سلفی از مشتریان بوسیله پرینتر سه بعدی در یک سوپر مارکت

در یکی از سوپرمارکت‌های بزرگ و مشهور واقع درانگلیس، مشتریان می‌توانند از خود یک سلفی بگیرند و آن را بوسیله پرینتر سه بعدی نمایند.
پرینتر سه بعدی

ستاره | سرویس تکنولوژی – همانگونه که می‌دانید تصاویر سلفی این روزها به واسطه افراد، در سرتاسر جهان با انواع گوناگونی از وسایل و حالات ثبت می‌گردد. ولی گاهی بعضی از افراد دست به خلاقیت‌هایی می‌زنند که بسیار می‌تواند جالب توجه باشد.

 

عکس سلفی - پرینت سه بعدی - عکس - سلفی - تکنولوژی

 

در یکی از سوپرمارکت‌های بزرگ و مشهور واقع در انگلیس، یک امکان بسیار جالب در اختیار مشتریان گذاشته شده است. مشتریان در سوپر مارکت مذکور می‌توانند از خود یک سلفی بگیرند و آن را با پرینتر سه بعدی نمایند. تعجب کردید! درست است، تکنولوژی امروزه آن‌چنان پیشرفت کرده که در مغازه‌ها هم به افراد مختلف این امکان را می‌دهد تا به پرینت سه بعدی از چهره خود بپردازند.

 

عکس سلفی - پرینت سه بعدی - عکس - سلفی - تکنولوژی

 

در حال حاضر تعداد ۱۰ سوپرمارکت ASDA در سرتاسر انگلیس این ویژگی را دارند که مشتریان آن‌ها بتوانند از خود پرینت سه بعدی رنگی تهیه نمایند و در نهایت کار، آنچه که پرینت می‌شود حتی کوچکترین جزئیات صورت افراد را نیز کاملا مشخص نماید.

 

عکس سلفی - پرینت سه بعدی - عکس - سلفی - تکنولوژی

 

عکس سلفی - پرینت سه بعدی - عکس - سلفی - تکنولوژی
 
 


ستاره
Logo