تعبیر خواب فندق

دیدن فندق در خواب به تعبیر معبرین اسلامی و غربی نشانه اوقات خوش و خوشحالی است. با تعبیر خواب فندق و تعبیر خواب فندق با پوست همراه ما باشید.
تعبیر خواب فندق

ستاره | سرویس سرگرمی – معبرین اسلامی به مانند مطیعی تهرانی دیدن فندق در خواب را بسیار نیکو می‌دانند همچنین معبرین غربی نیز فندق را سمبل تعطیلات، تفریح و سرگرمی دانسته و دیدن تعداد زیادی فندق را به بدست آوردن پول فراوان تشبیه کرده‌اند.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب باغ فندق - تعبیر خواب فندق و گردو - تعبیر خواب پسته و فندق - تعبیر خواب بلوط
 

تعبیر خواب فندق

محمدبن سیرین گوید: دیدن مغز فندق، دلیل مال است. اگر بیند که فندق بسیار داشت، دلیل است از بخیلی منفعت یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می‌شود. به هر حال دیدن و خوردن فندق در خواب نیکو است.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن فندق در خواب، دلالت بر زندگی صلح آمیز همراه با صفا و تفاهم دارد. و اقدام به کاری پرمخاطره اما سودآور.
 • خوردن فندق در خواب، علامت آن است که معاشرت‌های نشاط آور خواهید داشت و دوستانی حقیقی خواهید یافت.

معبرین غربی گویند:

 • دیدن فندق در خواب اشاره به شادمانی، لذت و اوقات خوش دارد. اگر در خواب دیدید که فندق می‌خورید نشانه سفر در تعطیلات به همراه همسر و خانواده است. اگر با ترک خوردن و شکستن پوسته فندق موفق به خوردن آن شدید این خواب نیز اشاره به سفر دارد این بار سفری نسبتاً طولانی در انتظار شماست.

 • اگر فقط مغز فندق را خوردید سفر شما در تعطیلات کوتاه مدت خواهد بود.

 • دیدن خمیر فندق در خواب اشاره به خریدن وسایل راحتی برای منزل دارد.

 • اگر فندقی را بر تنه درخت مشاهده کردید در آینده ای نزدیک وسایل و اجناس بزرگی را خواهید خرید. این خواب را نیز می‌توان به باغی با کیفیت تفسیر کرد.

 • دیدن تعداد زیادی فندق در خواب نشان دهنده پول فراوان و زمان زیاد برای تفریح کردن است.

 


تعبیر خواب شکستن پوست فندق

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید که فندق پوست می‌کنید و می‌خورید نعمتی حاصل می‌کنید که همان طور باید از زائده‌های آن بزدایید و بیالایید و بعد از آن بهره بگیرید. پوست فندق دشواری اندکی است که نعمتی را فرا گرفته. شکستن و زدودن پوست و بعد خوردن مغز فندق این معنا را می‌رساند که برای تحصیل نعمتی که مورد توجه شماست لازم است چیزهایی نامطلوب و خشن را از آن دور کنید.

ابن سیرین می‌گوید: داشتن فندق بسیار نشان آن است که از بخیلی منفعت یابد. او پوست فندق یعنی دشواری را بخیل دانسته و مغز فندق را مال که چون از پوست پاک شود گویی از چنگ بخیل بیرون کشیده شده است.

مؤلف نفایس الفنون نیز در مورد فندق و گردو می‌گوید که پوست کندن فندق نعمت را از چنگ بخیل بیرون کشیدن است.

اچ میلر می‌گوید: شكستن فندق در خواب، نشانه‏ انجام كارهاى زیاد است.

 

تبلیغات در ستاره


تعبیر خواب درخت فندق

دلیل کند بر مردی عرب و سخت دل، که به لهو وطرب خوش باشد و خیرش کمتر است.

اچ میلر: دیدن درخت فندق در خواب، علامت موفقیت در انجام كارها است.

 
منابع: کتاب بانک جامع تعبیر خواب / www.dreaminterpretation.co


 1. سلام خواب دیدم پسر خالم میاد خونه مادربزرگ پدریم ک منو خواهرمو داداشم اونجا بودیم توی دستش فندق با پوست بود چندتایی بهم داد اولش نمیدونستم فندقه دوتاشو شکستم و پوست کندم که هستش کوچیک بود سومیو شکستم و پوست کندم ی هسته ی درشت داشته که خوردمو خیلی هم خوشمزه بود بعد از پسر خالم تشکر کردم.

  • سلام! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. گویای صلح، هماهنگی و سرمایه گذاری های مخاطره آمیز تجاری سودآور است. تعبیر دیگر: نمایانگر عشق خالص است و اینکه باافتخار از خود گذشتگی صورت می گیرد. هیچ شک یا بی اعتمادیی در رابطه تان ندارید.

 2. سلام. خواب دیدم در خانه پدرم مقداری مثلا یک یا دو کیلو فندق شکسته شده (مشابه فندق آجیل که ترک خورده است)توی یک سینی هست که مغز فندق ها از پوست جدا نشده بود ولی شکسته شده بودن و این فندق ها هم متعلق به پدرم بودن. خواهرم مغز فندق ها رو درمیاره و میخوره و به پدرم هم تعارف میکنه. (البته این رو اضافه کنم که هر سال برای عید مادرم مقداری فندق رو دقیقا به همین صورت که در خواب دیدم می شکنه و بو میده الان هم به تازگی این کار رو انجام داده)

  • دیدن فندق در خواب به تعبیر معبرین اسلامی و غربی نشانه اوقات خوشی و خوشحالی و مال است. فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب خواهر و پدر شما می‌شود. این که در خواب دیده اید خواهرتان فندق را پوست می‌کند و می‌خورد نعمتی حاصل می‌کند که باید از زائده‌های آن بزدایید و بیالایید و بعد از آن بهره بگیرید. پوست فندق دشواری اندکی است که نعمتی را فرا گرفته. شکستن و زدودن پوست و بعد خوردن مغز فندق این معنا را می‌رساند که برای تحصیل نعمتی که مورد توجه است لازم است چیزهایی نامطلوب و خشن را از آن دور کنیم.

ستاره
Logo
تعییر رمز عبور