تعبیر خواب غذا خوردن با مرده – تعبیر خواب غذا خوردن مرده

با تعبیر خواب غذا خوردن با مرده (هم سفره شدن)، تعبیر خواب غذا خوردن مرده و تعبیر خواب طعام دادن به مرده همراه ما باشید.
تعبیر خواب غذا خوردن با مرده - تعبیر خواب غذا خوردن مرده
 
ستاره | سرویس سرگرمی – به گفته منوچهر مطیعی تهرانی دیدن مرده در خواب آنچنان که در بیداری ترسناک است در رؤیا این گونه نیست همچنین ملاقات با شخص فوت شده نشانه ملاقات با دوست و رسیدن مهمان است. از طرفی غذا و خوردن آن به صورت کلی خیر و برکت است هر چند که بایستی طعم و مزه غذا کاملاً مشخص گردد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا شخص مرده معمولا به بخشی از زندگی شما اشاره دارد. این تصویر می‌تواند به پدیده عمومی مرگ احساسات اشاره کند که شامل چیزهایی از قبیل درماندگی در ایجاد ارتباط عاطفی و از دست رفتن احساس شما در مورد شخصی است.
 
تعبیر خواب مرده تصویر رفتگانی است که می‌شناختید. اکثر رویاهایی که در آن‌ها مردگان ظاهر می‌شوند حاصل تلاش ما برای کنار آمدن با خاطرات، احساس گناه، خشم و سایر احساساتی است که در ارتباط با آن‌‌ها داشته‌ایم.
 

تعبیر خواب طعام دادن به مرده

 • دیدن غذا در خواب نشانه برکت و نعمت است. بنابرین طعام دادن به مرده نشانه افزایش روزی و بهبود یافتن شرایط است.
 • اگر در خواب ببینید که به مرده‌ای غذا داده و شخص فوت شده یکی از بستگان شما (پدر، مادر، برادر و …) بود نشانه‌ای از روند روبرو رشد مالی شماست.
 • اگر در خواب مرده‌ای از شما غذا طلب کرد و شما به او طعام دادید بدین معناست که باید در امور خیریه شرکت کنید. نفس نیکو و وجدانتان از شما طلب می‌کند که تا با صدقه دادن شرایط زندگیتان را در بیداری تغییر دهید.
 

تعبیر خواب غذا خوردن مرده

تعبیر گری می‌گوید: اگر در خواب شخصی که از فوت شدن آن آگاه هستیم را در حال غذا خوردن ببینیم بیانگر رسیدن خیرات از دنیا برای اوست.
 

تعبیر خواب غذا خورد با مرده (هم سفره شدن)

تعبیرگری می‌گوید: دیدن همراهی کردن مرده در غذا خوردن خیراتی است که هم به بیننده خواب سود می‌رساند و هم به شخص فوت شده.
 
حضرت دانیال نبی می‌فرمایند:
 • اگر بیند که غذای او را مرده خورده است، بیان گر آن است آن غذا گران خواهد شد.
 • اگر در خواب و رؤیا مشاهده کردید که مرده غذایی به شما داد، نشانه ای از داشتن روزی حلال است.
 
 
منابع:
www.bisms.ir
 155 Comments
 1. سلام من مادر بزرگم ۳ماه پیش فوت کرده ما هر هفته ۵شنبه جمع میشیم خونش بعد میریم سر مزارش من خواب دیدم خونش هستم برای ناهار دیر رسیدم نشستم پا سفره غذا هم چند نوع بود مادربزرگم هم هست نشسته رو به روم ولی با من حرف نمیزد جلوی من عدس پلو گذاشت گف بخور برای تو گذاشتم کنار خودش داشت قیمه میخورد گف میخوای؟ قاشق خودمو زدم تو غذاش قیمه گرفتم(عادتی که اصلا ندارم)گف بخور میخوایم بریم سرمزار دیر شد. این یعنی چی؟؟؟

  • سلام! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. ممکنست می کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید. مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. نمایانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه های شاد است. تعبیر دیگر: نشانگر مردد بودن شماست. نمی دانید درباه ی چیزی، چه می خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته اید و زندگی تان را تلف می کنید.

 2. سلام من خالم ۹ماه پیش فوت شدن خواب میدیدم تو یه باغ خانوادگی که سالها پیش داشتیم سفره انداختیم سر تا سر دوست مامانمم فسنجون پخته خالم با مادر بزرگم سر سفره نشسته بودن هی میگفتن به مسخره میخندیدن و خالم از دستپخت دویت مامانم تعریف میکرد.صدای خنده یادم نمیاد

  • سلام! خوابتان یعنی سختکوشی و پشتکارتان در آخر، قدرش دانسته می شود و به نتیجه می رسد. علامتی از ثبات، پتانسیل و رشد درونی است. لازمست مهارت تازه ای را کشت و ترویج کنید یا به رشد شخصی یا روحانی تان را بپرورانید. نمایانگر پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. مرگشان هنوز در ذهن تان تازه است. هنوز می کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید.

 3. سلام پدرم بیمار هستن وای خودش نمیدونه چند روزی میشه ک خواهر و برادرم ب من واقعیت رو گفتن ک بابا سرطان خون داره ،دیشب خواب دیدم ک با اموات مادر بابام و بابای مامانم و چند نفر دیگه پای یک سفره خونه بابا بزرگم نشستیم بابا بزرگم ب من کفت خرما بده بخورم منم نون و پنیر خرما بهش دادم نشست مثل زنده بودنش خورد ،خواهرم داشت ب مامان بابام میگفت ک مهسا هم فهمیده ک بابا سرطان خون داره اونم میگفت نباید بهش میگفتید البته بابام هم بود پای سفره ولی نمی‌دونم چیزی خورد یا نه خلاصه ب نظرم خونه خیلی تاریک بود مثل زمان زنده بدونشون نبود ، لطفا تعبیر رو بهم بگید

  • سلام! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. نمایانگر نیازهای اولیه ی زندگی است. ممکنست ویژگی های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید. علامتی از دستاورد و سود است. نمایانگر شادی و لذت است. زمانی را برای استراحت و آرامش ذهنی تان بگذارید. ممکنست استعاره ای از تاریخی باشد که پیش روست یا یک تاریخ یا قرار ملاقات مهم که باید حفظش کنید. علامتی از سنت، حمایت و خرد شماست. ممکنست می کوشید زمانی که با پدربزرگ، وقتی که زنده بودند، گذرانده اید را زنده کنید. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: صدقه بدهید!

 4. سلام خواب داییم که 17 سال پیش در سن 37 سالگی فوت کرده رو دیدم ک مهمانی گرفته و برای هر مهمان یک پرس کامل چلو کباب و منم دعوتم،، سر سفره نشستم و غذا که خوردم یک پرس کامل هم جدا گونه هر مهمان میتونست ببره که همسرش فقط به من داد که با خودم ببرم. ممنون از سایت خوبتون

  • سلام! خوابتان نمایانگر جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. نمایانگر موقعیت یا رابطه ی کنونی در زندگی تان است که شبیه ویژگی و مدل ایشان است. ممکنست این را می نمایاند که چگونه لازمست به این رابطه یا موقعیت، اجازه ی پایان یافتن دهید. نمایانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی تان است که موقتی است. نمایانگر هماهنگی، صمیمیت، بزله گویی، کامیابی، دستاورد شخصی یا روحیه های شاد است. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: برایشان خیرات بدهید!

 5. سلام خواب دیدم که پدربزرگم که فوت شده به خانه مان آمده و ما کمی پیش غذا خورده بودیم و مادرم خواست که سینی غذا را که در آن هم غذا برای پدربزرگم بود وهم برای خواهرم که کودک است را به آنها بدهم و سینی را خواهرم وپدربزرگم از دستم گرفتند و بر زمین گذاشتند .خیلی دوست داشتم که از آن غذا که در سینی هست بخورم ولی چون قبلش غذا خورده بودیم نتوانستم ‌. و آنها مشغول غذا خوردن شدند.

  • سلام! خواب‌تان گویای چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. ممکنست می‌کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده‌اید را زنده کنید. نمادی از سنت، حمایت و خرد شماست. نیاز به پرورش و مراقبت دارید. گویای افراط، جشن، پاداش یا وسوسه است. از چیزهای خوب در زندگی، لذت می‌برید.

 6. سلام. خواب دیدم که پدربزرگم که فوت شدن اومدن خونه ما و رفتن به آشپزخونه تا غذایی پیدا کنن و بخورن. سفره ای که داخلش نان میذاشتیم رو برداشتن و شروع به خوردن کردن در صورتیکه می‌خواستیم اون نان ها رو دور بریزیم چون مال چند روز پیش بودن. تعبیرش چیه؟

  • سلام! خواب‌تان از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: برایشان خیرات بدهید! از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان یعنی ممکنست می‌کوشید زمانی که با او، وقتی که زنده بودند، گذرانده‌اید را زنده کنید. گویای نیازهای اولیه‌ی زندگی است. ممکنست ویژگی‌های مثبتی را بیان کند و چیزهای بزرگی که طی طول عمرتان آموخته‌اید. تعبیر دیگر: لازمست بر موقعیتی چیره شوید یا در رأس امور قرار گیرید.

 7. سلام. من خواهرم چهار ساله که فوت شده. دیدم خواهرم زنده است و براش دوتا خواستگار اومده خواستگار اولی خیلی پدر و مادرم راضی نبودند و خواستگار دومی خوب بود. قرار خواستگاری با دومی گذاشته شد و اومد خواستگاری خواهرم. من با ماشین بدون سقف اومدم کنار ماشین اون آقا پارک کردم. و اومدم تو مجلس خواستگاری و شروع کردم ازش به پرسش که متولد چه سالی هستی و شغلت چیه و فامیلت چیه. اون پسر تا فامیلشو پرسیدم ناراحت شد. چون قبلاً پدر و مادر من این سوال ها را ازش نکرده بودند. منم بهش گفتم می‌خوام برم تحقیق. اون پسر که ناراحت شده بود داشت می‌رفت که خواهرم اومد جلو و بهم گفت سرمو ببین اون پسر این بلا رو سرم آورده. من سر و بین موهاشو دیدم دیدم سرش باد کرده.. لطفاً تعبیر بفرمایید.ممنون

  • سلام! خواب‌تان نمایانگر جاه‌طلبی، انگیزه و توانایی‌تان برای رفتن از مرحله‌ای از زندگی به مرحله‌ی دیگر است. نقش فعالی در مسیری که زندگی‌تان در آن پیش می‌رود دارید. دلتنگ او هستید و می‌کوشید خاطره‌های گذشته‌تان که با او داشتید را بازیابی کنید. در تلاشید با زندگی روزمره‌تان کنار آیید و همراه شوید. نمایانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. ممکنست نمایشی از احساسات‌تان باشد. شاید درباره‌ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. علامتی از مسأله‌ای رو به رشد است. لازمست به موقعیتی رسیدگی کنید؛ پیش ازینکه از دست‌تان خارج شود. تعبیر دیگر: ممکنست اشاره به چیزی باشد که باد کرده است یا ممکنست استعاره‌ای از غرور باشد.

 8. سلام وقتتون بخیر خواب دیدم عموم که حدودا ۷ ماهی میشه که فوت کردن بهش غذا دادم تعبیر این خواب چیه حالا یادم نمیاد که به دهانش غذا میدادم یا به خودش میگن چیزی دادن به مرده خوب نیست خیلی ذهنمو مشغول کرده تعبیرش چیه

  • سلام؛ همچنین!‍ خواب‌تان یعنی مرگ‌شان هنوز در ذهن‌تان تازه است. هنوز می‌کوشید با واقعیتی که او رفته است، خو بگیرید. گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. از دیدگاه تعبیر خواب سنتی: برایشان خیرات بدهید!

 9. سلام مادر شوهرم خواب دیدن که توخونمون سفره پهن بوده ومرده ها که از فامیلمون وپدربزرگ شوهرم بودن وغذامیخوردن اما خیلی بدغذا میخوردن وغذاازدهنشون میفتاده همه جاروکثیف کرده بودن مادر شوهرم توخواب بهمون گفته از این غذادیگه نخورین اینادارن توغذابازی میکنن وکثیفش کردن….ممنون میشم جوابم بدین

 10. با عرض سلام،

  خواب دیدم که با معشوق سابقم که از هم جدا شدیم در خانه‌ای هستیم که نمیشناسم و مادر بزرگ مرحومم هم اونجاست. معشوقم رفت کنار مادر بزرگم نشست و با هم یه کتابی رو ورق میزدن و صحبت میکردن و معشوقم به من نگاه میکرد و لبخند میزد. بعد اومد کنار من نشست و به من چسبید

  • سلام! خواب‌تان گویای بازگشت و وابستگی‌تان به هدف‌های ناتمام یا پروژه‌هایی که در گذشته لغو شده‌اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه‌تان عادی و باعشق است، یعنی هم‌اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه‌های گذشته‌تان را ادامه دهید. خواب‌تان، صرفا به زمینه‌های عاطفی هدف‌هایتان اشاره ندارد و می‌تواند پروژه‌های شغلی یا تحصیلی‌تان را شامل شود. چیزی هست که هنوز باید درباره‌ی خویش کشف کنید. ممکنست به این معنا باشد که خاطره‌ها، ترس‌ها یا احساسات سرکوب‌شده‌ای هستند که با آنها روبرو نشده‌اید. گویای پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. ویژگی‌هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست نماد الگوی یک پیرزن خردمند باشد. گویای آرامش است. بسوی هدف‌هایتان آرام‌آرام حرکت می‌کنید و سرعت‌تان را ثابت نگه می‌دارید. نمادی از دانش، عقل، اطلاعات و خرد است.

1 2 3 9

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور