نسل سوم تلفن همراه است.

 

ضریب نفوذ اینترنت

ولی این خدمات فقط در ۲۹ درصد مناطق روستایی عرضه می‌گردند. ضریب نفوذ خدمات پرسرعت همراه در آفریقا تنها ۱۷.۴ درصد است. علاوه بر این تا پایان سال ۲۰۱۵ حدود ۸۰ درصد از خانوارها در کشورهای توسعه یافته و ۳۴ درصد در کشورهای در حال توسعه به جمع کاربران اینترنت می‌پیوندند

در قسمت دیگری از این گزارش بیان شده که در سال ۲۰۰۰ تنها ۴۰۰ میلیون کاربر اینترنت در کل جهان موجود بوده است. این رقم در حال حاضر هشت برابر شده است.


ستاره
Logo