مرجع کامل تعبیر خواب
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸
کد خبر: ۹۵۷۴
تعداد نظرات: ۸۹ نظر
تعبیر خواب طلا بیانگر تمامی چیزهای ارزشمند زندگی شما در بیداری است. با تعبیر خواب طلا خریدن، پیدا کردن طلا در خواب، دیدن طلا در خواب برای زن یا دختر مجرد و... همراهتان هستیم.
تعبیر خواب طلا - معنی دیدن طلا در خواب چیست؟


ستاره |
سرویس سرگرمی - 
به گفته فروید، شخصیت انسان کوه یخی است که قسمت خودآگاه، تنها نوک آن به حساب می‌آید و بقیه اش ناخودآگاه است. قسمت عمده‌ای از ناخودآگاه، در خواب هوشیار می‌شود که معمولا روانشناسان برای حل مشکلات روحی به بررسی خواب‌ها می‌پردازند. مجموعه تعبیر خواب مجله ستاره با بررسی روانشناسی و نظریات اسلامی در رابطه با انواع خواب‌ها به این موضوع پرداخته است.

 

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب
دیدن طلا در خواب از رویاهایی است که بیشتر، زنان با آن درگیر هستند. خواب‌هایی با مضامینی همچون انگشتر طلا، النگو، گردنبند و ...دیده می‌شوند که در برخی موارد می‌تواند هشدار و یا نشانه‌ای باشد. به طور کلی معبرین غربی طلا را نمادی از همه چیزهای ارزشمند و گرانبهای زندگی فرد بیننده خواب می‌دانند. با تعبیر خواب طلا همراه ما باشید.

در صورتی که مطالعه قسمت خاصی از این مطلب مد نظر شماست، با انتخاب عناوین ارائه شده در فهرست زیر، به موضوع مورد نظر خود برسید:

تعبیر خواب طلا

محمدبن سیرین گوید:  
 • اگر ببینی طلا به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، مال و اموال خود را از دست می‌دهی، یا باید تاوان چیزی را بدهی، یا اینکه مورد خشم کسی قرار می‌گیری.
 
جابر مغربی گوید: 
 • اگر ببینی طلا و نقره در یک جا جمع شده است، عزت و جاه به دست می‌آوری. 
 • اگر ببینی با طلاساز در حال معامله هستی، با مرد دروغگویی سر و کار پیدا می‌کنی.
 
دانیال نبی (ع): اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی از طلا به خانه می‌بری، مال زیادی به دست می‌آوری. اگر ببینی طلا می‌خوری، به اندازه آن از مال و اموال برای زن خودت خرج می‌کنی.
 
لوک اویتنهاو می‌گوید: طلا: دوست داشتن چیزهای بی ارزش
 
یونگ می‌گوید: رویا و دیدن طلا در خواب ممکن است نمادی از ثروت مالی و اشیا ارزشمند فیزیکی باشد البته این رویا می‌تواند از جنبه منفی اشاره‌ای به حرص و طمع نیز داشته باشد. ارزش‌های درونی و تمام چیز‌های ارزشمند زندگیتان به صورت طلا در خواب دیده می‌شوند.
 

تعبیر خواب پیدا کردن طلا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا (نه به ارزش آن) مالش از بین می‌رود و زیان می‌بیند. نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می‌شود یا تاوان می‌دهد.
 
لوک اویتنهاو پیدا کردن طلا در خواب را به دریافت ارث مرتبط می‌‌داند. او همچنین جستجوی طلا در دل خاک را نشانه‌ای از خوشبختی دانسته که به ناگاه به شما روی خواهد آورد.
 
آنلی بیتون می‌گوید:
 • پیدا کردن طلا در خواب، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد.
 • اگر در خواب طلا گم کنید، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می‌دهید.
 • یافتن رگه ای طلا در خواب، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت.
 • اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید، نشانه آن است که می‌کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید. باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.
 
بیشتر بدانید: تعبیر خواب دزدیدن طلا

 

تعبیر خواب سکه طلا

مطیعی تهرانی: داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده‌اش را خوشحال می‌کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می‌دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید.
یونگ دیدن سکه در خواب را به تغییراتی درونی که منجر به رشد روحی و معنوی می‌گردند تعبیر کرده است که به صورت سکه‌های طلا در خواب خود را نشان می‌دهند.
 

تعبیر دیدن طلا در خواب زن

به طور کلی بیشتر معبرین اسلامی دیدن طلا در خواب را برای زنان خوب و دیدن آن را برای مردان به بدی عنوان کرده‌اند.

ابن سیرین تعبیر طلا برای زن‌ها را خوب و پسندیده دانسته و دیدن آن برای مردها را غرامت، تاوان و غم و اندوه می‌داند.

جابر مغربی تعبیر طلا برای زن‌ها را خوب و تعبیر آن را برای مردها بد عنوان کرده است. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن طلا در خواب برای زنان نیکو است و برای مردان رنج و اندوه به همراه دارد. 

 

تعبیر خواب طلا برای دختر مجرد

به تعبیر برخی معبرین غربی:

 • اگر دختر مجردی در خواب دید که طلا می‌خرد، نشان دهنده آن است که ازدواج او نزدیک است.
 • اگر دختری مجرد در خواب خود مشاهده کرد که طلایی را به عنوان هدیه دریافت می‌کند، بدان معناست که به زودی خبری خوب دریافت خواهد کرد.
 • دیدن گم کردن طلا در خواب برای دختر مجرد به منزله شنیدن خبری بد برای اوست.
 • اگر دختر مجرد در خواب دید که گردبندی طلا به گردن می‌کند بدان معناست که با مردی خوب ازدواج خواهد کرد.

 

تعبیر خواب طلا برای زن باردار

به تعبیر معبرین غربی:

 • تعبیر گرفتن طلا در خواب برای زن باردار بدین تعبیر است که دختری زیبا به دنیا خواهد آورد.
 • تعبیر خواب نگه داشتن جواهر و سنگ‌های قیمتی در دست نیز برای زن باردار نشان دهنده به دنیا آوردن دختر است.  
 

تعبیر خواب طلا خریدن

به تعبیر معبرین غربی تعبیر خواب خرید طلا می‌تواند نشان دهنده شانس شما در آینده نزدیک باشد. خریدن طلا در خواب همچنین می‌تواند به این مساله اشاره داشته باشد که شما به طور کلی در کلیه کار‌هایی که انجام می‌دهید شانس می‌آورید و هیچ نگرانی بابت انجام آن ندارید.
 

تعبیر خواب طلای شکسته

در رابطه با دیدن طلای شکسته در خواب، برخی از معبرین غربی تعابیری را برای دیدن النگو، دستبند و گردنبند شکسته عنوان کرده‌اند. 

النگوی شکسته: اگر در خواب خود النگوی شکسته‌ای را دیدید، این رویا به یک مشکل یا چالش ذهنی اشاره دارد که لازم است آن را در زندگی خود حل کنید. شما احتیاج دارید تا قبل از آنکه تصمیم نهایی بگیرید دوباره فکر کنید.

دستبند شکسته: دیدن دستبند شکسته در خواب نشان دهنده خواست‌ها و آرزوهایتان است که می خواهید در آینده بدان دست یابید. شما انرژی زیادی را در این راه صرف می کنید و حتی خود را برای رسیدن به آنچه می خواهید به خطر می اندازید.

گردنبند شکسته: تعبیر خواب گردنبند شکسته نشان دهنده فقدان ارتباط شما با افراد و محیط اطرافتان است. دوستی در تلاش است که شما را از تصمیم بدی که در ذهن دارید باز دارد. شما در حال بروز داردن خشم و نگرانی فروخورده خود هستید. شما در حال حاضر این احساس را دارید که آرزوها و رویاهایتان نقش بر آب شده است.

 

تعبیر خواب ذوب کردن طلا

ابراهیم کرمانی گوید: اگر ببینی طلا می‌گدازی و ذوب می‌کنی، بر سر زبان مردم خواهی افتاد.
لوک اویتنهاو می‌گوید: طلا را آب کردن: آسایش مادی
 

تعبیر خواب امانت دادن طلا

نفایس الفنون تصریح می‌کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می‌ریزد دلیل آفت و هلاک است و اگر ببیند طلا به امانت می‌دهد آن کس که امانت می‌گیرد به او خیانت می‌کند طلا شنیدن سخن مکروه است.
مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می‌دهند به ریاست می‌رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می‌یابد
 

تعبیر خواب طلا فروش

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می‌کند.
 

تعبیر خواب هدیه گرفتن طلا

آنلی بیتون می‌گوید: اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می‌کند، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.
لوک اویتنهاو: طلا هدیه گرفتن: شرمساری
 
بیشتر بخوانید: تعبیر خواب النگوی طلا

در ادامه بخشی از تفسیر کارل گوستا یونگ درباره دیدن طلا در خواب را می‌خوانیم:
یونگ می‌گوید:
 • این رویا می‌تواند هشداری در رابطه با عدم استفاده شما از منابع درونیتان باشد.
 • از دیدگاهی دیگر طلا سمبل معنویت، روشنایی و یا نفس عالی شماست.
 • استعدادی پنهان و یا چیزی ارزشمند در خود کشف کرده‌اید و یا حتی در مقطع زمانی خاصی ارزش چیزی یا فردی که در کنارتان است را درک کرده‌اید، همه این موارد می‌توانند عامل دیدن طلا در خواب باشند.
 • دفن کردن طلا در خوابتان بیانگر این است که تلاش می‌کنید چیزی در مورد خودتان را مخفی کنید.

 

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

تعبیرستان

www.dreamscloud.com

وبگردی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
کلیه پاسخ هایی که توسط کارشناسان و متخصصان هر رشته به کاربران داده میشود کاملا حالت پیشنهادی دارند و نباید به عنوان تشخیص, تجویز, یا رهنمودهای تخصصی و قانونی تلقی شوند و در صورت لزوم شخصی بایستی حتما از منابع تخصصی تر مانند پزشکان متخصص, وکلا, و ... نیز کمک بگیرد. این مسئولیت کاملا بر عهده مخاطبان است که قبل از هر نوع تصمیم گیری یا اقدامی از صحت و مفید بودن این اطلاعات برای خود اطمینان حاصل کرده و صرفا با مسئولیت خودشان به این پیشنهادات عمل کنند.
کلیه سوالات توسط کارشناسان رشته مربوط به هر مطلب پاسخ داده میشود.
به سوالات تکراری, خارج از موضوع, و غیرقابل انتشار پاسخ داده نمیشود.
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۸۹
در انتظار بررسی: ۰
مونا
۱۹ دقیقه پیش
سلام خواب ديدم منو خواهرم از وسايل قديميه خواهرم طلاهاى قديمي پيدا ميكنيم گوشواره انگشتر ...هر مدومو از يه قسمت وسايل قديميش پيدا ميكرديم
سلام! خواب‌تان بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: بیانگر تغییر است.
مائده
۳۲ دقیقه پیش
سلام خواب دیدم که طلای زیادی داشتم ولی همه آنها را آب برد
سلام! خواب‌تان نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد.
مونا
۲ ساعت پیش
سلام خواب ديدم من و خواهرم داشتيم وسايل قديميه خواهرمو ميگشتيم از هر جاش يا كيف قديمى يا صندوقچه كوچيكش طلاهاى درشت و با ارزش قديمى پيدا ميكرديم من خيلى هيجان زده و خوشحال بودم
سلام! خواب‌تان یعنی لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. بیانگر راز، تمایلات و افکاری است که نزدیک نگه داشته و محافظت می‌شود. نمادی از هویت و حس خودتان است. شرایط کیف، مبین حالت ذهنی و احساسات شماست. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید.
Sima
۵ روز پیش
سلام به شما و خسته نباشید .
من خواب دیدم با مادرم در بازاری تاریک هستیم که من تعداد زیادی گردنبند و دستبند و انگشتر طلا روی یک نایلون پهن کردم و وقتی بازار روشن شد سریعا همه طلاها را جمع کردم و داخل همان نایلون قرار دادم و فکر میکنم یکی از انگشتر ها که طلا نبود و من در واقعیت دارم رو گم کردم میخواستم دنبالش بگردم اما همزمان موتوری اومد که نتونستم انگشترم رو پیدا کنم و ناراحت شدم که چرا نتونستم پیداش کنم . تعبیرش چیست . تشکر از سایت و پاسخگویی شما
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر نیاز احساسی یا فیزیکی است که اکنون در زندگی ندارید. ممکنست به پرورش و تکامل نیاز داشته باشید. تعبیر دیگر: بیانگر صرفه‌جویی است. بیانگر تمایلات ارضانشده است. روی عقل و تمایل‌تان برای اثرگذاری و قدرت شدیدتر بر دیگران تأکید دارد. به معنای ابراز شور و اشتیاق عمیق و آتشین است. خواب، روی نیازتان در این مورد تأکید می‌کند که می‌خواهید به دیگران برسید. نشانه‌ای است که لازمست دوستی‌های قدیمی‌تان را دوباره زنده کنید و به یک دوست قدیمی که مدتی است از او خبر ندارید، زنگ بزنید. به از دست رفتن هویت، مسیر زندگی، امنیت، معنویت، و غیره اشاره دارد؛ بسته به اینست که اهمیت آنچه دنبالش هستید، چقدر است. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
niki
۱۰ روز پیش
سلام و درود
من خواب دیدم زنعموم و عموم اومدن منزل ما ی طوطی خاکستری رنگ و ی مقدار طلا رو به من دادن که براشون امانت نگه دارم میخواستن سفر برن منم نگه داشتم. طلاها چند جفت گوشواره بود که پدرم موقع جا به جایی وسایل اونارو نا خواسته رو زمین انداخته بود اما من سریع متوجه شدم و برشون داشتم و گذاشتم یه جای مطمئن و با دقت هم از طوطی هم از طلاها مراقبت میکردم ممنون میشم تعبیر کنید
سلام بر شما! خواب‌تان یعنی لازمست منابع‌تان را پیش ازینکه خالی‌شان کنید، دوباره ارزیابی نمایید و بهتر مدیریت کنید. ممکنست در مسیر وابستگی باشید. ممکنست از لحاظ احساسی، حس دور ماندن، جدا افتادن یا جدا شدن بکنید. تعبیر دیگر: نمادی از فردیت شماست. گویای پیام یا غیبتی است که به شما انتقال داده می‌شود. لازمست درباره‌ی تکرار یا به اشتراک گذاشتن اطلاعاتی خاص، خیلی فکر کنید (دوباره فکر کنید). تعبیر دیگر: می‌تواند بیانگر فردی در زندگی‌تان باشد که عجیب-غریب یا نفرت‌انگیز است. ممکنست به معنا این باشد که شما یا کسی، تقلید می‌کند یا حتی مسخره می‌کند. لازمست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می‌دهد، گوش کنید یا توجه کنید. نشانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند.
hadis
۱۶ روز پیش
سلام وقتتون بخیر مامانم خواب دیده که پدرش و عموش(که هر دوشون فوت شدن) اومدن به خوابش و و یه دستبند طلا با یاقوت قرمز به مامانم دادن و گفتن اینو بده به دخترت واسه اون هدیه گرفتیم و مامانم هم ازشون گرفته و قبول کرده ممنون میشم تعبیرشو بگین با تشکر
سلام؛ همچنین! خواب‌تان از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر تغییر و تحولی برایتان می‌باشد. از دیدگاهی دیگر: خواب‌تان به معنای ابراز شور و اشتیاق عمیق و آتشین است. خواب، روی نیازتان در این مورد تأکید می‌کند که می‌خواهید به دیگران برسید. نشانه‌ای است که لازمست دوستی‌های قدیمی‌تان را دوباره زنده کنید و به یک دوست قدیمی که مدتی است از او خبر ندارید، زنگ بزنید.
ارزو
۲۶ روز پیش
سلام وقتتون بخیر دیشب خواب میدیدم با مامانم رفتم مغازه طلافروشی میخواستم گوشواره خودمو تعویض کنم که چشممون به یخ نیم ست دخترونه افتاد مامانم گفت بهتر اینو بگیرم واست دخترونه هست منم قبول کردم همینطور که مامانم با اون مرد طلافروش صحبت میکرد من چشمم به زیر میز افتاد که دو سه تا سوزن طلایی خیاطی افتاد که اون مرد طلا فروش نفهمید من اونو پیدا کردم و برداشتم حتی به مامانم نگفتم باخودم گفت موقع خیاطی به دردم میخوره مامانم همش میگفت دم بختی هستی این نیم ست بهتره هم گردنبند و هم گوشواره اون فقط یه گوشواره هست که داری این هردوتا رو داره حتی او نقش گردنبند یادمه ممنون میشم تعبیر خوابمو بگین با تشکر
سلام؛ ممنون! خواب‌تان یعنی ایده، شرط یا موقعیتی را می‌پذیرید. تعبیر دیگر: چیزی در زندگی‌تان ندارید و به دنبال تکمیل و اجرا هستید. نمادی از نیازها و تمایلات‌تان است. بیانگر فرصت‌ها و گزینه‌هایی است که در زندگی، پیش روی شماست. آنچه می‌خرید و آنچه لازمست بینجامیدش را در نظر گیرید! لازمست رابطه یا موقعیتی که از دست‌تان خارج شده است را بهبود بخشید. نمادی از درد فیزیکی یا احساسی است. بیانگر تمایلات ارضانشده است. روی عقل و تمایل‌تان برای اثرگذاری و قدرت شدیدتر بر دیگران تأکید دارد.
شیما
۱ ماه پیش
سلام روزتون بخیر من خواب دیدم پدرم برای من که هنوز در منزل پدریم هستم یک گردنبند خیلی بلند طلا خریده که تقریبا ۳۰ گرم بود ، بلافاصله خواهرم که ازدواج کرده رفته بود از چند جا بریده بود که به فکره خودش تویه جبعه جا بشه! چون من قصد داشتم بعدا بفروشمش و یه سرویس بخرم ولی همش باخودم فک میکردم این طلا چون شکسته دیگه ارزش واقعیش ازم نمیخرن میشه تعبیرشو بگین ممنونم
سلام؛ همچنین! خواب‌تان بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. بیانگر تمایلات ارضانشده است. روی عقل و تمایل‌تان برای اثرگذاری و قدرت شدیدتر بر دیگران تأکید دارد.
فاطمه
۱ ماه پیش
سلام خسته نباشین.خواب دیدم ی جاییم ک دوستام هستن ک درحال حاضربایکیشون کلاقهرم ورابطه ای ندارم.توخواب ی جمعیت زیادی دختربودن ک دورهم بودن همشون بالباسای مختلف رنگای شاد وایساده بودن ک این دوستمم بینشون بود بای دوست دیگم.نمیدونم مجلس چی بودالان یادم نمیاد.من توخوابم باهاش قهربودم نگاش نمیکردم اصن ..خودمم انگارتوخواب ناراحت بودم ازلحظه ورود پیش بقیه واوناانگارهمه ناراحتیمومیدونستن ودلداریم میدادن..(دلیل ناراحتیمم توخواب همون دلیل ناراحتیم توبیداری بود ک باعشقم مشکل داریم وناراحتیم)بعد اومدم خودمواماده کنم ی سوزن زیرگلویی طلای خیلی خوشگل داشتم بادوجفت گوشواره طلای زیبای بلند گوشواره هاروانداختم وی دختری پیشم بود توخواب باهاش صمیمی بودم میشناختمش الان یادم نمیاد میگفت بیاگوشواره هامونوباهم عوض کنیم ولی من ندادم مال خودموپوشیدم همینجوری میخواستم اماده شم ک بیدارشدم..
سلام؛ ممنون! خواب‌تان بیانگر سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر خصلت‌های زنانه‌ی شخصیّت‌تان می‌باشد. لازمست از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید. لازمست رابطه یا موقعیتی که از دست‌تان خارج شده است را بهبود بخشید. نمادی از درد فیزیکی یا احساسی است. نیازست بدقت به پیغامی که کسی به شما انتقال می‌دهد، گوش کنید یا توجه کنید. گویای جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است.
فاطمه
۱ ماه پیش
سلام روز بخیر من خواب دیدم یه انگشتر و یه گوشواره دخترم که الان ده ماهش هست رو خونه پدرم تو حیاط گم کردم دخترم دست همسرم بوده لحظه گم شدن، که زمانی میخواستیم برگردیم خونه خودمون دوتاش رو تو حیاط منزلشون پیدا کردم جایی که گم شده بودن اما رنگشون تغییر کرده بود طلایی نبود
سلام؛ خواب‌تان بیانگر تمایل‌تان برای ساخت خانه، خانواده و مرام‌های خانوادگی شماست. بازتابی از جنبه‌های خودتان است که در طی زمانی که در آن خانه زندگی کردید، مهم بوده یا رشد یافته‌اند. ممکنست احساساتی ناتمام را تجربه کنید که در پی موقعیتی در بیداری‌تان است. تعبیر دیگر: ممکنست بیانگر تفکر قدیمی‌تان باشد. به بیراهه هدایت می‌شوید (گمراه می‌شوید). بیانگر عدم امنیت است. ممکنست علاقه‌تان را به یک رابطه یا مسأله از دست می‌دهید. با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: بیانگر تغییر است.
هستی
۱ ماه پیش
سلام من دختری ۲۰ ساله و مجرد هستم و پدر و مادرم زنده هستن
خواب دیدم شب تولدم هست پدرم یه سرویس طلا بهم هدیه داد
و مادر بزرگم (مادر مادری) بهم گفت تو دیوار اتاق یه کیسه از میخ اویزونه ، برو برش دار چون کادو تولدته
منم رفتم کیسه رو برداشتم توش ۱۲۵ تا سکه بود
میگفتن سکه مهریه س یا هم چین چیزی ک کاملا یادم نمیاد
مامانم اصرار داشت این همه سکه رو برندارم ولی مامان بزرگم گفت کادوته برنداری میدم بقیه
منم بلافاصله کیسه رو گذاشتم تو کیفم و تحت هیچ شرایطی کیفمو از خودم دور نمیکرم
سلام؛ خواب‌تان یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد. نمایانگر موفقیت و ثروت‌اند. بیانگر پرورش، حفاظت و عشق بی‌قید و شرط است. نمادی از رحم و حس امنیت شماست. تعبیر دیگر: بیانگر بارها و مسئولیت‌هایتان است.
سارا
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم منزل عمو ما مهمونی هست، زن عموم به من و برادرم و خواهرم سکه طلا هدیه میده, وقتی بر میگردیم خونه پدرم میگه صبح هم عموم بهش سکه داده و در خواب متوجه میشم به عمه ام هم سکه دادن.
سکه من رو نوع عموم که پسری سه ساله هست بهم داد و گفت وقتی خواستگار برات میاد با پول این لباس بخر.
کلیه آدم های که تو خوابم بودن زنده هستن. وضع مالی من نسبت به عموم اینا بهتر هم هست. یعنی نیاز مالی ندارم.
تعبیرش چی می‌تونه باشه؟
سلام؛ خواب‌تان بیانگر یک فرایند یا مسأله در زندگی‌تان است که موقتی است. بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. گویای جنبه‌ای از میراث و خصوصیت خانوادگی شماست. نمادی از ایده‌های تازه و آگاهی‌هایی است که پدید می‌آیند. نمایانگر موفقیت و ثروت‌اند. بیانگر ارتباط خانوادگی، پشتوانه و ارزش است. ممکنست بیانگر جنبه‌هایی از خودتان باشد که دوست دارید یا دوست ندارید.
هلن
۱ ماه پیش
سلام خواب دیدم در کشور چین هستم(چون قراره سال دیگه برای تحصیل برم) و یک دختری که سنش از من کمتره توی دستش یک ظرفی مثل ظرف هونگه که از طلاست و توی اون چند تا شاخه گل سرخ عجیب که نیمه خشکه و گردنبند و ... طلاست که مادر اون دختر براش به عنوان جهیزیه گذاشته و حالا مادرش فوت شده و اون دختر میحواد اون ها رو بیندازه داخل اب چون نمیدونم چرا ناراحته و من سعی میکنم جلوش رو بگیرم و حتی چند تا از اونهایی که انداخت رو از اب در میارم براش
خواب‌تان بیانگر تغییر در زندگی‌تان است. اگر ترسیده‌اید یا گم شده‌اید، یعنی برای تغییر آماده نیستید؛ نمی‌خواهید گذشته را ول کنید. اگر در این مکان ناشناخته هیجان‌زده یا شاد هستید، یعنی برای تغییر آماده‌اید. گویای سرشت کودکانه، معصوم و بازیگوش‌تان است. ممکنست در وضعیتی، سرسری رفتار می‌کنید. تعبیر دیگر: بیانگر خصلت‌های زنانه‌ی شخصیّت‌تان می‌باشد. بیانگر ایده، مفاهیم و نگرش است. گویای تمایلات ارضانشده است. روی عقل و تمایل‌تان برای اثرگذاری و قدرت شدیدتر بر دیگران تأکید دارد. نمادی از کمال و معنویت است. ممکنست یک ابراز عشق، لذت و شادی باشد. تعبیر دیگر: بیانگر ظرفیت پنهان‌تان و استعدادهای پنهان شماست. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد.
مونا
۲ ماه پیش
سلام خواب ديدم تو يه خونه دو طبقه كه طبقه پايين خونه من بود زندگى ميكردم،من تو حياط نشسته بودم همسايه طبقه بالايى اومد بهم گفت خونشو دزد زده و همه چيرو برده،من هم رفتم سر كار و يادم افتاد كه شايد تو خونه من هم دزد بياد سريع اومدم خونه ديدم حلقه ازدواجمو دزديده رفتم جاساز بقيه طلاها ديدم بقيشو نتونسته پيدا كنه حتى چند تيكه طلا بيشتر از طلاهاى خودم پيدا كردم برگشتم ديدم دزده هنوز تو خونس و داره همه جارو ميگرده و كلى جيغ كشيدم ترسيدم فرار كردم تو حياط
خواب‌تان یعنی یک بحران هویتی را تجربه می‌کنید یا از نوعی فقدان در زندگی‌تان می‌رنجید. تعبیر دیگر: کسی موفقیت‌تان را دزدیده است و اعتبار آنچه انجامیده‌اید را گرفته است. شاید حس می‌کنید ناعادلانه با شما رفتار شده است. نمادی از خشم و ترس است. احساسی قوی را تجربه می‌کنید که درون‌تان نگهش داشته‌اید. یعنی با مسأله‌های تعلق داشتن و پذیرفتن، در جنگ هستید. تعبیر دیگر: از مواجهه با مسأله یا موقعیتی، خودداری می‌کنید. نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد.
خادم
۲ ماه پیش
ببخشید من خواب دیدم روی کوهی مردم درحال کندن انن و مشغول پیدا کردن آن هستند و من و پسرم دوتا ساعت و دو گرده بند طلا از زیر خاک پیدا کرده ایم و به بازار برای فروشش رفته ایم. میتونید بگید تعبیر آن چیست ؟ ممنون
متوجه خواب‌تان نشدم؛ لطفا واژه‌ها را بدرستی بنویسید! آیا شما روی کوه بودید یا پایین کوه؟ آیا شما هم چاله کندید یا خیر؟ خواب‌تان را لطفا با جزئیات تعریف کنید...
مينا
۲ ماه پیش
با سلام من خانمي متأهل هستم خواب ديدم با همسرم به طلافروشي رفتيم و همسرم از من خواست كه سرويس طلا انتخاب كنم ولي گفت خودش از قبل يك سرويس براي من انتخاب كرده طلافروش دوستش بود خودش كناري رفت كه قابل ديد نبود و در همين حين من از طلافروش درخواست سرويس ميكردم كه بيارن و من ببينم در خواب مث اين بود كه فقط انتخاب بايد كنم و همسرم پولي براي خريدن سرويس نداشت عجيبه اين خواب برام اگه ميشه برام تعبير كنيد ممنون ميشم
خواب‌تان بیانگر رابطه‌تان با شوهرتان است و احساسات ناخودآگاهی که درباره‌اش دارید. خواب ممکنست بکوشد روی عامل‌های پنهانیی تمرکز کند که در زندگی‌تان به آنها رسیدگی نمی‌کنید. نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد.
سمیرا
۲ ماه پیش
سلام .ببخشید من خواب دیدم که با مادرم رفتیم طلا فروشی.‌مادرم یه نیم ست طلا برای من خرید. نگین وسط انگشتر و گردن بندش سبز بود. خیلی خوشکل بود. خرید گفت مال تو هست. بعد من به مغازه دار گفتم یه تک پوشم‌میخام. گفت پس فردا بیا میاریم
مجردم
خواب‌تان نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد. بیانگر تمایلات ارضانشده است. روی عقل و تمایل‌تان برای اثرگذاری و قدرت شدیدتر بر دیگران تأکید دارد. نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر انگشتر در انگشت‌تان باشد، بیانگر تعهدتان به رابطه یا کوششی نو است. شما به آرمان‌هایتان، مسئولیت‌هایتان یا باورهایتان وفادارید.
معصومه
۲ ماه پیش
سلام
وعرض ادب
دیشب خواب دیدم مقدار زیادی طلا که همه زنجیر وسکه بود تو کیفم پر بود ومی خواستم یکی از سکه ها رو هدیه بدهم به خواهرم که خونه جدید
خریده بود
ممنون می شم تعبیر آن را بفرمایید
ممنون
خواب‌تان نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد. همچنین نمایانگر موفقیت و ثروت‌اند.
،مهسا احمدی
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشید خیلی ممنونم از شما من دیشب خواب دیدم انگشترم شکسته خودم ندیدم فقط شوهرم کارت عابربانکش را داد تا بیرم درست کنم رفتم طلا فروشی گفت درست کردم دو ملیون میشود گفتم کمی تخفیف بیدی یک ملیون سیصدحساب کرد انگشترم را دستم کردم امدم خانه دوتا انگشتر دیگه که داشتم ازداخل کیفم میخواستم بیگرم دستم کنم دیدم یکیش کمی شکسته اون یکیش رکابش تکه تکه شده با خودم گفتم میبرم این که تکه تکه شده میفروشم با پولش این یکی را درست میکنم رفتم طلا فروشی بعد یهو از خواب بیدار شدم لطفآ راهنمایی کنید تعبیرش چیه ممنونم از شما انگشترام ۳ تایش طلا بود خانم متاهیل ۳۰ ساله هستم
خواب‌تان یعنی وفاداری‌تان زیر سؤال می‌رود. تعبیر دیگر: نمادی از پایان دادن به یک رابطه است. تعهد وجود ندارد. همچنین نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر انگشتر در انگشت‌تان باشد، بیانگر تعهدتان به رابطه یا کوششی نو است. شما به آرمان‌هایتان، مسئولیت‌هایتان یا باورهایتان وفادارید. به معنای مرگ و تولد، پایان و شروع، و تغییر و تحول است. نمادی از مانع‌هایی است که سر راهتان هستند و باید بر آنها غلبه کنید! باید استقامت کنید و بخاطر موفق شدن و رسیدن به هدف‌هایتان سخت بکوشید!
سامیه
۲ ماه پیش
سلام وقت تون بخیر
خواهرم خواب دیده من و مامانم و خودش رفتیم طلا فروشی من و مامانم نفری یه سرویس طلا سفید می‌خریم اما ما هرچی اصرار میکنیم اون نمیخره برمیگردیم خونه خواهر شوهر آبجیم میاد خونمون از مامانم پول قرض میگیره بعد در همین حین مامانم بهش یه چیزی میگه و گریه میکنه
لطفا تعبیرشو بگید
ممنون
خواب‌تان نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد. ممکنست نشانگر احساسات‌تان درباره‌ی کسی دیگر باشد. اگر در زندگی‌تان گریه نمی‌کنید، کس دیگری را می‌بینید که گریه می‌کند، ممکنست ساده‌تر با این مسأله کنار بیایید، تا اینکه خودتان را ببینید که گریه می‌کنید.
بدون نام
۲ ماه پیش
سلام خسته نباشین من خواب دیدم پدرشوهرم برای همه اعضای خانواده انگشتر طلا داد ولی برای من نداد
خواب‌تان به وجدان و بعد عقلانی‌تان اشاره دارد. لازمست بیشتر روی نقطه‌نظرها و تصمیم‌هایتان پافشاری داشته باشید. همچنین نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر انگشتر در انگشت‌تان باشد، بیانگر تعهدتان به رابطه یا کوششی نو است. شما به آرمان‌هایتان، مسئولیت‌هایتان یا باورهایتان وفادارید.
مهدی
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید
ببخشید من میخوام خوابم رو برای شما تعریف کنم و تعبیرش رو از شما بخوام خوابی که دیدم به این صورته
من و چند تفر از دوستام یه جایی توقف کردیم انگار تو یه مسیر رود خونه ای چیزی بود و ما که در حال صحبت کردن بودیم
متوجه یه سوراخی اون جا شدم سیخی که دستم بود رو که به دیوار زدم دیوار فرو ریخت و چند تا ظرف اونجا پیدا کردم
و رفتم داخل ظرف ها رو که نگاه کردم پر بود از سکه های طلای قدیمی و ما مشغول جمع کردن اون ها بودیم و به اواین چیزی که فکر میکردم با اون طلا ها انجام یک کار خیر و فرهنگی و یه جورایی تبلیغ اسلام بود بود که یکی از دوستام گفت که همه بخشی از طلا هاتون رو بدید به مهدی (یعنی من) که برای این کارم ازشون استفاده کنم.
این از نصف خواب من بود و نصف دیگه هم به دلیل مبهم بودن نمیتونم درست توضیح بدم
و ممنون میشم که تعبیری نزدیک به این خوابم رو بهم بگین
خواب دیدن دوستان‌تان، بیانگر جنبه‌های شخصیت شماست که رد کرده‌اید، اما آماده‌اید که درگیر و تأییدشان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر اخبار مثبت است. رودخانه‌ی آرام و تمیز، یعنی با جریان موجود پیش می‌روید. اجازه می‌دهید عمرتان با جریان زندگی پیش رود و شناور دور شود. زمانش رسیده است نقش تصمیم‌گیرنده‌تری در جهتدهی به زندگی‌تان بگیرید. تعبیر دیگر: نمادی از خوشی‌های لذت‌بخش، صلح، کامیابی و باروری است. اینکه دیوار را خراب می‌کنید یا می‌شکنید، یعنی مانع‌ها را می‌شکنید و بر محدودیت‌هایتان غلبه می‌کنید. یعنی تمایل به آزادی و استقلال دارید. سکه‌های طلا، نمایانگر موفقیت و ثروت‌اند.
سعید مشهد
۳ ماه پیش
سلام خواب دیدم کلید خونه یکی کسس روگم کردم دزد اومد بیشتر وسایل دزدید بجز طلا ها چون دستم بود.دمت تون گرم از تعبیر وکمک میکنید.
خواب دیدن کلید، نمادی از فرصت، دسترسی، کنترل، رازها، آزادی، دانش یا مسئولیت است. شاید احساسات و عواطف درونی‌تان را قفل می‌کنید. یا شاید قفل پاسخ مشکلی را می‌گشایید. اینکه گم می‌کنید، یعنی ممکنست واقعا چیزی را جای عوضی گذاشته‌اید و هنوز نفهمیده‌اید. ممکنست پیامی برایتان باشد که زندگی‌تان را تر و تمیز کنید و دوباره سازماندهی کنید. شاید فشار و شلوغی زندگی روزمره بشدت رویتان فشار آورده است. تعبیر دیگر: بیانگر فرصت‌های از دست رفته، روابط گذشته یا جنبه‌های فراموش‌شده‌تان است. ملاحظات شخصی‌تان درباره‌ی آنچه گم کرده‌اید، سرنخی برایتان خواهد بود که معنا و تعبیر عاطفی خواب‌تان را دریابید. اینکه مورد دزدی واقع شده‌اید، یعنی یک بحران هویتی را تجربه می‌کنید یا از نوعی فقدان در زندگی‌تان می‌رنجید. تعبیر دیگر: کسی موفقیت‌تان را دزدیده است و اعتبار آنچه انجامیده‌اید را گرفته است. شاید حس می‌کنید ناعادلانه با شما رفتار شده است.
سار
۳ ماه پیش
سلام من مجردم و توی خوابم دیدم‌ ک‌ درحال دیدن طلا و جواهر بودم و از فروشنده درمورد طلا سوال میکردم
خواب دیدن طلا، نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد. همچنین دیدن جواهر، بیانگر موقعیت و حس ارزشمندی و ارزش شخصی شماست. نمادی از دانش، هویت و هر ویژگیی است که در زندگی‌تان گرانبهاست. بر اهمیت غنای روحی-روانی تأکید می‌کند. اینکه از فروشنده در حال سؤال کردن هستید، بیانگر شک به خود است. توانایی پرسیدن درباره‌ی چیزها ممکنست به دانش و روشنگری روحی بیشتر، منجر شود.
ملیحه
۳ ماه پیش
سلام خسته نباشید میشه خواب منو تعبیر کنید من تو خواب یه انگشتر طلا پیدا کردم و فکر میکردم مال مادرمه و دستم کردم تعبیرش چیه؟
خواب دیدن انگشتر، نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر انگشتر در انگشت‌تان باشد، بیانگر تعهدتان به رابطه یا کوششی نو است. شما به آرمان‌هایتان، مسئولیت‌هایتان یا باورهایتان وفادارید. اینکه پیدایش می‌کنید، یعنی با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: بیانگر تغییر است. اینکه طلاست، نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد.
احمد
۳ ماه پیش
پدرو مرده .درخواب دیدم که بمن چهارعدد سکه داد ودوتای آن طلابود
خواب دیدن پدرتان، نمادی از اختیارات و پشتیبانی است؛ یعنی، نیاز دارید بیشتر به خود متکی باشید. این را در نظر بگیرید که چه جنبه‌هایی از شخصیت پدرتان ممکنست در شما نیز باشند. اینکه هدیه دریافت می‌کنید، یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید. سکه، بیانگر فرصت‌های از دست رفته یا فرصت‌هایی است که در مسیرتان قرار گرفته‌اند، اما نادیده گرفته شده‌اند. سکه‌های طلا، نمایانگر موفقیت و ثروت‌اند. اینکه چهار عدد سکه هستند، نماد ثبات و پایداری، محدودیت‌های فیزیکی، کارهای دشوار و چیزهای زمینی است؛ درست مانند چهار گوشه‌ی زمین یا چهار عنصری که زمین از آنها ساخته شده است (خاک، آب، آتش، باد). همچنین بیانگر موضوع‌های مادی‌گرایانه است و اینکه چگونه چیزها را به سرانجام می‌رسانید.
افسانه
۳ ماه پیش
با سلام خواب دیدم که پدر و مادر مرحومم و من سوار یک کامیون سفید خیلی بزرگ و نو هستیم و پدرم راننده اون کامیون هست و به سمت جاده میرونه. پدرم تو جاده کنار یه رستوران پارک کرد و ما می خواستیم از کامیون پیاده بشیم که یکدفعه که به پاهای خودم نگاه کردم و دیدم که کفشهای پاشنه بلندی به پاهام هست و با خودم گفتم من چی جوری با این کفشها راه برم که یکدفعه از خواب بیدار شدم.

با تشکر
خواب دیدن یا صحبت کردن با والدین مرده‌تان، یعنی می‌ترسید ایشان را از دست بدهید یا بیانگر راهیست که با فقدان ایشان کنار آیید. از خواب‌تان بعنوان فرصت آخر استفاده می‌کنید که با ایشان برای بار آخر، خدافظی کنید. کامیون، یعنی خیلی کار می‌کنید. وظیفه‌های بسیاری را به عهده می‌گیرید و زیر بار همه‌ی این مسئولیت‌ها کمر خم می‌کنید. زنان باردار، اغلب، کامیون یا راندن کامیون می‌بینند. این ممکنست استعاره‌ای از باری باشد که حمل می‌کنند یا بیان بدن در حال تغییرشان باشد. اینکه پاشنه‌بلند دارید، بیانگر زنانگی و دلبری است. حس خودباوری می‌کنید و به خودتان مطمئن‌اید. تعبیر دیگر: حس می‌کنید در نقش‌تان بعنوان یک زن، محدودید. تصور می‌کنید نمی‌توانید خود را آزادانه و کاملا ابراز کنید. اینکه تعجب می‌کنید، یعنی به دنبال جهتی در زندگی‌تان هستید. انگیزه ندارید. تعبیر دیگر: بیانگر تحول است.
سمیرا
۳ ماه پیش
سلام.ببخشید من‌خواب دیدم دیشب که محضر روی صندلی نشستم. جایگاه عروس . میخواستم عقد کنم.‌لباس سفید پف پوشیده بودم با شنل سفید. مادرم اومد ۶تا النگوی طلا به من داد.‌که دوتاش پهن بودن. ۴تای دیگش باریکتر و مثل هم.‌من هر دو دستم کردم النگوهارو. بعد کسی که میخواست عقدمون کنه گفت یکیش پلاستیکی هستا. گفتم نیست. طلا هست.‌ولی داماد و هیچکی رو ندیدم. از خواب پریدم . مجردم
خواب دیدن اینکه می‌نشینید، بیانگر مردد بودن شماست. نمی‌دانید درباه‌ی چیزی، چه می‌خواهید بینجامید. یعنی، بیکار نشسته‌اید و زندگی‌تان را تلف می‌کنید. پوشیدن لباس عروسی، یعنی رابطه‌ی شخصی‌تان را ارزیابی می‌کنید. النگو، به معنای ابراز شور و اشتیاق عمیق و آتشین است. خواب، روی نیازتان در این مورد تأکید می‌کند که می‌خواهید به دیگران برسید. نشانه‌ای است که نیاز دارید دوستی‌های قدیمی‌تان را دوباره زنده کنید و به یک دوست قدیمی که مدتی است از او خبر ندارید، زنگ بزنید. اینکه شش‌تا هستند، بیانگر همکاری، تعادل، آرامش، کمال، گرما، اتحاد، عقد، خانواده و عشق است. اینکه حالت‌های ذهنی، احساسی و معنوی‌تان هماهنگ هستند. بیانگر سعادت خانوادگی است. عقد، بیانگر تعهد، هماهنگی یا تحول است. مرحله‌ی توسعه‌ی مهم را در زندگی‌تان در دست دارید. ممکنست بیانگر اتحاد اجزایی از شما باشد که پیشتر مخالف یا جدا از هم بوده‌اند؛ بویژه اتحاد جنبه‌های مردانه یا زنانه‌ی خودتان. ویژگی‌های کسی که با او عقد می‌کنید را در نظر بگیرید! اینها ویژگی‌هایی هستند که نیاز دارید در خودتان ایجاد کنید.
محمد
۳ ماه پیش
سلام . خواهش ميكنم جواب بديد ، من خواب مهموني تو خونمون برگزار شده و تمام مهمونا طلاهاشون با توجه اينكه خودشون بيخبرن از دسشون ميوفته و من كلي طلا تو حياطمون جمع ميكنم، و تو شك هستم ك بدم بهشون يا ندم، بعد از ترس خدا ميرم فاميلارو جمع ميكنم و داستان و ميگم بد اونا هم يكي يكي طلاهارو ازم ميگيرن
خواب دیدن مهمان، بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. حیاط، بیانگر چیزیست که انتخاب می‌کنید دیگران ببینند. نمادی از شخصیت اجتماعی شماست. طلا، نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد. اینکه دودل هستید، بازتابی از حالت دودلی در بیداری است. شما از کسانی هستید که همیشه دوتا تصمیم دارید. مطمئن نیستید که کدام درست است. تعبیر دیگر: از دو جهت مخالف کشیده می‌شوید (بین دو سمت، گیر کرده‌اید). خویشان‌تان، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند.
فاطمه
۴ ماه پیش
سلام من دختر مجردم، خواب دیدم که اقایی که میشناسمشون همراه خانواده و اقوامشون اومدن خونمون و خیلی شلوغ بود بعد مهمونا همراه خودشون طلا اورده بودن و کادو میدادن به من، مامان اون اقا طلاها رو جمع کردن همراه با طلای خودشون به من هدیه دادن منم ازشون گرفتم
تعبیرش ممنونم میشم بهم بگید
خواب دیدن دیدن مهمان، بیانگر چالش‌ها و علاقه‌های تازه در زندگی‌تان است. برای ماجراجویی آماده‌اید. شخص آشنا، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. طلا، نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد. اینکه هدیه دریافت می‌کنید، یعنی بخاطر سخاوت و دست بده‌تان پاداش می‌گیرید و شناسایی می‌شوید. از نظر اطرافیان‌تان، عزت و احترام گذاشته شده‌اید.
میترا
۴ ماه پیش
سلام من مجردم خواب دیدم تمام طلاهای مادرمو دارم میفروشم توی خواب از فروششون خوشحال نبودم
خواب دیدن طلا، نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد. اینکه آنها را می‌فروشید، یعنی دستخوش تغییرهایی در زندگی‌تان هستید. ممکنست مشکلاتی را در رها کردن چیزی یا جدا شدن از چیزی تجربه کنید. بیاموزید سازش و مصالحه کنید! تعبیر دیگر: ممکنست جناسی ازین باشد که خودتان را دستکم می‌گیرید (ارزان می‌فروشید). اینکه ناراحت هستید، یعنی نیاز دارید از ناامیدی‌هایتان بیاموزید و فقط شاد باشید. نکوشید روی منفی‌ها بمانید! ممکنست بازتابی ازین باشد که در زندگی‌تان چه حسی دارید.
Barana
۴ ماه پیش
سلام
این خواب برای چتد وقته پیش ولی خیلی فکرمو مشغول کرده ممنون میشم اگه راهنمااییم کنید
خواب دیدم ک انگار به زیارت امام رضا رفتم در خواب از حرم ک برمیگشتم در نزدیکی حرم یک دریاچه بود باد ملایمی میوزید و نگاه کردم به دستاننم یک النگو طلای خیلی زیبا در دستم بود و در خواب از درون حس ارامش عجیبی داشتم انگار ان طلا را از کسی هدیع گرفته بودم و پدرم از من خواست تا ان را بفروشم به او گفتم باشه ولی مطمن بودم که این کار را نمیکنم
شب بعد دوباره خواب دیدم که دور یک سفره سفید نشستیم ب گردن مادرم که نگاه کردم یک گردنبد خیلی زیبا در گردنش بود و از او پرسیدم ک برای کیست و گفت برای تو بعد که گردنبد رو خواستم بگیرم از دستم اوفتاد و در سفره که دست کشیدم تا اون رو بردارم هر بار زنجیر های طلا در دستم می امد
ببخشید زیاد شد ولی خواهشا من رو راهنمایی کنید
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن حرم، یعنی انرژی بسیاری را در جنبه‌ای از زندگی‌تان صرف می‌کنید. دیدن یا داشتن النگو، به معنای ابراز شور و اشتیاق عمیق و آتشین است. خواب، روی نیازتان در این مورد تأکید می‌کند که می‌خواهید به دیگران برسید. نشانه‌ای است که نیاز دارید دوستی‌های قدیمی‌تان را دوباره زنده کنید و به یک دوست قدیمی که مدتی است از او خبر ندارید، زنگ بزنید. والدین، نمادی از قدرت، پشتیبانی و عشق می‌باشند. ممکنست نگرانی‌هایتان را درباره‌ی ایشان بیان کنید. تعبیر دیگر: بیانگر ترکیبی از جنبه‌های زنانگی و مردانگی در شخصیت شماست. گردنبند، بیانگر تمایلات ارضانشده است. روی عقل و تمایل‌تان برای اثرگذاری و قدرت شدیدتر بر دیگران تأکید دارد. طلا، نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد.
مژده
۴ ماه پیش
سلام، من خواب دیدم یک طلافروش که میشناسمش یه جعبه طلا دستش بود و برام بازش کرد تا من طلاهارو ببینم من برشون داشتم و به طلاها با دقت نگاه کردم یه سری اشکال عجیب غریب از جنس طلا بودن بعد از اینکه نشونم داد گذاشتشون تو جعبه و منم یه سری از طلاهایی که دستم جامونده بود برش گردوندم تا بزاره توی جعبه وقتی طلا ها رو برگردوندم به من گفت خیلی دل و جرات داری.تعبیرش چی میشه؟
مخاطب گرامی! خواب شما پیشتر تعبیر شده است.
مژده
۴ ماه پیش
سلام، من خواب دیدم یک طلافروش که میشناسمش یه جعبه طلا دستش بود و برام بازش کرد تا من طلاهارو ببینم من برشون داشتم و به طلاها با دقت نگاه کردم یه سری اشکال عجیب غریب از جنس طلا بودن بعد از اینکه نشونم داد گذاشتشون تو جعبه و منم یه سری از طلاهایی که دستم جامونده بود برش گردوندم تا بزاره توی جعبه وقتی طلا ها رو برگردوندم به من گفت خیلی دل و جرات داری.تعبیرش چی میشه؟
بخش‌های مهم خواب‌تان: خواب دیدن شخص آشنا، بیانگر جنبه‌هایی از خودتان است که هنوز می‌کوشید بشناسیدشان. جعبه، بیانگر ماهیت غریزی و انگیزه‌های مخرب است. تعبیر دیگر: ممکنست بکوشید جنبه‌هایی از خودتان را حفظ و حمایت کنید. جعبه ممکنست نمادی از محدودیت‌هایتان باشد. اینکه جعبه را باز می‌کنید، بیانگر جنبه‌ای از خودتان است که پنهان شده بود و الآن نمایان شده است. نمادی از اکتشاف خویش است. اگر حین باز کردن، پر از ترس باشید، ممکنست جنبه‌هایی از خودتان را رو می‌کنید که به شما حس نگرانی می‌دهند. طلا، نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد.
بدون نام
۴ ماه پیش
سلام مادرم دیشب خواب دیدم عروسش دوتا النگو طلا براش اورده ممنون میشم تعبیرش بگید
خواب دیدن فامیل، بیانگر مسأله‌ها و احساسات خانوادگی است. خویشاوندان، نمادی از جنبه‌ای از خودتان می‌باشند. اینکه جواهر را بعنوان هدیه دریافت می‌کنید، یعنی نیاز به تأیید و ایجاد یک سلسله ویژگی‌های مشابه را در خودتان دارید.
Mahmar
۴ ماه پیش
تعبير خواب بدنيا اوردن مسيح توسط زن متاهل چيست؟
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر خبر خوش است.
ممد
۵ ماه پیش
سلام من خواب دیدم توی خونمون سکه طلای زیادی هست مه من با یک نفر دیگر مشغول به جمع کردن ان بودیم تقریبا زیاد بود به همه مان میرسید تعبیر ان جیست
از لحاظ تعبیر خواب سنتی: بیانگر منفعتهای مالی بسیار است که به دست خواهید آورد. از لحاظ روانشناسی: دیدن سکه در خواب بیانگر فرصت های از دست رفته یا فرصت هایی است که در مسیر شما قرار گرفته اما نادیده گرفته شده است. دیدن سکه های طلایی در خوابتان نمایانگر موفقیت و ثروت است.
Zahra
۵ ماه پیش
سلام
خواب دیدم مردی با همسرش منزل ما هستند
و من طلاهای همسرش را مخفی کردم‌ داخل خانه.
طلاها بیشتر گردنبند و بزرگ بودند البته یسری هم طلا نبودند و یک انگشتر ویک حلقه برنگ های طلایی و سفید
اصلا یادم نمیاد که چطور آنرا برداشتم و هدفم چه بود
ولی خوب میدانم که برداشتن آنها دزدی نبود و هدفی جز‌آن داشتم
چون بعد از مدتی آنها را پس دادم
در این میان اتفاقاتی افتاد که نمیدانم مربوط است یا خیر.
همسرش ب مدت خیلی کوتاه در منزل ما بود
بعد از انکه رفت، همسرش نیت کرد خانه را بگردد
من گفتم شما ک پیدا نمیکنید اما بگردید متوجه شدم به سمت طلاها میرود جای طلاها‌را عوض کردم، ولی در نهایت موفق به پیدا کردن آنها نشد
بعد از مدتی انگاری متوجه شده بود که نیت من از برداشتن آنها چیست. دیگر نه چیزی میگفت نه دنبال آنها میگشت و منتظر مانده بود ک من خود آنها را پس دهم
به ایشان گفتم که طلاها دارم و انها را تحویل میدهم، کمی صبر کنید
دیگر برایش طلاها مهم نبودند
من وقتی طلاها را آوردم که به ایشان تحویل دهم به قصد شوخی تک تک آنها را مقابل گردن خود نگهداشته و میفتم نه برای من زیبا تر هستند، البته ک خود گردنبد داشتم و ایشان نیز کنار آینه ایستاده بود و فقط به من نگاه میکرد
همه ی آنها را بهشان تحویل داده
ولی انگشتر و حلقه در جای دیگر بود، یک لحظه متوجه شدم درجایی ک آنها را پنهان کرده بودم نیستند.
بعد از پرسو جو از مادرم آنها را در مدت کوتاهی پیدا کردم اما وقتی آنها را آوردم بیرون هردو انگشتر بودند
و یکی از انها خیلی کوچک بود(انگشتر یک کودک)
باز هم به قصد شوخی آنها را در دست کردم به عمد آنها را در دست راست انداختم چون میدانستم ک یکی از آنها حلقه است و نباید در دست چپ کنم
انگشتری ک کوچک بود در انگشت کوچکم تنگ بود، زمانی ک در دست کردم ترسیدم ک در نیاید همان لحظه کمی کشیدمش بیرون وقتی متوجه شدم ک براحتی درمیاید دوباره ب دست کردمش
انگشتر دیگر راهم در انگشت بقل کردم
بعد ب دستم نگاه کردم و ب آن مرد گفتم آنها را تحویل نمیدهم(به شوخی) ولی در‌هرصورت میدانستم ک باید آنها را تحویل دهم و قصدم از گفتن جملات شوخی‌ بود
آن مرد فقط نگاه میکرد و چیزی نمیگفت
دستم را نگهداشتم که آنهارا دربیاورد، زمانی ک دستانش به دستم خورد ،دستم را کشیدم
دوباره دستم را نگهداشتم ولی اینبار دستانم را گرفته بود. چیزی عجیبی حس کردم
گفتم: ( نخواستم اصلا) خودم انهارا در دستش گذاشتم و به نیت ترک مکان رفتم
وقتی برمیگشتم دستانم را گرفته بود و ول نمیکرد.
حرفی نمیزد ولی چشمانش کاملا نشان میداد همه چیز را
گفتم من نباید این کار را انجام دهم. این کار درست نیست
بعد متوجه شدم ک از منزلمان خارج شده، ناراحت شدم.
ولی ایشان را میدیدم در کوچه، با خود میگفتم تماس نمیگیرد؟
وقتی تماس گرفت‌، جواب دادم اما ب محض جواب دادن از خواب بیدار شدم...
در یک قسمت دیگر یادم هست ک چیزی گفتم ک ایشان خندیدند.
درکل
دیروز روز سختی داشتم و دلم بسیار برای کسی ک دوستش دارم تنگ شده است از طرفی ایشان اصلا حس مرا نمیداند و یکبار طلاق گرفته و از من بزرگتر است.
حس میکنم این خواب ربطی به ایشان دارد.
این خواب، بیانگر پریشانی افکار شماست و اینکه شما می‌بایست از برخی اعمال از جمله مزاح کردن دست بکشید و زندگی‌تان را برنامه‌ریزی کنید! شما می‌بایست خوددار باشید و عمرتان را بی‌برنامه پیش نبرید! برای خویش برنامه بریزید و از افکار واهی، خودتان را برهانید!
آسمان
۶ ماه پیش
با سلام
من خواب دیدم یک عالمه گردنبند طلا دارم،انگار پیدا کرده بودم ،زیاد بودن و فکر میکنم شاید بعضی هاشون قدیمی بود ، همه رو با هم مینداختم گردنم ،خیلی زیبا بودن
منم عاشق اونا بودم
این رو هم ذکر کنم من خانم هستم ، امکان داره تعبیر بفرمایید
بسیار سپاسگزارم
خواب دیدن اینکه چیزی را پیدا می کنید بیانگر این است که شما با جنبه ای از روح و روانتان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. شما قسمتی از خودتان را شناسایی می کنید که قبلا سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر این است که بیانگر تغییر است. پیدا کردن طلا بیانگر این است که شما چیزی ارزشمند را در مورد خودتان کشف کرده اید. این ممکن است استعداد یا دانش نهفته باشد. انداختن گردنبند در خوابتان بیانگر تمایلات ارضا نشده است. روی عقل شما و تمایل شما برای تاثیر گذاری و قدرت بیشتر روی دیگران تاکید دارد. طلا نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. به طور منفی، طلا ممکن است بیانگر حرص و طمع، انحراف و وسوسه باشد.
بدون نام
۶ ماه پیش
سلام من ديشب تو خواب ديدم رفتم يه خونه قديمي اما بسيار مجلل و زيبا
ديديم ٣ تا خانم با لباس و جواهرات زيبا نشستن و ٢ تا دختر ديگه كنارم ايستادن
يهو يكي از خانمهايي كه نشسته بود گفت الان مادرمون ليست ميفرسته و يكي از شما براي ازدواج با برادرم كه شاهزادس انتخاب ميشين
ديدم يه كاغذ فرستادن و اسم منو نوشتن روش و من انتخاب شدم و و از جعبه يه گردنبد جواهر زيباي بزرگ و تاج و كلي الماس به من دادن
دیدن یک خانه ی کهنه، قدیمی در خوابتان بیانگر باور ها، نگرش های قدیمی تان است و اینکه چگونه از آن ها برای فکر کردن و حس کردن استفاده کردید. یک موقعیت در زندگی فعلی تان می تواند همان نگرش ها و احساسات قدیمی را همراه بیاورد. تعبیر دیگر این است که خانه ی قدیمی ممکن است نمادی ازین باشد که نیاز دارید حالت فکری تان را به روز کنید. دیدن زن در خوابتان بیانگر پرورش، انفعال، ماهیت مراقبه (توجه به طبیعت) و عشق است. به جنبه های زنانه ی شما یا مادرتان اشاره دارد. تعبیر دیگر این است که یک زن بیانگر وسوسه و گناه است. اگر شما زن را بشناسید، ممکن است بازتابی از نگرانی ها و احساساتی باشد که در موردش دارید. دیدن یا انداختن گردنبند در خوابتان بیانگر تمایلات ارضا نشده است. روی عقل شما و تمایل شما برای تاثیر گذاری و قدرت بیشتر روی دیگران تاکید دارد. اگر گردنبند شکسته است یا گم شده است، بیانگر این است که تفکر معقول شما مطابق تفکر احساسی شماست. شما نیاز دارید که طبق غریزه تان در مورد یک موقعیت یا رابطه رفتار کنید. دیدن جعبه جواهر در خوابتان بیانگر این است که احساس ارزش می کنید و احساس ظرفیت داشتن می کنید. شما نیاز دارید که ظرفیت های ذخیره کرده تان را آزاد کنید و دست از پنهان کردنشان بردارید.
عزت
۶ ماه پیش
خواب دیدم یک فرد که فوت کرده از پدر مرحومم خبر آورد که جای پدرت خیلی خوبه دورش پر از طلاست و کلی طلا داره معنیش چیه؟
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و انسان های درون خواب، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. طلا در خواب اشاره به ثروتی روانی دارد که در زندگی بیداری از آن بی اطلاع هستید. شاید پیام این خواب برای شما این است که این رویا می‌تواند هشداری در رابطه با عدم استفاده شما از منابع درونیتان باشد.
احمد رضا
۶ ماه پیش
سلام ،مردی ۳۸ ساله هستم،دیشب خواب دیدم آقای استاندار سه عدد مدال طلا بهم داد ،ممنون میشم اگه تعبیر شو بگید
دیدن مدال در خوابتان بیانگر پاداش یا تأیید و قدردانی سختکوشی شما است. شما بخاطر توانایی‌ها و استعدادهاتان شناسایی می‌شوید. دیدن طلا در خوابتان نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. به طور منفی، طلا ممکن است بیانگر حرص و طمع، انحراف و وسوسه باشد.
ستاره
۷ ماه پیش
سلام من ۲۱ سالمه و مجردم
دیشب خواب دیدم رفتم طلا فروشی و میخوام گردنبندمو بفروشم و وقتی طلافروش گردنبندمو وزن میکنه میگه این گردنبند ارزشی نداره.
تعبیر روانشناسانه: این خواب، نشان می‌دهد که شما برای داشته‌هایتان ارزش والایی را قائل نیستید و به دنبال ارزش‌های دیگری می‌گردید؛ البته این ارزش قائل نشدن شما گویا بر اثر مهم قرار دادن نظرات دیگران نسبت به داشته‌هایتان است. تعبیر خواب سنتی: با مردی دروغگو و لاف‌زن برخورد می‌کنید که جز دروغ، کار دیگری را بلد نخواهد بود. پس بهتر است از این افراد فاصله بگیرید و محتاطانه به کسی اطمینان کنید!
یلدا
۷ ماه پیش
سلام من خواب دیدم دارم به یک دختر بچه کمک می کنم در یک دریای نسبتا کم عمق شنا کنه . وسط آب که رسیدیم کلاه دختر بچه رو دیدم که زیر آب به یه سنگ گیر کرده بود . اونو ول کردم رفتم زیر آب کلاهشو بردارم که ۳ تا انگشتر که روی آن ها تاج پادشاهی حک شده بود پیدا کردم . میدونستم که اونها متعلق به من نیستن پس دو تاشو به پدر مادر دختر دادم که اونها خواستن خودم صاحبشو پیدا کنم و یکیشو به مادربزرگ دختر دادم (از قضا ایشون ملکه بود) خیلی خوشحال شدن و اشک شوق ریختن و انگشتر رو کردن تو دستشون اما درجا درش آوردن و به من گفتن بکنم دستم . انگشتر طلا با یه کوچولو تلاش رفت توی انگشتم ایشون گفتن که اونو به من هدیه دادن
تعبیرشو لطف می کنید؟
این خواب، نشان می‌دهد که رحمتی و برکتی به زندگی‌تان خواهد آمد که برایتان بسیار آمد خواهد داشت و موجب پیشرفت شما در زندگی‌تان خواهند شد و نیز به اشخاصی نزدیک خواهید شد که دارای مقام‌های بالایی از لحاظ جامعه یا از حیث معنوی دارند. اگر متأهل باشید، این خواب، دختری پررزق را به شما مژده می‌دهد که رحمتی و برکتی از سوی خداست. این خواب، توانگر شدن شما را از لحاظ مالی نیز نشان می‌دهد. به طور کلی، خوابی که دیده‌اید، خوابی بسیار پرمنفعت است و برایتان مژده‌های خوبی را به همراه دارد؛ هرچه از این خواب بامنفعت گفته شود، باز هم کم گفته شده است. پیشنهاد می‌کنم شکرگذاری را فراموش نکنید و دل را به خدا دهید که إن‌شاءالله بیشتر از اینها به شما عطا شود! سعی کنید مثبت‌اندیش‌تر از گذشته باشید! موفق و پیروز باشید!‍
آنا
۸ ماه پیش
من خواب دیدم با بابام رفتیم طلافروشی واسم گوشواره انتخاب میکرد که یه گوشواره ی بزرگ سبزرنگ اما طلا رو واسم میخواست بخره که در آخر من نخریدمش ولی گوشواره های طلای زیادی رو تو دستم گرفتم و نگا میکردم
این خواب، نشان می‌دهد که شما در زندگی‌تان منفعتی را از دست خواهید داد و این بخاطر تصمیم نادرست‌تان رخ خواهد داد. به شما پیشنهاد می‌کنم پیش از انجام هر عملی یا گرفتن تصمیمی، حتما با اشخاص مجرب و معتمد مشورت کنید که إن‌شاءالله در آینده کمتر دچار اشتباه یا پشیمانی شوید!
Sahar
۹ ماه پیش
سلام.دیشب خواب دیدم تودعوا بایه دختر غریبه که منودزدخطاب کرد درصورتیکه دزدی نکرده بودم،طلاهاموگم کردم اعم ازحلقه نشون وازدواجم و۲حلقه دیگه وگردن بندم.وقتی به دنبالش میگشتم خیلی طلاهای دیگه هم پیداکردم امابه هیچکدوم دست نزدم وفقط به دنبال طلاهای خودم بودم و درآخرپیداشون کردم.ممنون میشم راهنماییم کنید
استعدادی پنهان و یا چیزی ارزشمند در خود کشف کرده‌اید و یا حتی در مقطع زمانی خاصی ارزش چیزی یا فردی که در کنارتان است را درک کرده‌اید، همه این موارد می‌توانند عامل دیدن طلا در خواب باشند.
Shirin
۹ ماه پیش
سلام..(دختر مجرد هستم )طی یک سال ونیم خواب طلا میبینم اولین خواب اینکه یک زن غریبه وناشناس دوتا گردنبند منو پوشوند ومنو برای پسرش نشون کرد..خواب بعدی مادرم دوتا انگشتر در دست راست یکی درانگشت بزرگ وسط ودومی درانگشت اخری کوچک گذاشت وگفت اینا هدیه واسه تو اخرین خواب هم چندشب پیش دیدم در دستم یک دسبند وگوشواره ویک گردنبند هست یعنی خانوادم برام گرفتن لطفا بگید تعبیرشون چیه..ممنون از شما
این خواب ها نشان دهنده ی فرصت ها و موقعیت های جدیدی است که تغییرات محسوسی را در زندگی شما ایجاد می کنند و با بهره گیری از این موقعیت ها می توانید به گسترش منافع خود بپردازید. به مسائلی که این روزها ذهن شما درگیر کرده فکر کنید و نیز راه حلی که برای رهایی از این مسائل دارید. این خواب ها ارتباط مستقیم با آنچه ذهن شما را درگیر کرده دارند.
مهدیسان
۱۰ ماه پیش
سلام من دخترمجردم دیشب خواب دیدم که ازطرف پسری ک بهش علاقه دارم ی سرویس طلاسفیدوچهارتاالنگوسفید خیلی قشنگ برام کادوفرستادن که بادیدنشون خیلی خوشحال شدم وخواهرم اون طلاهارو انداخت توی دست وگردنم من توخواب باخودم میگفتم اه چ خسیس فقط همین قدر طلا بعدش باخودم گفتم خوب ما که هنوزعروسی نگرفتیم بعدعروسی حتمابیشترمیشه بهم کادوایناهم میدن باتوجه به اینکه پسری ک بهش علاقه دارم جواهرفروش هستش تعبیرخوابم چیه
این خواب نشان دهنده ی فرصت ها و موقعیت های جدیدی است که تغییرات محسوسی را در زندگی شما ایجاد می کنند و با بهره گیری از این موقعیت ها می توانید به گسترش منافع خود بپردازید.
nasrin
۱۱ ماه پیش
سلام.توی خوابی که دیدم من یه مرد بودم و قرار بود با دختر یه پری ازدواج کنم.یهو دندونام شروع کردن به ریختن(در واقعیت هم چون بعضی از دندونام خراب شدن قرار بود برم پیش دندانپزشک) همونطور که دندونام میریخت دندونای جدید به جاش رشد میکرد. حتی از دندونای جدید هم چندتاش افتاد ولی دوباره به جاش رشد کرد.دندونام سفید و قشنگ شده بودن.دندونایی که ریخته بود کف دستم به گوشواره و النگو تبدیل شده بودن.تصمیم داشتم بزارمشون جایی که مردم بتونن استفاده کنن انگار خودم ازشون بی نیاز بودم توی خواب و به درد خودم نمیخوردن
این خواب به شروع فصلی جدید در زندگی واقعی شما اشاره دارد. دندان در خواب نماد بینش های عمیق و آگاهی های شماست که برای بهره بردن از این فرصت لازم است تا با بررسی و تجدید نظر در برخی از این باورهای تان به شناختی برتر و آگاهی بیشتر دست پیدا کنید. گوشواره و النگو در خواب نماد فرصت هایی برای رشد و پیشرفت شما در زندگی واقعی است که همه اینها به تغییر مثبت در دیدگاه تان بر میگردد.
مونا
۱۱ ماه پیش
سلام من خواب دیدم که دست چپم یه عالمه النگو دستمه و یه انگشتر و دست راست فقط یه انگشتر و در خواب طوری بودم که انگار تازه ازدواج کردم ولی هنوز همسرم و ندیده بودم و بعد وارد خونمون شدم دیدم خاله ها و مادربزرگم لباس سیاه بر تن دارند و دوتا از اقوام پدرم هم بودن اما اونا رنگ روشن تنشون بود (من دختر مجرد هستم)
ابتدا مادر و خالهء تان و همچنین اقوام پدرتان را در ذهن بیاورید. افرادي که در خواب مشاهده مي کنيد سمبل بخشي از شخصيت شماست. براي اين که دليل حضور او در خواب خود را درک کنيد، توجه داشته باشيد که فکر کردن به اين شخص، براي شما تداعي کننده ي کدام دسته از احساسات يا تجربيات يا خاطراتتان مي باشد. اين فرد با مساله اي که در زندگي بيداري ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط مي باشد. از طرفی دیگر النگو و انگشتر در خواب نماد فرصت و موقعیتی است که با توجه به جزئیاتی که بیان کردید این یک فرصت بزرگ برای رشد و پیشرفت شما خواهد بود. ازدواج نیز نماد فصلی جدید در زندگی تان است که باید از مسئولیت های جدید این موقعیت نیز غافل نباشید.
جانی
۱۱ ماه پیش
خاب دیدم النگویم کج شده وبردم طلا فروشی برا تعویض طلا فروش النگو بهم نمیده میگه ک چندروزی صبرکن تا اون النگویی ک میخای برامون بیاره ومن خیلی ناراحتم تعبیرش چیست؟
این خواب می تواند اشاره به ثروت ها و مهارت های روانی شما داشته باشد که در زندگی بیداری آن ها را دست کم گرفته باشید. این مهارت ها ممکن است جنبه ی ظاهری نداشته باشند اما از ارزش بالایی برخوردار باشند. مثل فردی که از قدرت همدلی بالایی برخوردار است. این خواب از شما می خواهد تا این مهارت را شناخته و از آن برای بهبود روابط خود و تحت تاثیر قرار دادن دیگران استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری عبور کنید.
ارزو
۱ سال پیش
من خواب ديدم ك در دهان يك اژدهاي بزرگ ك مرده طلا هست همين طور در شكم و بدنش
این خواب اشاره به یک خواستهء قوی شما دارد. که مدتی است تمرکز و حواس تان را بر آن گذاشته اید. در ضمیر ناخودآگاه اژدها نماد خواسته ها و تلاش بیش از حد برای رسیدن به آن است. این خواب به شما میگوید اگر از این خواسته دست بردارید سود و منفعتی بسیار به شما خواهد رسید. (خواستهء شما میتواند مالی یا عاطفی باشد) و سودی که قرار است به آن دست پیدا کنید میتواند فرصت های جدید و یا کشف استعداد و یادگیری مهارتی جدید باشد.
سپیده
۱ سال پیش
من خوابیدم دیدم که مادرم یک سرویس طلا سفید که نگین مشکی داشت برای من خریدم و من خیلی دوسش داشتم مخصوصا گردنبند و دستبند اونو ولی دائم میگفتم انگشترو نباید میخریدیم چون من استفاده نمی کنم انقد خوابم واقعی بود که وقتی از خواب بیدارشدم حس میکردم واقعا هم چین اتفاقی افتاده
این خواب نشان دهنده ی فرصت ها و موقعیت های جدیدی است که تغییرات محسوسی را در زندگی شما ایجاد می کنند و با بهره گیری از این موقعیت ها می توانید به گسترش منافع خود بپردازید.
کاظم پور
۱ سال پیش
سلام
خواب دیدم وقتی باران میاد روی پشت بام اتاق داخل حیاط خونمون خاک طلا پیدا میشه که من آن ها رو جمع میکنم وداخل بطری میرزم و وقتی یک بطری کامل پر میشود به برادرم میگم بطری دوم روبیار وبه خانواده ام میگم خدا گفته بود بهت یه ماشین میدم این همونه ووقتی به سمت خانه ی عموم میروم یک سکه ی طلا ی خیلی قدیمی داخل جوب پیدا میکنم اگر میشود تعبییر کنید ممنون
سلام. این خواب اشاره به قدرت تاثیرگذاری و اعتمادی است که می توانید در روابط اجتماعی کسب کنید و لازم است در این دوره ی زمانی و با توجه به چالش های فعلی، این قدرت را دست کم نگرفته و از این توانایی برای گسترش منافع شخصی خود استفاده کنید. برادرتان خواب نماد بخشی از ابعاد شخصیتی شماست. با تفکر در این مسئله و کشف آن ابعاد پنهان از موقعیت های جدید به نحو احسن استفاده کنید.
کاظمپور
۱ سال پیش
سلام
خواب دیدم وقتی باران میاد روی پشت بام اتاق داخل حیاط خونمون خاک طلا پیدا میشه که من آن ها رو جمع میکنم وداخل بطری میرزم و وقتی یک بطری کامل پر میشود به برادرم میگم بطری دوم روبیار وبه خانواده ام میگم خدا گفته بود بهت یه ماشین میدم این همونه ووقتی به سمت خانه ی عموم میروم یک سکه ی طلا ی خیلی قدیمی داخل جوب پیدا میکنم اگر میشود تعبییر کنید ممنون
سلام. افرادی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی از شخصیت شماست. برای این که دلیل حضور او در خواب خود را درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به این شخص، برای شما تداعی کننده ی کدام دسته از احساسات یا تجربیات یا خاطراتتان می باشد. این فرد با مساله ای که در زندگی بیداری ذهن شما را به خود مشغول داشته است مرتبط می باشد. این خواب نشان دهنده ی فرصت ها و موقعیت های جدیدی است که تغییرات محسوسی را در زندگی شما ایجاد می کنند و با بهره گیری از این موقعیت ها می توانید به گسترش منافع خود بپردازید.
رز
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم مردی به من پلاک وزنجیری هدیه داده و روی پلاکش تاریخ یک روز حک شده بود،رنگش زرد و طلایی بود ولی طلا نبود.ممنون میشم تعبیرش کنید
سلام. این خواب نشان دهنده ی فرصت ها و موقعیت های جدیدی است که تغییرات محسوسی را در زندگی شما ایجاد می کنند و با بهره گیری از این موقعیت ها می توانید به گسترش منافع خود بپردازید.
زهرا
۱ سال پیش
سلام
من دیشب خواب دیدم با خوانواده رفتیم کوه بعدش من یه نوع سنگ رو شکوندم وسطش طلا بود
میشه بگید تعبیرش چیه
سلام. این خواب نشان دهنده ی فرصت ها و موقعیت های جدیدی است که تغییرات محسوسی را در زندگی شما ایجاد می کنند و با بهره گیری از این موقعیت ها می توانید به گسترش منافع خود بپردازید.
کایلا
۱ سال پیش
سلام. من خواب دیدم که روی میز ارایش به اندازه یک مشت گردنبند طلا سفید با نگین است که بسیار هم زیبا بودن اما برای مادر و خاله ام بودن در واقعیت اونها همچین طلایی ندارن البته...بعد خانومی برای نظافت اومده بودن که من بهشون اعتماد نداشتم و میدونستم به این طلاها نظر بد دارن بخاطر همین دور از چشمش اونارو پنهون کردم که ندزده اما اون خانوم متوجه شدن من بهشون شک دارم بخاطر همین کمی ناراحت شدن منم برای اینکه ناراحت نباشن شیرینی اوردم بهشون تعارف کردم خودم هم از اون شیرینی خوردم تعبیرش چه میشه؟
فاطمه
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم گوشواره ام را که گم کردع بودم پیدا کردم و خیلی طلای دیگر هم کنارش پیدا کردم و اون طلاهارو برداشتم و داخل یک جعبه گذاشتم بعد دیدم ک طلاهام تبدیل به نوزاد های کوچیکی شدند یعنی چی
بدون نام
۱ سال پیش
مسخره ها نمیدونین چرا چرت و پرت میگین دیدن طلا در خواب بچه دار شدنه امحق ا بهش میگن تعبیره خواب ستاره نمیدونین چرا معنی میکنین ستاره ستاره می‌کنه این ستاره رو به چسبون تو سرت
زهرا
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم خدا ی لیوان پراز اب طلا خالص بهم داده و حین خوردن اون آب طلا در دهنم تبدیل به الماس هایی میشه و الماس ها را از دهنم بر میدارم حس خوبی در خواب داشتم.تعبیرش چیه؟
این خواب نشان دهنده ی فرصت ها و موقعیت های جدیدی است که تغییرات محسوسی را در زندگی شما ایجاد می کنند و با بهره گیری از این موقعیت ها می توانید به گسترش منافع خود بپردازید.
فرانک
۱ سال پیش
با سلام،خواب دیدم زنجیر با پلاکی که در واقعیت دارم گردنمه که همون پلاک گردن زن صاحب کار هم هست، پلاک اون از دور برق میزد و من به پلاک خودم نگا میکردم و خوشم میومد از پلاکم، بعد گردنبند رو در آوردم و گذاشتم تو یه کیف کوچولو که داخلش طلاهام بود
این خواب اشاره به قدرت تاثیرگذاری و اعتمادی است که می توانید در روابط اجتماعی کسب کنید و لازم است در این دوره ی زمانی و با توجه به چالش های فعلی، این قدرت را دست کم نگرفته و از این توانایی برای گسترش منافع شخصی خود استفاده کنید.
مجید
۱ سال پیش
بابا خداییش چ مسخره بازیه حواب طلا دیدم اومده تعبیر کرده هلاک میشی.عمت هلاک شه.هیچم نمیشم با ای تعبیر چرتت تف
دوست گرامی کلیه تعابیر برگرفته از معبرین قدیمی و جدید بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی در آن انجام نشده است. ضمن اینکه خواب‌ها بایستی بر اساس شرایط زندگی هر فرد تعبیر گردند و می‌توانند برای افراد مختلف معانی متفاوتی داشته باشند.
هاشمی
۱ سال پیش
سلام خواب دیدم تولدمه مادرم یه گردنبند بزگ برام به عنوانه کادو خریده البته چون حامله بودم میخواست موقع به دنیا اومدنه بچه بهم بده ولی تو تولدم بهم کادو دد من در حاله حاضر باردر هم نیستم عبیرش کنید لطفا
این خواب به قدرت روانی شما برای همدلی و همدردی با انسان ها اشاره دارد. لازم است تا این قدرت روانی را شناخته و از آن برای تقویت روابط خود استفاده کنید.
Marjan
۱ سال پیش
سلام .من خواب دیدم پیامبر خدا حضرت یوسف ب منو دوستم این خبر خوبو داد که تو جایی که زندانی شده بودیم قراره شانس بزرگی ب دست بیاریم . بعد از اون توی اون باغ کلی طلا پیدا کردیم که همرو جمع کردیم و فرار کردیم و جون سالم ب در بردیم.تعبیرش چی میشه لطفا بگین
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست. دوست شما به ارزش ها و افکاری دارد که از جامعه ی خود به ارث برده اید. این خواب از شما می خواهد تا بند های فکری خود را گشوده و برای گسترش منافع زندگی خود دست به تلاش و پروژه های جدید بزنید.
نیما رحیم لو
۱ سال پیش
با سلام من تو خواب دیدم که از لابلای گل ولای بستر رود خانه مقدار زیادی طلا در خواب پیدا کردم خواهشا بگید تعبیر خواب من چیه ممنون
طلا در خواب اشاره به ثروتی روانی دارد که در زندگی بیداری از آن بی اطلاع هستید. مثل استعدادی هنری که لازم است آن را کشف کرده و به وسیله ی تقویت مهارت های مرتبط با این هنر، به گسترش زمینه های مختلف زندگی خود کمک کنید.
اسمان
۱ سال پیش
سلام
خواب دیدمداخل یک جعبه های سرویس طلا مقداری طلا هست و در میان آنها لیمو ترش.
این خواب از شما می خواهد تا مطالعات و ثروت های روانی خود را دست کم نگرفته و از این اطلاعات که به مرور زمان کسب کرده اید، برای گسترش منافع خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
Mina
۱ سال پیش
سلام.ديشب ما يه جشنى داشتيم كه يه چن نفر به من هديه دادن.دختر عمم به من پول داد.شبش خواب دختر عممو ديدم كه داره بهم كادو ميده.گوشواره هاى طلا كه كثيف بودن.من به عنوان تشكر بغلش كردم وقتى دوباره به كادو كردم ديدم تبديل شده به يه ست كامل و شيك كه البته فكر كنم بدل بود.و من خيلى متعجب شدم.ميشه تعبيرش كنين؟
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای ذهنی شماست و انسان های درون خواب، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. گوشوار، نشان دهنده ی قدرت ادراک و تعامل با دیگران می باشد. این خواب از شما می خواهد تا شنونده ای خوب برای احساسات دیگران باشید چرا که این کار به شما کمک می کند تا علاوه بر ایجاد همدلی و عمیق تر شدن روابط، جایگاه خود را تثبیت کرده و با اعتماد به نفس بیشتری ظاهر شوید.
علی رفیعی
۱ سال پیش
سلام در خواب دیدم ک گردنبندی از طلا پیدا کردم ک سکه های طلا روی ان اویزان بود و حتی کسی ان را وزن و قیمتی هم به من گفت تعبیر خواب من چیست
ممنون از راهنمایی شما
طلا در خواب می تواند اشاره به ثروت ها و مهارت های روانی شما داشته باشد که در زندگی بیداری آن ها را دست کم گرفته باشید. این مهارت ها ممکن است جنبه ی ظاهری نداشته باشند اما از ارزش بالایی برخوردار باشند. مثل فردی که از قدرت همدلی بالایی برخوردار است. این خواب از شما می خواهد تا این مهارت را شناخته و از آن برای بهبود روابط خود و تحت تاثیر قرار دادن دیگران استفاده کنید. این کار به شما کمک می کند تا از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری عبور کنید.
لاوین
۱ سال پیش
سلام وقت بخیر ،مادرم خواب دیده که من و اون دو تایی رفتیم طلافروشی و من یه انگشتر طلا داشتم که شکسته و طلافروش انگار خیلی مارو دوست داشته و گفته من لاوین رو که من باشم دوس دارم و یه طلای خوشکل میسازم براش بعد از چن دقیقه طلافروش به جای انگشتر یه النگوی بزرگ و خوشکل دستم میکنه و من و مادرم عزم رفتن میکنیم، تعبیرش چیه توروخدا
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز می گردد و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. این خواب از بیننده ی خود می خواهد تا متوجه قدرت روانی و تاثیرگذاری بالای خود بوده و از این قدرت برای رسیدن به خواسته های خود در زندگی بیداری استفاده کند.
روح اله
۱ سال پیش
سلام من یه پسر مجردم یکی از آشناهای ما خواب دیده که مادرم طلاهایی که برای نامزد من گرفته رو برده به ایشون نشان داده تعبیر چیست
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز می گردد و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودمان هستند. این خواب از بیننده ی خود می خواهد تا متوجه خواسته های درونی خود بوده و اجازه ندهد که قضاوت یا ارزش هایی که از دیگران مانند والدین یا جامعه به او تحمیل شده است، موجب سرکوب خواسته ها یا دور شدن او از اهداف مورد نظرش شود.
زهرا میلانی
۱ سال پیش
سلام
خواهرم خواب دیده کسی به من طلا داده ولی خودش که می‌خواسته بگیره بهش ندادن
میشه تعبیر کنید لطفا
تعبیر اصلی هر خوب به بیننده ی آن باز میگردد و انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف افکر و شخصیت خودمان هستند. طلا در خواب می تواند اشاره به ثروت روانی نادیده گرفته شده ای داشته باشد که به ما کمک می کند تا به گسترش زمینه های مختلف زندگی خود بپردازیم. این خواب از بیننده ی خود می خواهد تا اعتماد به نفس خود را تقویت کرده و به شیوه ای مستقل به انتخاب ارزش های شخصی خود بپردازد.
بدون نام
۱ سال پیش
سلام. من یه دختر مجرد هستم.
خواب دیدم تو یه مسابقه ورزشی مقام سوم کشوری رو کسب کردم.
تو یه مجلسی این رو اعلام می‌کنند و تو مجلس بعدی به این مناسبت، یکی از مدیران محل کارم، سه و نیم سکه بهم هدیه میده. البته به نفرات اول و دوم بیشتر هدیه داده بودن.
زمانی که اسم من رو برای گرفتن هدیه اعلام می‌کنن، برادرم و یه تعداد دیگه از اعضای خانواده و فامیل من رو با صدای بلند و به صورت هماهنگ تشویق می‌کنن که مورد توجه همهٔ مجلس قرار می‌گیره.
ممنون میشم تعبیر رو بفرمایید.
عدد سه در تعبیر خواب روان شناسی مرتبط با احساسات و شهود می باشد. این خواب تصویرگر فردی است که در زمینه های شهود یا احساسات از آمادگی روانی بالایی برخوردار است. این خواب از شما می خواهد تا این قدرت روانی را دست کم نگرفته و از آن برای برون رفت از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
الی
۱ سال پیش
ببخشید این خواب رو اینجا می نویسم. خواب دیدم مادرم جن زده شده و مثل دیوانه ها رفتار میکنه و اینقدر کلافه بودم و همش مواظب بودم به خودش آسیب نزنه یا از خونه فرار نکنه بره تو خیابون و یکی از برادرام کناری خواب بود و برادر کوچکم جفت مادرم خوابیده بود و من بالای سرشون مواظبشون بودم که مامان برادر کوچیکمو بغل نکنه و فرار کنه. خواب ترسناکی بود مادرم جیغ میکشید و مثل همیشه نبود. اولین باره خوابی میبینم که جن و جن زدگی توش باشه.
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. مادر شما در خواب سمبل ارزش هایی است که از والدین خود به ارث برده اید. ممکن است در این زمان در شناخت این ارزش ها دچار تضاد و درگیری فکری شده باشید. این خواب از شما می خواهد تا تفاوت های منحصر به فرد انسان ها پذیرفته و درک کنید که هر فرد با توجه به ویژگی ها و ارزش ها و پتانسیلی که دارد، وظایف و شیوه ی زندگی مختص به خود را دارد.
الی
۱ سال پیش
سلام خوبید ؟
خواب دیدم وارد یه مغازه لباس فروشی شدم، (این مغازه رو در بیداری می شناسم و صاحبش رو هم قبلا دیدم) در حال پرو کردن کافشن به رنگ آبی آسمونی هستم و بین رنگ صورتی و آبی دو دلم. از کافشن خوشم اومد و در خواب تنهایی اومده بودم برای خرید در صورتی که تنهایی امکان نداره برم بازار. بعد متوجه شدم هیچ پولی همرام نیست و کیفی ندارم، صاحب مغازه گفت برشدار بعدا پولشو بده و نمیخوای بدزدیش بعدا پولشو میدی و من گفت نه ممنون فردا با مامان میایم خرید و از بازار اومدم بیرون. موقعه ای که در حال پرو کاپشن بودم موهام و شالم نامرتب شده بود هر چی به موهام دست میکشیدم زیر شال مرتب نمی شد، با دو دستم شالمو گرفته بودم که از سرم نیوفته برو یه جای خلوت موهامو ببیندم و شالمو سرم کنم
اونور جاده یه مرد تو تاریکی ایستاده بود و داشت بهم نگاه میکرد و میخندید از صدای خندش تشخیص دادم شخصیه که چند ماه پیش با هم ارتباط تلفنی داشتیم. بهش اعتنا نکردم و فرار کردم با موهای نامرتب. دوباره یه مرد از روبرو جلومو گرفت و نمیذاشت که راهمو برم منم سرش داد زدم و راهمو باز کردم کمی جلوتر عمه و مامانمو دیدم که دنبالم میگشتن و میگفتن تا این وقت شب کجا بودی نگرانت بودیم. قبلش مامانمو دیدم که تو خیابون روی سطح صافی خوابیده و کیف من و کیف خودش بالای سرشه. کیفمو برداشتم و داخلشو نگاه کردم تا طلاهام داخلشه به مامان گفتم کی کیفمو آورده چرا اینجا ولش کرده گفت زینب آوردش بهش گفتم اینجا نذارشا داره خوابم میبره. بعد عمم گفت میدونی ساعت چنده گفتم باید ساعت 10(شب) باشه هر دو به ساعت گوشیامون نگاه کردیم ولی ساعت عجیب و غریب شده بود برای من ساعت 55 بود برای عمه 110 بعد عمم ترسیده گفت میدونی چی شده منم گفتم فک کنم قیامت شده. بعد اطرافمو نگاه کردم یکی از ساختمونا از دور آتیش گرفت و فرو ریخت. چند نفر رو دیدم که تعادل نداشتن و در حال لرزیدن می افتادن و میمردن. و من به این فکر میکردم که قیامت شده اما من تو زندگیم هنوز هیچ کاری برای خودم نکردم. نه نمازامو خوندم نه دانشگاه رفتم و از خواب بیدار شدم. ببخشید طولانی شد با جزییات نوشتم
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویر گر فضای فکری شماست و انسان های درون خوتب سمبل ابعاد مختلفت افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا مسایلی که احساس می کنید به واسطه ی ارزش های عرفی یا غیر منطقی در حال تحمیل شدن و ایجاد استرس در شما هستند را شناخته و به مطالعه ی جدی درباره ی آن ها بپردازید. این خواب می تواند تصویرگر شخصی باشد که نیازمند انگیزه های جدید و عمیق در زندگی بیداری می باشند. انگیزه هایی که چشم انداز پیش روی فرد را تقویت کرده و به او احساس ارزشمندی بدهند.
فافی
۱ سال پیش
سلام من دیشب خواب دیدم میرم تو یه سیاره که فلزی بوده و خعععلی کوچیک در حد یک خونه و اونجا مردی بود که روی یک صفحه یخ درست میکرد و بعد از اون یه دریچه زیر سیاره باز میشد و میریختشون پایین مدام اینکارو تکرار میکرد بعد از اون دیدم خواهرم یه کیسه طلا اونجا پیدا کرده که توش ۹ عدد گیره بوده که روشون نقش اژدها کشیده بود ویه سنگ قرمز وسط چشم اژدها بود خعععلی زیبا و خیره کننده بودن من هر کی میومد ازش قایمشون میکردم که مبادا ازم بدزدن میشه بگین تعبیرشون چیه لطفا؟؟؟
فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر فضای فکری شماست. این خواب می تواند به دیدگاه های شخصی شما درباره ی عواطف انسانی و جهان بینی شخصی شما اشاره داشته باشد که از در میان گذاشتن آن ها با دیگران بیزار هستید. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این دیدگاه های شخصی را بازنگری کرده و از آن ها برای کسب مهارت های فکری و روانی جدید در زندگی بیداری استفاده کنید.
امير
۱ سال پیش
سلام عمه ام خواب ديده من يک ماهيتابه از جنس طلا دارم و دائما مي گويم به همسر و فرزندم براي استفاده نمي دهم ممکنه اونو بسوزونن. به نظر شما تعبيرش چيه؟تشکر.
تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد مختلف شخصیت خودمان هستند. این خواب از بیننده می خواهد تا ثروت های روانی و قدرت تاثیر گذاری خود را شناخته و از این قدرت برای رشد و تعالی در همه ی زمینه های زندگی استفاده کند و اجازه ندهید که این ثروت یا قدرت روانی به حالت رکود در آید.
پریسا
۱ سال پیش
سلام چند وقت پیش دزد اومد خونمونو هرچی طلا داشتم برداشت برد حالا دیشب خواب دیدم طلاهام توی مدرسه بین اشیا گمشدش هست و منم پیدا کردم همشو و برش داشتم خیلیم خوشحال شده بودم تعبیرش چی میتونه باشه؟
مدرسه در خواب می تواند با مفهوم یادگیری و درک مرتبط باشد. طلا زمانی که در خواب ظاهر می شود، ما را متوجه ثروت های روانی ای می کند که از وجود آن ها بی اطلاع هستیم. مانند استعداد ها یا مهارت هایی که آن ها را دست کم گرفته ایم. این خواب از شما می خواهد تا مهارت ها و استعداد های فراموش شده ی خود را شناخته و از آن ها برای گسترش زمینه های مختلف زندگی خود در بیداری استفاده کنید.
Zooy
۱ سال پیش
سلام روزتون پر برکت
چند ماه پیش خونه ی ما دزد اومد و هر چی طلا توی خونه بود برد
من دیشب خواب میدیدم یه خانمی که نمیشناختم هر چچی طلا داشت دست من و مادرم داد تا توی خونه واسشون نگه داریم و من توی خواب مدام میخندیدم و میگفتم که ای بابا خونه ی ما دزد اومد حالا شما طلاهاتو میدی ما نگه داریم واست
ایا این خواب تعبیری داره
انسانی که در خواب مشاهده می کنید سمبل بخشی ناشناخته از شخصیت شماست و طلاهایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل قدرت های جدید فکری و روانی شما می باشند. ممکن است در این زمان، خود و قدرت های روانی تان را دست کم گرفته باشید یا احساس کنید که ظرفیت لازم برای پیشبرد برخی اهداف یا مراقبت از ارزش های خود را ندارید. این خواب از شما می خواهد تا منشا این خود کم بینی یا احساس عدم اعتماد به نفس را شناخته و اجازه ندهید که در شما تداوم پیدا کند.
سورنا
۱ سال پیش
خواب دیدم وارد یه اتاقی شدم که پر از طلاست ممنون میشم تعبیر کنید
فضایی که در خواب مشاهده می کنید، تصویرگر فضای ذهنی شماست. طلا در خواب می تواند به قدرت روانی شما برای کسب ثروت های روانی مثل اعتماد به نفس اشاره داشته باشد. این خواب از شما می خواهد تا این ثروت روانی را شناخته و با بروز آن، به گسترش زمینه های مختلف زندگی خود بپردازید.
محمد
۱ سال پیش
سلام
من خواب دیدم دنبال سکه های طلا خودم هستم امت شخصی اونارو پنهان کرده اما من پیدا شون کردم که درون یک محفظه که آویزون بود قابم کرده بود، ظرف رو شکستم و سکه های نقره و طلا روی زمین ریخت اما فقط بهشون نگاه کردمو رفتم، ولی مردم اومدن سمتش و شروع کردن به جمع کردنش، روی سکه ها هم نقش سکه های بهار آزادی بود، میشه بگید تعبیرش چی میشه؟
طلا در خواب می تواند اشاره به نوعی ثروت روانی داشته باشد که ممکن است در این زمان آن ها را دست کم گرفته باشید. این خواب از شما می خواهد تا ارزش استعداد ها و ایده های خود را شناخته و اجازه ندهید که نادیده گرفتن آن ها باعث ایجاد احساس عدم اعتماد به نفس در درون شما شود.
ممد يخه ارو
۱ سال پیش
خاب ديدن جماع با يه مرد چيه
این خواب می تواند به افکار و عقایدی که در زندگی بیداری در حال تاثیر گذاری در شخصیت رویابین هستند اشاره داشته باشد. برای این که دلیل حضور افراد دیگر را در خواب خود درک کنید توجه داشته باشید که فکر کردن به این اشخاص، چه خاطره یا درسی را در ذهن شما تداعی می کند.
رز
۱ سال پیش
سلام ممنون از سایت فوق العاده خوبتون. لطفا تعبیر خوابم را بفرمایید. خواب دیدم یکی از دخترای فامیل که با هم رابطه خوبی هم نداریم چندتا گردنبند طلا و..داشت که البته در واقعیت اینقدر طلا نداره البته منم در خواب گردنبند داشتم اما مال ایشون خیلی بیشتر بود و به چشم میومد تعبیرش چیه؟ ممنون
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا عقاید و افکار مخالف با هنجار ها و ارزش های شخصی خود را شناخته و اجازه ندهید که قضاوت های غیر منطقی، شما را از بهره مندی از پتانسیل های رفتاری این عقاید باز دارد. به طور مثال اگر یک نفر در یک گروه دوستی بیزار هستید، اجازه ندهید که این نفرت، موجب دور شدن شما از همه ی افراد گروه شود .
سونيا
۱ سال پیش
سلام خسته نباشيد
مدتيه چندين بار خواب ميبينم كه خانواده همسرم بهم طلا هديه ميدن و من در بيداري با خانواده همسرم مشكل دارم وازشون متنفرم ميشه راهنماييم كنيد ممنون
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا توانایی های روانی والای خود را شناخته و از تجاربی که در ارتباط با شخصیت های منفی زندگی خود به دست آورده اید، برای گسترش زمینه های دیگر زندگی خود استفاده کنید. این خواب صرفا زمینه های خانوادگی یا عاطفی زندگی شما را شامل نشده و می تواند زمینه های شغلی، تحصیلی یا هنری زندگی شما را در بر بگیرد.
زهره
۱ سال پیش
دیشب خواب دیدم از جلوی چند نفر رد شدم که دوسه نفرشون قبلا مرون ویه دستبند داخل گلها جلوی اونها افتاده بود برش داشتم بردم خونه تمیزش کردم دیدم طلاست برگشتم دیگه اون ادما نبودن یه هاون ودستش دوباره داخل گلها افتاده بودن اونهارو برداشتم بردم خونه بابام که قبلا بودم اونارو هم تمیز کردم اونام طلا بودن خندم گرفت گفتم اینا ارثیا بوده برا همسایه مامانم اینا ولی عروسشون چون نخواسته پرت کرده بیرون وحالا من صاحبشونم دوباره برگشتم اونجا یه گردبند با دونه های زرد وسفید بود اونو بردم دادم به دختر بزرگم
وسایل ارزشمندی که در خواب مشاهده می کنید، سمبل قدرت های روانی خودتان هستند که ممکن است آن ها را دست کم گرفته یا فراموش کرده باشید. انسان هایی که به هر نحوی در خواب شما حضور دارند، سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. این خواب از شما می خواهد تا ثروت های روانی فراموش شده ی خود را شناخته و از آن ها برای رسیدن به اهداف کنونی خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
Amir
۱ سال پیش
سلام دخترعموی من خواب دیده که شوهرم طلای زیادی برامن خریده میشه تعبیرشو بگید ممنون
تعبیر اصلی خواب به بیننده ی آن باز میگردد. انسان هایی که در خواب مشاهده می کنیم سمبل ابعاد درونی افکار و شخصیت خودمان هستند. این خواب از رویابین می خواهد تا مهارت های روانی خود را شناخته و نسبت به خود با سخاوت بیشتری عمل کند. در واقع بروز قدرت روانی و ایده هایی که در ذهن دارد، به او کمک خواهد کرد تا از بحران های فعلی عبور کند.
tanaz
۱ سال پیش
سلام من خواب دیدم توی یه ساختمون درحال بنایی ک نوساز بود وبیرون ساختمون بنایی بود به همراه چندتا ازدوستان دوران مدرسه یسری گردبند طلا اوردند بمن ودوستانم هدیه دادن که باید به انتخاب خودمون ازاون زنجیروپلاک ها انتخاب میکردیم که من یه زنجیروپلاک خیلی ریبا انتخاب کردم که تودستم گرفتم که بقیه مدل هاروهم نگاه کنم که ببینم قشنگترهستن یانه که یکی ازدوستانم دقیقا همون زنجیروپلاکی که که من انتخاب کرده بودم انتخاب کرد که من بهش گفتم من این مدل رابرداشتم ولی دوستم چشمش پیش همون مدلی بود که من انتخاب کرده بودم همون لحظه مشغول صحبت بابقیه دوستانم شدم که یکدفعه دستم را بازکردم دیدم که پلاک به زنجیرطلا تغیرکرده است ویه پلاک دیگه شده من پلاک قبلی رو دوس داشتم واراین مدل جدید خوشم نمیومد پلاک اولی نگین داربود ونگین های مشکی وسفید داشت ولی پلاک جدید اصلا نگین نداشت به یکی ازدوستانم گفتم پلاک قبلی من رو ندیدی اون دوستم گف زیر فرش و موکت رو بگرد شاید جایی افتاده متوجه نشدی ولی هرچه گشتم پیدانکردم درهمون زمان نوه خالم ک دختر مجرد مث خودم هست وباهم دریک مدرسه بودیم درخوابم هم اومد کنارم بهش گفتم توچرا ازاین زنجیروپلاک ها انتخاب نمیکنی گفت نه دوست ندارم بعد همینطوریکه دنبال پلاک قبلی بودم یکی ازدوستام بهم گفت شاید همون دوستمون که چشمش پیش پلاک تو بود انرا برداشته که من گفتم من مطمين نیستم بعد خیلی دنبال پلاک قبلی گشتم ولی پیدانکردم که اخرش به همان دوستم گفتم توپلاک من رو برنداشتی گفت نه گفتم چون تو ارمدلش خوشت اومده بود بالبخندی که حالت مسخره کردن داشت گفت نه من برنداشتم ولی من باورنداشتم همون موقع دخترخالم که مادر همون نوه خالم میشد یه پلاک دستش بود که ان را بمن نشان داد گفت پلاکی که گم کردی این نیست من ان پلاک رو تودستم گرفتم به زنجیروصل کردم یه پلاک به شکل قطره اب که وسط پلاک یه نگین درشت سفید داشت که قشنگ بود که من به دختر خالم گفتم این پلاک جدیدم قشنگ ولی این پلاک قبلی من نیست شبیه اون قبلی هستش ولی پلاک قبلیم قشنگتربود که همینطوری داشتم حرف میزدم پسرخاله مجردم کخ برادر همین دخترخالم بود با مامانم داشت حرف میزد که یکدفعه ازخواب پریدم
انسان هایی که در خواب مشاهده می کنید سمبل ابعاد مختلف افکار و شخصیت خودتان هستند. زیور آلات در خواب می تواند اشاره به استعداد ها و ارزش های درونی خودتان باشد که در استفاده از آن ها دچار تضاد یا درگیری فکری شده اید. این خواب از شما می خواهد تا ماهیت این استعداد ها و مهارت های روانی را شناخته و از آن ها برای برون رفت از چالش های فعلی خود در زندگی بیداری استفاده کنید.
@
۱ سال پیش
سلام خواب ديدم طلا هامو دارم نشون ميدم به بقيه و خودمم از ديدنشون لذت ميبردم كه يه دفعه وسيله هاي ديگران اومد روي طلاهام و گمشون كردم و دنبالشون ميگشتم و با خودم گفتم چون زير وسيله هاست پيدا ميشه طلاهام. ممنون بابت تعبيرتون
در واقع این خواب می‌تواند اشاره به تمامی چیزهای ارزشمند شما داشته باشد که سعی در نشان دادن آن به دیگران دارید. حتی استعدادی ذاتی و بالقوه نیز می‌تواند به صورت طلا دیده شود. در تلاش باشید تا از دارایی‌هایتان به نحو احسن استفاده کنید چرا که ممکن است به راحتی آن‌ها را از دست دهید.
عالمه
۲ سال پیش
سلام
در خواب ديدم وارد باغ پرتغالي شدم كه يه طرف آن درختان لخت بودند تعداد زيادي درختان بي برگ كه انگار زمستان شده، در طرف ديگر باغ درختان سرسبز با ميوه هاي پرتغال خيلي زياد و من از اين باغ خوشم آمده بود و برايم عجيب بود كه يه طرف اينطور زمستاني و طرف ديگر باغ پراز درختان ميوه
نظرات و پرسش ها
انتشار یافته: ۸۹
در انتظار بررسی: ۰
مونا
۱۹ دقیقه پیش
سلام خواب ديدم منو خواهرم از وسايل قديميه خواهرم طلاهاى قديمي پيدا ميكنيم گوشواره انگشتر ...هر مدومو از يه قسمت وسايل قديميش پيدا ميكرديم
سلام! خواب‌تان بیانگر مسأله‌های حل‌نشده با خواهرتان یا از کودکی‌تان است که لازمست با آنها مواجه شوید. عملی که در خواب‌تان می‌انجامد را در نظر گیرید و اینکه چگونه ممکنست بازتابی از خودتان و شخصیت‌تان باشد! همچنین او نمادی از جنبه‌ای از رابطه‌تان با اوست که آیا این رابطه یک دعوای خانوادگی، پرورش، حمایت و غیره است. خواهرتان ممکنست توجهتان را بسوی نقش خانوادگی‌تان ببرد (چه نقشی در خانواده دارید) یا ممکنست به یادتان آورد که کسی در زندگی‌تان، ویژگی‌های مشابه خواهرتان دارد. با جنبه‌ای از روان‌تان یا ضمیر ناخودآگاهتان در ارتباطید. بخشی از خودتان را شناسایی می‌کنید که پیشتر سرکوب شده یا توسعه نیافته است. تعبیر دیگر: بیانگر تغییر است.
مائده
۳۲ دقیقه پیش
سلام خواب دیدم که طلای زیادی داشتم ولی همه آنها را آب برد
سلام! خواب‌تان نمادی از ثروت، غنی بودن، شفای طبیعی، اشراق یا معنویت است. نمادی از عشق، طول عمر و سعادت خانواده است. بطور منفی، ممکنست بیانگر طمع، انحراف و وسوسه باشد.
مونا
۲ ساعت پیش
سلام خواب ديدم من و خواهرم داشتيم وسايل قديميه خواهرمو ميگشتيم از هر جاش يا كيف قديمى يا صندوقچه كوچيكش طلاهاى درشت و با ارزش قديمى پيدا ميكرديم من خيلى هيجان زده و خوشحال بودم
سلام! خواب‌تان یعنی لازمست چیزی را بیابید که گم شده است یا در زندگی‌تان نیاز است. ممکنست مشابه این باشد که در جستجوی عشق، روشنگری روحی، صلح یا حتی راه‌حل مسأله‌ای می‌باشد. بیانگر راز، تمایلات و افکاری است که نزدیک نگه داشته و محافظت می‌شود. نمادی از هویت و حس خودتان است. شرایط کیف، مبین حالت ذهنی و احساسات شماست. شاید خوابی جبرانی باشد و خواب وارونه باشد. ممکنست می‌کوشید ناراحتی یا استرس زندگی‌تان را جبران کنید.
Sima
۵ روز پیش
سلام به شما و خسته نباشید .
من خواب دیدم با مادرم در بازاری تاریک هستیم که من تعداد زیادی گردنبند و دستبند و انگشتر طلا روی یک نایلون پهن کردم و وقتی بازار روشن شد سریعا همه طلاها را جمع کردم و داخل همان نایلون قرار دادم و فکر میکنم یکی از انگشتر ها که طلا نبود و من در واقعیت دارم رو گم کردم میخواستم دنبالش بگردم اما همزمان موتوری اومد که نتونستم انگشترم رو پیدا کنم و ناراحت شدم که چرا نتونستم پیداش کنم . تعبیرش چیست . تشکر از سایت و پاسخگویی شما