تعبیر خواب فرار کردن – معنی فرار کردن از انسان چیست؟

با تعبیر خواب فرار کردن، تعبیر خواب فرار از سگ، تعبیر خواب فرار از گرگ، تعبیر خواب فرار از شتر و تعبیر خواب فرار از انسان ( فرار از مرد و زن) همراه ما باشید.
تعبیر خواب فرار کردن (گریختن)
 
ستاره | سرویس سرگرمی – تعابیری که معبرین کهن و اسلامی برای فرار کردن و گریختن بیان کرده‌اند نشانه رهایی و خلاصی از مشکلات و مسائل پیش روست اما اگر بخواهیم با استفاده از تعابیر جدید فرار کردن در خواب را تفسیر کنیم می‌توان این گونه بیان کرد که فرار کردن اشاره به عدم روبرو شدن با مسائل را دارد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب فرار کردن

محمدبن سیرین گوید: گریختن در خواب نشانه رستگاری است و برخی از معبرین گویند دلیل که بر دشمن ظفر یابد، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می‌گریخت بعد از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت.
 
جابرمغربی گوید: اگر دید مردان از زنان فرار می‌کردند، نشانه ترس بسیار زیاد بیننده خواب است.
 
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زاری باشد، دلیل شادی و سرور است.
 • اگر با زاری همراه باشد نشانگر مصیبت است.
بیتون می‌گوید:
 • فرار كردن در خواب، بیانگر موفقیت در انجام كارها مى‏باشد.
 • اگر خواب ببینید كه از صحنه‏ تصادفى فرار می‌كنید، نشانه‏ آن است كه باید منتظر پیشامدى غیر منتظره باشید.
اچ میلر می‌گوید: اگر خواب ببینید به شخصى كه در حال فرار است كمک می‌كنید، نشانه‏ آن است كه باید بیشتر مراقب خود باشید.
 
در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است:
 
فرار: یافتن راهی برای فراتر رفتن از محدودیت‌هایی که شاید به دلیل ترس یا اضطراب یا درد و رنج ایام گذشته ایجاد شده باشد. ما اغلب برای دوری از احساسات سخت و ناخوشایند از آن فرار می‌کنیم. این فرار مثلا با خواندن رمانی مهیج و سرگرم کننده انجام می‌گیرد زیرا رمان توجه ما را از افسردگی یا احساس تنهایی به سمت خود جلب می‌کند. هر چند که مشکل بر سر جای خود باقی می‌ماند. 
 
اگر چیزی از ما می‌گریخت: ادراک، عاطفه یا فرصتی که از آگاهی ما دور می‌شود و به تدریج فراموش می‌شود.
 
کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما فرار می‌کنید بیانگر این است که با مسائل تعلق داشتن و پذیرفتن در جنگ هستید. معنای دیگر این است که خواب به این معنی است که شما از مواجهه با مساله یا موقعیتی خودداری می‌کنید.

تعبیر خواب فرار نکردن

خواب دیدن اینکه شما قادر به فرار کردن نیستید بیانگر حس بی یاوری است یا اینکه قادر به فرار از مشکلات و استرس های زندگی نیستید. اهمیت و نماد جا یا چیزی که تلاش می کنید از آن فرار کنید را در نظر گیرید. خواب ممکن است به این اشاره داشته باشد که جهت (سمت و سو) یا اعتماد به نفسی نیست.

تعبیر خواب فرار از زندان

خواب دیدن اینکه شما از زندان یا جایی که حد و مرز دارد فرار می‌کنید بیانگر این است که نیاز دارید از یک موقعیت یا نگرش محدود کننده فرار کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما از مواجه با مشکلات خود اجتناب می کنید. شما از یک موقعیت دوری کرده به جای اینکه با آنها روبرو شوید

تعبیر خواب فرار از حیوان

فرار از شتر 
شتر در رویا نشانه رضایت اندک از زندگی و در برخی موارد نمادی از صبر و تحمل بسیار است. فرار از شتر در خواب می‌تواند اشاره به دوری جستن از این نوع موقعیت‌ها را در زندگی فرد بیننده خواب نشان دهد.
 
فرار از سگ
موجودی که از برابر آن می‌گریزید، نشان دهنده نقطه ضعفی است که در برابر مسائل از خود نشان می‌دهید. برای مثال، سگ حیوانی است که احساس ترس را خیلی خوب در طرف مقابل تشخیص می‌دهد و به اصطلاح ترس را بو می‌کشد. بنابراین، زمانی که از برابر سگ فرار می‌کنید، یعنی ترس و اضطراب هنگام روبرو شدن با مشکلات سراغتان می‌آید و برای حل مسائلتان باید بر ترس‌هایتان چیره شوید.
 
فرار از گرگ
گرگ درنده است و هنگام حمله به گله گوسفندان آن‌ها را متفرق و شکار می‌کند. بنابراین، نشان می‌دهد هنگامی که مسائل سر دشواری می‌گذارند، از خود انفعال نشان می‌دهید که باید در این مواقع استواری کنید و همتتان را افزون نمایید.
 
کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما از اینکه حیوانی به شما آسیب بزند، یا از یک موقعیت فرار می کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. شما تغییر مطلوب حوادث را تجربه خواهید کرد.

تعبیر خواب فرار از انسان

انسان معانی متفاوتی دارد. بسته به این که جنسیتش چیست و چه حالت و فیزیکی دارد تعابیر متفاوتی را می‌توان بیان کرد. برای مثال اگر افرادی وحشی دنبالتان کردند، یعنی شخصیتی تعلیم نیافته دارید که باید با تربیت و آموزش قابلیت‌هایتان را توسعه دهید.
 

معبرین غربی می‌گویند: اگر در خواب خود را در حال فرار از شخص دیگری (مرد یا زن) می‌بینید، این خواب نشان دهنده کشش درونی شما به فرار کردن از مشکلات خود در زندگی است. شما مدت ها است که از مشکلات خود فرار کرده‌اید و اکنون در موقعیت بدتری نسبت به گذشته قرار گرفته‌اید.

شاید زمان آن رسیده است که با مشکلات خود روبرو شوید و یک بار برای همیشه به آن‌ها بپردازید. اگر همچنان از مشکلات خود فرار کنید، باید بدانید که اوضاع حتی وخیم تر از حالا می شود و شما قطعا خواستار چنین چیزی نخواهید بود.

منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
Pendarno.ir
خواب و رویا439 Comments
 1. سلام
  من خواب یکی از نزدیکانم که به تازگی فوت کردم رو چند بار دیدم که از ایشون سوالاتی می‌پرسم و در خواب آگاهم از اینکه ایشون فوت کردند ولی هر بار اون سوالاتی ‌‌ک از شون پرسیدم و جواب هایی که گرفتم رو بخاطر نمیاورم فقط یادم میاد که من در این شرایط از اون سوال پرسیدم تعبیر خواب من چی هست ؟؟

  • سلام! خوابتان حاکی از شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید.

 2. سلام
  من خواب کارنامه ای دیدم که گرفته بودم نمرات تقربیا خوبی آورده بودم مثلا بیشتر اونها ۱۹ و چند تا ۱۸ داشت

  تعبیر دیدن این خواب نشانه چیست ؟

  • سلام! خوابتان علامت اینست که چگونه در جنبه های گوناگون زندگی تان عمل می کنید. ممکنست شغل یا توانایی هایتان را زیر سؤال برید. اگر هنوز در مدرسه هستید، ممکنست نشانگر نگرانی تان درباره ی نمره هایتان باشد.

 3. سلام
  ببخشید من در خوابم فرشته مرگ رو دیدم که جامعه بلند و سیاه رنگی بر تن داشت که در قسمت مشخصی از خانه چند آدم مرده بود که انگار به دست اون کشته شده بود اما من از اون اصلا ترسی نداشتم میشه تعبیرش رو بگید ؟

  • سلام! خوابتان یعنی حس می کنید از افراد پیرامون تان جدا شده اید. ممکنست به این معنا باشد که حس می کنید از نظر احساسی، تخلیه شده اید. به پایان دادن ناگهانی به یک موقعیت، عادت یا رابطه در زندگی تان اشاره دارد. تعبیر دیگر: حاکی از جنبه هایی از شماست که رد شده یا سرکوب شده اند.

 4. سلام
  من خواب دیدم که با کسی که دوستش دارم با هم در حال فرار کردن از کسی هستیم اما گریه نمیکردیم و ناراحت نبودیم معنی این خواب چیه ؟

  • سلام! خوابتان بسیار ناکامل تعریف شده است و ازین رو نمی توان تعبیر استواری را برایش آورد؛ ذکر جزئیات خوابتان باعث بهتر تعبیر شدن خواب می شود؛ اما با وجود این: خوابتان علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید.

 5. سلام
  خواب دیدم پول هنگفتی برنده شدم و چند نفر من رو به خاطر پول میکشن ولی چند سال بعد دوباره متولد میشم
  تعبیرش چیه؟

  • سلام! خوابتان یعنی رابطه ای مهم تمام شده است. می کوشید خودتان را از احساسات تان ببرید. ممکنست درباره ی استعدادهای استفاده نشده تان باشد. در وظیفه ای، موفق خواهید شد. خودباوری تازه یافته ای را در توانایی هایتان تجربه می کنید. ممکنست به شما، تشویق و انگیزه بدهد.

 6. سلام من این خواب رو هرچند وقت یکبار به صورت کاملا مرتب شاید بیشتر از ۱۰ بار دیدم ک من و همسرم دوتایی رفتیم مسافرت بخوص مسافرت زیارتی و من دارم از دست شوهرم فرار میکنم اون دنبال منه بشدت و من همش به هر قیمتی ک شده خودمو دارم قایم میکنم و فررررار میکنم ازش درواقعیت من عاشق همسرمم و این خواب باعث آزار من شده و دیگه واقعا منو داره ب فکر فرو میبره ک من چرا باید یک خواب با یک موضوع رو بالغ ۱۰ بار هرچن وقت یبار ببینم ؟؟؟؟

  • سلام! خوابتان حاکی از رابطه تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی تان به آنها رسیدگی نمی کنید. نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره ای که در سفرتان می بینید و روش سفرتان، گویای احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید. رازی را نگه می دارید یا سلسله اطلاعاتی را پیش خود نگهداری می کنید. ممکنست با موقعیتی روبرو هستید یا با مسأله ای سروکار دارید. با این حال، ممکنست آماده اید چیزی را پیش ازینکه کسی بفهمد، بنمایانید و اعتراف کنید. همچنین، نمایانگر احساس گناه است.

 7. سلام خسته نباشید من خواب دیدم که لباس عروس به تن دارم و قراره که ازدواج کنم اما میلی به ازدواج ندارم و پدر و مادرم اهمیتی نمیدن توی خواب به شدت گریه میکردم و موضوع رو با یکی از آشناهامون در ارتباط گذاشتم و اون به من کمک کرد تا از اون مجلس فرار کنم و موفق هم شدم

  میشه تعبیرشو بگید؟!

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی رابطه ی شخصی تان را ارزیابی می کنید. در یک دوره ی شفا در زندگی تان هستید. علامتی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر: نشانگر درد است. نمایانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. مرحله ی توسعه ی مهم را در زندگی تان در دست دارید. ممکنست نمایانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که پیشتر مخالف یا جدا از هم بوده اند؛ بویژه اتحاد جنبه های مردانه یا زنانه ی خودتان. با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می کنید.

 8. دو تا مرد از در وارد شدن که یکیشون تفنگ دستش بود و رو ب پدرم حرفای تهدیدآمیز راجع به زمین باغ و اینا میزدن.خیلی ترسیده بودیم ولی سعی میکردیم خونسرد ب نظر بیایم. من یکهو از جا بلند شدم و از اون جا فرار کردم تا دیگه نبینم و نشنوم که چه اتفاقی دارا میفته. همینطور میدویدم و گریه میکردم و از کوچه پس کوچه ها رد میشدم و هی ب پشت سرم نگاه میکردم.

  • در ادامه: نمایانگر تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. می توانید درباره ی چیزی، در حالت دفاعی باشید یا ممکنست با مسأله های انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید. تعبیر دیگر: علامتی از قدرت و غرور است. شاید به دنبال پناه یا حمایت هستید. احساس شک به خود، ناکامل بودن و نداشتن کنترل در زندگی تان را تجربه می کنید. شاید درباره ی تصمیمی که گرفته اید، شک کرده اید. خشم، معمولا به شکل ترس، تغییر قیافه می دهد؛ مسائلی که در زندگی تان از آنها عصبانی هستید را در نظر گیرید! مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید. گزینه های محدودی دارید. بیاموزید روشنفکر باشید! تعبیر دیگر: از هدف هایتان بخاطر وظیفه ها یا مسئولیت های معمول تان، منحرف شده اید. شرایطی بغرنج را در زندگی تان تجربه می کنید.

 9. سلام من خواب دیدم ک با یکی از دوستانم دزدیده شدیم و داشتیم فرار میکردیم و چند تامرد هم داشتن دنبال ما می امدند توی خواب گریه و زاری هم نمی‌کردم سه شب پیش هم خواب دیدم دزدیده شده بودم

  ممنون میشم تعبیر خواب رو بگین

  • سلام! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. می نمایاند که توسط شرایط یا شخصی، کنترل می شوید. دچار فقدان کنترل بر خویش هستید. به تعبیر دیگر: حس می کنید گیر کرده اید یا حس محدود بودن می کنید. کسی یا موقعیتی، ممکنست تمرکز، حواس و توجهتان از هدف هایتان را پرت کند. مسأله ای است که می کوشید از آن دوری کنید. مسئولیت کارهایتان را به عهده نمی گیرید یا نمی پذیرد؛ همچنین، با ترس هاتان مواجه نمی شوید.

 10. سلام خسته نباشید

  من خواب دیدم از خونمون با دوستم فرار میکنم بعدش با ماشین بابای دوستم رفتیم خونشون ،خونشون نمایشگاه لباس بود (خونشون سادس)بعد بابای دوستم داشتن تعریف میکردن برامون،من لباس نداشتم که دقیق یادم نیس ولی دوستم بهم یه چادر یا کاپشن داد پوشیدم خیلی خواب پیچیده ای بود تعبیر داره؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بیانگر جنبه های شخصیت شماست که رد کرده اید؛ اما آماده اید که درگیرشان کنید و تأییدشان کنید. رابطه هایی که با اطرافیان تان دارید، برای اینکه خودتان را بشناسید، مهم اند. تعبیر دیگر: نشانگر اخبار مثبت است. با موارد پذیرفتن و تعلق داشتن، در نبرد می باشید. تعبیر دیگر: از رویارویی با موقعیت یا چیزی، امتناع می کنید. علامتی از خود عمومی تان است و اینکه چگونه خودتان را می پذیرید. نمایانگر عملی از شماست که به چشم دیگران می آید. نشانه ی شرایط و وضعیت تان در زندگی است.

1 2 3 22

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور