تعبیر خواب عشق و عاشق شدن

با تعبیر خواب عشق، تعبیر خواب عاشق شدن و تعبیر خواب عاشق شدن دیگران به تعبیر معبرین اسلامی و غربی همراه مجله اینترنتی ستاره باشید.
تعبیر خواب عشق

ستاره | سرویس سرگرمی – عاشق در رویا تصویر تمامی عواطف، دلبستگی‌ها و خواست‌های این جهانی ابراز نشده رویابین است. سمبل عاشق در واقعیت مجازی رویاهای ما، مهر تاکیدی بر مسرت یا دردی که در رویا حس می‌کنیم و یا شاید آرزوهای پنهانی، نیازهای برآورده نشده و ترس و رنج ما از ناتوانی از تماس نزدیک و صمیمی با افراد است.

 
برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تعبیر خواب دیدن معشوق خود - تعبیر خواب دوست داشته شدن - تعبیر خواب دیدن عشقم - تعبیر خواب حرف زدن با معشوق

این سمبل تمام فشارهای عظیم نژادی و فرهنگی که دو انسان را جذب یکدیگر می‌کند و باعث پیوندشان می‌شود، تمام مراحل کمال در عشق و همچنین مراحل رشد و بلوغ فرد به سوی انسجام شخصی را در بر می‌گیرد. 

این تصویر با تمام تجارب شخصی و غیر شخصی ما درباره عشق ارتباط دارد و حتی می‌تواند در خود آسیب روانی ناشی از سو استفاده در زمان کودکی را داشته باشد، به همین علت شاید به یک سلسله رویا با مضمون تصویر عاشق منجر شود.

 

تعبیر خواب عشق

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: عشق در خواب دیدنی نیست مگر این که خودتان یا دیگری را عاشق بیابید. عشق در هر غالبی که باشد در خواب‌های ما حرص و آز و ولع است و حتی طمع زیاد و مضر. ضعیف‌ترین نوع عشق در خواب به نیاز و شدیدترین آن به حرص و طمع تعبیر می‌شود. در خواب عشق به اشخاص یا چیزهای بد و مکروه خوب نیست. عشق به هم جنس هم تعبیر خوشی ندارد و وبال و گرفتاری است.

 

تعبیر خواب عاشق شدن

معبرین غربی گویند:

 • اگر در خواب دیدید که عاشق شده‌اید بیانگر این است که به سمت خطر قدم برداشته‌اید. باید کمی بیشتر مراقب باشید و اطمینان از نتیجه را همواره چاشنی کار خود قرار دهید در کنار مراقب از خود بایستی به خود نیز اعتماد داشته باشید.

 • هرگز به دیگران تکیه نکنید و برای رسیدن به اهداف خود تسلیم نشوید.

نیاز به ابراز احساسات به دیگران یکی دیگر از دلایل دیدن عشق و عاشقی در خواب است. این خواب در واقع به این معناست که شما باید در برخورد با دیگران پذیرش بیشتری داشته باشید و بهتر است احساسات و عواطف خود را به جهان پیرامون خود ابراز کنید.

 


تعبیر خواب عشق - تعبیر خواب عاشق شدن- تعبیر خواب دوست دختر

تعبیر خواب عشق


یونگ می‌گوید:

 • تعبیر خواب عاشق نمادی از مقبولیت و تایید ارزش درونی حقیقی است. شما جنبه های زنانه و مردانه را یکپارچه می‌کنید. در نتیجه، حس کامل بودن به شما دست خواهد داد.

 • به تعبیری دیگر عاشق ممکن است کسی باشد که ایده آل شماست. خواب می تواند جبرانی برای یک رابطه ناکامل در زندگی واقعی باشد، رابطه‌ای که رضایت بخش نیست.

 • خواب دیدن یک عاشق قدیمی یا عشق قبلی، بیانگر مسائل حل نشده یا تمام نشده مربوط به این رابطه خاص است. شاید رابطه فعلی تان، برخی از همین مسائل را بیدار نگه می دارد.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بر کسی عاشق شد، دلیل که نیازمند و حریص گردد. اگر عاشقی او به چیزی حرام بود، دلیل بر فساد دین او بود. اگر بیند که از معشوق کام دل یافت، دلیل منفعتی بود.

مطیعی تهرانی: اگر در خواب ببینید عاشق شده‌اید و معشوق خود را بشناسید کارتان به کسی می‌افتد که به نحوی با کسی که عاشقش شده‌اید قابل تشابه و انطباق باشد. چنانچه در خواب ببینید که عاشق شده‌اید و ندانید معشوقتان کیست محتاج می‌شوید و اندازه احتیاج شما به نسبت شدت و ضعف عشق متفاوت می‌شود اگر ببینید عاشق شده‌اید و معشوقتان را چه معروف و چه مجهول در کنار خود دارید حاجتتان روا می‌گردد

لوک اویتنهاو می‌گوید:

تبلیغات در ستاره


 • عاشق شدن: سرخوردگی

 • دیدن عشاق: شادی‌های پنهانی

 

تعبیر خواب عاشق شدن دیگران

معبرین غربی: اگر در خواب کسی عاشق شما شده بود نشانه رخ دادن وقایع بد و ناگوار برای شماست.

آنلی بیتون: اگر مردی خواب ببیند به زنی اظهار عشق می‌کند، دلالت بر آن دارد که او در خور دوستی و رفاقت نیست. 1. سلام.خواب دیدم که در یک رستوران کار میکنم. یکی از مشتری های اون رستوران عاشق من شداون دختر تبدیل به سن های پایین خودش میشد یک اجرا داشت در بیرون رستوران وقتی اجرایش تموم شد یکی از فامیل هایمان را دیدم که اونم منو مسخره میکرد میگفت تو را چه به این دختر و اون دختر پیشت من در اومد. من در اون خواب حس عجیبی داشتم مثل راحتی و ارامش. ممنون میشم با اطلاعاتتون کمکم کنید

  • سلام! خوابتان یعنی حس می کنید زیر بار فشار تصمیم ها و انتخاب هایی که نیازند در زندگی بگیرید، له می شوید. تعبیر دیگر: به دنبال غنای احساسی، خارج از سیستم حمایتی اجتماعی تان هستید. در مورد پروژه یا وظیفه ای در دست تان، حس نگرانی دارید. ممکنست بگوید که لازمست سر کار برگردید. از خیالپردازی منفعلانه دست بردارید! تعبیر دیگر: بازتابی از موفقیت شماست. نشانگر تمایل تان برای چیزهای خوب تر در زندگی است. تعبیر دیگر: بیان کننده ی اشتراک ها و عقیده های تازه ایست که با آنها روبرو شده اید؛ اما از وجود و اهمیت آنها بی اطلاع اید. خوابتان می خواهد تا اهمیت این موقعیت های نو را بشناسید و ازین انگیزه برای گسترش مهارت هایتان در زمینه های گوناگون زندگی استفاده کنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «اجرا داشت» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 2. سلام خسته نباشید لطفاً خواهش میکنم پاسخ من را هم بدهید خدا خیرتان دهد
  من مدتیه دچار افسردگی هستم و اعتماد بنفسم به شدت پایین اومده
  دیشب خواب دیدم با یک دختری آشنا شدم که ابتدا غرییه بود اما خیلی زود باهم آشنا شدیم و از همدیگر خوشمان آمد و خیلی بهم محبت میکردیم مخصوصا من
  بعد حتی مراسم ازدواج برگزار کردیم
  اما چیزی که بسیار نظر منو جلب کرد این بود که من خیلی آن شخص را دوست داشتم در خواب حتی در خواب هم خیلی محسوس بود
  و اینکه بگویم من چن سال است که رابطه ندارم با کسی
  ٢٣ سال سن دارم
  با تشکر از زحماتتان

  • سلام؛ ممنون؛ پاسخ همه داده خواهد شد؛ نگران نباشید! خوابتان بیان کننده ی سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. به تمایل ناخودآگاهتان برای پایان دادن به روابط فعلی تان اشاره دارد. از سوی دیگر، می نمایاند در رابطه احساس غفلت می کنید. نشان دهنده ی اشتراک ها و عقیده های تازه ایست که با آنها روبرو شده اید؛ اما از وجود و اهمیت آنها بی اطلاع اید. خوابتان می خواهد تا اهمیت این موقعیت های نو را بشناسید و ازین انگیزه برای گسترش مهارت هایتان در زمینه های گوناگون زندگی استفاده کنید. حاکی از احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت تان درباره ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی تان دریافت نمی کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم.

 3. سلام خسته نباشید
  من خیلی وقته خواب میبینم عاشق شدم و بعدش که بیدار میشم تا چند روز تو فکر میرم بعد من دو روز پشت سر هم خواب دیدم یبار خونه پدر بزرگ پدریم و یبار خونه پدر بزرگ مادریم عاشق شدم
  خونه پدر بزرگ پدریم یه دختری بود جفتمونو از پشت میدیدم که داشتم بوسش میکردم و خیلییی عاشقش بودم
  خونه پدر بزرگ مادریم که فردای اون خواب قبلیه بود دیدم یه دختر دایی دارم عاشقش شده بودم با هم صحبت میکردیم و عشق میکردیم خیلی دوسش داشتم ولی بیدار میشم خیلی نارحت میشم که بیدار شدم
  البته اون دختر داییه واقعیم نبود که تو خواب دیدم

  • سلام؛ ممنون! خوابتان اشاره به طول عمر، امنیت و ارزش های خوب قدیمی دارد. لازمست بخاطر اینکه رشد کنید، به رگ و ریشه ی سفت و محکم تکیه کنید. بیان کننده ی احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت تان درباره ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی تان دریافت نمی کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم. نشان دهنده ی عشق، عاطفه، آرامش، هماهنگی و رضایت است. بویژه اگر نخستین بوسه تان را می بینید، یعنی انتظارش را دارید که نخستین بوسه ی واقعی تان را تجربه کنید. خوابتان علامتی از عشق جوانی و رمانتیک بودن تر و تازه است. شاید به شما می گوید لازمست رمانتیک بودن شدیدتری به رابطه تان تزریق کنید.

 4. عروسکی پیدا شد که توش قرص بود؛(گفتن اون قرص بخوری می میری)بعدش من ی چیزی پرسیدم کراشم با اخم بهم نگاه کرد بعد از این که همه رفتن من موندم و خواهرم و کراشم که کراشم و بغل می کردم خواهرم چیزی نمی گف کراشمم شاد بود

  • در ادامه: با جنبه ای از روان تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: بیان کننده ی تغییر است. علامت بیگناهی کودکی و سرخوشی شماست. ممکنست استعاره ای از کسی باشد که «عروسک» خطابش می کنید. نشان دهنده ی تجدید هماهنگی درونی تان است. دوره ای شفا را تجربه می کنید و به ایده های منفی در ذهن تان پایان می دهید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از چیزی یا کسی باشد که دنبال کردنش دشوار است. حاکی از شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود. علامتی از ماهیت مراقب و عشق ورزنده ی شماست. نیاز به عاطفه ی شدیدتر دارید یا لازمست عشق شدیدتری بنمایانید. تعبیر دیگر: ممکنست گویای این باشد که لازمست مهربان تر باشید. تعبیر دیگر: نیاز به تماس فیزیکی یا احساسی دارید. نمایانگر تمایل و کشش قلبی تان بسوی شخصی خاص است. (خواب ها در همان روزی که ارسال می شوند (و حتی گاهی همان ساعتی که ارسال می شوند)، تعبیر می گردند یا حداکثر تا فردای همان روز).

 5. سلام خسته نباشید
  من خواب دیدم تو مسیر کلاس درس هستم با یه دختر آمریکایی هم مسیر میشیم و خیلی کارای دیوونه بازی می کنیم از قبیل خوردن میوه حرف زدن حس میکردم من رو دوست داره چون منو بغل میکرد میخندید دیوونه بازی میکرد ولی من احساسی بهش ندارم چون میگفت رل داره و من دائم میگفتم امیدوارم باهاش خوش باشی تا جایی که من کلاسم دیر شد و بهش گفتم وای کلاسم دیر شد که سوار ماشین شد گذاشت رفت ولی خیلی ناراحت بود که منم گفتم اشکال نداره حالا که دیر شده امروز که منم بعدش دنبالش دویدم و بهش رسیدم بعدشم که از خواب پریدم با این که توی خوابم اصلا حسی بهش نداشتم ولی واقعا دوسش داشتم میخاستم ببینم تعبیرش چیه ممنون میشم چون منو به فکر برد

  • سلام؛ ممنون! خوابتان بیان کننده ی جنبه ای از شماست که برایتان آشنا نیست. ممکنست احساسات یا استعدادهای مهم را فراموش کنید یا نادیده بگیرید (از آنها غفلت کنید). نشان دهنده ی رشد، وفور و دستاورد مالی است. لازمست کمی رها کنید (آنقدر گارد نگیرید) و اجازه دهید که احساسات واقعی تان نمایانده شود. لازمست به خودتان اجازه دهید که از نظر احساسی شفا یابید (خوب شوید). نمایشی از احساسات تان باشد. شاید درباره ی آنچه در مورد کسی اتفاق افتاده است، غمگین هستید. به عزم و انگیزه تان در پیگیری هدف هایتان اشاره دارد. موفقیت را خواهید یافت و نسبت به هرچه اطراف تان است، بالاتر خواهید رفت. تعبیر دیگر: ممکنست به این معنا باشد که لازمست در تصمیم گیری، عجله کنید.

 6. سلام
  سلام خواب دیدم که داییم رفته تو ی اتاق بعد اون من رفتم تو،کراشم و خواهرش و مادرش هم اونجا بودن.پسر داییم هم تو اتاق بود خواهر خودم هم اونجا بود بعد من که رفتم تو اتاق داییم گف دارید چیکار می کنید اینجا(منظورش من و کراشم بود ) بعد چن دقیقه از پشت کراشم و خواهرش ی عروسکی پیدا شد که توی اون قرص بود؛(اگه اون قرص و می خورد می مرد)بعدش من ی چیزی پرسیدم کراشم با اخم بهم نگاه کرد بعد از این که همه رفتن من موندم و خواهرم و کراشم که کراشم و بغل می کردم خواهرم چیزی نمی گف کراشمم شاد بود

  • سلام بر شما! خوابتان بیان کننده ی جنبه ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. علامتی از ایده های تازه و آگاهی هایی است که پدید می آیند. نشان دهنده ی جنبه ی خاصی از شما یا یک رابطه ی خاص است. اگر اتاق، خوشایند یا راحت باشد، پس، حاکی از توانگری و رضایت در زندگی است. اگر اتاق تاریک یا محصوری را می بینید، یعنی حس می کنید در موقعیتی گیر افتاده اید یا سرکوب شده اید. علامت بخشی از انگیزه و هدف هایتان در زندگی بیداریست. این هدف ها صرفا زمینه های عاطفی زندگی تان را شامل نمی شوند و می توانند به مسأله هایی که در شغل یا تحصیلات برایتان انگیزه آفرین اند، اشاره داشته باشد. نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. گویای تجدید هماهنگی درونی تان است. دوره ای شفا را تجربه می کنید و به ایده های منفی در ذهن تان پایان می دهید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از چیزی یا کسی باشد که دنبال کردنش دشوار است. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «عروسکی پیدا» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام ارسال کنید!

 7. سلام من دو شب پشت سر هم خواب دیدم که؛
  شب اول خواب دیدم کسی که دوستش داشتم و الان به مدته دو ماه و خورده ای میشه که حرف نزدیم و ارتباطی نداشتیم نزدیم بهم پیام داده بعد از دو ماه و نوزده روز و یه متن برام نوشته و بخاطر همه مدتی که باهم بودیم ازم تشکر کرده و بخاطر اذییتایی که منو کرده معذرت خواهی کرده و بعد هم گفته که دیگه باهم نباشیم چون از من خجالت میکشه منم براش نوشتم که«ای کاش نرم:)»منظورم لین بوده که از زندگیش نرم.((اما خب خیلی خیلی زیاد بخاطره همه مسائل ازش دلخورم و فکر میکنم که دیگه نمیتونم عینه قبل دوستش داشته باشم…
  شب دوم:
  خواب دیدم که داریم باهم صحبت میکنم بعد از اون مدتی که حرف نزدیم و اون داشت درباره این میگفت که منو دوست داره اما میخواد فراموشم کنه و ی شخصه جدیدو وارد زندگیش کنه و منم ناراحت میشدم اما به روی خودم نمیاوردم.
  قضیه اینه که اون با دعوا ازم جدا شد و من نزدیک به سه ساعتی که باهام دعوا میکرد و بهم توهین میکرد ازش معذرت خواهی میکردم و التماس میکردم که نره اما اون توجهی نکرد و تهدیدم کرد و رفت و الان دو ما و نوزده روزه که رفته و من شدیدا ازش دلخور و ناراحتم و وقتی یادش میوفتم بشدت دلگیر میشم ازش و اون روز یادم میوفته.
  ممنون میشم تعبیر خوابمو بگین

  • سلام! خوابتان نشانگر پیغامی از ضمیر ناخودآگاه شماست. حس می کنید با شما بدرفتاری شده یا مورد ستم واقع شده اید. شاید حس کنید که به جنبه ای از شخصیت تان خیانت کرده اید. پیغام مهمی وجود دارد که لازمست انتقالش دهید و اجازه دهید دیگران آن را بدانند. بیان کننده ی بازگشت و وابستگی تان به هدف های ناتمام یا پروژه هایی که در گذشته لغو شده اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه تان عادی و باعشق است، یعنی هم اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه های گذشته تان را ادامه دهید. خوابتان، صرفا به زمینه های عاطفی هدف هایتان اشاره ندارد و می تواند پروژه های شغلی یا تحصیلی تان را شامل شود. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

   • خیلی متشکرم ازتون فقط یه سوال دارم ایا خوابم ارتباطی به رابطم با پسری که باهاش در رابطه عاطفی بودم هم داره مثلا اینکه پشیمونه یا قصده برگشتن داره یا هرچیزی؟

    • خواهش می کنم! در مورد پرسشتان باید گفت که در این خوابتان خیر!

 8. سلام امیدوارم خوب باشید
  من دیشب خواب دیدم عاشق یک پسری شدم که پدرومادرم قبول نکردن من باهاش ازدواج کنم . حس میکردم خیلی دوسش داشتم . نه اسمشو میدونستم نه چهرشو میشناختم فقط حس میکردم واقعا دوسش دارم و عاشقشم . خلاصه بعد از اینکه پدرومادرم برای ازدواج مخالفت کردن
  من کلی تو خواب گریه کردم . می دیدمش گریه میکردم ‘ دستمو میگرفت گریه میکردم ‘باهام حرف میزدم گریه میکردم . میخوام لطف کنید بگید تعبیرش چیه .یه دنیا ممنون

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی ممکنست نشانگر احساسات تان درباره ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی تان گریه نمی کنید، ممکنست ساده تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می کنید. نشانگر برخی ناراحتیهای عمیق در زندگی شما است. احساسات غمگینی خود را سرکوب می کنید. سرکوب کردن این احساسات، همیشه گواه بر سلامتی نیست. بیان کننده ی احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت تان درباره ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی تان دریافت نمی کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم.

 9. سلام و خسته نباشید
  من خواب دیدم که شخصی به اسم سامان عاشق من شده و از من خوشش میاد، من تو خواب حس میکردم که سامان از فامیل های دور بود و مادرم سامان رو میشناخت
  مادرم تو اشپزخونه از من تعریف کرد و توجه سامان جلب شده بود
  اخر سر نمیدونم چجوری شماره من رو پیدا کرد و بهم پیام داد
  میخواست حالمو بپرسه
  تعبیرش چی میتونه باشه؟ ممنون میشم جواب بدین🙏🏼

  • سلام؛ ممنون! خوابتان حاکی از اشتراک ها و عقیده های تازه ایست که با آنها روبرو شده اید؛ اما از وجود و اهمیت آنها بی اطلاع اید. خوابتان می خواهد تا اهمیت این موقعیت های نو را بشناسید و ازین انگیزه برای گسترش مهارت هایتان در زمینه های گوناگون زندگی استفاده کنید. تعبیر دیگر: نشانگر تمایل تان برای چیزهای خوب تر در زندگی است. بیان کننده ی جنبه ی پرورش یافته ی شخصیت شماست. پناه، راحتی، زندگی، راهنمایی و پشتیبانی را پیشنهاد می کند. نشانگر پیغامی از ضمیر ناخودآگاه شماست.

 10. با سلام و عرض ادب من در خواب دیدم یکی عاشق من شده بود من ابتدا مخالفت کردم ولی بعد خودمم یه حس عاشقی نسبت بهش دست دادم ایشون به من پیام دادن ولی من ترسیدم کسی متوجه این بشه و من به پیام ایشون اعتنایی نکردم
  تعبیر این خواب چیست از نظر شما
  مچکرم ازتون 🙏

  • سلام بر شما! خوابتان حاکی از اشتراک ها و عقیده های تازه ایست که با آنها روبرو شده اید؛ اما از وجود و اهمیت آنها بی اطلاع اید. خوابتان می خواهد تا اهمیت این موقعیت های نو را بشناسید و ازین انگیزه برای گسترش مهارت هایتان در زمینه های گوناگون زندگی استفاده کنید. تعبیر دیگر: نشانگر تمایل تان برای چیزهای خوب تر در زندگی است. گویای احساسات شدیدی است که ناشی از یک رابطه در بیداری است. به رضایت تان درباره ی آنچه تاکنون داشتید و جایی که در زندگی بودید، اشاره دارد (راضی هستید). از سوی دیگر، ممکنست جبرانی باشد و یعنی ممکنست عشق کافی را در زندگی تان دریافت نمی کنید. عموما دوست داریم که مورد احساس تعلق و تأیید شدن باشیم. حس دلواپسی، ناشادی یا معذب بودن شدیدتر در موقعیتی از زندگی تان می کنید. نگرانیی که دارید، ممکنست چیزی باشد که باید به آن توجه، و آن را تأیید کنید.

1 2 3 34

ستاره
Logo