تعبیر خواب طلا – معنی دیدن طلا در خواب چیست؟

تعبیر خواب طلا بیانگر تمامی چیزهای ارزشمند زندگی شما در بیداری است. با تعبیر خواب طلا خریدن، پیدا کردن طلا در خواب، دیدن طلا در خواب برای زن یا دختر مجرد و... همراهتان هستیم.
تعبیر خواب طلا - معنی دیدن طلا در خواب چیست؟


ستاره |
سرویس سرگرمی – 
به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

دیدن طلا در خواب از رویاهایی است که بیشتر، زنان با آن درگیر هستند. خواب‌هایی با مضامینی همچون انگشتر طلا، النگو، گردنبند و …دیده می‌شوند که در برخی موارد می‌تواند هشدار و یا نشانه‌ای باشد. به طور کلی معبرین غربی طلا را نمادی از همه چیزهای ارزشمند و گرانبهای زندگی فرد بیننده خواب می‌دانند. با تعبیر خواب طلا همراه ما باشید.

در صورتی که مطالعه قسمت خاصی از این مطلب مد نظر شماست، با انتخاب عناوین ارائه شده در فهرست زیر، به موضوع مورد نظر خود برسید:


تعبیر خواب طلا

محمدبن سیرین گوید:  
 • اگر ببینی طلا به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، مال و اموال خود را از دست می‌دهی، یا باید تاوان چیزی را بدهی، یا اینکه مورد خشم کسی قرار می‌گیری.
 
جابر مغربی گوید: 
 • اگر ببینی طلا و نقره در یک جا جمع شده است، عزت و جاه به دست می‌آوری. 
 • اگر ببینی با طلاساز در حال معامله هستی، با مرد دروغگویی سر و کار پیدا می‌کنی.
 
دانیال نبی (ع): اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی از طلا به خانه می‌بری، مال زیادی به دست می‌آوری. اگر ببینی طلا می‌خوری، به اندازه آن از مال و اموال برای زن خودت خرج می‌کنی.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: طلا: دوست داشتن چیزهای بی ارزش
 
یونگ می‌گوید: رویا و دیدن طلا در خواب ممکن است نمادی از ثروت مالی و اشیا ارزشمند فیزیکی باشد البته این رویا می‌تواند از جنبه منفی اشاره‌ای به حرص و طمع نیز داشته باشد. ارزش‌های درونی و تمام چیز‌های ارزشمند زندگیتان به صورت طلا در خواب دیده می‌شوند.
 

تعبیر خواب پیدا کردن طلا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا (نه به ارزش آن) مالش از بین می‌رود و زیان می‌بیند. نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می‌شود یا تاوان می‌دهد.
 
لوک اویتنهاو پیدا کردن طلا در خواب را به دریافت ارث مرتبط می‌‌داند. او همچنین جستجوی طلا در دل خاک را نشانه‌ای از خوشبختی دانسته که به ناگاه به شما روی خواهد آورد.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • پیدا کردن طلا در خواب، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد.
 • اگر در خواب طلا گم کنید، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می‌دهید.
 • یافتن رگه ای طلا در خواب، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید، نشانه آن است که می‌کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید. باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.
 
بیشتر بدانید: تعبیر خواب دزدیدن طلا

 

تعبیر خواب سکه طلا

مطیعی تهرانی: داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده‌اش را خوشحال می‌کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می‌دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید.
یونگ دیدن سکه در خواب را به تغییراتی درونی که منجر به رشد روحی و معنوی می‌گردند تعبیر کرده است که به صورت سکه‌های طلا در خواب خود را نشان می‌دهند.
 

تعبیر دیدن طلا در خواب زن

به طور کلی بیشتر معبرین اسلامی دیدن طلا در خواب را برای زنان خوب و دیدن آن را برای مردان به بدی عنوان کرده‌اند.

ابن سیرین تعبیر طلا برای زن‌ها را خوب و پسندیده دانسته و دیدن آن برای مردها را غرامت، تاوان و غم و اندوه می‌داند.

جابر مغربی تعبیر طلا برای زن‌ها را خوب و تعبیر آن را برای مردها بد عنوان کرده است. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن طلا در خواب برای زنان نیکو است و برای مردان رنج و اندوه به همراه دارد. 

 

تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد

به تعبیر برخی معبرین غربی:

 • اگر دختر مجردی در خواب دید که طلا می‌خرد، نشان دهنده آن است که ازدواج او نزدیک است.
 • اگر دختری مجرد در خواب خود مشاهده کرد که طلایی را به عنوان هدیه دریافت می‌کند، بدان معناست که به زودی خبری خوب دریافت خواهد کرد.
 • دیدن گم کردن طلا در خواب برای دختر مجرد به منزله شنیدن خبری بد برای اوست.
 • اگر دختر مجرد در خواب دید که گردبندی طلا به گردن می‌کند بدان معناست که با مردی خوب ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب طلا برای زن باردار

به تعبیر معبرین غربی:

 • تعبیر گرفتن طلا در خواب برای زن باردار بدین تعبیر است که دختری زیبا به دنیا خواهد آورد.
 • تعبیر خواب نگه داشتن جواهر و سنگ‌های قیمتی در دست نیز برای زن باردار نشان دهنده به دنیا آوردن دختر است.  
 

تعبیر خواب طلا خریدن

به تعبیر معبرین غربی تعبیر خواب خرید طلا می‌تواند نشان دهنده شانس شما در آینده نزدیک باشد. خریدن طلا در خواب همچنین می‌تواند به این مساله اشاره داشته باشد که شما به طور کلی در کلیه کار‌هایی که انجام می‌دهید شانس می‌آورید و هیچ نگرانی بابت انجام آن ندارید.
 

تعبیر خواب طلای شکسته

در رابطه با دیدن طلای شکسته در خواب، برخی از معبرین غربی تعابیری را برای دیدن النگو، دستبند و گردنبند شکسته عنوان کرده‌اند. 

النگوی شکسته: اگر در خواب خود النگوی شکسته‌ای را دیدید، این رویا به یک مشکل یا چالش ذهنی اشاره دارد که لازم است آن را در زندگی خود حل کنید. شما احتیاج دارید تا قبل از آنکه تصمیم نهایی بگیرید دوباره فکر کنید.

دستبند شکسته: دیدن دستبند شکسته در خواب نشان دهنده خواست‌ها و آرزوهایتان است که می خواهید در آینده بدان دست یابید. شما انرژی زیادی را در این راه صرف می کنید و حتی خود را برای رسیدن به آنچه می خواهید به خطر می اندازید.

گردنبند شکسته: تعبیر خواب گردنبند شکسته نشان دهنده فقدان ارتباط شما با افراد و محیط اطرافتان است. دوستی در تلاش است که شما را از تصمیم بدی که در ذهن دارید باز دارد. شما در حال بروز داردن خشم و نگرانی فروخورده خود هستید. شما در حال حاضر این احساس را دارید که آرزوها و رویاهایتان نقش بر آب شده است.

 

تعبیر خواب ذوب کردن طلا

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی طلا می‌گدازی و ذوب می‌کنی، بر سر زبان مردم خواهی افتاد.
لوک اویتنهاو می‌گوید: طلا را آب کردن: آسایش مادی
 

تعبیر خواب امانت دادن طلا

نفایس الفنون تصریح می‌کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می‌ریزد دلیل آفت و هلاک است و اگر ببیند طلا به امانت می‌دهد آن کس که امانت می‌گیرد به او خیانت می‌کند طلا شنیدن سخن مکروه است.
مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می‌دهند به ریاست می‌رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می‌یابد
 

تعبیر خواب طلا فروش

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می‌کند.
 

تعبیر خواب هدیه گرفتن طلا

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می‌کند، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.
لوک اویتنهاو: طلا هدیه گرفتن: شرمساری
 
بیشتر بخوانید: تعبیر خواب النگوی طلا
در ادامه بخشی از تفسیر کارل گوستا یونگ درباره دیدن طلا در خواب را می‌خوانیم:
یونگ می‌گوید:
 • این رویا می‌تواند هشداری در رابطه با عدم استفاده شما از منابع درونیتان باشد.
 • از دیدگاهی دیگر طلا سمبل معنویت، روشنایی و یا نفس عالی شماست.
 • استعدادی پنهان و یا چیزی ارزشمند در خود کشف کرده‌اید و یا حتی در مقطع زمانی خاصی ارزش چیزی یا فردی که در کنارتان است را درک کرده‌اید، همه این موارد می‌توانند عامل دیدن طلا در خواب باشند.
 • دفن کردن طلا در خوابتان بیانگر این است که تلاش می‌کنید چیزی در مورد خودتان را مخفی کنید.

 

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

تعبیرستان

www.dreamscloud.com

 266 Comments
 1. سلام خسته نباشید.خواب دیدم با یکی رفتم طلا فروشی و یه دستبند طلا داشتیم میخریدیم که اون آقا حساب کردند یه دست بند سبک بود که یه قسمت هایی مثل دونه های قرمز انار داشت و خیلی خوشگل بود تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. علامتی از نیازها و تمایلات تان است. گویای فرصت ها و گزینه هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. به معنای ابراز شور و اشتیاق عمیق و آتشین است. خواب، روی نیازتان در این مورد تأکید می کند که می خواهید به دیگران برسید. نشانه ای است که لازمست دوستی های قدیمی تان را دوباره زنده کنید و به یک دوست قدیمی که مدتی است از او خبر ندارید، زنگ بزنید. تعبیر دیگر: علامتی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. علامتی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست حاکی از طمع، انحراف و وسوسه باشد.

 2. سلام..بنده خواب دیدم که به مجلس عروسی یکی از اقوام زنداییم دعوت شدیم و چون زود رفتیم هیچ مهمانی نیست هنوز..پدربزرگم بعنوان هدیه چندتیکه طلا درآورد گذاشت زمین و به خانم خونه گفت بیا هرکدومو میخوای بردار..طلاها برای مادربزرگم بودن ولی چون پدربزگم آدم تندمزاجی هستن،از ترسشون چیزی نمیگفتن مادربزرگم بلکه بیشتر اصرار میکردن بردارید و این منو ناراحت میکرد..حتی یه قطعه هم به سلیقه زنداییم هدیه برداشتن…درحالیکه از نظر مالی مادربزرگم خودشون در مضیقه هستن.تعبیرش چیز مهمی میتونه باشه؟!

  • سلام! خوابتان علامتی از شروع یا تحول نو در زندگی فعلی تان است. بازتابی از مسأله هایی درباره ی تعهد و وابستگی است. تعبیر دیگر: به احساس تلخی یا اندوه اشاره دارد. این خواب ها معمولا منفی اند و بر نگرانی یا ترس تأکید دارند. علامتی از سنت، حمایت و خرد شماست. علامتی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. علامتی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست حاکی از طمع، انحراف و وسوسه باشد. گویای پرورش، حفاظت و عشق بی قید و شرط است. ویژگی هایی که در مادربزرگ وجود دارند را در نظر گیرید! ممکنست علامت الگوی یک پیرزن خردمند باشد. لازمست از ناامیدی هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی تان چه حسی دارید.

 3. سلام پدر من توی خواب دید که از یه سازه‌ی آجری مخروبه که شکلش مخروطی بود و یک متر ارتفاع داشت از لای آجر های خامش شمش های کوچیک طلا پیدا کرده و خیلی خوشحال شده .. تعبیرشو بیزحمت بگید ممنون

  • سلام! خوابتان یعنی رویکردتان بسوی موقعیت یا رابطه ای است که کاملا اشتباه است. نیاز به تغییر دارید. تصویر شخصی تان از خودتان ممکنست آسیب دیده باشد یا حبابی که از خودتان ساختید، ترکیده باشد. علامتی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. علامتی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست حاکی از طمع، انحراف و وسوسه باشد. نمایانگر ایده ها و افکار فردی است. تجربه یا اینکه قلب تان شکسته شود، ممکنست شما را سنگدل کرده باشد. تعبیر دیگر: مهارت یا استعداد نهانی را آشکار کرده اید. علامتی از ارزش تان و چیزیست که باید به جهان پیشنهاد دهید. تعبیر دیگر: ممکنست استعاره ای از چیزی یا کسی باشد که ارزش یا گنج شماست.

 4. سلام ممنون میشم تعبیر کنید عجیب ترین و کامل ترین خوابی بود ک تو عمرم دیدم
  من با شوهر خالم(که یکم ادم حسودی هستش در واقعیت) وارد یه بیابون شدیم همونطور‌ ک راه میرفتیم بین راه کلی طلا های زیبا ریخته بود دستبند و گردنبند و… من اول دست نزدم بعد اون شروع کرد تعریف از طلاها کلی جمع کردم اونم جمع کرد اما اون یهو پرتشون کرد گفت این طلاها زیادن و ادم دوس داره ازشون برداره اما طلسم شدن تو هم ازشون برندار اما من گفتم اعتقادی ب طلسم ندارم و برداشتم در همین حین ی مار هم اومد ک شوهرخالم ی سنگ برداشت زد تو سرش و مار اومد ب سمت ما من ترسیدم اما اون نه …در نهایت مار چنتا پیچ خورد و مرد ….یهو از دور جایی ک خانوادم نشسته بودن رو دیدم ک گریه میکردن و نااروم بودن سریع رفتم گفتم چیشده؟ گفتن داداش کوچیکت (ک من خیلی دوسش دارم) داره کور میشه منم یادم اومد ک حتما بخاطر طلسم بوده ی پیراهن از داداشم برداشتم رفتم طلاها رو پرت کردم تو بیابون گفتم ای بیابون من طلاهات رو بهت پس دادم پیرهن داداشم رو گرفتم سمتش و گفتم توم چشمای داداشم رو پس بده که اومدم دیدم داداشم چشماش خوب شده

  • سلام! خوابتان نشانگر مسأله ها و احساسات خانوادگی است. علامتی از جنبه ای از خودتان می باشد. حاکی از فقدان، از دست رفتگی و بدشانسی است. ممکنست ازین برنجید که به آبروی تان حمله می شود. علامتی از ناباروری (بی ثمری)، تنهایی و حس ایزوله شدن و بی یاوری است. همچنین ممکنست استعاره ای ازین باشد که از نظر حسی، احساس خشک و خالی بودن می کنید و احساس می کنید که کنار گذاشته شده اید. علامتی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. علامتی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست گویای طمع، انحراف و وسوسه باشد. به معنای ابراز شور و اشتیاق عمیق و آتشین است. خواب، روی نیازتان در این مورد تأکید می کند که می خواهید به دیگران برسید. نشانه ای است که لازمست دوستی های قدیمی تان را دوباره زنده کنید و به یک دوست قدیمی که مدتی است از او خبر ندارید، زنگ بزنید. برای ادامه ی تعبیر، متن خوابتان از «ر همین حین ی مار» را لطفا در ضمیمه ی همین پیغام بفرستید!

 5. سلام خوب هستین

  خواب دیدم منو دو سه تا دختر دیگ توی ی خونه درحال ساخت رفتیم زمین پر از بلوک و آجر شکسته بود دنبال ی چیز ارزشمند میگشتیم ک من بین بلوکا ی جفت گوشواره و النگو و گردنبند(انگار طلا بودن ) پیدا کردم در همین حین سه تا آقا وارد شدن پرسیدن کارگرا کجان گفتم رفتن استراحت کنن گفت پس اونچیزایی ک پیدا کردی رو بهمون بده داشتم طلاهارو میدادم ک بیدار شدم

  مرسی از سایت خوبتون☺

  • سلام؛ ممنون! خوابتان نمایانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می کنید. تعبیر دیگر: نمایانگر خصلت های زنانه ی شخصیت تان می باشد. لازمست روی جنبه ای از خودتان کار کنید و ذهن و جسم تان را بهتر کنید. با جنبه ای از روان تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: نمایانگر تغییر است. لازمست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می دهد، گوش کنید یا توجه کنید. نمایانگر تمایلات ارضانشده است. روی عقل و تمایل تان برای اثرگذاری و قدرت شدیدتر بر دیگران تأکید دارد. گویای ایده ها و افکار فردی است. تجربه یا اینکه قلب تان شکسته شود، ممکنست شما را سنگدل کرده باشد.

 6. سلام وقت تون بخیر.من خواب دیدم که پدرم من رو به یک طلا فروشی میبره تا برام طلا بگیره«که انگار بدل بودن تا طلا واقعی»اما انگار راضی نیست به گونه ای که فقط بخاطر اینکه من رو ساکت کنه یا راضی نگهم داره میخواد برام طلا بگیره.تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ همچنین! خوابتان یعنی از نظر احساسی و ذهنی، خسته اید. دچار توفان مغزی ایده های نو هستید و به انتخاب های گوناگون پیش رویتان نگاه می کنید. علامتی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. علامتی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست نمایانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد.

 7. سلام من خواب دیدم توی یه عالمه ظرف طلا شیرینی گذاشته بود مثکه خودم شیرینیها و کیکهای توشون رو درست کرده بودم، و توی خوابم صدای درخشندگی ظروف طلا رو می شنیدم، و ظروف پر از نقش و نگار ظروف هم بود،خیلی ظریف. تعبیر چیه؟من در بیداری طلا استفاده نمیکنم و علاقه هم ندارم..

  • سلام! خوابتان بیانگر ایده، مفاهیم و نگرش است. گویای گنجایش شماست که هنوز رها نشده است. نمایانگر زیاده روی، هوسرانی و لذت های ممنوع است. شاید خودتان را از لذت و خوشی محروم کرده اید و خواب، راهی برای شماست که به خود پاداش دهید. تعبیر دیگر: استعاره ای از عشق تان یا شخصی خاص در زندگی تان است. علامتی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. علامتی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست نمایانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد.

 8. سلام. خواهرم خواب دیده که من اومدم خونه مامانم ینا اونا هم اونجا بودن و البته خاله هامم اونجا بودن و من کلی طلاهای بزرگ به خودم آویزون کردم و تویه خواب خواهرم میگه چرا انقدر طلا به خودت آویزون کردی. میگه گوشواره ها خیلی بزرگ بودن اندازه قابلمه دستبند و گردنبند و النگو خیلی طلا بت بود

  • سلام! خوابتان بیانگر مسأله های حل نشده با خواهرتان یا از کودکی تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خوابتان می انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت تان باشد! همچنین او علامتی از جنبه ای از رابطه تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی تان، ویژگی های مشابه خواهرتان دارد. نمایانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست نشانگر جنبه هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید. علامتی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. علامتی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست نمایانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد.

 9. سلام وقت بخیر

  من خواب دیدم عشق قبلیمیه گردنبند کارتی طلا هدیه میده و میندازه گردنم.و یه گوشواره و گردنبند هم میندازه گردن مادرم و خیلی خوشحالیم تو خواب

  • سلام؛ همچنین! خوابتان گویای بازگشت و وابستگی تان به هدف های ناتمام یا پروژه هایی که در گذشته لغو شده اند، اشاره دارد. اگر احساس کنید که رابطه تان عادی و باعشق است، یعنی هم اکنون فرصتی فراهم شده است تا برنامه های گذشته تان را ادامه دهید. خوابتان، صرفا به زمینه های عاطفی هدف هایتان اشاره ندارد و می تواند پروژه های شغلی یا تحصیلی تان را شامل شود. نمایانگر تمایلات ارضانشده است. روی عقل و تمایل تان برای اثرگذاری و قدرت شدیدتر بر دیگران تأکید دارد. لازمست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می دهد، گوش کنید یا توجه کنید. بویژه دیدن یا انداختن گوشواره ی مروارید، یعنی نصیحتی خردمندانه به شما داده می شود که باید دنبال کنید. تعبیر دیگر: گوشواره ی مروارید ممکنست خاطره ی کسی در زندگی تان باشد که گوشواره ی مروارید می انداخته است.

 10. سلام خسته نباشید

  خواب دیدم که مادرم برام یه تمیمه هدیه خریده که وقتی پوشیدم خیلی خوشحال بودم و همش بهش دس میزدم و نگاش میکردم تعبیرش چیه؟

  • سلام؛ ممنون! خوابتان یعنی نیاز به تأیید و ایجاد یک سلسله ویژگی های مشابه را در خودتان دارید. به معنای ابراز شور و اشتیاق عمیق و آتشین است. خواب، روی نیازتان در این مورد تأکید می کند که می خواهید به دیگران برسید. نشانه ای است که لازمست دوستی های قدیمی تان را دوباره زنده کنید و به یک دوست قدیمی که مدتی است از او خبر ندارید، زنگ بزنید.

1 2 3 14

نظر شما چیست؟

ستاره
Logo
ثبت نام رایگان در سایت
عضویت در سایت
تعییر رمز عبور