تعبیر خواب خانه تکانی

با تعبیر خواب خانه تکانی، تعبیر خواب فرش شستن، تعبیر خواب گردگیری و تعبیر خواب پاک کردن شیشه و پنجره همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب خانه تکانی
موتور جستجوی تعبیر خواب ستاره 💭
تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا

ستاره | سرویس سرگرمی – خانه تکانی عملی است که بیشتر مردمان در قبل از سال نو و برای زدودن ناپاکی‌ها از خانه انجام می‌دهند. فرش شستن، غبار رویی، پاک کردن شیشه و پنجره و جارو کردن از جمله اعمالی است که در حین خانه تکانی انجام می‌گیرد با تعبیر دیدن این نوع اعمال در خواب در مجموعه تعبیر خواب ستاره همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب خانه تمیز کردن – تعبیر خواب خانه تکانی – تعبیر خواب شستن فرش – تعبیر خواب جارو کردن – تعبیر خواب خانه تکانی مرده

 

تعبیر خواب خانه تکانی

لیلا برایت می‌گوید:
  • تمیز کردن اثاثیه‌ی خانه در خواب، نشانه‌ی بهبود اوضاع اقتصادی است.
  • اگر خواب ببینید که مشغول تمیز کردن خانه هستید، به این معنا است که عده‌ای دایما پشت سر شما حرف‌های بدی می‌زنند.
  • اگر در خواب مشغول تمیز کردن چیزی باشید، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشتری انجام دهید.

 

تعبیر خواب شستن فرش

کثیف و ناپاک بودن در خواب به معنای نابهنجاری است. اگر به تعابیر معبرین کهن در مورد فرش بپردازیم فرش به آبرو و حیثیت فرد بیننده خواب تعبیر شده است البته با استفاده از تعابیر جدید می‌توان فرش را به معنای ارتباط با گروه یا جمعی بسته دانست. فرش از تار و پود بیشماری تشکیل شده که این تارها در مدت زمان زیادی با دقت بافته می‌شوند بنابراین این تار و پود قواعد، قوانین و فرم ارتباطات در گروه و یا جمع مورد نظر را نشان می‌دهد. در واقع شستن و تمیز کردن فرش به ذهنیات غلط و نابجای فرد بر می‌گردد که در برخورد و ارتباط با افراد گروه داشته و مانع ایجاد روابطی سالم می‌گردد.

 

تعبیر خواب گرد گیری

مطیعی تهرانی می‌گوید: غبار یا گرد را مال اندک و قلیل تعبیر کرده‌اند. عموماً معتقدند که اگر در خواب شما گرد و غبار بر شئی یا جائی نشسته بود که آن شیئی به شما تعلق داشت به قدر آن غبار چیزی به دست می‌آورید. مثلاً مال یا پول نقد.

 
ابن سیرین می‌گوید: 
  • تعبیر خواب خاک، پول می‌باشد (فرقی نمی‌کند که کم باشد یا زیاد).
  • اگر در خواب ببینی در خانه تو خاک قرار دارد، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموالی را بدون رنج و سختی به دست می‌آوری. 
  • اگر ببینی خانه کسی را جارو می‌کنی، یعنی مال و اموال کسی را به دست می‌آوری، مخصوصاً اگر خاک‌های جارو شده را به مکان خودت آورده باشی.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از خانه خودت خاک بیرون می‌کشی و پراکنده می‌کنی، یعنی مال و اموال خود را خرج می‌کنی.

 

تعبیر خواب جارو کردن

مطیعی تهرانی گوید:
  • تعبیر خواب جارو کردن پس انداز مال اندک است و به زبان ساده تر پول جمع کردن. از ولخرجی جلوگیری کردن و بهای آن را به کناری نهادن و به آن دل خوش بودن در خواب‌های ما به صورت جارو کردن و جارو ظاهر می‌شود.
  • مردی اگر در خواب ببیند که جارو می‌کند به خانه خود خیر و برکت می‌آورد. جوانی اگر در خواب ببیند که جارو می‌کند و خس و خاشاک و خاکروبه جمع کرده، پولی در اختیارش می‌گیرد یا اینکه به کاری مشغول می‌شود. 
  • جارو کشیدن به دیوار خوب نیست و غم و اندوه می‌آورد و به معنی جا به جا کردن غم و اندوه است همان طور که خاک را از دیوار به کف اتاق می‌ریزید خواب شما می‌گوید ناراحتی‌ها را جا به جا می‌کنید.

 

تعبیر خواب پاک کردن شیشه و پنجره

همانطور که گفته شد پاک کردن و تمیز کردن نماد سامان دادن و جلوه بخشیدن و شیشه‌های پنجره نیز درگاهی است که انسان رو به آسمان آبی و محیط اطراف خود باز می‌کند. دیدن اینگونه خواب‌ها نشانه‌ای از پاک کردن پنجره درونی شما را بیان می‌کند.

 

منابع:
تعبیرستان
Pendarno.ir
کتاب بانک جامع تعبیر خواب

بحث و تبادل نظر درباره تعبیر خواب و رویای شما

از این پس تعبیر خواب های خودتان را با معبر و سایر اعضای سایت در اتاق های بحث و گفتگو مطرح کنید

ستاره
Logo