تعبیر خواب فرار کردن چیست؟

با تعبیر خواب فرار کردن، تعبیر خواب فرار از سگ، تعبیر خواب فرار از گرگ، تعبیر خواب فرار از شتر و تعبیر خواب فرار از انسان ( فرار از مرد و زن) همراه ما باشید.

طبقه بندی:

تعبیر خواب فرار کردن
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – تعبیر خواب فرار کردن به گفته معبرین کهن نشانه رهایی و خلاصی از مشکلات و مسائل پیش روست اما اگر بخواهیم با استفاده از تعابیر جدید فرار کردن در خواب را تفسیر کنیم می‌توان این گونه بیان کرد که فرار کردن اشاره به عدم روبرو شدن با مسائل را دارد.

 

تعبیر خواب فرار کردن (گریختن)

 

تعبیر خواب فرار کردن

محمدبن سیرین گوید: گریختن در خواب نشانه رستگاری است و برخی از معبرین گویند دلیل که بر دشمن ظفر یابد، زیرا که موسی درخواب دید به فرعون می‌گریخت بعد از شر فرعون رستگاری یافت و بر وی ظفر یافت.

جابرمغربی گوید: اگر دید مردان از زنان فرار می‌کردند، نشانه ترس بسیار زیاد بیننده خواب است.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  • گریختن در خواب اگر بدون فریاد و زاری باشد، دلیل شادی و سرور است.

  • اگر با زاری همراه باشد نشانگر مصیبت است.

بیتون می‌گوید:

  • فرار كردن در خواب، بیانگر موفقیت در انجام كارها مى‏باشد.

  • اگر خواب ببینید كه از صحنه‏ تصادفى فرار می‌كنید، نشانه‏ آن است كه باید منتظر پیشامدى غیر منتظره باشید.

اچ میلر می‌گوید: اگر خواب ببینید به شخصى كه در حال فرار است كمک می‌كنید، نشانه‏ آن است كه باید بیشتر مراقب خود باشید.

 
در کتاب فرهنگ تفسیر رویا نوشته تونی کریسپ آمده است:

فرار: یافتن راهی برای فراتر رفتن از محدودیت‌هایی که شاید به دلیل ترس یا اضطراب یا درد و رنج ایام گذشته ایجاد شده باشد. ما اغلب برای دوری از احساسات سخت و ناخوشایند از آن فرار می‌کنیم. این فرار مثلا با خواندن رمانی مهیج و سرگرم کننده انجام می‌گیرد زیرا رمان توجه ما را از افسردگی یا احساس تنهایی به سمت خود جلب می‌کند. هر چند که مشکل بر سر جای خود باقی می‌ماند. 

اگر چیزی از ما می‌گریخت: ادراک، عاطفه یا فرصتی که از آگاهی ما دور می‌شود و به تدریج فراموش می‌شود.

کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما فرار می‌کنید بیانگر این است که با مسائل تعلق داشتن و پذیرفتن در جنگ هستید. معنای دیگر این است که خواب به این معنی است که شما از مواجهه با مساله یا موقعیتی خودداری می‌کنید.

 

تعبیر خواب فرار نکردن

خواب دیدن اینکه شما قادر به فرار کردن نیستید بیانگر حس بی یاوری است یا اینکه قادر به فرار از مشکلات و استرس های زندگی نیستید. اهمیت و نماد جا یا چیزی که تلاش می کنید از آن فرار کنید را در نظر گیرید. خواب ممکن است به این اشاره داشته باشد که جهت (سمت و سو) یا اعتماد به نفسی نیست.

 

تعبیر خواب فرار از زندان

خواب دیدن اینکه شما از زندان یا جایی که حد و مرز دارد فرار می‌کنید بیانگر این است که نیاز دارید از یک موقعیت یا نگرش محدود کننده فرار کنید. تعبیر دیگر این است که بیانگر این است که شما از مواجه با مشکلات خود اجتناب می کنید. شما از یک موقعیت دوری کرده به جای اینکه با آنها روبرو شوید.

 

تعبیر خواب فرار از حیوان

فرار از شتر 
شتر در رویا نشانه رضایت اندک از زندگی و در برخی موارد نمادی از صبر و تحمل بسیار است. فرار از شتر در خواب می‌تواند اشاره به دوری جستن از این نوع موقعیت‌ها را در زندگی فرد بیننده خواب نشان دهد.
 
فرار از سگ
موجودی که از برابر آن می‌گریزید، نشان دهنده نقطه ضعفی است که در برابر مسائل از خود نشان می‌دهید. برای مثال، سگ حیوانی است که احساس ترس را خیلی خوب در طرف مقابل تشخیص می‌دهد و به اصطلاح ترس را بو می‌کشد. بنابراین، زمانی که از برابر سگ فرار می‌کنید، یعنی ترس و اضطراب هنگام روبرو شدن با مشکلات سراغتان می‌آید و برای حل مسائلتان باید بر ترس‌هایتان چیره شوید.
جابر مغربی می‌گوید: اگر دیدی تعدادی سگ به دنبالتان هستند و شما در حال فرار هستید، تعبیر آن است که اطرافیان شما آدم‌هایی نا اهل هستند و برای شما دردسرساز خواهند شد، بهتر است که رابطه خود را با آن‌ها قطع کنید.
اگر ببینی سگی دنبال دیگران گذاشته است و آدم‌ها فرار می‌کنند، یعنی شما بر رقیبان و دشمنان خود پیروز می‌شوید و موفقیت از آن شما خواهد شد. هر حیله‌ای که علیه شما بر کار ببرند خنثی می‌شود.
 
فرار از گرگ
گرگ درنده است و هنگام حمله به گله گوسفندان آن‌ها را متفرق و شکار می‌کند. بنابراین، نشان می‌دهد هنگامی که مسائل سر دشواری می‌گذارند، از خود انفعال نشان می‌دهید که باید در این مواقع استواری کنید و همتتان را افزون نمایید.
 
کارل یونگ می‌گوید: خواب دیدن اینکه شما از اینکه حیوانی به شما آسیب بزند، یا از یک موقعیت فرار می کنید، بیانگر سلامت و کامیابی شماست. شما تغییر مطلوب حوادث را تجربه خواهید کرد.

 

تعبیر خواب فرار از انسان

انسان معانی متفاوتی دارد. بسته به این که جنسیتش چیست و چه حالت و فیزیکی دارد تعابیر متفاوتی را می‌توان بیان کرد. برای مثال اگر افرادی وحشی دنبالتان کردند، یعنی شخصیتی تعلیم نیافته دارید که باید با تربیت و آموزش قابلیت‌هایتان را توسعه دهید.

معبرین غربی می‌گویند: اگر در خواب خود را در حال فرار از شخص دیگری (مرد یا زن) می‌بینید، این خواب نشان دهنده کشش درونی شما به فرار کردن از مشکلات خود در زندگی است. شما مدت ها است که از مشکلات خود فرار کرده‌اید و اکنون در موقعیت بدتری نسبت به گذشته قرار گرفته‌اید.شاید زمان آن رسیده است که با مشکلات خود روبرو شوید و یک بار برای همیشه به آن‌ها بپردازید. اگر همچنان از مشکلات خود فرار کنید، باید بدانید که اوضاع حتی وخیم تر از حالا می شود و شما قطعا خواستار چنین چیزی نخواهید بود.
منابع:
کتاب بانک جامع تعبیر خواب
Pendarno.ir
خواب و رویا

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo