تعبیر خواب غاز؛ دیدن اردک و غاز در خواب چه تعبیری دارد؟

با تعبیر خواب غاز، تعبیر خواب اردک، تعبیر خواب کشتن غاز، تعبیر خواب اردک در آب، تعبیر خواب خوردن غاز و تعبیر خواب غاز مرده همراه ما باشید.
ستاره | سرویس سرگرمی – غاز گونه‌ای از پرندگان است که متعلق به خانواده مرغابی‌سانان هستند. خانواده مرغابی‌سانان شامل قوها و اردک‌ها نیز می‌شود. با تعبیر خواب غاز و تعبیر خواب اردک از دیدگاه معبرین غربی همراه مجله اینترنتی ستاره باشد.
 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا غاز به عنوان نمادی در رابطه با آزادی، روان بیننده خواب، علاقه به سرگردانی و پرسه زنی، حماقت یا تبعیت از گروه بوده و در برخی موارد اشاره به روابط دراز مدت (تا پایان عمر) دارد.
 
تعبیر خواب غاز و اردک

 

تعبیر خواب غاز

کارل یونگ می گوید : دیدن غاز در خواب بیانگر زندگانی خانگی و همدم مادام العمر است. ممکن است بیانگر این باشد که تمایل دارید با جمعیت پیش روید و همراه جمعیت باشید. تعبیر دیگر این است که شما پایه محکمی دارید. 

دیدن غاز در خواب نمادی از باروری و عشق مادرانه است. غاز ممکن است پیغامی از ضمیر ناخود‌آگاه شما باشد.

معبرین غربی گویند:
 • تفسیر و تعابیری که برای غاز عنوان می‌شود بسته به اهلی یا وحشی بودن غاز متفاوت است. به طورکلی غازهای اهلی و خانگی سمبل ثروت و منبعی مغذی و خوشمزه برای همه خانواده و غازهای وحشی نماد محصول خراب و بیماری‌های پرندگان خانگی هستند. 
 • اگر در رؤیا مشاهده کردید که غازهای اهلی به آرامی در حال خوردن علف هستند در اسرع وقت موفقیتی بدست خواهید آورد. این موفقیت می‌تواند هم در مورد خانواده و هم در مورد مسائل مادی باشد.
 • یکی از بهترین رویاهایی که می‌توان در مورد غاز مشاهده کرد شنای دسته جمعی این غازهای اهلی در آب است. این خواب نشان دهنده تغییراتی مطلوب در زندگی بیننده خواب است.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر در خواب احساس کنید صدای غاز شما را ناراحت می‌کند، نشانه آن است که یکی از افراد خانوادهشما خواهد مرد. اما اگر غازها را در حال شنا کردن ببینید، علامت آن است که بر ثروت شما به تدریج اضافه خواهد شد.
 • اگر در خواب غازها را میان علفزاری ببینید، علامت موفقیت حتمی است.
 • اگر فرد عاشقی در خواب غاز ببیند، نشانه آن است که نامزدش شایستگی و لیاقت دارد.
 • اگر خواب ببینید غازی را دزدکی با خود می‌برید، علامت آن است که ملکی به شما می‌رسد و به ثروت خواهید رسید.

 

تعبیر خواب اردک

معبرین غربی گویند:
 • اگر در خواب دیدید که اردکی را شکار می‌کنید این خواب به شما هشداری در مورد تغییرات شدید و غیر منتظره در پیاده سازی برنامه‌هایتان بیان می‌کند.
 • اگر به سمت اردک شلیک کردید این خواب نشانه‌های خوبی را به همراه نخواهد داشت. اردک سمبل شخصی است که از فریب دادن شما لذت می‌برد.

 

تعبیر خواب اردک در آب

معبرین غربی گویند: دیدن اردک در آب خوابی است نیکو. این بدان معناست که بیننده خواب به زودی خبرهای مهم و موثقی را دریافت خواهد کرد. اما اگر اردکی را از آب بیرون کشیدید بیانگر ایجاد مشکلاتی برای فرزندانتان است.

 

تعبیر خواب کشتن غاز

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • کشتن غاز: ارث
 • پر کندن غاز: سرخورده شدن
برایت می‌گوید: اگر خواب ببینید كه غازى را سر می‌برید، به این معنا است كه از خطرى در امان می‌مانید.

 

 

تعبیر خواب خوردن غاز

لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • بریان کردن غاز: یک مهمان
 • خوردن غاز: یک همراه پرچانه
آنلی بیتون: خوردن غاز در خواب، نشانه اختلاف و مشاجره بر سر دارایی شما است.
لیلا برایت: خوردن گوشت غاز در خواب، نشانه‏ سعادت و خوشبختى است.

 

تعبیر خواب غاز مرده

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن غاز مرده در خواب، نشانه آن است که از زیان و ناراحتی رنج خواهید کشید.
یونگ می گوید : اردک ارتباطی بین قلمرو روحی و دنیای فیزیکی برقرار می‌کند. اردک‌ها حیوانات با استعدادی هستند که می توانند راه بروند، پرواز کنند یا شنا کنند. یک اردک بیانگر انعطاف پذیری شماست و اینکه توانایی منعطف شدن و خم شدن و منطبق شدن در موقعیت های مختلف را دارید.
گاهی نیز به این معنا است که شما خودتان را در معرض خطر قرار می‌دهید و خیلی خودتان را ول می‌کنید.

 

تعبیر خواب پرواز کردن اردک

کارل یونگ می گوید: بیانگر آزادی روح شماست.

 

تعبیر خواب شنا کردن اردک

کارل یونگ می گوید: بیانگر ضمیر ناخود‌آگاه شماست.

 

تعبیر خواب دیدن اردک دو سر

کارل یونگ می گوید: بیانگر این است که نیاز دارید بیشتر رگ و ریشه داشته باشید. شما نیاز دارید که به طور کامل به یک سری مسائل احساسی نگاهی بیندازید.

 

تعبیر خواب دیدن اردک سفید

کارل یونگ می گوید: بیانگر دروغ و فریب است.
46 Comments
 1. سلام من خواب دیدم که زنداییم اردک خریده تو حیاط خونه مامانبزرگم و گفت برم از پله ها بگیرمش و بزارم زمین منم گرفتمش گفت سه تا هم جوجه داره اونارم بگیر اونارم گرفتم ولی دیدم بازم کلی جوجه اردک تو پله هاست همشونو گرفتم بعد اخرش یه گربه اومد بقیه جوجه ها پریدن بغلم نجاتشون دادم از دست گربه چن تا هم تخم اردک بود تو حیاط تعبیرش چی میشه ممنون میشم بگید

  • سلام! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. حاکی از زندگانی خانگی و همدم مادام العمر است. ممکنست گویای این باشد که تمایل دارید با جمعیت پیش روید (همراه جمعیت شوید). تعبیر دیگر: یعنی پایه ی محکمی دارید. تعبیر دیگر: علامتی از باروری و عشق مادرانه است. ممکنست پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد. نمایانگر آزادی روحی شماست (اگر پرواز می کند) یا بیانگر ضمیر ناخودآگاه شماست (اگر شنا می کند). ارتباطی بین قلمرو روحی و دنیای فیزیکی برقرار می کند. نشانگر انعطاف پذیری شماست و اینکه توانایی انعطاف، خمش و انطباق یافتن در موقعیت های مختلف را دارید. تعبیر دیگر: خودتان را در معرض خطر قرار می دهید و خیلی خودتان را ول می کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «بعد اخرش» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 2. سلام

  من خواب دیدم جلوی پنجره خونمون بودیم و بارون شدید میومد و هوای تاریک.. بعد ی گربه سیاه میمالید به پنجره و میخاست بیاد داخل و مادرم میخاست بزاره بیاد تو، من نزاشتم گربه سیاه بیاد داخل! ولی یادمه یهو ی اردک اورده بودم داخل و به کفشم نوک‌ میزد و منم هی جاخالی میدادم..

  مرسی

  • سلام! خوابتان نمایانگر ایده ها و بینش روحی است که در شما ایجاد می شوند. ممکنست علامتی از شانس و عشق باشد. نشانگر مانع ها و مشکل های بزرگی در کسب هدف هایتان است. با مسأله ای روبرو می شوید که خیلی واضح و روشن نیست. شاید مسائل را باید کنار گذارید تا بتوانید ذهن تان را روشن کنید و بعدها دوباره به آنها برگردید. تعبیر دیگر: ممکنست مترادف تولد دوباره، انعکاس و اندیشه و شروع تازه باشد. در استفاده از توانایی ذهنی و روانی تان، احساس هراس می کنید و به شهود خویش باور دارید. نمایانگر آزادی روحی شماست (اگر پرواز می کند) یا نمایانگر ضمیر ناخودآگاه شماست (اگر شنا می کند). ارتباطی بین قلمرو روحی و دنیای فیزیکی برقرار می کند. نمایانگر انعطاف پذیری شماست و اینکه توانایی انعطاف، خمش و انطباق یافتن در موقعیت های مختلف را دارید.

 3. سلام مجدد

  ادامه خوابم که فرمودید

  دویدم سمت غاز یه سگ پرید روم و باهام حرف زد و بهم گفت ولشون کن

  • سلام! در ادامه: به عزم و انگیزه‌تان در پیگیری هدف‌هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف‌تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم‌گیری، عجله کنید. نمادی از شهود (بینش)، وفاداری، سخاوت، حفاظت و راستی است. ارزش‌های قوی و تنش‌های خوب‌تان، قادرتان می‌سازند که در دنیا پیش بروید و موفق شوید. ممکنست گویای کسی در زندگی‌تان باشد که این ویژگی‌ها را دارد. تعبیر دیگر: گویای مهارتی است که ممکنست رد کرده باشید یا فراموش کرده باشید. نشانگر دانش برتر است. پیغامش، به نوعی، شکلی از خرد است. تعبیر دیگر: گویای پتانسیل‌تان برای نهایت شخصی است که می‌توانید باشید.

 4. با عرض سلام به شما من در خواب دیدم که در یک جای بلند استاد استم و من نمیتوانم پایین شوم دفعتا دو دوانه مرغابی بسیار بزرگ استن بسیار زیاد که در پیش روی من سر میمانن من به اندازه مورچه استم پیش اونها باز در سر شانه امو مرغابی سفید میشینم باز من را میگرن در سر بحر میبرن حتی داخل آب میشم

  • سلام بر شما! خواب‌تان یعنی به یکی از بلندترین هدف‌هایتان رسیده‌اید. گویای آزادی روحی شماست (اگر پرواز می‌کند) یا گویای ضمیر ناخودآگاه شماست (اگر شنا می‌کند). ارتباطی بین قلمرو روحی و دنیای فیزیکی برقرار می‌کند. گویای انعطاف‌پذیری شماست و اینکه توانایی انعطاف، خمش و انطباق یافتن در موقعیت‌های مختلف را دارید. تعبیر دیگر: خودتان را در معرض خطر قرار می‌دهید و خیلی خودتان را ول می‌کنید. گویای ضمیر ناخودآگاهتان و حرکت بین خودآگاه و ناخودآگاه شماست. گویای احساسات شماست. تعبیر دیگر: لازمست به خودتان دوباره قوت قلب دهید یا تضمینی به کسی دهید. گویای امید، چشم‌اندازی جدید یا نگاهی مثبت به زندگی است؛ مهم نیست که چقدر مسائل فعلی‌تان ممکنست سخت باشند.

 5. سلام خواب دیدم با مادرم در گلدان های کوچک سیاه رنگ گیاه میکاریم و من داشتم از این کار لذت میبردم بعد یه گیاه لوبیا بود که پژمرده شده بو و با کاشتن در گلدان داشت جان می گرفت من دیدم از داخل آن گلدان کرم بیرون میاید به مادرم گفتم و کرم هارا از آن خارج کردیم نمیدانم چه طوری یه کرم روی ساق پای من آمده بود و من ترسیدم و آن را پرت کردم یه پسر مرد در حیاط بود که میگفت شاید کرم ها چندش باشند اما برای خاک خیلی مفید هستند گیاه های دیگه کاشته بودیم سرسبز بودن با مادرم به خانه رفتیم که دیدم یه مرغابی سفید با سرو صدای زیاد میخواهد وارد خانه ما شود و من میترسم و در در را می بندم اما پنجره مان که کولر دارد بسته نمیشود و فقط فضای خیلی کمی از آن باز است که فکر کردم ان مرغابی به علت بزرگ بودن نمیتواند وارد خانه شود اما مرغابی خود را کوچک کرد و وارد خانه شد بعد دیدم که آن مرغابی به یک دختر بچه تبدیل شده و من او را آنقدر دوست داشتم که صورت و چشمان او را بوسیدم و او هم با من همین کار را کرد یه دختر بچه مهربان و دوست داشتنی بود.

  • سلام! خواب‌تان نمادی از رحم و همه‌ی چیزهای زنانه است. آغوش‌تان به روی انتقاد یا پیشنهاد باز است. تعبیر دیگر: گویای خلاقیت است. گویای ایمان و خوشبینی‌تان درباره‌ی آینده است. دیدگاه خوشبینانه‌ای دارید. گویای مهربانی، شفقت و مهربانی، لذت، زیبایی و به دست آوردن است. نمادی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: گویای ظرفیت پنهان‌تان و استعدادهای پنهان شماست. لازمست بخاطر اینکه احساسات و تمایلات نهفته‌تان را بروز دهید، به اعماق ضمیر ناخودآگاه خود نفوذ کنید. تعبیر دیگر: نمادی از چیزهای کوچک است که می‌توانند برای رشد و رفاهتان مفید باشند. گویای احیا و تجدید است. شاید لازمست جنبه‌ای از خودتان را ذخیره کنید. کسی یا چیزی هست که لازمست خودتان را از شرش خلاص کنید (از زندگی‌تان بیرونش کنید). برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «گیاه های دیگه» را لطفا در پیامی دیگر ارسال کنید!

 6. سلام. خواب ديدم با ماشين ون رفتيم شمال با دخترهايم و همسرم و يك پسر بچه كنار راننده، اطراف خيلي سر سبز و دريا و آسمان خيلي آبي بود و از زمين آب مثل فواره بيرون ميومد، ديدم دختر بزرگم يك غاز سياه آرام داشت كه بغلش بود. بعد غازش سياه ش رو اورد داد به من كنارم بذارم بين خودم و در ماشين. من به دخترم گفتم گناه داره و خفه ميشه و دخترم گفت نترس خفه نميشه و بذار همينجا باشه.

  • سلام! خواب‌تان نشانگر سود، کشف خویش یا پیشرفت است. منظره‌ای که در سفرتان می‌بینید و روش سفرتان، گویای احساسات و فرایندهایی است که ممکنست اکنون در حال تجربه کردنشان باشید. نمادی از چیزی در ماهیت دورنی‌تان است که خالصانه، آسیب‌پذیر و بی‌پناه است. تعبیر دیگر: نمادی از پایان چیزیست که زمانی بخشی از شما بوده است. نمادی از فراوانی بزرگ، آزادی و شادی است. ممکنست وارد دوره‌ی رشد شخصی شوید. تعبیر دیگر: ممکنست بسادگی بیانی از عشق‌تان به طبیعت باشد. گویای زندگانی خانگی و همدم مادام‌العمر است. ممکنست گویای این باشد که تمایل دارید با جمعیت پیش روید (همراه جمعیت شوید). تعبیر دیگر: یعنی پایه‌ی محکمی دارید. تعبیر دیگر: نمادی از باروری و عشق مادرانه است. ممکنست پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد.

 7. سلام خواب دیدم ک دو تا غاز خریدیم یکیشون گم شد اونیکی ک خیلی باهوش بود رفت روی بالکن و اون یکی غازو پیدا کرد ما رفتیم دم در تا اون غازو بیاریم و وقتی دویدم سمت غاز یه سگ پرید روم و باهام حرف زد و بهم گفت ولشون کن

  ممنون از سایت خوبتون

  • سلام! خواب‌تان ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. گویای فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. گویای زندگانی خانگی و همدم مادام‌العمر است. ممکنست گویای این باشد که تمایل دارید با جمعیت پیش روید (همراه جمعیت شوید). تعبیر دیگر: یعنی پایه‌ی محکمی دارید. تعبیر دیگر: نمادی از باروری و عشق مادرانه است. ممکنست پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد. ممکنست چیزی را واقعا جای عوضی گذاشته‌اید و هنوز نفهمیده‌اید. ممکنست پیامی برایتان باشد که زندگی‌تان را تر و تمیز کنید و دوباره سازماندهی کنید. شاید فشار و شلوغی زندگی روزمره بشدت رویتان فشار آورده است. تعبیر دیگر: گویای فرصت‌های از دست رفته، روابط گذشته یا جنبه‌های فراموش‌شده‌تان است. برای ادامه‌ی تعبیر، خواب‌تان از «وقتی دویدم» را لطفا در پیامی دیگر بفرستید!

 8. سلام خوبی؟

  دیشب خواب دیدم رفتیم جایی ی غاز گرفتیم . دنبال کسی میگشتیم سرشو ببره . کسی نبود خودم گفتم میبرم . یدفعه بدون اینکه چاقویی باشه سرشو با دست جدا کردم . یکمم خونش ریخت رو پیرهنم .

  بعدش رفتم با چاقو شکمشو باز کردم که تمیز کنم . ی غاز خیلی تمیز و مرتب بود که انگار داخل شکمشم 3 تا تخم بود . این تعبیرش چیه ؟

  • سلام؛ سپاس! خواب‌تان به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. بیانگر زندگانی خانگی و همدم مادام‌العمر است. ممکنست گویای این باشد که تمایل دارید با جمعیت پیش روید (همراه جمعیت شوید). تعبیر دیگر: یعنی پایه‌ی محکمی دارید. تعبیر دیگر: نمادی از باروری و عشق مادرانه است. ممکنست پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد. تا کنون تمایل‌های نفسانی و اولیه‌تان را برای پیگیری‌ها و روشنگری‌های معنوی فدا کرده‌اید. بیانگر زندگی، نشاط و سرزندگی، قدرت درونی، تکامل، تصور، خلاقیت، انرژی، کشف خویش و تجربه است. نمادی از باروری، تولد و ظرفیت خلاق شماست. چیزی جدید، در حال وقوع است.

 9. سلام

  من خواب دیدم ما رفتیم جایی ی غاز گرفتیم . دنبال کسی میگشتیم سرشو ببره . کسی نبود خودم گفتم میبرم . یدفعه بدون اینکه چاقویی باشه سرشو با دست جدا کردم . یکمم خونش ریخت رو پیرهنم .

  بعدش رفتم با چاقو شکمشو باز کردم که تمیز کنم . ی غاز خیلی تمیز و مرتب بود که انگار داخل شکمشم 3 تا تخم بود . این تعبیرش چیه ؟

 10. باسلام خدمت شما

  امروزظهرخواب دیدم دم دراتاق ایستادم چندتامرغ وخروس وغازتوحیاطمون بودن تامن رودیدن اومدن سمتم یکی ازغازهاجلوم یه تخم گذاشت انگارتوهواپرت شده بودتامن بگیرمش ولی من نتونستم وافتادروزمین شکست وپخش شدوباعث شدیکی ازافرادهانوادم سرزنشم کنه ومن گفتم مهم نیست وپسرداییم داشت نگاه میکردومن رفتم سمت دیگرحیاط یه دفه دیدم بابام گاوهاروبازکرده (ماتوخونمون گاوداریم درواقعیت) من ترسیدم ازشون ودویدم توحمام تاازگاوهادرامان باشم گاوهااصلن کاری به من نداشتن من خودم ترسوهستم حتی درواقعیت البته همیشه توخوابهام ازگاومیترسم وجایی قایم میشم تابهم حمله نکنندوبعدتوخواب یه مردکه نشناختمش بهم گفت ترسیدی

  ببخشیدطولانی شدمتشکرم

  • سلام بر شما! خواب‌تان بیانگر احساس آسیب‌پذیری یا حالت شکنندگی در زندگی‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست پوسته‌ی خود را بشکنید و با آنکه واقعا هستید، راحت باشید (خودتان باشید). گویای زندگانی خانگی و همدم مادام‌العمر است. ممکنست گویای این باشد که تمایل دارید با جمعیت پیش روید (همراه جمعیت شوید). تعبیر دیگر: یعنی پایه‌ی محکمی دارید. تعبیر دیگر: نمادی از باروری و عشق مادرانه است. ممکنست پیغامی از ضمیر ناخودآگاهتان باشد. به میل‌های غریزی‌تان مربوط می‌شود. ممکنست که برخی مسئولیت‌ها، مشکلات و احساسات را تجربه می‌کنید و لازمست خودتان را خلاص کنید. تعبیر دیگر: نمادی از خلوص و پاکسازی روح و روان‌تان است. لازمست خود را هم از نظر احساسی هم از نظر فیزیکی، تمیز کنید.

1 2 3

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور